Frame Top
เว็บบอร์ด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 11: ความสุขจากการให้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ออย ไปเรียนเต้นได้แล้วลูก รีบๆ ลุกเร็วๆ เดี๋ยวไม่ทัน” เสียงแม่ดังขึ้นมาจากชั้นล่าง ขณะที่หนูกำลังนั่งๆ นอนๆ อ่านหนังสืออย่างเรื่อยเปื่อยอยู่บนเตียง หนูใช้เวลาอ่านเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกมา 3 ชั่วโมง แต่ยังอ่านไม่จบสักเรื่องเลย 7 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากการศึกษาผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธี HBO จำนวน 11,376 ราย พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 782 ราย ที่มีอาการแทรกซ้อน มากกว่าร้อยละ 17 ของผู้ป่วยมีอาการปวดหูหรือรู้สึกไม่สบายในหูชั้นกลางแต่ไม่เกี่ยวกับการที่ท่อยูสเตเชียนทำงานผิดปกติ 6 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การป้องกับช่องคลอดตีบหลังรังสีรักษาในมะเร็งปากมดลูก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การใส่แร่ ร่วมกับการฉายรังสี (อ่านเพิ่มเติมในบทความ รังสีรักษา) เป็นวิธีรักษามะเร็งปากมดลูก ที่เป็นมาตรฐาน ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้โดยเฉพาะโรคในระยะต้นๆ แต่ผลข้างเคียงจากการรักษาที่อาจกระทบถึงชีวิตคู่ คือ อาจก่อให้เกิดภาวะช่องคลอดตีบแคบและสั้นลงได้ 6 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ตามที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความกดบรรยากาศสูงของสหรัฐอเมริกา (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, UHMS) ในปัจจุบัน ได้แก่ การรักษา 5 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 106 : มาตรการความมั่นคงและปลอดภัย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนงานการบริหารความมั่นคง (Security management plan) ต้องได้รับการพัฒนาขึ้น ซึ่งจะระบุถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ (Policies and procedures) ในเรื่องการควบคุมการเข้าถึง (Access control) ความมั่นคงของข้อมูล (Information security) ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย (Patient privacy) การเข้าเยี่ยมไข้ (Visitation) และการแสดงตน (Identification) ของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจล่อแหลม 5 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากการวิจัยพบว่า วิธี HBO อาจช่วยในการรักษาผลข้างเคียงจากการฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณกระดูกเชิงกราน ซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบชนิดเรื้อรังของกระเพาะปัสสาวะเหตุรังสี (Chronic radiation cystitis) 4 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน อาหารสำหรับหญิงให้นมบุตร ตอนที่ 2 และตอนจบของอาหารช่วงให้นมบุตร โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา ทารกทุกคนแตกต่างกัน คุณแม่บางคนอาจพบว่าลูกน้อยมีแก๊สในกระเพาะหรือกระสับกระส่ายหลังจากที่คุณแม่กินถั่ว, กะหล่ำดอก หรือ บร๊อคโคลี่ ในขณะที่คุณแม่คนอื่นๆ กลับไม่พบว่าลูกจะมีอาการอะไรหลังจากที่คุณแม่กินสิ่งเหล่านั้นเข้าไป... 4 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนที่รักษาในห้องปรับความดันทั้ง 2 แบบ จำเป็นจะต้องปรับความดันในหูเมื่อเริ่มเพิ่มแรงดันเพื่อป้องกันไม่ให้ปวดแก้วหู เมื่อความดันถูกปรับในระดับที่เหมาะสมก็จะให้สวมหน้ากากหรือผ้าคลุมศีรษะใสเพื่อรับออกซิเจน 100% (สำหรับคนที่อยู่ในห้องปรับความดันบรรยากาศสูงชนิดคนเดียวไม่ต้องใช้ เพราะความดันถูกปรับทั่วห้องแล้ว) 3 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 10: การศึกษาด้วยตนเอง โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ เธอ อ่านอะไรอยู่น่ะ “ หนูละสายตาจากหนังสือเล่มหนาหนักอึ้ง เงยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงที่แสนคุ้นเคย เพื่อนสนิทของหนูถามด้วยความสงสัย หลังจากที่หนูตัดสินใจพักการเรียนอย่างเป็นทางการแล้ว แต่กลับมานั่งอ่านหนังสืออย่างจริงจังที่ห้องสมุด... 3 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ชลภัฏ กล่าวว่า การรักษาด้วยวิธี HBO จะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในเลือดแดงสูงขึ้น ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์สมอง และอวัยวะส่วนปลายได้ทั่วถึงยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับในภาวะปกติ ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยสร้างคอลลาเจน... 