Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ศูนย์ธาลัสซีเมีย รพ.ศิริราช ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมีย จากมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมและวิทยาศาสตร์ สุลตาน บินคาลิฟา อัล นายาน (H.H Sheikh Sultan Bin Kalifa AL Nahyan) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียเป็นชุดสิทธิประโยชน์ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่หญิงตั้งครรภ์และสามีจะได้รับการบริการตรวจกรอง "ธาลัสซีเมีย” ฟรี เพื่อเด็กไทยเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลดลง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย 24 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 94 : การบริหารสายโซ่อุปทาน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การบริหารสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คือการบริหารวัสดุ (Materials) ซึ่งรวมทั้งสินค้า วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) บริการ และอุปกรณ์ ตั้งแต่การแสวงหา (Acquisition) จนถึงการจำหน่าย (Disposition) ขอบเขตจึงครอบคลุมถึงการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง การประมวล (Processing) การควบคุมสินค้า (Inventory) การรับสินค้า (Receiving) จนถึงการจัดส่ง (Distribution) 24 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคธาลัสซีเมียนับเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากมีการพบว่าประชากรที่เป็นพาหะมีประมาณร้อยละ 30-40 หรือประมาณ 18-24 ล้านคน ส่วนผู้ที่เป็นโรคมีประมาณร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 แสนคน 23 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน เมื่อน้องกระเจี้ยบ...ไม่กระจอก โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร มีรายงานวิจัยล่าสุดจากการสำรวจสภาวะสุขภาพ อนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 ของสํานักงาน การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น ถ้าย้อนไปปี พ.ศ.2532 23 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนให้หลับช่วยกำจัดขยะสมองได้ โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าการนอนหลับนั้นดีต่อสุขภาพและช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ โดยผลการศึกษาในหนูพบว่า การนอนหลับที่ดีจะช่วยล้างสารพิษในสมองได้ ทั้งนี้เพราะพื้นที่ระหว่างเซลล์สมองจะเพิ่มขึ้นในขณะที่หลับ ทำให้สมองสามารถขับสารพิษที่เกิดขึ้นในช่วงขณะตื่นออกไปได้ 22 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: เบิกเงินไม่ได้ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกคนเวลาจะเบิกเงินที่ธนาคารต้องเขียนใบเบิกเงินและเซ็นชื่อ ซึ่งต้องเหมือนกับลายเซ็นที่ให้ไว้เป็นหลักฐานกับธนาคารตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดบัญชี ต้องเซ็นชื่อให้เหมือนเดิมทุกครั้ง แต่คุณลุงบอกว่าธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินเพราะลายเซ็นไม่เหมือนเดิม 22 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องจริงของยกทรง ? (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับสรีระทางร่างกายของเด็กผู้หญิงนั้น เต้านมจะเริ่มโตเมื่ออายุ 8 ปี หรืออย่างช้า 13 ปี บางคนก็โตช้าบางคนก็โตเร็ว พัฒนาการของเต้านมจะมีเป็นระยะ 21 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องจริงของยกทรง ? (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในแต่ละปี ผู้บริโภคทั่วโลกเสียเงินในการซื้อยกทรงประมาณ USD 16,000 ล้านเหรียญ ในปี พ.ศ. 2555 ผู้หญิงในสหรัฐอเมริกามียกทรงเฉลี่ยคนละ 9 ตัว โดยมีตัวที่ใส่ประจำอยู่ 6 ตัว และจากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 75- 95 ของผู้หญิงตะวันตกจะใส่ยกทรง 20 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องจริงของยกทรง ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยกทรง หรือ บราเซียร์ (Brassiere) เป็นเสื้อชั้นในของผู้หญิงที่ใช้ประคองเต้านมไว้ มีส่วนประกอบหลายอย่างในยกทรงแต่ละตัว แต่ละขนาด แต่ละยี่ห้อ ซึ่งทำให้ผู้หญิงเลือกใช้ยกทรงที่เหมาะกับตัวเองได้ยาก จากการศึกษาในออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2551 พบว่าร้อยละ 75–85 ของผู้หญิงใส่ยกทรงผิดขนาด 19 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: กระดูกเคลื่อนทับเส้น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหลัง ปวดขาเป็นอาการที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่ที่มาพบหมอก็บอกว่าสงสัยตนเองเป็นโรคกระดูกทับเส้นเกือบทั้งสิ้น ผมจึงอยากเล่าให้ฟังว่าโรคกระดูกทับเส้นคืออะไร 19 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: สูบบุหรี่มือสองกับโรคเบาหวานในสตรี แล้วเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 มีรายการศึกษาทางการแพทย์โดย นพ.Martin Lajous และคณะ ในประชากรสตรีชาวฝรั่งเศส ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุหรี่มือสอง 18 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องจริงของยกทรง ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Jean-Denis Rouillon ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยเบอซองซอง (University of Besançon) ในประเทศฝรั่งเศส ได้เปิดเผยถึงผลการศึกษาการใส่ยกทรงตลอด 15 ปี ว่า การใส่ยกทรงมีข้อเสียมากกว่าข้อดี นอกจากจะไม่ได้ช่วยลดการปวดหลังแล้ว ยังทำให้กล้ามเนื้อที่ยกเต้านมไว้อ่อนแอไปอีก ซึ่งเป็นผลให้เต้านมย้อย 18 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาทางจิตสังคมและกินยาไปด้วยมักจะมีอาการกำเริบที่น้อย นักบำบัด (Therapist) สามารถช่วยผู้ป่วยให้เข้าใจและปรับตัวให้อยู่กับสคิซโซฟรีเนียได้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติ อาการและปัญหาที่ผู้ป่วยเคยเป็น และความจำเป็นในการใช้ยา 17 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 93 : หน้าที่สำคัญของแฟ้มผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แฟ้มผู้ป่วยทำหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือการสรุปข้อมูล (Abstracting) และการลงรหัส (Coding) ซึ่งอาจแยกเป็น 2 กระบวนการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือเป็นกระบวนการเดียวกันในโรงพยาบาลขนาดเล็ก การสรุปข้อมูลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแฟ้มผู้ป่วย แล้วคีย์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงาน 17 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน เต้าหู้คุณค่า…ที่คุณคู่ควร ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้เขียนขอเมนูแนะนำแบบฉบับ เต้าหู้ เต้าหู้ กินแบบง่ายสบายท้อง สบายใจ 16 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยากลุ่มใหม่ยังอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและระบบการเผาผลาญ (Metabolism) ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและคลอเรสเตอรอลสูง ดังนั้นระหว่างที่ใช้ยากลุ่มใหม่นี้ควรทำการชั่งน้ำหนัก ตรวจระดับน้ำตาลกลูโกส (Glucose levels) และระดับไขมัน (Lipid levels) อยู่เป็นประจำ 16 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กลุ่มอาการ Cognitive symptoms เป็นกลุ่มที่เข้าใจลำบาก อาจสังเกตอาการได้ยากเหมือนคนกลุ่มอาการด้านลบ และบ่อยครั้งที่ตรวจพบเจอหลังจากที่ได้ทำการทดสอบแล้วเท่านั้น กลุ่มนี้มักมีปัญหาในการดำรงชีวิตและเลี้ยงตัวเอง และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ (Emotional distress) ได้อย่างมาก อาการของกลุ่มนี้ได้แก่... 15 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของสคิซโซฟรีเนียแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 1) กลุ่มอาการด้านบวก (Positive symptoms) 2) กลุ่มอาการด้านลบ (Negative symptoms) และ 3) กลุ่มอาการ Cognitive symptoms 14 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ขวาร้าย....ซ้ายดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การที่เรามีอาการตาเขม่น โบราณบอกว่ามีคนคิดถึงบ้าง มีคนบ่นบ้าง บางคนก็เชื่อว่าถ้าตาเขม่นข้างขวาเป็นเรื่องร้าย ถ้าข้างซ้ายเป็นข่าวดี แต่ถ้าเป็นทางการแพทย์ ไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ไม่ดี ไม่ควรมีเลยดีกว่า 14 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน torpasumai Tamisarut777 v007 NSN1990
Frame Bottom