Frame Top
เว็บบอร์ด
คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีการใช้คอลลาเจนอย่างแพร่หลายทั้งในรูปของอาหารและยา เช่น ใช้ในศัลยกรรมความงาม (Cosmetic surgery) และการผ่าตัดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ (Burns surgery) นอกจากนี้ยังมีการใช้คอลลาเจนในรูปของการหุ้มไส้กรอก และในอุตสาหกรรมของดนตรีเครื่องสาย (Musical strings) 20 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 136 : การบริหารงบประมาณ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทรัพยากรของโรงพยาบาล (อาทิ เงินทุน สำนักงาน วัสดุ และบุคลากร) ล้วนมีจำกัด ดังนั้น โรงพยาบาลจำต้องมีการวางแผนเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด (Maximum utilization) แผนงานนี้เรียกว่า “งบประมาณ” (Budget) การจัดทำงบประมาณเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนภาพรวมของโรงพยาบาล (Corporate planning) 20 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนที่สร้างจากกรดอะมิโน (Amino-acids) ที่ชื่อว่า ไกลซีน (Glycine) โปรลีน (Prolineจ ไฮดรอกซิโพรลีน (Hydroxyproline) และอาร์จีนีน (Arginine) 19 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่1 (Insulin Dependent Diabetes) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคเบาหวานชนิดที่1 หรือ เรียกว่าเบาหวานในเด็กเพราะมักเกิดในเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินเองได้ เนื่องจากเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินผิดปกติ โดยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านกันเอง เด็กที่เป็นเบาหวานมักมีปัญหากดดัน เกิดความเครียด มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ภูมิต้านทานต่ำ... 19 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นการตรวจเลือดอีกชนิดหนึ่งที่ตรวจบ่อยๆ เพราะผู้ป่วยเบาหวานมีเป็นจำนวนมาก และผู้ที่กลัวว่าตนเองจะเป็นเบาหวานก็ต้องการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายมาก เพียงเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเจ็บเพียงนิดเดียว 18 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เป็นที่รู้กันดีว่า ภายในผิวหนังอันอ่อนนุ่มยืดหยุ่นเต่งตึงของคนเรา เป็นเพราะมีคอลลาเจนอยู่มาก และเมื่อความชรามาเยือน ริ้วรอย ตีนกา ต่างๆ ก็เริ่มผุด เพราะคอลลาเจนลดลง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่แต่ละคนจะสรรหาวิธีการอัดคอลลาเจนเพื่อคงความเยาว์วัยเอาไว้ 18 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 65: ตามืดชั่วขณะ (Transient visual loss) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตามืดชั่วขณะ หมายถึง เกิดภาวะตามัวลงอย่างฉับพลัน อาจจะมัวไม่มากหรือมัวมากเป็นตาเดียวหรือ 2 ตา โดยทั่วไปมีอาการนี้น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติทางตาหรือเกิดจากเลือดไปเลี้ยงตาหรือประสาทตาที่นำกระแสประสาทจากตาไปสู่สมองไปจนถึงสมองที่เป็นศูนย์การมองเห็นผิดปกติ จึงเป็นปัญหาที่มิใช่ตรวจแต่ตา แต่ต้องตรวจร่างกายทั่วไปด้วย 17 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 135 : การวิเคราะห์งบการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้จัดการ และผู้ลงทุนในโรงพยาบาล ต้องการจะทราบถึงผลประกอบการของโรงพยาบาล เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้ให้กู้เงินก็ต้องการทราบว่า โรงพยาบาลจะสามารถคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้หรือไม่? กรมสรรพากรก็ต้องการทราบภาษีที่จะได้รับชำระจากโรงพยาบาลเอกชน กระทรวงสาธารณสุขต้องการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงพยาบาลรัฐ ฯลฯ 16 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยหรือคนทั่วไปมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติหรือไม่ การตรวจไขมันในเลือดก็ดูจะตรงไปตรงมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นไปตามที่คิดครับ ผมพบปัญหาที่ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน มิฉะนั้นการตรวจวัดระดับไขมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่อาจก่อให้เกิดโทษด้วย ลองติดตามดูครับ 15 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นเสียงความเข้มสูง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คลื่นเสียงที่คนเราสามารถได้ยิน(Audiofrequency)จะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ 20-20,000 Hz ซึ่งถ้าสูงกว่านี้ เราจะไม่ไดยิน เรียกว่า อัลตราซาวด์ (Ultrasound) โดยเป็นคลื่นเสียงที่อยู่ในช่วงสูงกว่า 20 KHz โดยสูงไปจนถึงระดับเป็น GHz 14 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 134 : งบการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลจัดทำงบการเงิน 3 งบ โดยที่งบที่ 1 เรียกว่า “งบดุล” (Balance sheet) ซึ่งคล้ายกับการถ่ายภาพ ของโรงพยาบาล ณ จุดหนึ่งของเวลา อันแสดงสถานะวันสุดท้ายของการปิดรอบบัญชี เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เป็นการรายงานเป็นตัวเงินของทรัพย์สินที่โรงพยาบาลซื้อมา และแหล่งที่โรงพยาบาลได้เงินมาเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว 13 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 133 : พื้นฐานและกรอบการบัญชี โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พื้นฐานของบัญชี สามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ : ทรัพย์สิน (Assets) = หนี้สิน (Liabilities) + ทุน (Equity) ทรัพย์สิน คือสิ่งของทุกอย่างที่มีมูลค่า ซึ่งโรงพยาบาลเป็นเจ้าของ อันได้แก่ เงินสด (หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด) เงินลงทุนที่อื่น ลูกหนี้ (Accounts receivable) และสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) 9 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography : EEG) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่แพทย์ก็จะส่งตรวจ EEG เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคลมชัก อย่างไรก็ตาม การตรวจ EEG มีข้อจำกัด คือ เครื่องมือดังกล่าวมีน้อยมากในสถานพยาบาลต่างๆ ทำให้แพทย์ไม่สามารถส่งตรวจได้ หรือการแปลผลก็ยุ่งยาก ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลการตรวจ ความร่วมมือของผู้ป่วยในระหว่างการตรวจต้องนอนนิ่งๆไม่ควรขยับไปมา... 8 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นวิทยุ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็ง คือ ผ่าตัด รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้แพทย์มีความรู้ต่างๆมากขึ้น จึงได้มีการนำคลื่นวิทยุ (Radio frequency) หรือ ย่อว่า อาร์เอฟ(RF) มาใช้รักษาโรคมะเร็ง 7 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 132 : การบริหารการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกบัญชีและการเงินของโรงพยาบาล รับผิดชอบต่อปฏิบัติการทางบัญชีและบริการทางการเงินในโรงพยาบาล ซึ่งรวมทั้งการสร้างความมั่นใจในเรื่องการบันทึกรายการบัญชีที่ทันกาล (Up-to-date) และถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ตลอดจนการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 6 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน หรอยแบบใต้ได้สุขภาพ ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ยำสาหร่ายทะเลเกาะยอ เป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเมืองเกาะยอ 100 ปี มาแล้ว ใช้สาหร่ายผมนาง ที่มีชื่อว่า กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร (Gracilaria fisheri) ซึ่งหาได้ง่ายๆ รอบเกาะยอ แหล่งต้นตำหรับอาหารนี้ ในธรรมชาติสาหร่ายผมนางจะอยู่บริเวณน้ำขึ้น – น้ำลง บริเวณใต้น้ำตลอดเวลา เกาะอยู่กับวัสดุในน้ำ เช่น เปลือกหอย กรวดทราย หิน ขนาดเล็ก ๆ เชือก อวน ปะการัง และหินโสโครก 5 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจระดับกรดยูริค โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยโรคระบบประสาทโดยเฉพาะโรคอัมพาต แพทย์ผู้ดูแลจะส่งตรวจระดับกรดยูริค เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแข็งตัวของหลอดเลือด (atherosclerosis) ความเข้าใจผิดของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่พบบ่อยมากในการตรวจวัดระดับกรดยูริค คือ การตรวจพบระดับกรดยูริคที่สูงกว่าปกติ (2.5-7 หน่วย) หมายความว่าเป็นโรคเก๊าต์ 4 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 64: เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในเรื่องเกี่ยวกับภูมิต้านทานหรือภูมิแพ้ เราพบว่าเยื่อบุตา/เยื่อตา เป็นเนื้อเยื่อที่มีระบบภูมิต้านทานที่ซับซ้อน (complex muscosal : mmune defence) จากการที่ตัวเยื่อบุตาประกอบด้วย สารต้านการอักเสบในน้ำตา ได้แก่ immunoglobulin มีเซลล์ที่เรียกกันว่า dendritic cells (Langerhans) , lymphocyte เม็ดเลือดขาว (polymorph , plasma และ mast cell) อีกทั้งเยื่อบุตายังมีน้ำเหลือง (lymphatic vessel) ซึ่งจะช่วยจับสิ่งต่างๆ หรือปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดจากภูมิแพ้ให้ถูกขจัดไปทางน้ำเหลือง โดยสรุปปฏิกิริยาภูมิแพ 3 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาอะม็อกซิซิลลิน เพราะสิว (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาอะม็อกซิซิลลินที่พบ ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นผื่น ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงที่ไม่ค่อยพบ เช่น จิตใจเปลี่ยนแปลง (Mental changes) ปวดศีรษะเล็กน้อย นอนไม่หลับ (Insomnia) สับสน (Confusion) กระวนกระวาย (Anxiety) ไวต่อแสงและเสียง 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 131 : การบริหารวงจรรายได้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ประสิทธิภาพของวงจรรายได้ (Revenue cycle) หรือขั้นตอนการเก็บเงิน นับวันจะทวีความสำคัญต่อกำไร-ขาดทุนของโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาล จึงหาหนทางที่จะปรับปรุงปฏิบัติการในด้านนี้ การบริหารวงจรรายได้ เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานการทั้งการแพทย์และการบริหารที่ก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการผู้ป่วย 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung Pong_96
Frame Bottom