Frame Top
เว็บบอร์ด
แอนตี้ออกซิแดนท์ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปกติร่างกายก็สามารถสร้างแอนตี้ออกซิแดนท์ภายในร่างกาย (Endogenous antioxidants) ได้ อย่างไรก็ดีร่างกายก็มีการใช้แอนตี้ออกซิแดนท์จากแหล่งภายนอก (Exogenous antioxidants) เช่น จากอาหาร ผัก ผลไม้ ธัญพืช หรือแม้แต่อาหารเสริม (Dietary supplements)... 6 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แอนตี้ออกซิแดนท์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากความเชื่อที่ว่า ในสภาวะที่ร่างกายมีความผิดปกติ เช่น เป็นโรค หรือเมื่อได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อมและอาหาร จะเกิดอนุมูลอิสระขึ้น ซึ่งตัวอนุมูลอิสระนี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย และนำไปสู่การตายของเซลล์ ร่างกายจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบต้านอนุมูลอิสระขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง... 5 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระจกตาอักเสบจากเชื้อรา ( Fungal keratitis ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระจกตา อยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตา อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ ส่วนมากเป็นเชื้อแบคทีเรีย มีอยู่บ้างที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักจะรุนแรงและรักษายากกว่าเชื้อแบคทีเรียด้วยเหตุที่... 5 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 149 : การรับมือกับความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในการรับมือกับความขัดแย้งทางจริยธรรม โรงพยาบาลมักสร้างวัฒนธรรม (Culture) ให้จริยธรรมเป็นมาตรฐาน (Norm) [มิใช่ข้อยกเว้น] ของการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการผลักดันด้วยพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม (Value) ซึ่งสะท้อนมากกว่าเพียงการบรรลุกำไร จากผลการดำเนินงาน... 4 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 6 ปวดหน้าเกือบตาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับช่วยผมด้วยครับ ผมปวดหน้ามากครับ ปวดจนเคี้ยวอาหารไม่ได้ โกนหนวดก็ไม่ได้ บางครั้งลมพัดผ่านก็เจ็บแทบขาดใจเลยครับหมอ ผมเป็นอะไรครับ จะตายหรือเปล่าครับ” ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับ เพราะอาการที่ผู้ป่วยเล่าให้ฟังนั้นมันปวดทรมานปานใด ใครไม่เคยเป็นก็จะไม่ทราบ แล้วถ้าเราต้องพบหมอด้วยอาการปวดใบหน้า เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 3 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน จีนมะเร็งของมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในวงการแพทย์โรคมะเร็ง จีนหรือยีนมะเร็ง(Oncogene: สารพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็ง) เป็นต้นเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็ง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจที่จะศึกษาว่า จีนตัวใดจะเป็นต้นเหตุของมะเร็งชนิดใดได้บ้างเพื่อทั้งการป้องกัน และการค้นคว้าหาตัวยาใหม่ๆที่สามารถขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดนั้นๆได้โดยตรง... 2 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 148 : ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลประสบปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemma) ที่เชื่อมโยงไปยังลักษณะของกิจการ อันที่จริง บริการของโรงพยาบาลเป็นทรัพยากรที่จำกัด (Scarce resources) แม้จะมีความจำเป็นในบริการดังกล่าว แต่มิใช่ทุกๆ คนจะสามารถจ่ายค่าบริการได้... 1 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล) ตอน: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรกินอย่างไร ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารที่มารดาควรเลือกรับประทาน ต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งในด้านการสร้างความเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อีกทั้งจะต้องให้น้ำหนักตัวขึ้นในช่วงที่เหมาะสม ฉะนั้นการเลือกชนิดของอาหารมีความสัมพันธ์กับภาวะข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว... 31 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 5 เวียนหัวจะเป็นอัมพาตหรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ พี่เวียนหัวมากเหลือเกิน ลืมตาขึ้นมาก็บ้านหมุน เพดานจะหล่นมาใส่หัวอยู่แล้ว เดินไปไหนก็ไม่ได้ หูก็ไม่ค่อยได้ยิน พี่จะตายหรือเปล่าหมอ พี่จะเป็นอัมพาตหรือเปล่า” อาการเวียนหัวเป็นอาการที่ผมพบว่าผู้ป่วยจะมีความกังวลใจมากๆ เพราะเป็น ๆหาย ๆ ไม่หายขาด... 30 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 71 : Amsler grid (ตาราง Amsler) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Amsler grid (ตาราง Amsler) เป็นแผ่นภาพที่เป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.5 x 0.5 ซ.ม. เรียงติดกันด้านละ 20 รูป กล่าวคือ เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 10 ซ.ม. แต่ละด้านแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาด 0.5 x 0.5 ซ.ม. ทั้งหมดจึงเป็นภาพตารางเล็กๆ 400 รูป (ดังภาพ) ให้ผู้ถูกตรวจใช้ตาข้างที่จะตรวจมองตรงกึ่งกลางของภาพ (โดยปิดตาอีกข้าง)... 29 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 147 : ประเด็นทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลประสบปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์ (Bioethics) จำนวนมากหรือยากต่อการรับมือ เนื่องจากกิจกรรมโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจนถึงสิ้นสุดชีวิต ประเด็นจริยธรรมบนพื้นฐานผู้ป่วยจึงเกิดขึ้นแทบทุกวัน ทั้งโรงพยาบาลในประเทศไทยและในต่างประเทศ... 