Frame Top
เว็บบอร์ด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ดังที่ได้ทราบแล้วว่า โรคมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่สามารถทราบได้ และปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสียทั้งหมด คุณผู้หญิงจึงอาจป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ 28 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ? (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเสพสารเสพติด (Substance abuse) เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 2 ในการฆ่าตัวตายรองจากความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีทั้งการติดสารเสพติดเรื้อรังและการที่ได้รับยาเกินขนาดมากๆ (Acute intoxication) และเมื่อรวมกับความเศร้าส่วนตัว เช่น การสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย ความเสี่ยงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 28 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดหัวจนตามัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหัวในผู้สูงอายุ เป็นอาการที่ต้องพึงระมัดระวังอย่างยิ่งว่าจะมีสาเหตุที่อันตราย ไม่ควรนิ่งนอนใจว่าอาการปวดหัวเดี๋ยวทานยาแก้ปวดก็หาย 27 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับสาเหตุการฆ่าตัวตายที่พบมากในภาคเหนือนั้น นพ.วชิระ กล่าวว่า อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบ แต่เบื้องต้นคาดว่ามาจาก (1) การดื่มสุรา ทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาการต้มเหล้าเถื่อนและดื่มเหล้ามาก (2) โรคเรื้อรัง ส่งผลต่อสุขภาพจิตทำให้ร่างกายทรุดโทรม และ (3) อารมณ์อ่อนไหวง่าย จากปัญหาทางจิตใจ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 27 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: โรคมะเร็งติดต่อได้ไหม? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ทางการแพทย์ โรคติดต่อ (Communicable disease หรือ Infectious disease หรือ Transmissible disease) หมายถึง โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค (แบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อสัตว์เซลล์เดียว) และเชื้อโรคจากคนที่ติดเชื้อ หรือจากสัตว์ที่ติดเชื้อ 26 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการประชุมวิชาการวิกฤตสุขภาพจิตระดับชาติประจำปี 2556 เรื่อง “อาเซียนร่วมใจฝ่าภัยวิกฤตสุขภาพจิต (Go Through Mental Health Crisis : Strengthen ASEAN Collaboration)" ว่า สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยปี 2555 มีความขัดแย้งที่รุนแรงลดลงในภาพรวม ความเครียดจากการเมืองก็ดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาในแง่เศรษฐกิจ การงาน และความอ่อนไหวทางสังคม 26 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 81 : แผนกสังคมสงเคราะห์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ รกรากของแผนกสังคมสงเคราะห์ (Social Services) ในสถานพยาบาลทุกวันนี้ สามารถย้อนรอยอดีตไปถึงคริสต์ ศตวรรษ 1700 และเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในราว ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) โดยนายแพทย์ Richard Cabot แห่งโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital สหรัฐอเมริกา ผู้เชื่อว่า ปัญหาส่วนตัวของผู้ป่วยมักเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเจ็บป่วย 25 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน ไข่ขาวตุ๋นทรงเครื่องทันใจ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ไข่ขาวตุ๋นทรงเครื่องทันใจ 24 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 9 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นักจิตวิทยาประสาท (Neuropsychological) ได้รายงานการศึกษาที่ยากลำบากต่อความเข้าใจของนักการศึกษา (Educator) ผลลัพธ์คือช่องว่างระหว่างรายงานคำแนะนำและการศึกษาที่ได้จัดเตรียม จึงไม่รู้ว่าโปรแกรมการรักษาสำหรับเด็กออทิสติก นำไปสู่การพัฒนาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ หลังจากเด็กๆ ได้เจริญเติบโตขึ้น 23 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดหัวรุนแรงที่สุดในชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกคนต้องเคยปวดศีรษะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรง นอนพักหรือทานยาแก้ปวดก็ดีขึ้น แต่มีบางครั้งที่อาการปวดศีรษะนั้น เกิดจากสาเหตุที่รุนแรง อาการไม่ดีขึ้นและอาจเสียชีวิตได้ ดังตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟัง 23 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 8) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองของเด็กกลุ่มออทิสติก จะสังเกตพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเด็กๆ เมื่ออายุ 18 เดือน และประมาณ 4 ใน 5 คน ที่สังเกตเห็นพฤติกรรม เมื่ออายุ 24 เดือน ตามข้อมูลจากวารสารออทิสซึ่มและความผิดปกติของพัฒนาการ (Journal of Autism and Development Disorders) 22 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 32: สาเหตุตาบอดในคนไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต จากการสำรวจสาเหตุตาบอดของประชากรโลกขององค์การอนามัยโลก เมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่า เกิดจากโรคต้อกระจก 51% ต้อหิน 8 % โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (age related macular degeneration) 5 % 22 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 7) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในอังกฤษมีแบบแผนสำหรับเด็กออติสติกแห่งชาติ (National Autism Plan for Children) ได้แนะนำอย่างมากที่สุด 30 สัปดาห์ ในการวินิจฉัยและการประเมินโดยสมบูรณ์แบบครั้งแรก แม้ว่าในทางปฏิบัติ มีไม่กี่กรณีที่ทำอย่างรวดเร็วเช่นนั้น ในปี พ.ศ. 2552 การศึกษาในสหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบค่าอายุเฉลี่ย สำหรับการวินิจฉัยกลุ่มอาการอทิสติกคือ 5.7 ปี ซึ่งมากกว่าที่ได้แนะนำไว้ก่อนหน้านี้ และ 27% ของเด็ก ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเมื่ออายุ 8 ปี 21 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี สาเหตุที่สำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการศึกษาวิจัยจนทราบแล้วในปัจจุบันก็คือ การติดเชื้อไวรัสหูดหงอนไก่หรือเอชพีวี (Human papillomavirus: HPV) บริเวณอวัยวะเพศ โดยเฉพาะที่บริเวณปากมดลูก การมีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีเชื้อไวรัสหูดหงอนไก่ 21 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การวินิจฉัยออทิสซึ่ม (Autism) มักใช้พื้นฐานทางพฤติกรรม ไม่ใช้สาเหตุหรือกลไก (Mechanism) ออติสติกได้รับการนิยามจากการแสดงออกอย่างน้อยที่สุด 6 อาการ รวมอีกอย่างน้อย 2 อาการ ที่บกพร่องในการเข้าสังคม อย่างน้อย 1 อาการที่บกพร่องทางการสื่อสาร และอีกอย่างน้อย 1 อาการของพฤติกรรมที่ถูกจำกัดและทำซ้ำๆ (Restricted and repetitive behavior) 20 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อรักษาด้วยยารักษาตรงเป้า โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คำถามที่ควรถามแพทย์ในเรื่อง ยารักษาตรงเป้า คือ คำถามที่ ผู้ป่วยและครอบครัวอยากทราบ กังวล สงสัย กลัว และเช่นเดียวกับในการถามคำถามแพทย์ พยาบาลทุกครั้ง ควรจดคำถามไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อถามได้ครบถ้วนรวดเร็ว ถ้ามีญาติช่วยจดคำตอบด้วยยิ่งดี และควรมีความรู้เบื้องต้นในโรค หรือวิธีการรักษามาก่อน (หาอ่านจากหนังสือ หรือจากอินเทอร์เน็ต เช่น จากเว็บ หาหมอ.com ของเรา) เพื่อจะได้พอสื่อสาร พูดคุยกับแพทย์ พยาบาลได้เข้าใจมากขึ้น 19 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานานแล้วว่า ออทิสซึ่ม (Autism) มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ความสามารถในการเรียนรู้ และเซลล์สมอง ออทิสซึ่มมีรากฐานทางพันธุกรรมที่แข็งแรง แม้ว่าพันธุกรรมของออทิสซึ่ม จะซับซ้อนและไม่ชัดเจน 19 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดศีรษะไมเกรน....ถูกตัดขา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า มีการกล่าวไว้ว่า “ทุกคนเกิดมาต้องเคยปวดหัว” เป็นจริงแน่นอนครับ เพราะอาการปวดหัวนั้นสามารถเกิดได้ในทุกเพศ ทุกวัย สาเหตุก็มีหลากหลาย ทั้งสาเหตุในสมอง โรคทางกายอื่นๆ หรือเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ จากปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย สาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยคือ ปวดศีรษะไมเกรน 19 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 80 : ปฎิบัติการเชิงซ้อนของนักแก้ไขการพูดและภาษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บางครั้งการประเมินการกลืนข้างเตียงผู้ป่วย อาจเปิดเผยให้เห็นความจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกลการกลืนของผู้ป่วย การใช้วิธีการกลืนสารแบเรียม (Barium) หรือการส่องกล้อง (Endoscope) อาจไม่เพียงพอ รังสีแพทย์ อาจช่วยวินิจฉัยโดยใช้เครื่องมือวีดิทัศน์ตรวจอวัยวะภายในบนจอเรืองแสง (Video-fluoroscopy) 18 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ออทิสติกวัยก่อนเข้าเรียน (1-3 ปี) จะปรากฏความแตกต่างอย่างน่าประหลาดใจจากพฤติกรรมทางสังคม ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะมีการสบตาน้อยกว่า และก็ไม่มีความสามารถที่จะเรียกร้องความสนใจ เช่น การชี้ไปที่สิ่งต่างๆ 17 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน best2000 Nithiwat Ton1409
Frame Bottom