Frame Top
เว็บบอร์ด
คอบอลเสี่ยงโรคติดพนัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลครั้งสำคัญๆ มักมีปัญหาที่เกิดตามมา ก็คือ ปัญหาการพนัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างชัดเจน... 21 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 10 มองเห็นหน้าเพื่อนเป็นสองหน้า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “หมอครับ ผมมองเห็นหน้าเพื่อนผมเป็นสองหน้าครับ ไม่รู้เป็นอะไร เพิ่งเป็นเมื่อวานนี้เองครับ ช่วยผมด้วยครับ ผมลำบากมากเลย มองอะไรเป็นภาพซ้อนๆหมดเลยครับ”ผมพบผู้ป่วยที่มีอาการมองเห็นภาพซ้อนบ่อยมาก ปัญหาที่พบในการดูแลรักษาผู้ป่วยมองเห็นภาพซ้อน คือ ผู้ป่วยจะไม่สามารถตอบอาการผิดปกติอื่นๆ ที่อาจพบร่วมกับอาการมองเห็นภาพซ้อน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้ เพราะผู้ป่วยจะมีความกังวลใจกับปัญหาการมองเห็นภาพซ้อนเป็นหลัก โดยที่ไม่ได้คิดว่าอาการมองเห็นภาพซ้อนนั้นจะต้องทบทวนอาการผิดปกติอื่นๆ ด้วย... 20 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: สารกันเสียในยาหยอดตา (Eyedrop Preservative) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สารกันเสียชนิดนี้มีในยาหยอดตาที่บรรจุอยู่ในขวดที่ใช้หลายๆ ครั้ง (multidose) เป็นสารที่ใส่ไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจบังเอิญพลัดเข้าไปในขวดจากการเปิดปิดหยอดตาหลายๆครั้ง กล่าวคือ เมื่อเปิดขวดครั้งแรกยายังสะอาดดีมาก แต่การเปิดใช้แต่ละ ครั้งเสี่ยงต่อการปนเปื้อน จำเป็นต้องมีสารนี้ เพื่อฆ่าเชื้อที่เข้าไป เพื่อให้น้ำยาที่เหลืออยู่ ยังมีคุณภาพดีปราศจากเชื้อโรค... 19 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรเอ่ย ? NCD โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล “โรค NCD ฆ่าคนทุก 2 นาที ...... ระวัง ! เป็นรายต่อไป” ถ้าคุณสังเกตเห็น นี่คือคำเตือนของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ที่ติดอยู่ข้างรถประจำทาง ขสมก. (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)... 18 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 153 : การดูแลที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แนวความคิดของการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care) มีผลกระทบทางจริยธรรรม (Ethical implications) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐาน 4 ประการ อันได้แก่ การให้ผู้ป่วยป็นผู้ตัดสินใจเอง (Autonomy) การดูแลให้หายป่วย (Beneficence) การป้องกันมิให้เกิดอันตราย (Non-maleficence) และความสมดุลระหว่างผลประโยชน์กับภาระ (Justice)... 18 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ตอนที่ 9 ช่วยผมด้วยตามัวมองไม่เห็น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การมองเห็นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าเรามองไม่ชัด ภาพมัวไปเราก็เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างมาก ดังนั้นเมื่อมีอาการตามัว มองไม่ชัดเกิดขึ้นผู้ป่วยมักรีบมาพบแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้สังเกตเลยว่า ตนเองนั้นมีอาการตามัวอย่างไร มีอาการผิดปกติอื่นๆ ด้วยหรือไม่ จึงเกิดปัญหาเมื่อหมอถามรายละเอียดก็ยิ่งตอบไม่ได้มากกว่าอาการผิดปกติอื่นๆ เพราะความตกใจและรีบร้อน ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนพบแพทย์ครับ... 17 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก แพทย์อาจแนะนำให้กินอาหารเสริมธาตุเหล็กที่ร่างกายดูดซึมได้ง่าย อย่างไรก็ดีในการกินอาหารเสริมธาตุเหล็ก มีข้อควรระวังดังนี้... 17 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการภาวะเลือดจางจากการได้รับสารพิษตะกั่วเรื้อรัง... 16 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน มะเร็งย้อนกลับเป็นซ้ำคืออะไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในโรคมะเร็ง มีอีกภาวะหนึ่งที่เป็นปัญหา และเป็นที่กังวลของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และทีมแพทย์ พยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วย นั่นคือ ภาวะย้อนกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง 16 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะเลือดจางจากการที่เซลล์เม็ดเลือดแดงถูกทำลาย - เมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงเปราะแตก ไม่สามารถทนต่อแรงดันของระบบไหลเวียนในร่างกายอาจทำให้เกิดการเปราะแตกอย่างถาวร ซึ่งอาจเป็นตั้งแต่เกิดหรือมาเป็นภายหลัง โดยอาจมีสาเหตุมาจาก... 15 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 152 : การดูแลที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ รูปแบบ “พลาเน็ตทรี” (Planetree model) คำนึงถึงความสำคัญของอาหาร ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยารักษา ผู้ป่วยรับรู้คุณค่าของโภชนาการ (Nutrition) ผ่านโปรแกรมการศึกษา บริการที่จัดให้เป็นรายบุคคล (Personalized services) อาทิ รายการอาหารตามสั่ง (Room-service menu) และการใส่ใจในการเตรียมอาหาร... 15 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน : ตัวอย่างอาหารเบาหวานในเดือนรอมฎอน ตอนที่ 2(ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร รายการอาหารในความต้องการพลังงาน 1,500 กิโลแคลอรี่... 14 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะเลือดจางจากการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้น้อยลง – ในกรณีนี้อาจเป็นเพราะร่างกายมี... 14 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 8 ชาขาเหลือเกิน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอขา ป้าชาขามากเลยค่ะ เดินได้แค่เสาไฟฟ้าเดียว ก็เดินไม่ไหวแล้ว ช่วยป้าด้วย ป้าต้องทำมาหากิน เลี้ยงลูกๆหลานๆด้วยหลายคน ป้าเครียดหลาย” อาการชาขา เดินไม่ไหว เป็นอาการที่พบได้บ่อยมากๆ และทุกคนที่มาพบหมอ ก็จะบอกว่าตนเองเป็นโรคกระดูกทับเส้น ทานยาแก้ปวดมามากมายแต่ก็ไม่ดีขึ้น ผมเองอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมทุกคนหรือส่วนใหญ่ถึงคิดว่าตนเองเป็นโรคกระดูกทับเส้น พอสอบถามรายละเอียดการเจ็บป่วย ก็พบปัญหาเดิมๆ คือ ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพียงพอต่อการวินิจฉัย จึงเป็นที่มาของการบอกกล่าวเรื่องนี้ 13 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะเลือดจาง (Anemia) เป็นภาวะที่ร่างกายขาดเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เพราะฮีโมโกลบินเป็นส่วนสำคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเป็นตัวนำออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นหากมีเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินที่ผิดปกติหรือต่ำ เซลล์ต่างๆ ในร่างกายก็จะได้รับออกซิเจนไม่พอ 13 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: Steroid in Ophthalmic practice (การใช้สเตอร์รอยในโรคตา) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต นับตั้งแต่ Swingle และคณะในปี ค.ศ. 1930 สามารถสกัด adrenocortical extract ได้ ตามด้วยสามารถ identify steroid structure ได้โดย Reichstein ในปี ค.ศ. 1942 และ Hench ในปี 1949 พบว่าสารตัวนี้รักษาภาวะ rheumatoid arthritis ได้อย่างปาฏิหาริย์ จากนั้นยาตัวนี้จึงมีการนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ อีกหลายโรค รวมทั้งโรคตาด้วย โดยใช้ระงับการอักเสบต่างๆ ได้ผลดี... 12 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เลือดจาง....ไปไหนกัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เคยไหม ที่มีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง อ่อนเพลีย หงุดหงิด หน้ามืด เวียนศีรษะ ใจสั่น หรือมีคนทักว่าซีด เหลือง หากมี เป็นไปได้ว่าท่านอาจกำลังมีภาวะเลือดจางอยู่ 12 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 151 : การดูแลที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในอดีต การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ดำเนินไปตามการตัดสินใจของแพทย์ พยาบาล และนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ (Healthcare professionals) อื่นๆ เนื่องจากผู้ป่วยมองว่า นักวิชาชีพดูแลสุขภาพเหล่านี้มีสติปัญญาที่เหนือกว่า จึงได้รับการยอมรับให้ตัดสินใจแทนผู้ป่วย... 11 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 8 การเจาะตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (Lumbar puncture) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจากสาเหตุใดนั้น โรคทางระบบประสาทส่วนหนึ่งต้องอาศัยผลการตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid : CSF) วิธีการได้มาของ CSF นั้น แพทย์ต้องทำการเจาะหลัง (lumbar puncture : LP) เพื่อให้ได้ CSF ออกมาส่งตรวจ การตรวจ LP นั้น ผู้ป่วย ญาติและคนทั่วไปมักไม่เข้าใจว่าคืออะไร... 10 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน มะเร็งระยะแพร่กระจาย คืออะไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งระยะแพร่กระจาย หรือที่ทราบกันว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ที่เกือบทั้งหมด คือระยะที่ 4 คือมะเร็งที่เซลล์มะเร็งเป็นชนิดเดียวกับที่เกิดที่จุดเริ่มต้น แต่เซลล์มะเร็งได้รุกรานเข้าไปในหลอดเลือด และ/หรือระบบน้ำเหลือง ส่งผลให้เมื่อเซลล์ในหลอดเลือดและ/หรือระบบน้ำเหลือง เดินทางไปถึงเนื้อเยื่อ/อวัยวะอื่นๆที่ไม่ใช่จุดตั้งต้น ทั่วร่างกาย 9 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Kkgusjung2 golf17112530
Frame Bottom