Frame Top
เว็บบอร์ด
ระวัง ! กินสารปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สืบเนื่องจากการสุ่มตรวจประเมินอาหารปลอดภัยของกรมอนามัยในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในตลาดที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 แห่ง ที่พบการใช้สารฟอร์มาลิน หรือน้ำยาฉีดศพ น้ำยาดองศพ มาใช้กับอาหารสด เพื่อไม่ให้เน่าเสียง่าย เรามาทำความรู้จักกับสารอีก 4 ตัว ซึ่งถือเป็นสารปนเปื้อนที่น่ากลัวเช่นกัน ได้แก่ สารบอแรกซ์ และสารฟอกขาว สารกันรา และสารเร่งเนื้อแดง... 17 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: น้ำแร่รังสีไอโอดีนตอน2 : การดูแลตนเองเมื่อมีผลข้างเคียงจากกินน้ำแร่รังสีไอโอดีนรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในตอนที่แล้ว(ตอนที่1 ของเรื่องน้ำแร่รังสีไอโอดีน/อาร์เอไอ/RAI/ Radioactive iodine) ได้เล่าถึงว่า เมื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยน้ำแร่รังสีฯแล้ว มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง ครั้งนี้จะเล่าต่อถึงวิธีดูแลตนเองเมื่อมีผลข้างเคียงนั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆ ไม่ยุงยากซับซ้อน... 17 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 126 : ผู้วางแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ตามปรกติ การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) แต่อาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงทั้งทีม หรือคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ (Medical staff) CEO อาจได้รับคำแนะนำจากแผนกวางแผนยุทธศาสตร์ (ถ้ามี) หรือจากที่ปรึกษาภายนอก (Consultant) 16 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน มะรุมมะตุ้ม โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จากเดิมเคยเป็นที่รู้จักในฐานะผักที่ใช้ประกอบอาหารประเภทแกงส้ม ปัจจุบัน “มะรุม” (Moringa; Moringa oleifera) กลายเป็นพืชที่โดดเด่นด้วยตัวของมันเองแบบมาเร็วและแรงดีไม่มีตกอย่างน่าประหลาดใจ ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ทั้งตลาดนัดระดับตำบลจนถึงร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพมีระดับ... 15 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! กินสารปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.พรเทพ กล่าวต่อว่า ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดนัด ให้เข้มงวดความปลอดภัยอาหารที่จำหน่ายฟอร์มาลินในตลาด เพื่อร่วมกันคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนอย่างต่อเนื่อง 14 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การเจาะตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (Lumbar puncture) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจากสาเหตุใดนั้น โรคทางระบบประสาทส่วนหนึ่งต้องอาศัยผลการตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid : CSF) วิธีการได้มาของ CSF นั้น แพทย์ต้องทำการเจาะหลัง (lumbar puncture : LP) เพื่อให้ได้ CSF ออกมาส่งตรวจ การตรวจ LP นั้น ผู้ป่วย ญาติและคนทั่วไปมักไม่เข้าใจว่าคืออะไร... 14 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! กินสารปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้าน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า อาหารกลุ่มที่ตรวจพบใส่ฟอร์มาลินที่กล่าวมานี้ ที่ผ่านมามักจะตรวจพบสารฟอกขาว การพบสารฟอร์มาลินสูงขึ้นอาจเป็นเพราะพ่อค้าแม่ค้าเปลี่ยนจากการใช้สารฟอกขาวใส่อาหารเพื่อให้คงสภาพสด ไม่หมองคล้ำ หรือไม่เน่าเสีย มาเป็นการใช้สารฟอร์มาลินแทน... 13 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 61: การเห็นภาพเดียวด้วยตาสองข้าง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นความสามารถของตาคนเราที่มี 2 ข้าง (Binocular) สามารถมองวัตถุอันหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเห็นเป็นวัตถุอันเดียว เป็นความสามารถในการมองเห็นของตาคนเราที่ต้องอาศัย 13 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 125 : การวางแผนยุทธศาสตร์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) เปรียบเสมือนแผนที่ถนน (Road map) ซึ่งจะบอกเส้นทางไปสู่จุดหมายปลายทาง ในการวางแผนโรงพยาบาล ต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อค้นหาทิศทางที่โรงพยาบาลกำลังมุ่งหน้าไป (Where) สิ่งที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติ (What) และวิธีการ (How) ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment) และการแข่งขัน (Competition) 12 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! กินสารปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ได้รับรายงานผลการสุ่มตรวจประเมินอาหารปลอดภัยของกรมอนามัยในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในตลาดที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 แห่ง ในอำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก อำเภอชุมแสง ประกอบด้วยตลาดสด 2 แห่ง และตลาดนัด 3 แห่ง โดยเก็บอาหารตรวจทั้งหมด 275 ตัวอย่าง 12 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผลการสืบค้นเพิ่มเติม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อเราเจ็บป่วยไปพบแพทย์ แพทย์ก็จะเริ่มต้นจากการสอบถามประวัติการเจ็บป่วย รายละเอียดว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรมา เป็นมานานเท่าไหร่ ทานยาอะไรมาบ้าง หรือมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง ต่อจากนั้นแพทย์ก็จะตรวจร่างกาย เพื่อประเมินว่ามีระบบหรือส่วนไหนของร่างกายผิดปกติบ้าง และนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจร่างกายไปร่วมพิจารณาข้อมูลการเจ็บป่วยในตอนแรก... 