Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 143 : บุคลากรเสริมและผู้นำในระบบสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรเสริมอยู่ 3 ตำแหน่ง เช่นกัน กล่าวคือ (1) นักบริหารเครือข่าย (Network administrator) (2) นักบริหารโทรคมนาคม (Tele-communication Administrator) และ (3) บุคลากรด้านเว็บไซต์ (Web-site staff)... 14 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรเสริมอยู่ 3 ตำแหน่ง เช่นกัน กล่าวคือ (1) นักบริหารเครือข่าย (Network administrator) (2) นักบริหารโทรคมนาคม (Tele-communication Administrator) และ (3) บุคลากรด้านเว็บไซต์ (Web-site staff)... 14 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในการตรวจทางระบบประสาทที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยรอยโรคในสมอง ปัจจุบันการตรวจดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย เพราะมีเกือบทุกโรงพยาบาลจังหวัด และในทุกจังหวัดก็จะมีศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของบริษัทเอกชนหรือของโรงพยาบาลเอกชนให้บริการ ราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับ 30 ปีที่ราคาการตรวจครั้งละ 4000 บาท ปัจจุบันก็ราคาประมาณ 3000-4000 บาท ถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพอื่น ๆ ก็ถือว่าราคาพอไหว... 13 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตะกั่วเป็นสิ่งที่ทำร้ายเด็กได้มากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมีผลกระทบต่อพัฒนาด้านประสาทและสมอง ยิ่งเป็นเด็กเล็กแล้วยิ่งมีผลเสียมาก โดยเฉพาะทารกที่ยังอยู่ในครรภ์ โดยผลกระทบดังกล่าว ได้แก่... 13 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เพราะคลอรีนเป็นก๊าซพิษ จึงถูกใช้เป็นอาวุธสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอิรัก เนื่องจากคลอรีนมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ดังนั้นคลอรีนจึงมักลอยอยู่ต่ำๆ... 12 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอน: การเล่นเน็ทของผู้สูงอายุกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ยุคปัจจุบัน คนใช้อินเทอร์เน็ตกันแพร่ จนกลายเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เกษียณงานประจำแล้ว จะมีอินเทอร์เน็ตเป็นเพื่อนแก้เหงา ช่วยให้ท่องไปในโลกกว้าง และติดตามในเรื่องที่ตนชอบ รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้... 12 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คลอรีนเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้าน ก๊าซคลอรีนสามารถเปลี่ยนของเหลวเพื่อสะดวกต่อการขนส่ง เมื่อคลอรีนเหลวถูกปล่อยออกมา จะคืนตัวเป็นก๊าซและกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว... 11 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 142 : บุคลากรหลักในระบบสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรหลักอยู่ 3 ตำแหน่ง กล่าวคือ นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) และนักบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)... 11 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทองแดงจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วเมื่อเรากินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนทองแดง และขับออกจากร่างกายทางอุจจาระและปัสสาวะซึ่งใช้เวลานานหลายวัน... 10 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เพื่อให้การรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิด แนะนำให้ผู้ป่วยพบนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลที่ท่านรักษาเพื่อให้คำแนะนำในการคำนวณพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม เพราะในความเป็นจริงนั้นอาหารแต่ละชนิด จำเป็นต้องคำนวณ เป็นรายบุคคล เหมือนการตัดเสื้อเฉพาะตัว... 10 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอนามัยโลก (World Health Organization = WHO) ได้จัดให้สารหนูเป็น 1 ใน 10 สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคน และจำกัดให้มีสารหนูปนเปื้อนในน้ำดื่มได้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ 10 ppb (ปริมาณตัวถูกละลายในสารละลายพันล้านส่วน = parts per billion = ppb) โดย WHO ได้ประเมินว่าที่ระดับปนเปื้อนนี้จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังตลอดชีวิตได้ที่โอกาส 6 ใน 10000... 9 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 68 : แว่นกีฬากลางแจ้ง (Sport sun glasses) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การเล่นกีฬากลางแจ้งต้องเผชิญกับทั้งแสงแดด ฝุ่นผงตลอดจนวัสดุที่ใช้เล่น เช่น ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ การใช้แว่นที่กันแดดและกันวัสดุที่เล่นที่วิ่งมาด้วยความเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็นช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำลายดวงตา และเกิดความสบายตาในขณะเล่นจุดประสงค์ของแว่นชนิดนี้ เพื่อ... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สารหนูที่พบมีทั้งในรูปของอนินทรีย์และอินทรีย์ โดยสารหนูที่เป็นอนินทรีย์ (เช่นที่พบในน้ำ) เป็นสารหนูที่มีพิษต่อร่างกายมากกว่าสารหนูที่เป็นอินทรีย์ (เช่นที่พบในอาหารทะเล)... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจเอกซเรย์เมื่อประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะเนื่องจากอุบัติเหตุทางการจราจรหรือตกจากที่สูงจะถูกนำส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ที่คลินิก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะและ/หรือมีแผลที่ศีรษะร่วมด้วย บางรายแพทย์ก็จะส่งตรวจเอกซเรย์กะโหลกศีรษะแบบธรรมดา... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเลือกน้ำดื่มที่สะอาดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการบริโภคน้ำที่สะอาดและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ แต่รู้หรือไม่ว่า อาจมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่มได้ โดยที่ตัวกรองที่ใช้อาจไม่สามารถกำจัดออกไป ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะนำไปสู่โรคอันตรายมากมาย และจากการศึกษาพบ 4 สารอันตรายที่พบบ่อยที่สุด คือ... 7 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 141: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล - ส่วนหลังบ้าน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ในส่วน “หลังบ้าน” (Back office) ได้แก่... 7 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจวัดระดับยากันชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับยากันชักนั้น เป็นการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเฉพาะผู้ป่วยที่ทานยากันชักเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ทานยากันชักก็ไม่จำเป็นต้องตรวจชนิดนี้ ตรวจได้เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาในการตรวจนั้นมีไม่มากนักเหมือนกับการตรวจอื่นๆ แต่ก็ยังพบประเด็นที่อยากเล่าให้ฟังดังนี้... 6 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินหอยหน้าร้อน ระวังขี้ปลาวาฬและเชื้ออหิวาต์เทียม (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับเชื้ออหิวาต์เทียม หรือ วิบริโอพารา ฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนตรงหรือโค้งเล็กน้อย พบในบริเวณน้ำอุ่นหรือน้ำกร่อย ต้องการเกลือในการเจริญเติบโต สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจน ที่อุณหภูมิระหว่าง 15-42°C แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 30-35°C... 6 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอน: ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งไหม? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โดยทฤษฎี ภาวะซึมเศร้า อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจาก เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้า หรือปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก หรือจิตใจ ที่รวมถึงภาวะซึมเศร้า จะหลั่งกลุ่มฮอร์โมน ที่เรียกว่า ฮอร์โมนความเครียด (Stress hormones) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการทางกายที่ผิดปกติหลายอาการ เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว และน้ำตาลในเลือดสูง และเมื่อมีภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง จะส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำลง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง... 5 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินหอยหน้าร้อน ระวังขี้ปลาวาฬและเชื้ออหิวาต์เทียม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปรากฏการณ์ ขี้ปลาวาฬ (Red tide) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเล เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมหาศาลของสาหร่ายเซลล์เดียวในทะเล (Microscopic algae) โดยเฉพาะแพลงตอนจำพวกไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate)... 5 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Zijio
Frame Bottom