Frame Top
เว็บบอร์ด
บุหรี่ไฟฟ้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแปลกใหม่และมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายยาและยาสูบ ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าในหลายประเทศจึงยังคงชะลอการพิจารณาออกไป บางประเทศก็ไม่มีการควบคุม ในขณะที่บางประเทศก็มีคำสั่งห้ามอย่างเด็ดขาด 25 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บุหรี่ไฟฟ้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีรายงานข่าวจากสำนักงานข่าวบีบีซีว่า รัฐสภาแห่งยุโรป (Members of the European Parliament = MEPs) ได้ลงคะแนนเสียงในการตั้งกฏเกณฑ์ที่จะป้องกันวัยรุ่นไม่ให้สูบบุหรี่ 24 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 41: ม่านตาอักเสบ Sympathetic ophthalmia โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะ Sympathetic ophthalmia เป็นการอักเสบของชั้นกลาง(ชั้น Uvea) ของเปลือกลูกตาที่เรียกกันว่า Uveitis ในตาทั้ง 2 ข้าง ภาษาไทยมักเรียกกันว่า “ม่านตาอักเสบ” แต่แท้ที่จริงมีการอักเสบทั้ง ม่านตา และ เนื้อเยื่อ 24 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 11 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี คุณผู้หญิงคงได้ทราบกันไปแล้วจากข้อความข้างต้นว่า ในประเทศไทยมีแนวนโยบายในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างไรบ้าง และสถานการณ์โดยรวมของโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยนั้นย่ำแย่เพียงใด 23 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: พ่อผมหลงลืม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการหลงลืมพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป คนไทยเรามักยอมรับว่าผู้สูงอายุย่อมมีอาการหลงลืม ไม่คิดว่าเป็นโรค แต่จริงแล้วเราต้องแยกให้ได้ว่าเป็นการหลงลืมปกติของผู้สูงอายุ หรือเป็นโรคหลงลืม 22 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 8 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม มีหลายวิธีการ (Methods) ที่ใช้ประเมินผลปัจจัยมนุษย์ จากคำถามง่ายๆ จนถึงคำถามซับซ้อน ตลอดจนห้องทดลองที่เหมาะสมต่อการใช้ (Usability) แต่มีราคาแพง บางวิธีง่ายๆ ของ HF&E มีดังต่อไปนี้ 21 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผลข้างเคียงของยาต้านฮอร์โมน ชนิดเอไอ (AI, Aromatase inhibitor) ที่ใช้รักษามะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ยาต้านฮอร์โมนที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมมีหลายกลุ่มยา วันนี้จะคุยเรื่อง ผลข้างเคียงของยาในกลุ่มที่เรียกว่า เอไอ (AI ย่อมาจาก Aromatase inhibitor) 21 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 45: ต้อหินจากหลอดเลือดเกิดใหม่ (Neovascular glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ต้อหินจากหลอดเลือดเกิดใหม่ เป็นต้อหินอันเนื่องจากมีหลอดเลือดเกิดใหม่และเยื่อพังผืดเกิดที่ผิวม่านตาลามไปถึงบริเวณมุมตา(trabecular meshwork) หลอดเลือดและพังผืดนี้ไปอุดทางเดินของสารนำน้ำ aqueous ภายในตา ทำให้ความดันตาสูงขึ้น ส่วนใหญ่ของการเกิดหลอดเลือดใหม่นี้เป็นผลจากการขาดเลือดของส่วนหลัง (ส่วนจอตา) ของลูกตาด้วยสาเหตุต่างๆ 21 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 7) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ได้รับการออกแบบทางการยศาสตร์ เพื่อนำใช้รักษาหรือป้องกันความผิดปกติ อย่างเช่นการรักษาความเจ็บปวดเรื้อรังที่สัมพันธ์กับความดัน ความผิดปกติของการอักเสบของข้อต่อกระดูก (Arthritis) ทั้งเรื้อรังและชั่วคราว 20 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 89 : แฟ้มผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จุดมุ่งหมายหลักของการรักษาแฟ้มผู้ป่วย (Patient record) ก็เพื่อบันทึกแนวทางปฏิบัติ (Course) การเจ็บป่วยและการรักษาของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้ป่วยมิใช่สิ่งเดียวที่มุ่งเน้น แฟ้มผู้ป่วยยังใช้ 20 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : จากความเคยชินกินข้าว ..หาเรื่องเปลี่ยนข้าวสีม่วง ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การดูแลผู้ป่วยจำนวนมากในโรงพยาบาล ทำให้เราต้องมองหาวิธีการและเทคนิคต่างๆนานา เพื่อนำมาลดความซ้ำซากจำเจของอาหารในโรงพยาบาล ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ป่วยไม่เบื่อกับการที่ต้องรับประทานอาหารในโรงพยาบาล ที่มักจะได้ยินเสียงโอดครวญว่าไม่อร่อย 19 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สมาคมการยศาสตร์นานาชาติ (International Ergonomics Association) ซึ่งกำหนดหัวข้อหลักของความเชี่ยวชาญของการยศาสตร์ไว้ดังนี้ 19 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ภาวะเลือดออกในสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาวะเลือดออกในสมอง เป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวมาก เพราะอาจส่งผลให้พิการหรือเสียชีวิตได้ถ้ารักษาไม่ถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา ภาวะเลือดออกในสมองมีได้หลายรูปแบบ 18 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สถาบันการยศาสตร์และปัจจัยมนุษย์ (Institute of Ergonomics and Human Factors) เป็นองค์กรที่เก่าแก่ในวงการ ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2489 ในสหราชอาณาจักร แต่มักเป็นที่รู้จักกันในนามของ “สโมสรการยศาสตร์” (Ergonomics Society) 18 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 40: คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต้อหินที่รักษาด้วยยาและผ่าตัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้อหินเป็นโรคเรื้อรัง ที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีแนวโน้มที่จะมีการสูญเสียสายตาสูง การรักษาโดยเฉพาะต้อหินเรื้อรังมีทั้งด้วยการใช้ยา และ/หรือผ่าตัด บางรายแม้รับการผ่าตัดไปแล้วอาจต้องให้ยาเพิ่ม เฉกเช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วไป 17 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปัจจุบัน การออกแบบอุปกรณ์ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของมนุษย์ และใช้ประโยชน์ของความสามารถของมนุษย์ การตัดสินใจ, ความใส่ใจ, การคำนึงถึงสถานการณ์ และการประสานกันระหว่างมือและตา รวมทั้งผู้ใช้เครื่องจักรได้กลายมาเป็นกุญแจในความสำเร็จหรือล้มเหลวของภารกิจ 17 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 10 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การป้องกันปฐมภูมิ คือ การป้องกันโดยการหลีกเลี่ยงการได้รับสารก่อมะเร็ง การลดหรือการกำจัด สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก หรือการทำให้ร่างกายสามารถต่อต้านสารก่อมะเร็งได้ 16 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เฟร็ดเดอริค เทเล่อร์ (Frederick Taylor) เป็นผู้บุกเบิก “วิทยาศาสตร์การจัดการ” (Scientific management) ซึ่งนำเสนอวิธีที่เหมาะสมสุด (Optimum) ในการทำงาน เทเล่อร์ได้พบว่าเขาสามารถเพิ่มผลผลิตของคนงานขุดถ่านหิน เป็น 3 เท่าของปริมาณที่ขุดได้ โดยลดขนาดและน้ำหนักของพลั่วที่ใช้ขุด จนกระทั่งบรรลุอัตราการขุดที่เร็วที่สุด 16 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ เป็นเรื่องของความพอดี (Fit) ระหว่างผู้ใช้, เครื่องมือ, และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา โดยคำนึงถึงความสามารถของผุ้ใช้ และข้อจำกัด ในการแสวงหาความมั่นใจว่า ภารกิจ, หน้าที่, ข้อมูล, และสิ่งแวดล้อมพอเหมาะกับแต่ละบุคคล 15 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: โลกหมุนจึงคอเอียง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โลกหมุนรอบตัวเองทุกวันไม่มีวันหยุด โดยตัวเราไม่รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวของโลก แต่บางครั้งเราจะรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวหมุนเคว้งคว้าง เพดานบ้านจะหล่นมาทับเรา อยากจะอาเจียนอย่างมาก ต้องหลับตาและนอนลงจึงดีขึ้น 15 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Patt_998 taikang
Frame Bottom