11 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โยเกิร์ต กินกันโรค (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ สำหรับเด็กโยเกิร์ตเป็นแหล่งของโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท และแร่ธาตุต่างๆ ส่วนผู้สูงอายุที่ลำไส้มีปัญหาการขาดแลคเตส (Lactase เป็นเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลแลกโทสให้เป็นกาแลกโทสและกลูโคส) และผู้สูงอายุที่มีระดับของบีฟีดัสแบคทีเรีย (Bifidus bacteria) 10 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: น้ำแร่รังสีไอโอดีนตอน1 :ผลข้างเคียงจากการกินน้ำแร่รังสีรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยทั่วไปประมาณ 90-80% เป็นเซลล์มะเร็งชนิดตอบสนองต่อการรักษาด้วยการดื่มน้ำแร่รังสีไอโอดีน/อาร์เอไอ (RAI, radioactive iodine)ตามหลังการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ คือ เป็นเซลล์มะเร็งชนิดที่เรียกว่า differentiated thyroid carcinoma โดยเซลล์มะเร็งชนิดนี้จะจับและกินไอโอดีนเข้าไปเก็บไว้ในตัวเซลล์ 10 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 124 : ส่วนผสมการตลาด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเข้าใจแนวความคิด (Concepts) ของช่องว่างในตลาด (Niche) ส่วนของตลาด (Segment) และการวางตำแหน่ง (Positioning) ตลาด ก็สามารถดำเนินขั้นตอนต่อไป กล่าวคือทำการตลาดบนพื้นฐานของส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ด้านด้วยกัน เรียกว่า 4 Ps 9 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โยเกิร์ต กินกันโรค (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สภาวิจัยการแพทย์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษค้นพบว่า โยเกิร์ตเป็นผู้คุ้มครองให้พ้นจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหญ่อย่างหนึ่ง ผู้ที่กินโยเกิร์ตไขมันต่ำจะหนีโรคได้ไกลกว่าผู้ที่ไม่ได้กินร้อยละ 24 9 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน น้ำตาล ความหวานที่มีปัญหา โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เทศกาลแห่งความสุขกลับมาเยือนอีกครั้ง พร้อมกับร้านค้าต่างๆ เริ่มนำขนมเค้ก คุกกี้ ช็อกโกแลต ทอฟฟี่ ลูกอม ลูกกวาด น้ำหวาน ออกวางอวดโฉม ล่อตาล่อใจคุณๆ ทั้งหลาย แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ในขนมเหล่านี้มีน้ำตาลแฝงอยู่ตั้งกว่าครึ่ง 8 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 28: ลมชัก…..ฉันรักเธอ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อเวลาผ่านไป ได้เรียนรู้จักโรคอย่างเข้าใจและยอมรับ แม้จะมีผลกระทบแต่ก็ไม่ถึงกับอับจน หมดหนทาง ทำอะไรไม่ได้ ขอให้มีความอดทนและเรียนรู้จากสิ่งรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นพ่อ-แม่ เพื่อนฝูง ผู้ป่วยและตนเอง จะนำพาความสุขมาให้และผ่านพ้นช่วงเวลาชีวิตที่ทุกข์สุดๆมาได้ 7 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 60: แว่นหลายโฟกัสไร้รอยต่อ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เพื่อสนองความต้องการของผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป) ที่ความสามารถในการเพ่ง (accommodation) เสื่อมลง ทำให้มองใกล้ไม่ชัด โดยเฉพาะผู้มีสายตาผิดปกติที่มองไกลต้องใช้แว่นอยู่แล้ว จึงต้องมีแว่นตามองไกล และแว่นอีกอันใช้มองใกล้ซึ่งยากแก่การพกพาต้องถอดเปลี่ยนแว่นเข้าๆ ออกๆ ด้วยการทำเลนส์แว่นตา 2 ชั้น ในแว่นอันเดียว มองไกลด้วยเลนส์บน มองใกล้ด้วยเลนส์ส่วนล่าง แต่ภาพระหว่างกลางจะไม่ชัดเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของเลนส์หลายโฟกัสที่เรียกกันว่า Progressive 6 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 123 : กิจกรรมการตลาดอื่นๆ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อการแข่งขันในวงการโรงพยาบาลสูงขึ้น หน่วยงานขายก็ทวีความสำคัญไปด้วย บางโรงพยาบาลมี “กองทัพนักขาย” (Sales force) ที่ขึ้นโดยตรงต่อผู้บริหารการตลาด หรือผู้บริหารระดับสูง “กองทัพนักขาย” นี้ได้พิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิผล โดยเฉพาะบริการที่จำกัดกิจกรรม (Restrictive) อาทิ อาชีวสุขภาพ (Occupational health) การเลิกสูบบุหรี่ (Smoke cessation) การแพทย์กีฬา (Sport medicine) และลดน้ำหนัก (Weight loss) 5 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คิดให้ดีก่อนใช้ยาระบาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาระบายแต่ละชนิดจะมีประโยชน์และผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไป แม้ว่าการใช้ยาเหน็บหรือยาสวนทวารจะไม่สะดวกเท่าการกลืนยา แต่ก็ให้ผลบรรเทาอาการท้องผูกได้เร็วกว่า... 4 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Kkgusjung2 golf17112530 buranchan
Frame Bottom