28 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 4 อ่อนแรงหรืออัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการอ่อนแรงหรืออัมพาตแขนขาเป็นอาการที่รุนแรง พบบ่อยรองจากอาการปวดศีรษะ สร้างภาระการดูแลต่อผู้ป่วยเองและครอบครัว จึงไม่มีใครอยากเป็น แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเมื่อท่านมีอาการอ่อนแรง ก็จะมีความกังวลใจอย่างยิ่งและพยายามขวนขวายหาแพทย์ที่จะสามารถรักษาให้หายจากอาการอ่อนแรงได้... 27 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน ขนาดรอบเอวกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์โรคมะเร็งว่า ดัชนีมวลกาย(BMI/ Body mass index: ค่าบอกว่าเรามีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วน โดยดูจากความสัมพันธ์กันระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก) สามารถเป็นตัวบอกถึงปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งเต้านมได้... 26 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 146 : จริยธรรม 4 ประการ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในบริบทของโรงพยาบาล หลักการให้ผู้ป่วยป็นผู้ตัดสินใจเอง (Autonomy) ดูเหมือนจะง่าย แต่มักประสบความยุ่งยากเมื่อนำไปลงมือปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยถูกบังคับจากสมาชิกในครอบครัวให้เข้ารับการบำบัดรักษาในหัตถการที่ตัวเองไม่ต้องการ แพทย์ต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemma) กับเรื่องความยินยอมของผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลครบในการตัดสินใจ (Informed consent)... 25 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรกินอย่างไร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ ภาวะ Carbohydrate intolerance ที่เพิ่งตรวจพบครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองมารดาตั้งครรภ์ที่มีความเสียงต่อการเป็นเบาหวานจะช่วยให้วินิจฉัยโรคเบาหวานและให้การดูแลรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถป้องกัน และลดอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกลงได้... 24 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 3 ชานั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายคนคงต้องเคยมีอาการชาเกิดขึ้นที่แขน มือ ขา หรือที่ใบหน้า ก็เกิดความสงสัยว่าตนเองเป็นอะไร จะเป็นอะไรมากหรือเปล่า อาการชาเป็นอาการเตือนของอัมพาตหรือไม่ หลายคำถามหลายข้อสงสัยเกิดขึ้นในหัวมากมาย จึงไปพบแพทย์ พอไปพบแพทย์ก็ถูกถามคำถามมากมาย แต่ตอบหมอไม่ได้เลยว่าตนเองมีอาการอะไรบ้าง ตอบได้แค่ว่ามีอาการชาอย่างเดียว แพทย์ก็เลยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าตนเองเป็นโรคอะไร ดังนั้นเมื่อเราไปพบแพทย์ต้องเตรียมคำตอบอะไรไปบ้าง แพทย์จะถามอะไรเราบ้าง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเตรียมตัวพบแพท... 23 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 70 : Presby lasik (การแก้ไขสายตาผู้สูงอายุด้วย lasik) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Lasik (Laser in situ keratomileusis) ที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่า เลสิค เป็นการแก้ไขสายตาปกติด้วย Excimer laser โดยวิธีฝานกระจกตา ปรับความโค้งใหม่ ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของกระจกตาให้เหมือนเลนส์แว่นตาที่มีทั้ง bifocal (เลนส์แว่นตา 2 ชั้น บนใช้ดูไกล ล่างใช้ดูใกล้) หรือ multifocus , progressive lens (แว่นไร้รอยต่อมีหลาย focus)... 22 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 145 : ความสำคัญของจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมของงานอื่นๆ ตรงที่พันธกิจของโรงพยาบาลคือให้การดูแลผู้คนตั้งแต่เริ่มหายใจครั้งแรกจนถึงหายใจเฮือกสุดท้ายในชีวิต เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว โรงพยาบาลต้องเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน 7 วันในทุกๆ สัปดาห์ และ 365 วันในทุกๆ ปี... 21 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 2 ปวดหัว-คุณรู้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดศีรษะเป็นอาการผิดปกติที่ทุกคนต้องเคยเป็น บางคนปวดรุนแรง บางคนปวดไม่รุนแรง บางคนเป็นบ่อย ๆ บางคนนาน ๆ เป็นครั้ง เกือบทั้งหมดของผู้ป่วยมีสาเหตุที่ไม่ร้ายแรง เช่น ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะจากความเครียด ส่วนน้อยที่มีสาเหตุร้ายแรง เช่น ติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง(เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) ไข้สมองอักเสบ เลือดออกในสมอง เนื้องอกสมอง แล้วแพทย์ทราบได้อย่างไรว่าใครมีสาเหตุจากอะไร... 20 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน การออกกำลังกายกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมไม่หักโหม การเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ สามารถลดอัตราเกิดโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้ รวมถึงการลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลุกลามแพร่กระจาย และการกลับเป็นซ้ำ และยังสามารถลดอัตราเสียชีวิตของโรคมะเร็งทั้ง 2 ชนิดได้ โดยในโรคมะเร็งเต้านม ผลเหล่านี้จะชัดเจนมากขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มที่ยังมีประจำเดือนขณะเกิดโรค... 19 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โรคเกลียดเสียง: ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom