Frame Top
เว็บบอร์ด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะเลือดจางจากการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้น้อยลง – ในกรณีนี้อาจเป็นเพราะร่างกายมี... 14 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 8 ชาขาเหลือเกิน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอขา ป้าชาขามากเลยค่ะ เดินได้แค่เสาไฟฟ้าเดียว ก็เดินไม่ไหวแล้ว ช่วยป้าด้วย ป้าต้องทำมาหากิน เลี้ยงลูกๆหลานๆด้วยหลายคน ป้าเครียดหลาย” อาการชาขา เดินไม่ไหว เป็นอาการที่พบได้บ่อยมากๆ และทุกคนที่มาพบหมอ ก็จะบอกว่าตนเองเป็นโรคกระดูกทับเส้น ทานยาแก้ปวดมามากมายแต่ก็ไม่ดีขึ้น ผมเองอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมทุกคนหรือส่วนใหญ่ถึงคิดว่าตนเองเป็นโรคกระดูกทับเส้น พอสอบถามรายละเอียดการเจ็บป่วย ก็พบปัญหาเดิมๆ คือ ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพียงพอต่อการวินิจฉัย จึงเป็นที่มาของการบอกกล่าวเรื่องนี้ 13 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะเลือดจาง (Anemia) เป็นภาวะที่ร่างกายขาดเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เพราะฮีโมโกลบินเป็นส่วนสำคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเป็นตัวนำออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นหากมีเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินที่ผิดปกติหรือต่ำ เซลล์ต่างๆ ในร่างกายก็จะได้รับออกซิเจนไม่พอ 13 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: Steroid in Ophthalmic practice (การใช้สเตอร์รอยในโรคตา) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต นับตั้งแต่ Swingle และคณะในปี ค.ศ. 1930 สามารถสกัด adrenocortical extract ได้ ตามด้วยสามารถ identify steroid structure ได้โดย Reichstein ในปี ค.ศ. 1942 และ Hench ในปี 1949 พบว่าสารตัวนี้รักษาภาวะ rheumatoid arthritis ได้อย่างปาฏิหาริย์ จากนั้นยาตัวนี้จึงมีการนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ อีกหลายโรค รวมทั้งโรคตาด้วย โดยใช้ระงับการอักเสบต่างๆ ได้ผลดี... 12 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เคยไหม ที่มีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง อ่อนเพลีย หงุดหงิด หน้ามืด เวียนศีรษะ ใจสั่น หรือมีคนทักว่าซีด เหลือง หากมี เป็นไปได้ว่าท่านอาจกำลังมีภาวะเลือดจางอยู่ 12 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 151 : การดูแลที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในอดีต การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ดำเนินไปตามการตัดสินใจของแพทย์ พยาบาล และนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ (Healthcare professionals) อื่นๆ เนื่องจากผู้ป่วยมองว่า นักวิชาชีพดูแลสุขภาพเหล่านี้มีสติปัญญาที่เหนือกว่า จึงได้รับการยอมรับให้ตัดสินใจแทนผู้ป่วย... 11 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 8 การเจาะตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (Lumbar puncture) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจากสาเหตุใดนั้น โรคทางระบบประสาทส่วนหนึ่งต้องอาศัยผลการตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid : CSF) วิธีการได้มาของ CSF นั้น แพทย์ต้องทำการเจาะหลัง (lumbar puncture : LP) เพื่อให้ได้ CSF ออกมาส่งตรวจ การตรวจ LP นั้น ผู้ป่วย ญาติและคนทั่วไปมักไม่เข้าใจว่าคืออะไร... 10 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน มะเร็งระยะแพร่กระจาย คืออะไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งระยะแพร่กระจาย หรือที่ทราบกันว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ที่เกือบทั้งหมด คือระยะที่ 4 คือมะเร็งที่เซลล์มะเร็งเป็นชนิดเดียวกับที่เกิดที่จุดเริ่มต้น แต่เซลล์มะเร็งได้รุกรานเข้าไปในหลอดเลือด และ/หรือระบบน้ำเหลือง ส่งผลให้เมื่อเซลล์ในหลอดเลือดและ/หรือระบบน้ำเหลือง เดินทางไปถึงเนื้อเยื่อ/อวัยวะอื่นๆที่ไม่ใช่จุดตั้งต้น ทั่วร่างกาย 9 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 150 : วิธีการแก้ไขความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คณะกรรมการจริยธรรม (Ethics committee) ช่วยในการกำหนดนโยบายของโรงพยาบาล โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจริยธรรมของโรงพยาบาลและแนวทางปฏิบัติ ทั้งในการทบทวนนโยบายปัจจุบัน และการพิจารณานโยบายใหม่ในอนาคต และทั้งในการวิเคราะห์และในการเสนอแนะ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปลงมือปฏิบัติ เมื่อได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว 8 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน : อาหารผู้ป่วยเบาหวานในเดือนรอมฎอน ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ไม่เพียงพอส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคนี้มีความรุนแรงสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม โดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ในผู้ป่วยเบาหวานจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ 7 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 7 ชามือ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยมีอาการชามือมาแน่นอน บางครั้งก็เกิดอาการหลังตื่นนอน บางคนก็เป็นขึ้นมาเอง เมื่อมีอาการชามือสิ่งที่ทุกคนกังวลใจ คือ จะเป็นอัมพาตหรือไม่ จะหายหรือไม่ เราเป็นอะไรกันแน่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ไปหาหมอทันที เมื่อเป็นนานไม่หาย หรือเป็นๆหายๆ หลายๆ ครั้ง ก็จึงไปพบแพทย์ แต่พอไปพบแพทย์แล้วถูกคุณหมอซักถามโดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุ ผู้ป่วยก็ตอบไม่ได้ว่ามีรายละเอียดของอาการชาอย่างไร ดังนั้นเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรในการพบหมอด้วยอาการชา ต้องติดตามครับ 6 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แอนตี้ออกซิแดนท์ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปกติร่างกายก็สามารถสร้างแอนตี้ออกซิแดนท์ภายในร่างกาย (Endogenous antioxidants) ได้ อย่างไรก็ดีร่างกายก็มีการใช้แอนตี้ออกซิแดนท์จากแหล่งภายนอก (Exogenous antioxidants) เช่น จากอาหาร ผัก ผลไม้ ธัญพืช หรือแม้แต่อาหารเสริม (Dietary supplements)... 6 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แอนตี้ออกซิแดนท์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากความเชื่อที่ว่า ในสภาวะที่ร่างกายมีความผิดปกติ เช่น เป็นโรค หรือเมื่อได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อมและอาหาร จะเกิดอนุมูลอิสระขึ้น ซึ่งตัวอนุมูลอิสระนี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย และนำไปสู่การตายของเซลล์ ร่างกายจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบต้านอนุมูลอิสระขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง... 5 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระจกตาอักเสบจากเชื้อรา ( Fungal keratitis ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระจกตา อยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตา อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ ส่วนมากเป็นเชื้อแบคทีเรีย มีอยู่บ้างที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักจะรุนแรงและรักษายากกว่าเชื้อแบคทีเรียด้วยเหตุที่... 5 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 149 : การรับมือกับความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในการรับมือกับความขัดแย้งทางจริยธรรม โรงพยาบาลมักสร้างวัฒนธรรม (Culture) ให้จริยธรรมเป็นมาตรฐาน (Norm) [มิใช่ข้อยกเว้น] ของการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการผลักดันด้วยพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม (Value) ซึ่งสะท้อนมากกว่าเพียงการบรรลุกำไร จากผลการดำเนินงาน... 4 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 6 ปวดหน้าเกือบตาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับช่วยผมด้วยครับ ผมปวดหน้ามากครับ ปวดจนเคี้ยวอาหารไม่ได้ โกนหนวดก็ไม่ได้ บางครั้งลมพัดผ่านก็เจ็บแทบขาดใจเลยครับหมอ ผมเป็นอะไรครับ จะตายหรือเปล่าครับ” ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับ เพราะอาการที่ผู้ป่วยเล่าให้ฟังนั้นมันปวดทรมานปานใด ใครไม่เคยเป็นก็จะไม่ทราบ แล้วถ้าเราต้องพบหมอด้วยอาการปวดใบหน้า เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 3 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน จีนมะเร็งของมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในวงการแพทย์โรคมะเร็ง จีนหรือยีนมะเร็ง(Oncogene: สารพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็ง) เป็นต้นเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็ง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจที่จะศึกษาว่า จีนตัวใดจะเป็นต้นเหตุของมะเร็งชนิดใดได้บ้างเพื่อทั้งการป้องกัน และการค้นคว้าหาตัวยาใหม่ๆที่สามารถขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดนั้นๆได้โดยตรง... 2 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 148 : ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลประสบปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemma) ที่เชื่อมโยงไปยังลักษณะของกิจการ อันที่จริง บริการของโรงพยาบาลเป็นทรัพยากรที่จำกัด (Scarce resources) แม้จะมีความจำเป็นในบริการดังกล่าว แต่มิใช่ทุกๆ คนจะสามารถจ่ายค่าบริการได้... 1 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล) ตอน: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรกินอย่างไร ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารที่มารดาควรเลือกรับประทาน ต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งในด้านการสร้างความเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อีกทั้งจะต้องให้น้ำหนักตัวขึ้นในช่วงที่เหมาะสม ฉะนั้นการเลือกชนิดของอาหารมีความสัมพันธ์กับภาวะข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว... 31 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 5 เวียนหัวจะเป็นอัมพาตหรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ พี่เวียนหัวมากเหลือเกิน ลืมตาขึ้นมาก็บ้านหมุน เพดานจะหล่นมาใส่หัวอยู่แล้ว เดินไปไหนก็ไม่ได้ หูก็ไม่ค่อยได้ยิน พี่จะตายหรือเปล่าหมอ พี่จะเป็นอัมพาตหรือเปล่า” อาการเวียนหัวเป็นอาการที่ผมพบว่าผู้ป่วยจะมีความกังวลใจมากๆ เพราะเป็น ๆหาย ๆ ไม่หายขาด... 30 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Candypop1012 Joynatee
Frame Bottom