Frame Top
เว็บบอร์ด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรกินอย่างไร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ ภาวะ Carbohydrate intolerance ที่เพิ่งตรวจพบครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองมารดาตั้งครรภ์ที่มีความเสียงต่อการเป็นเบาหวานจะช่วยให้วินิจฉัยโรคเบาหวานและให้การดูแลรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถป้องกัน และลดอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกลงได้... 24 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 3 ชานั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายคนคงต้องเคยมีอาการชาเกิดขึ้นที่แขน มือ ขา หรือที่ใบหน้า ก็เกิดความสงสัยว่าตนเองเป็นอะไร จะเป็นอะไรมากหรือเปล่า อาการชาเป็นอาการเตือนของอัมพาตหรือไม่ หลายคำถามหลายข้อสงสัยเกิดขึ้นในหัวมากมาย จึงไปพบแพทย์ พอไปพบแพทย์ก็ถูกถามคำถามมากมาย แต่ตอบหมอไม่ได้เลยว่าตนเองมีอาการอะไรบ้าง ตอบได้แค่ว่ามีอาการชาอย่างเดียว แพทย์ก็เลยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าตนเองเป็นโรคอะไร ดังนั้นเมื่อเราไปพบแพทย์ต้องเตรียมคำตอบอะไรไปบ้าง แพทย์จะถามอะไรเราบ้าง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเตรียมตัวพบแพท... 23 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 70 : Presby lasik (การแก้ไขสายตาผู้สูงอายุด้วย lasik) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Lasik (Laser in situ keratomileusis) ที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่า เลสิค เป็นการแก้ไขสายตาปกติด้วย Excimer laser โดยวิธีฝานกระจกตา ปรับความโค้งใหม่ ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของกระจกตาให้เหมือนเลนส์แว่นตาที่มีทั้ง bifocal (เลนส์แว่นตา 2 ชั้น บนใช้ดูไกล ล่างใช้ดูใกล้) หรือ multifocus , progressive lens (แว่นไร้รอยต่อมีหลาย focus)... 22 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 145 : ความสำคัญของจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมของงานอื่นๆ ตรงที่พันธกิจของโรงพยาบาลคือให้การดูแลผู้คนตั้งแต่เริ่มหายใจครั้งแรกจนถึงหายใจเฮือกสุดท้ายในชีวิต เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว โรงพยาบาลต้องเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน 7 วันในทุกๆ สัปดาห์ และ 365 วันในทุกๆ ปี... 21 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 2 ปวดหัว-คุณรู้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดศีรษะเป็นอาการผิดปกติที่ทุกคนต้องเคยเป็น บางคนปวดรุนแรง บางคนปวดไม่รุนแรง บางคนเป็นบ่อย ๆ บางคนนาน ๆ เป็นครั้ง เกือบทั้งหมดของผู้ป่วยมีสาเหตุที่ไม่ร้ายแรง เช่น ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะจากความเครียด ส่วนน้อยที่มีสาเหตุร้ายแรง เช่น ติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง(เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) ไข้สมองอักเสบ เลือดออกในสมอง เนื้องอกสมอง แล้วแพทย์ทราบได้อย่างไรว่าใครมีสาเหตุจากอะไร... 20 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน การออกกำลังกายกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมไม่หักโหม การเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ สามารถลดอัตราเกิดโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้ รวมถึงการลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลุกลามแพร่กระจาย และการกลับเป็นซ้ำ และยังสามารถลดอัตราเสียชีวิตของโรคมะเร็งทั้ง 2 ชนิดได้ โดยในโรคมะเร็งเต้านม ผลเหล่านี้จะชัดเจนมากขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มที่ยังมีประจำเดือนขณะเกิดโรค... 19 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยกเลิกสารโบรมีนในเครื่องดื่ม โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ของโลก “โคคา-โคล่า” ประกาศถึงแผนงานในช่วงปลายปีนี้ว่า บริษัทจะนำน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรไมด์ หรือ BVO ออกจากการเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มที่ผลิตโดยบริษัท เช่น แฟนต้าและพาวเวอร์เรด... 19 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 144 : การว่าจ้างจากภายนอก โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology : IT) ภายในโรงพยาบาล ทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มแสดงความสนใจในการว่าจ้างจากภายนอก (Outsource) ทำหน้าที่บางส่วนหรือทั้งหมดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ... 