Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 131 : การบริหารวงจรรายได้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ประสิทธิภาพของวงจรรายได้ (Revenue cycle) หรือขั้นตอนการเก็บเงิน นับวันจะทวีความสำคัญต่อกำไร-ขาดทุนของโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาล จึงหาหนทางที่จะปรับปรุงปฏิบัติการในด้านนี้ การบริหารวงจรรายได้ เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานการทั้งการแพทย์และการบริหารที่ก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการผู้ป่วย 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคซิฟิลิส คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในอดีต ปัจจุบันพบได้แต่ไม่บ่อยเท่าในอดีต เนื่องจากโรคนี้ในระยะยาวจะส่งผลต่อระบบประสาทได้ ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท เช่น วิงเวียนศีรษะ หูไม่ได้ยิน หรืออัมพาตในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี แพทย์ก็อาจส่งตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรือไม่ 1 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาอะม็อกซิซิลลิน เพราะสิว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษ ว่า โรงพยาบาลเซ็นทรัลแมนเชสเตอร์พบเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งจนทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วราว 16 คน ซึ่งกรณีดังกล่าวมาจากการใช้ยาเกินความจำเป็นโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ 1 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยด้วยความเย็น (Cryotherapy หรือ Cryosurgery หรือ Cryoablation) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีรักษาโรคมะเร็ง นอกจากด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และ/หรือยาเคมีบำบัดแล้ว ยังมีอีกหลายวิธีที่นำมาใช้รักษามะเร็งได้ เพียงแต่วิธีเหล่านั้น มีข้อจำกัดทางการรักษามากกว่า ที่สำคัญ คือ ใช้รักษาได้เฉพาะบางลักษณะของโรคมะเร็ง... 31 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 130 : การบริหารบัญชีลูกหนี้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จำนวนเงินสำหรับค่าบริการทั้งหมด (Revenue) รวมทั้ง ค่าบริการวิชาชีพ (Professional fee) หักด้วยเงินที่ได้รับชำระ (Cash Receipts) แล้ว เรียกว่า บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) เมื่อได้มีการขอเบิกจ่าย (Claim) ต้องมีการตั้งบัญชีลูกหนี้ ในบัญชีของโรงพยาบาล และเมื่อได้รับการขอเบิกจ่าย กองทุนของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทประกันสุขภาพ ก็เริ่มกระบวนการตรวจสอบ 30 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมน่าคิด (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกินแคลเซียมเสริมที่มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดโรคหัวใจได้ โดยเฉพาะในผู้ชาย เพราะจากการวิจัยของ Sabine Rohrmann, PhD ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยซูริช (University of Zurich) ที่ทำการติดตามผู้ชายและผู้หญิงเกือบ 24,000 คน เป็นระยะเวลา 11 ปี พบว่า คนที่กินแคลเซียมเสริมมีโอกาสในการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้กิน... 29 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน หรอยแบบใต้…ได้สุขภาพตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไป มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย อาหารของภาคใต้จึงมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่น ๆ และด้วยสภาพภูมิศาสตร์อยู่ติดทะเลทั้งสองด้านมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ 29 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การส่งตรวจเอมอาร์ไอสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอมอาร์ไอนั้น เป็นการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมอย่างหนึ่ง โดยเป็นการตรวจทางรังสีวินิจฉัย เพื่อให้เห็นว่าสมองหรืออวัยวะที่ตรวจนั้นมีรูปร่างอย่างไร ผิดปกติหรือไม่ ผิดปกติตรงไหน และสิ่งผิดปกตินั้นน่าจะเป็นอะไร... 28 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมน่าคิด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ควรระวังการกินแคลเซียมเสริมควบคู่กับยาตัวอื่นด้วย เพราะแคลเซียมอาจทำปฏิกริยากับยานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมซิเตรทเป็นแคลเซียม 2 รูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป เพื่อให้ได้การดูดซึมที่มาก โดยปกติจะแบ่งการกินอาหารแสริมแคลเซียมออกเป็น 2 ครั้งต่อวัน โดยกินร่วมกับอาหารที่ปริมาณ 500 กรัมหรือน้อยกว่า... 28 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แคลเซียมอาจจะให้ผลดี (Possibly Effective) ในกรณีดังต่อไปนี้ ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer) และกลับมาเป็นซ้ำ ลดความดันโลหิตสูง (ได้ประมาณ 1-2 มิลลิเมตรปรอท หรือ mmHg) ทั้งในคนที่เป็นและไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ลดความดันโลหิตสูงในหญิงมีครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia) ได้ประมาณร้อยละ 50... 27 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 63: แว่นกันแดด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต แว่นจึงมักจะกำหนดไว้ว่าป้องกัน UV และรังสีต่างๆ ที่จ้าเกินไปจากธรรมชาติเป็นหลัก อย่างไรก็ตามแว่นกันแดดที่ดีควรจะ ตัดแสง UV ได้ 99% UVB มีอันตรายกว่า UVA ทั้งเลนส์กระจกและ plastic ที่ทำแว่นตาทั่วไป กันแสง UV ได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีการเติมสารบางตัวลงไปในขบวนการผลิตเลนส์หรือเคลือบผิวเลนส์... 27 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เซลล์กระดูกกระดูกมีการสลายและสร้างใหม่อยู่เสมอ ซึ่งแคลเซียมเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการนี้ การได้รับแคลเซียมมากขึ้นจะช่วยให้กระดูกมีการซ่อมแซมได้และแข็งแรง... 26 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 129 : การเรียกเก็บเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นอกเหนือจากการให้บริการดูแลสุขภาพแล้ว แพทย์ผู้รักษายังต้องรับผิดชอบต่อ (1) การบันทึกรายละเอียดของการรักษาพยาบาลในแฟ้มประวัติผู้ป่วย (Medical record) ในลักษณะที่กฎเกณฑ์กำหนด และ (2) การอนุมัติค่าใช้จ่ายบริการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Claim re-imbursement) 26 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันปัญหาทางสมองเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้นและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น พอมีอาการทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชา ชัก ผู้ป่วยก็ต้องการจะตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกคน ยิ่งปัจจุบันผู้ป่วยเกือบทุกคนใช้สิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ ข้าราชการ หรือประกันสังคม... 25 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุวินัย บุษราคัมวงษ์ แพทย์อายุรกรรม ได้กล่าวตอบคำถามที่ว่า อายุ 40 แล้วควรกินอาหารเสริมแคลเซียมเม็ดเป็นประจำหรือไม่ว่า การที่จะเข้าไปสร้างเสริมกระดูกในวัยนี้ ไม่ทันกันแล้ว เพราะต้องเตรียมเสบียงไว้ตั้งแต่ตอนวัยรุ่น สำหรับตอนนี้ควรกินแคลเซียมจากธรรมชาติจะดีกว่า อย่างกินผักใบเขียวบ้าง กินนม ปลาตัวเล็กๆ ที่ทอดทั้งกระดูก 25 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว ไบโพลาร์ยังต้องใช้การบำบัดทางจิต (Psychotherapy) ร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุน การให้การศึกษาและคำแนะนำกับผู้ป่วยและครอบครัว การบำบัดทางจิตที่ใช้กันอยู่ได้แก่... 24 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: น้ำแร่รังสีไอโอดีนตอน3 (ตอนจบ) อาหารไอโอดีนต่ำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ดังได้กล่าวแล้วในตอนที่1และ2 ว่า การกินน้ำแร่รังสีไอโอดีน/อาร์เอไอ(RAI, Radioactive iodine) เป็นวิธีการสำคัญวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ชนิดเซลล์มะเร็งเป็นชนิด Well differentiated หรือ Differentiated carcinoma ซึ่งใช้หลักการว่า เซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดนี้จะจับกินไอโอดีน ดังนั้นเมื่อไอโอดีนเป็นชนิดมีรังสีประเภทไอออนไนซ์ (Ionizing radiation) ชนิดที่เรียกว่า รังสีบีตา... 24 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแทรกซ้อนของไบโพลาร์ที่พบได้แก่ การทำร้ายตัวเองเพื่อควบคุมอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ โดยมีผู้ป่วยร้อยละ 10-15 ที่พยายามฆ่าตัวตาย 23 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 128 : แผนกบัญชีและการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บัญชีและการเงินคือหลอดเลือดชีวิต (Life-blood) ของโรงพยาบาล เป็นกุญแจสำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงานในระบบโรงพยาบาล ตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ ไปจนถึงปฏิบัติการประจำวัน แผนกนี้รวม (1) การเก็บเงินและบริหารลูกหนี้ (2) การบริหารการเงิน และ (3) การบริหารงบประมาณ 23 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนที่เป็นไบโพลาร์อาจจะมีอารมณ์ 2 ขั้วในเวลาเดียวกัน นั่นก็คือ อาจรู้สึกปั่นป่วนมาก นอนไม่หลับ มีการเปลี่ยนแปลงในความยากอาหาร และมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย มีความรู้สึกเศร้าหรือสิ้นหวัง ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามีพลังมากมาย 22 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom