Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คำถามที่ควรถามแพทย์ในเรื่อง ยาเคมีบำบัด คือ คำถามที่ ผู้ป่วยและครอบครัวอยากทราบ กังวล สงสัย กลัว และเช่นเดียวกับในการถามคำถามแพทย์ พยาบาลทุกครั้ง ควรจดคำถามไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อถามได้ครบถ้วนรวดเร็ว 5 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยาลดความอ้วน (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม คำว่า fen-phen ได้ถูกบัญญัติในปี พ.ศ. 2537 เมื่อ Pietr Hitzig และ Richard B. Rothman ได้รายงานว่าการรวมกัน (Combination) ของยา Fenfluramine และยา Phenthermine สามารถทำให้เกิดการผ่อนคลายความอยากในแอลกอฮอล์และโคเคน (Cocaine) 5 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยาลดความอ้วน (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ภญ. ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งได้ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูล ออริซานอล น้ำหนักสุทธิ 44 กรัม (60 แคปซูล) ผสมยาลดความอ้วนเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) 4 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 78 : กระบวนการนักแก้ไขการพูดและภาษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ภายในระบบของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยจะได้รับบริการจากนักแก้ไขการพูดและภาษา (Speech-language pathologist : SLP) ก็ต่อเมื่อมีการส่งต่อ (Refer) จากแพทย์เท่านั้น พยาบาลหรือนักบำบัดอื่นๆ อาจสังเกตอาการผิดปรกติของการพูดหรือการกลืน แล้วแนะนำให้ส่งต่อ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของแพทย์ จึงจะเริ่มการให้บริการได้ 4 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในทางมานุษยวิทยา (Anthropology) ในบางสังคม ผู้คนโดยทั่วไปจะนอนหลับกับคนอื่นอย่างน้อยที่สุด 1 คน (บางครั้งก็หลายคน หรือกับสัตว์เลี้ยง) ในบางวัฒนธรรม ผู้คนจะไม่ค่อยนอนหลับกับคนอื่น แต่ส่วนใหญ่จะนอนกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเช่น คู่สมรส 3 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน เคล็ดลับการเตรียมอาหารประเภทต่างๆ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารของไทย มีจุดเด่นและความหลากหลายของวิธีการปรุง รวมทั้งส่วนผสม ที่มีให้สรรพคุณทางยาคือสมุนไพรไทย จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำอาหารประเภทต่างๆให้อร่อยถูกปากพร้อมการได้สุขภาพที่ดี ถึงเวลาที่เราจะลงทุนเพื่อใช้เวลากับการทำอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดแล้วคะ 3 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปีพ.ศ. 2553 มีการทบทวนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เคยได้ตีพิมพ์ไปแล้ว โดยได้แนะนำว่า การออกกำลังกายโดยทั่วๆ ไป ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นในคนส่วนใหญ่ และช่วยรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ เวลาที่เหมาะสมสำหรับการอออกกำลังกายอาจจะเป็น 4 - 8 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลานอน 2 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: ต่างคน ต่างความคิด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แน่นอนว่า คุณก็ยังต้องเผชิญกับคนที่จะปฏิเสธคุณเพราะคุณเป็นลมชักอยู่ดี แต่โดยทั่วไปแล้ว ในสังคมก็ยังคงมีคนที่ไม่ชอบหลายสิ่งหลายอย่างของคนอื่น บางคนไม่ชอบคนที่มีสีผิวต่างกัน บางคนไม่ชอบคนที่ผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไป บางคนไม่ชอบคนที่ไว้ทรงผมแปลกๆ 2 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 29: การชะลอสายตาสั้นด้วยการอยู่ในที่แจ้ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เร็วๆ นี้มีวารสารทางจักษุซึ่ง Medscape Ophthalmology เดือนพฤษภาคม 2013 ได้กล่าวถึง การชะลอสายตาสั้นโดยให้เด็กอยู่กลางแจ้งมากขึ้น 1 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ข้อเสนอแนะจากการศึกษาหลายครั้งก็คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับและหน้าที่ที่ซับซ้อนของความจำ นักวิจัยการนอนหลับของมหาวิทยาลัย Harvard ได้ชี้จุดว่า ส่วนสำคัญของความจำและการเรียนรู้ ประกอบด้วย เส้นประสาทรับความรู้สึก (Dendrites) ซึ่งส่งข้อมูลไปที่เซลล์ของร่างกาย... 