18 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตื่นตระหนกเกินไปนะ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีผลการศึกษาย้อนหลังว่า โรคตื่นตระหนกมักจะเกิดในตอนเริ่มเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งประมาณร้อยละ 50 จะมีอาการก่อนอายุ 24 ปี แต่ก็มีผลการศึกษาบางฉบับที่ระบุว่า อาการครั้งแรกมักจะเริ่มเป็นในอายุระหว่าง 25-30 ปี โดยผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคตื่นตระหนกมากเป็น 2 เท่าของผู้ชาย... 17 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล) ตอน กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาชนิดที่2 ตอนที่ 3 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จะเห็นว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน มีอิสระในการเลือกอาหารมากขึ้น และอาหารที่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานก็มิได้แตกต่างจากอาหารคนปกติ แต่จะเป็นลักษณะของอาหารที่มีน้ำตาลน้อย ไขมันต่ำ รสอ่อนเค็ม ทานของทอดอมน้ำมันแต่น้อย ซึ่งเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับทุกคน มิใช่เฉพาะผู้ป่วยเบาหวานเท่านั้น... 17 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตื่นตระหนกเกินไปนะ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยทางจิตวิทยา ความเครียด การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือความคิดที่เกินจริง ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคตื่นตระหนก คนที่ต้องรับผิดชอบมากก็มีแนวโน้มที่จะเป็น หรือคนที่เป็นโรคเครียดภายหลังเหตุการณที่สะเทือนขวัญ (Post-traumatic stress disorder = PTSD) ก็มีอัตราในการเป็นโรคตื่นตระหนกสูงกว่าคนปกติ... 16 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 1 ประวัตินั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นก็มักจะซื้อยามารับประทานเองหรือพักผ่อน อาการผิดปกติบางส่วนก็ดีขึ้นหายเองได้ อีกส่วนหนึ่งอาการไม่ดีขึ้นจำเป็นต้องพบแพทย์ เมื่อมาพบแพทย์ก็จะได้รับการสอบถามอาการเจ็บป่วยอย่างละเอียด ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละอาการและความรุนแรง... 16 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 69 : Ophthalmic Femtosecond laser (การใช้ Femtosecond laser ทางตา) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นที่ทราบกันดีว่า มีการใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาโรคตาหลายอย่างด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีการรักษาโรคทางตาด้วย Femtosecond laser ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ในระยะเริ่มแรกนำมาใช้ทดแทน microkeratome ที่ใช้ฝานกระจกตาในการทำเลสิค Femtosecond laser อยู่ในคลื่นแสงของ infrared ขนาดความยาวคลื่น 1053 nm คล้าย Nd = yag laser แต่มีความละเอียดกว่า ลองนึกถึงขนาด... 15 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตื่นตระหนกเกินไปนะ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการตกใจเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าอาการนั้นเกิดขึ้นบ่อยจนผิดปกติ อาจมีความเป็นไปได้ว่า คุณอาจเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคแพนิค... 15 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 143 : บุคลากรเสริมและผู้นำในระบบสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรเสริมอยู่ 3 ตำแหน่ง เช่นกัน กล่าวคือ (1) นักบริหารเครือข่าย (Network administrator) (2) นักบริหารโทรคมนาคม (Tele-communication Administrator) และ (3) บุคลากรด้านเว็บไซต์ (Web-site staff)... 14 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรเสริมอยู่ 3 ตำแหน่ง เช่นกัน กล่าวคือ (1) นักบริหารเครือข่าย (Network administrator) (2) นักบริหารโทรคมนาคม (Tele-communication Administrator) และ (3) บุคลากรด้านเว็บไซต์ (Web-site staff)... 14 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในการตรวจทางระบบประสาทที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยรอยโรคในสมอง ปัจจุบันการตรวจดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย เพราะมีเกือบทุกโรงพยาบาลจังหวัด และในทุกจังหวัดก็จะมีศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของบริษัทเอกชนหรือของโรงพยาบาลเอกชนให้บริการ ราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับ 30 ปีที่ราคาการตรวจครั้งละ 4000 บาท ปัจจุบันก็ราคาประมาณ 3000-4000 บาท ถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพอื่น ๆ ก็ถือว่าราคาพอไหว... 13 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตะกั่วเป็นสิ่งที่ทำร้ายเด็กได้มากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมีผลกระทบต่อพัฒนาด้านประสาทและสมอง ยิ่งเป็นเด็กเล็กแล้วยิ่งมีผลเสียมาก โดยเฉพาะทารกที่ยังอยู่ในครรภ์ โดยผลกระทบดังกล่าว ได้แก่... 13 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เพราะคลอรีนเป็นก๊าซพิษ จึงถูกใช้เป็นอาวุธสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอิรัก เนื่องจากคลอรีนมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ดังนั้นคลอรีนจึงมักลอยอยู่ต่ำๆ... 12 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอน: การเล่นเน็ทของผู้สูงอายุกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ยุคปัจจุบัน คนใช้อินเทอร์เน็ตกันแพร่ จนกลายเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เกษียณงานประจำแล้ว จะมีอินเทอร์เน็ตเป็นเพื่อนแก้เหงา ช่วยให้ท่องไปในโลกกว้าง และติดตามในเรื่องที่ตนชอบ รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้... 12 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom