Frame Top
เว็บบอร์ด
วัคซีนรักษามะเร็งสมอง (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจและการวินิจฉัยส่วนใหญ่ใช้การตรวจซีทีสแกน (CT scan = Computed tomography scan) การตรวจเลือด การตรวจเกลือแร่ของเลือด (Electrolytes) การตรวจการทำงานของตับ การตรวจการแข็งตัวของเลือด (Blood coagulation) นอกจากนี้อาจใช้การตรวจเอ็มอาร์ไอ (MRI = Magnetic Resonance Imaging) เพราะเอ็มอาร์ไอมีความไวต่อการตรวจดูตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้องอกได้ดี... 31 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 18: ปัญหาที่พบบ่อย โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อจัดลำดับความสำคัญได้แล้ว หนูก็เลือกที่จะทำสิ่งที่สำคัญก่อน แต่ก็ยังไม่อยากทิ้งที่สำคัญน้อยออกไป ถึงจะทำได้แต่ก็ทำได้ไม่ดี งั้นก็คงต้องตัดบางอย่างที่สำคัญน้อยกว่าออกไป เลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ดีก่อน... 31 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 55: ภูมิหลังของภาวะตาแห้ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 มีรายงานถึงภาวะผิวตาแห้ง ซึ่งอาจพบเดี่ยวๆ หรือร่วมกับภาวะอื่นทั้งในตาและนอกตา ภายในตา ได้แก่ เยื่อบุตาแห้ง ผิวกระจกตาด้าน ผิวกระจกตามีรอยถลอกร่วมกับมีเมือกเป็นเส้นเกาะที่ผิวกระจกตา (filament) คล้ายๆ หางหมู เปลือกตาบวมช้ำ กระจกตามีความรู้สึกลดลง (hypo sensitivity) ความดันตาลดลง กระจกตาอ่อนตัว (keratomalacia) ตามัวกลางคืน (night blindness)... 30 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วัคซีนรักษามะเร็งสมอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute = NCI) ของสหรัฐอเมริกาได้ทำการแบ่งระดับของก้อนเนื้องอกออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่... 30 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 113 : การปรับปรุงคุณภาพในโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นคำอธิบาย วัดผล บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งกระบวนการทำงาน หรือบริการที่ให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โรงพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดเป็นโครงการ (Program) ทบทวนคุณภาพการให้บริการ หรือดูแลผู้ป่วยตลอดกระบวนการและอย่างต่อเนื่อง... 29 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วัคซีนรักษามะเร็งสมอง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Robert Demeger อดีตนักแสดงเวทีของอังกฤษ อายุ 62 ปี จะเป็นผู้ป่วยมะเร็งสมองรายแรกในยุโรปที่ได้รับการรักษาด้วยวัคซีนเฉพาะตัว (Personalised vaccine) ที่โรงพยาบาลคิงส์คอลเลจ (King's College Hospital) ในลอนดอน หลังจากที่ได้มีการผ่าตัดนำเอาเนื้อร้ายในสมองออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว... 29 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 17: สุขภาพดีสำคัญที่สุด โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อหนูกลับสู่สนามรบอีกครั้ง การที่กองทัพจะรบให้ชนะได้นั้น ต้องมีการเตรียมพร้อม การวางแผนให้ดี นอกจากนี้ยังต้องมีพละกำลังมากพอที่จะต่อสู้กับข้าศึกได้ และแน่นอนว่าผู้ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมชนะเสมอ ข้าศึกที่ว่านี้คงไม่ใช่สิ่งอื่นใด ถ้าไม่ใช่ร่างกายของหนูเอง... 28 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ทำอย่างไรถ้านอนไม่หลับ? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การนอนไม่หลับในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นอาการที่พบได้บ่อยมาก การศึกษาทางการแพทย์ พบอาการนี้ได้ประมาณ 24-95% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด ทั้งนี้ อุบัติการณ์ขึ้นกับแต่ละกลุ่มโรคที่ศึกษา รวมถึงเป็นการศึกษาในช่วงใดของชีวิต เช่น ช่วงวินิจฉัยโรค ช่วงรักษา หรือช่วงหลังครบการรักษาแล้ว... 27 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร ตอนที่ 112: ความผิดพลาดในการบำบัดรักษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) ได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นเครื่องมือที่ได้ประสิทธิผลในการป้องกันโรงพยาบาล จากการฟ้องร้องคดีในศาล โดยการค้นหาปฏิบัติการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Substandard practices) แล้วแก้ไข ก่อนที่สถานการณ์ จะนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการบำบัดรักษา (Malpractice claims)... 26 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ กินอย่างไรดี โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา ในปัจจุบันพบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิตของครอบครัว เพื่อน สังคม และสภาพแวดล้อม การแข่งขันกับเวลาในการศึกษาหาความรู้ จึงทำให้วัยรุ่นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยหันมารับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสต์ฟู้ต... 25 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 16: ลมชักหลากหลายรูปแบบ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า วันนี้ หนูจะขอเล่าเหตุการณ์บางอย่างที่หนูเคยเจอมากับตัวเอง พอเอามาเขียนแล้วก็รู้สึกขำๆ ดี แต่ตอนเจอนี่ไม่เคยขำออกเลย และจะเห็นได้ว่าคนทั่วไปรู้จักโรคลมชักน้อยมาก โดยเฉพาะในแบบที่หนูเป็น... 24 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 15: วิกฤตคือโอกาสที่ดี โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาทิตย์ที่แล้ว ที่หนูไม่ค่อยได้เขียนมาคุยกับอาจารย์ เพราะหนูใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับการแปลบทความ และหาข้อมูลต่างๆที่จะช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจ และอะไรที่จะช่วยลด ผลข้างเคียงของยาลงได้บ้าง เริ่มจากความคิดที่อยากให้คนไข้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงอยากแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้คนไข้ และช่วยลดปัญหาของตัวเองไปด้วยค่ะ 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาอาการ นพ.ภรชัย กล่าวว่า สามารถใช้ยาทาที่มีส่วนผสมของยาในกลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หากปวดมากสามารถใช้ยาทาควบคู่กับยาชนิดรับประทานได้... 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 111 : การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ องค์กรรับรองมาตรฐานให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ร้ายแรงจนอาจถึงแก่ความตาย (Sentinel event) ซึ่งได้รับการนิยามว่า “เป็นกรณีที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อน แต่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงต่อร่างกาย (Physical) หรือจิตใจ (Psychological) จนผู้ป่วยอาจถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียอวัยวะสำคัญอย่างถาวร ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของคนไข้ตามปรกติ” 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 54: ปัญหาทางตาในหญิงตั้งครรภ์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หญิงตั้งครรภ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางตาบ้างตามธรรมชาติ บางอย่างไม่รุนแรงหายไปเองหลังคลอดโดยไม่มีผลเสีย บางอย่างอาจเกิดขึ้นมาใหม่หรือภาวะที่มีอยู่เดิมมีอาการรุนแรงขึ้น อาจแบ่งการเปลี่ยนแปลงทางตาในหญิงตั้งครรภ์เป็น หญิงตั้งครรภ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางตาบ้างตามธรรมชาติ บางอย่างไม่รุนแรงหายไปเอง... 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ เราอาจป้องกัน WMSDs ได้โดยออกแบบงาน (Job design) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานในท่าซ้ำๆ ซึ่งอาจใช้เครื่องจักรแทน หรือมีการหมุนเวียนงาน (Job rotation) การเพิ่มปริมาณงาน (Job enlargement) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job enrichment) หรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การออกแบบสถานที่ทำงาน (Workplace design) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และการปฏิบัติงาน (Work practices) ที่เหมาะกับสรีระ... 21 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อุจจาระเป็นเลือด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อาการอุจจาระเป็นเลือด (Bloody stool) เป็นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และเป็นอาการที่เมื่อเกิดขึ้น มักก่อความกลัวและความกังวลว่า เกิดจากเป็นมะเร็งลำไส้/มะเร็งลำไส้ใหญ่... 20 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ไม่ใช่ทุกคนจะมีอาการเหมือนกันในทุกระยะ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณบอกได้ก็คือ อาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นซึ่งควรจะมีการพักการใช้งาน มิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเป็นระยะเวลานานหรือแก้ไขไม่ได้เลย 20 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 110 : กระบวนการการรับรองมาตรฐาน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลที่ปรารถนาจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ต้องกรอกใบสมัคร เพื่อขอให้องค์กรรับรองมาตรฐาน (JCAHO ในสหรัฐอเมริกา หรือ JCI ในประเทศไทย) เข้ามาสำรวจโรงพยาบาล องค์กรดังกล่าวจะส่งแบบสอบถามที่ค่อนข้างสมบูรณ์ (Comprehensive Questionnaire) เกี่ยวกับปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 19 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การบาดเจ็บของเส้นเอ็น – เส้นเอ็นประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใย (Fibres) ที่ทำให้กล้ามเนื้อยึดกับกระดูก ความผิดปกติของเส้นเอ็นเกิดขึ้นเพราะมีการใช้งานซ้ำๆ บ่อยๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เส้นเอ็นที่มีปลอกหุ้มเอ็น (Tendons with sheaths) ซึ่งพบบริเวณมือและข้อมือ และเส้นเอ็นที่ไม่มีปลอกหุ้มเอ็น (Tendons without sheaths) ซึ่งพบบริเวณไหล่ ข้อศอก และปลายแขน (Forearm) 19 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom