Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ทำอย่างไรถ้านอนไม่หลับ? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การนอนไม่หลับในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นอาการที่พบได้บ่อยมาก การศึกษาทางการแพทย์ พบอาการนี้ได้ประมาณ 24-95% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด ทั้งนี้ อุบัติการณ์ขึ้นกับแต่ละกลุ่มโรคที่ศึกษา รวมถึงเป็นการศึกษาในช่วงใดของชีวิต เช่น ช่วงวินิจฉัยโรค ช่วงรักษา หรือช่วงหลังครบการรักษาแล้ว... 27 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร ตอนที่ 112: ความผิดพลาดในการบำบัดรักษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) ได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นเครื่องมือที่ได้ประสิทธิผลในการป้องกันโรงพยาบาล จากการฟ้องร้องคดีในศาล โดยการค้นหาปฏิบัติการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Substandard practices) แล้วแก้ไข ก่อนที่สถานการณ์ จะนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการบำบัดรักษา (Malpractice claims)... 26 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ กินอย่างไรดี โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา ในปัจจุบันพบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิตของครอบครัว เพื่อน สังคม และสภาพแวดล้อม การแข่งขันกับเวลาในการศึกษาหาความรู้ จึงทำให้วัยรุ่นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยหันมารับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสต์ฟู้ต... 25 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 16: ลมชักหลากหลายรูปแบบ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า วันนี้ หนูจะขอเล่าเหตุการณ์บางอย่างที่หนูเคยเจอมากับตัวเอง พอเอามาเขียนแล้วก็รู้สึกขำๆ ดี แต่ตอนเจอนี่ไม่เคยขำออกเลย และจะเห็นได้ว่าคนทั่วไปรู้จักโรคลมชักน้อยมาก โดยเฉพาะในแบบที่หนูเป็น... 24 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 15: วิกฤตคือโอกาสที่ดี โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาทิตย์ที่แล้ว ที่หนูไม่ค่อยได้เขียนมาคุยกับอาจารย์ เพราะหนูใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับการแปลบทความ และหาข้อมูลต่างๆที่จะช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจ และอะไรที่จะช่วยลด ผลข้างเคียงของยาลงได้บ้าง เริ่มจากความคิดที่อยากให้คนไข้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงอยากแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้คนไข้ และช่วยลดปัญหาของตัวเองไปด้วยค่ะ 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาอาการ นพ.ภรชัย กล่าวว่า สามารถใช้ยาทาที่มีส่วนผสมของยาในกลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หากปวดมากสามารถใช้ยาทาควบคู่กับยาชนิดรับประทานได้... 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 111 : การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ องค์กรรับรองมาตรฐานให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ร้ายแรงจนอาจถึงแก่ความตาย (Sentinel event) ซึ่งได้รับการนิยามว่า “เป็นกรณีที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อน แต่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงต่อร่างกาย (Physical) หรือจิตใจ (Psychological) จนผู้ป่วยอาจถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียอวัยวะสำคัญอย่างถาวร ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของคนไข้ตามปรกติ” 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 54: ปัญหาทางตาในหญิงตั้งครรภ์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หญิงตั้งครรภ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางตาบ้างตามธรรมชาติ บางอย่างไม่รุนแรงหายไปเองหลังคลอดโดยไม่มีผลเสีย บางอย่างอาจเกิดขึ้นมาใหม่หรือภาวะที่มีอยู่เดิมมีอาการรุนแรงขึ้น อาจแบ่งการเปลี่ยนแปลงทางตาในหญิงตั้งครรภ์เป็น หญิงตั้งครรภ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางตาบ้างตามธรรมชาติ บางอย่างไม่รุนแรงหายไปเอง... 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ เราอาจป้องกัน WMSDs ได้โดยออกแบบงาน (Job design) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานในท่าซ้ำๆ ซึ่งอาจใช้เครื่องจักรแทน หรือมีการหมุนเวียนงาน (Job rotation) การเพิ่มปริมาณงาน (Job enlargement) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job enrichment) หรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การออกแบบสถานที่ทำงาน (Workplace design) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และการปฏิบัติงาน (Work practices) ที่เหมาะกับสรีระ... 21 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อุจจาระเป็นเลือด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อาการอุจจาระเป็นเลือด (Bloody stool) เป็นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และเป็นอาการที่เมื่อเกิดขึ้น มักก่อความกลัวและความกังวลว่า เกิดจากเป็นมะเร็งลำไส้/มะเร็งลำไส้ใหญ่... 