1 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Ongogenetic) การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนแบบ REM sleep ในเด็กแรกเกิด ดูเหมือนเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาอวัยวะของร่างกาย (Organism) REM เป็นส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะในเด็กทารก ผู้ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอน แม้เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจแตกต่างกัน 31 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 8 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การให้รังสีรักษา เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ใช้รังสีเอกซ์พลังงานสูง หรือรังสีชนิดอื่นๆในการกำจัดเซลล์มะเร็ง มีวิธีการให้รังสีรักษาอยู่ 2 วิธีคือ รังสีรักษาจากภายนอก จะใช้เครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกายแผ่รังสีเข้าไปยังก้อนมะเร็ง และรังสีรักษาจากภายใน จะใช้สารกัมมันตรังสีซึ่งบรรจุอยู่ในเข็ม เปลือกปลอก เส้นลวด หรือสายสวนที่ได้ถูกจัดวางไว้ใกล้ๆ หรือในก้อนมะเร็งโดยตรง 31 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: บอกดี? ไม่บอกดี? ว่าเราเป็น...โรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เรื่องนี้เป็นบทความแรกที่ออยเคยแปลและเรียบเรียงไว้ให้ผู้ป่วยโรคลมชักอ่าน และเคยลงในวารสารชมรมโรคลมชักแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ออยขอนำมาลงไว้ในบทความชุดนี้ด้วยนะคะ 30 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Warwick และ มหาวิทยาลัย College ลอนดอน ได้ค้นพบว่า การอดนอนสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยหลอดเลือดหัวใจถึง 2 เท่า แต่การนอนมากเกินไปก็สามารถมีผลต่อความสี่ยงจากความตายถึง 2 เท่าได้เช่นกัน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ตาม 30 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อจะ รักษาด้วยการฉายรังสี/ฉายแสง การใส่แร่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คำถามที่ควรถามแพทย์ในเรื่องรังสีรักษา (ฉายรังสี/ฉายแสง และ/หรือใส่แร่) คือ คำถามที่ ผู้ป่วยและครอบครัวอยากทราบ กังวล สงสัย กลัว และเช่นเดียวกับในการถามคำถามแพทย์ พยาบาล ทุกครั้ง ควรจดคำถามไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อจะได้ถามได้ครบถ้วนรวดเร็ว 29 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ส่วนในช่วงการนอนหลับแบบการกรอกลูกตาไปมาอย่างรวดเร็ว (Rapid eye movement : REM) กล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะไม่มีแรง แม้ว่าผู้นอนหลับ จะแสดงคลื่น EEG คล้ายกับระยะตื่นนอน ก็ยากกว่าที่จะปลุกให้ตื่นเหมือนการนอนระยะอื่น สัญญาณสำคัญชี้ถึงการตื่นตัวและการใช้ออกซิเจนโดยสมองสูงกว่าเมื่อผู้นอนหลับได้ตื่นนอน 29 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 77 : บทบาทนักแก้ไขการพูดและภาษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักแก้ไขการพูดและภาษา (Speech-language pathologist : SLP) เป็นผู้วินิจฉัยผู้ป่วยที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในการพูดและการฟัง ตลอดจนทักษะความคิดอ่าน (Critical thinking) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรควิวัฒนาเป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia) โรคประสาทอาการสั่น/พาร์กินสัน (Parkinson’s) และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic lateral sclerosis : ALS) 28 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ผลการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เด็กที่เข้านอนดึกหรือไม่ได้เข้านอนในเวลาที่สม่ำเสมอ จะส่งผลกระทบให้ความสามารถในการอ่านและการคิดคำนวณอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเด็ก ที่เข้านอนเร็วและเข้านอนเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ 28 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน อาหารแสลง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร คำว่า แสลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ไม่ถูกกับโรค หรือ ขัด ดังนั้น เมื่อพูดถึง อาหารแสลง จึงหมายถึง อาหารที่ไม่ถูกกับโรคหรือขัดกับโรค ซึ่งคนไทยทั่วไปเชื่อจากการบอกต่อๆกันมาว่า หลายโรคมีอาหารแสลงต่อโรคนั้นๆ ไม่ควรกินเพราะถ้ากินแล้วโรคจะรักษาไม่หาย กำเริบ หรืออาการมากขึ้น 27 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: โรคลมชัก...กับธรรมะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เชื่อหรือไม่ว่าโรคลมชักทำให้ออยเข้าใจเรื่องธรรมะมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ธรรมะก็ช่วยให้ชีวิตที่ต้องอยู่กับโรคลมชักดีขึ้นมาก 26 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nithiwat Ton1409
Frame Bottom