20 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ไม่ใช่ทุกคนจะมีอาการเหมือนกันในทุกระยะ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณบอกได้ก็คือ อาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นซึ่งควรจะมีการพักการใช้งาน มิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเป็นระยะเวลานานหรือแก้ไขไม่ได้เลย 20 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 110 : กระบวนการการรับรองมาตรฐาน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลที่ปรารถนาจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ต้องกรอกใบสมัคร เพื่อขอให้องค์กรรับรองมาตรฐาน (JCAHO ในสหรัฐอเมริกา หรือ JCI ในประเทศไทย) เข้ามาสำรวจโรงพยาบาล องค์กรดังกล่าวจะส่งแบบสอบถามที่ค่อนข้างสมบูรณ์ (Comprehensive Questionnaire) เกี่ยวกับปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 19 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การบาดเจ็บของเส้นเอ็น – เส้นเอ็นประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใย (Fibres) ที่ทำให้กล้ามเนื้อยึดกับกระดูก ความผิดปกติของเส้นเอ็นเกิดขึ้นเพราะมีการใช้งานซ้ำๆ บ่อยๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เส้นเอ็นที่มีปลอกหุ้มเอ็น (Tendons with sheaths) ซึ่งพบบริเวณมือและข้อมือ และเส้นเอ็นที่ไม่มีปลอกหุ้มเอ็น (Tendons without sheaths) ซึ่งพบบริเวณไหล่ ข้อศอก และปลายแขน (Forearm) 19 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน กินอะไรดี เมื่อก้าวสู่รั้วโรงเรียนในวัยประถม โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา เด็กวัยประถมเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต และต้องการสร้างเสริมอย่างเต็มที่ อาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก... 18 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ภรชัย กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า โรคนี้เป็นต้นเหตุให้สูญเสียเวลาในการทำงานถึงกว่าร้อยละ 30 รวมทั้งสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละ 15-20 พันล้านเหรียญสหรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา พบว่าร้อยละ 34 สูญเสียเวลาทำงานเพราะโรคนี้ ในต่างประเทศจึงจัดตั้งเป็นองค์กรดูแลสวัสดิภาพพนักงาน... 18 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ภรชัย อังสุโวทัย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ ได้ให้ความรู้เรื่องกล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน หรือ WMSDs (Work-Related Musculoskeletal Disorders) ว่า เป็นอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของกระดูก ได้แก่ เส้นเอ็น ข้อต่อ หมอนรองกระดูกสันหลัง และเส้นประสาท ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน... 17 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 14: หนูทำได้ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อวานนี้ หนูได้ไปร่วมกิจกรรมกลุ่มที่คลินิกโรคมชักเป็นครั้งที่สอง หนูยังได้รับความประทับใจกลับมาเช่นเคย และหนูยังได้มอบความรู้สึกที่ดีแก่คนไข้ ผ่านเสียงเพลง ฤดูที่แตกต่าง และ Live & Learn แต่วันนี้หนูเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีนัก หลังจากตื่นไม่นาน หนูมีอาการชักหนึ่งครั้ง ทั้งๆที่เมื่อคืนหนูก็นอนเพียงพอ... 17 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 53: จอตาบวมไม่ทราบสาเหตุ (Central serous retinopathy) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะการบวมของจอตาบริเวณจุดรับภาพโดยไม่ทราบสาเหตุนี้ มักพบในวัย อายุ 25 – 55 ปี เป็นวัยทำงานสุขภาพแข็งแรงดี เป็นในชายมากกว่าหญิง ไม่พบสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจน แต่มักพบในผู้ที่มีความเครียด มีบุคลิกที่เครียดง่าย พักผ่อนน้อย โดยผู้ป่วยจะมีอาการตาพร่ามัวโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางอาจเห็นเป็นเงาดำตรงกลาง สายตามัวลงไม่มาก... 16 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 109 : การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ป่วยและชุมชน รู้ได้อย่างไรว่า โรงพยาบาลใดในชุมชนเป็นโรงพยาบาลที่ดี หากมีองค์กรภายนอกโรงพยาบาล เข้ามาตรวจสอบระบบ ขั้นตอนปฏิบัติ แพทย์ พยาบาล และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทำให้โรงพยาบาลปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ก็จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยและชุมชน ต่อโรงพยาบาลที่ได้รับการตรวจสอบ... 15 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 13: ลมชักรักฉันด้วย โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ประสบการณ์ที่หนูได้จากคลินิกโรคลมชัก ทำให้หนูได้รู้จักคนไข้อีกหลายคนที่กำลังจะมีครอบครัวที่สดใส พี่ผู้ชายคนหนึ่งจูงแฟนสาวซึ่งเป็นลมชักเข้ามาที่คลินิก เขาเข้าใจและดูแลแฟนเป็นอย่างดี พี่พยาบาลอีกคนหนึ่งก็เพิ่งคลอดไม่นาน ลูกชายของเธอแข็งแรงดี และเธอสามารถให้นมบุตรได้อย่างปลอดภัย... 14 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Kkgusjung2 golf17112530
Frame Bottom