2 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 51: โรคตาในผู้ป่วยเอดส์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้ป่วยโรคเอดส์ มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่อง จึงมีโอกาสพบโรคในอวัยวะต่างๆได้ ตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เกิดความผิดปกติได้มาก โดยพบมากกว่า 90% ในการตรวจศพผู้เสียชีวิตที่เป็นเอดส์ และประมาณ 70 - 80% ของผู้ป่วยเอดส์มีอาการทางตาในระหว่างที่รักษาเอดส์ ความผิดปกติต่างๆ เกิดสัมพันธ์กับ เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CD4 T lymphocyte จำนวนต่างๆกัน... 2 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การดูแลรักษาเด็กออทิสติกไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุด หรือยอดเยี่ยมที่สุดเพียงวิธีการเดียว และไม่มีรูปแบบที่เป็นสูตรสำเร็จรูปแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคน แต่ต้องเป็น “การดูแลรักษาแบบบูรณาการ” กล่าวคือ ใช้วิธีการบำบัดหลายวิธีร่วมกัน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ 1 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 105 : แผนกความมั่นคงปลอดภัย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลมีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัย (Security and Safety) ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ทำงานในการดูแลสุขภาพ ผู้เยี่ยมไข้ และผู้ป่วย การวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาและลดความเสี่ยงลง มีบทบาทสำคัญต่อความสามารถของโรงพยาบาลในการป้องกันและรับมือกับโอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ์ (Incident) 1 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ชลภัฏ จาตุรงคกุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า โรคออทิสติกสามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเรียน หรือ 3 ขวบ โดยส่วนใหญ่มาด้วยปัญหาไม่มีภาษาพูดเมื่อถึงเกณฑ์คือ 1 ขวบ หรือเคยพูดได้แล้วอยู่ๆ หยุดพูดไป มีอาการพูดซ้ำไป ซ้ำมา พูดภาษาแปลกๆ ไม่มีความหมายที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าใจได้ 31 ธันวาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 9: เพราะตัวเราเป็นต้นเหตุ? โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หนูมานั่งทบทวนอีกทีว่าปัญหามันเกิดจากอะไร หลังจากเริ่มไปนั่งสมาธิ ทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ก็รู้ว่าปัญหาทั้งหมดไม่ได้เกิดจากป๊าหรือแม่ จากการเรียนแพทย์ที่หนักขึ้น หรือจากโรคลมชักของหนู 31 ธันวาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อุจจาระลำลีบ เล็ก อุจจาระเป็นริบบิ้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อาการมีลำอุจจาระลีบเล็กลงกว่าเดิม (ลีบเล็กจนอาจคล้ายลักษณะของเส้นโบว์/ริบบิ้น, Flat stool หรือ Ribbon-like stool) เป็นอาการทางการอุจจาระอีกอย่าง ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดความกังวล กลัวกันมากว่าจะใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่ามะเร็งลำไส้ หรือไม่ 30 ธันวาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน อาหารสำหรับหญิงให้นมบุตร ตอนที่ 1 โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา ร่างกายของคุณแม่ที่ให้นมลูกนั้นจะมีประสิทธิภาพในการจัดการกับพลังงานที่รับเข้าไปได้ดีกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมชง ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินอาหารให้มากกว่าปกติ เมื่อใดที่รู้สึกกระหาย ก็ให้ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้ เมื่อรู้สึกหิว ก็ให้กินอาหารให้พอ ความจริงแล้ว ไม่มีกฎตายตัวสำหรับการกินอาหารเท่าไร 28 ธันวาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 104 : แผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ฝ่ายวิศวกรรมของโรงพยาบาลบางแห่ง ยังอาจมีแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical engineering) หรือวิศวกรรมการแพทย์ (Clinical engineering) ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลอุปรกณ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ (Diagnostic equipment) เพื่อวัดค่าตัวแปรทางสรีรวิทยา (Physiological parameters) ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และอุปกรณ์ส่องแสง (Radiant energy) 28 ธันวาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 8: วงจรเลวร้าย เครียด กดดัน ชัก โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า วันนี้ แม่ขับรถมารับหนูกลับจากคณะ แม่ทักทายหนูด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเช่นเคย “วันนี้ลูกได้ทำอะไรมาบ้าง” “ตอนเช้าไปออกตรวจแผนกวางแผนครอบครัว ตอนบ่ายได้ไปช่วยอาจารย์สอนแล็บกรอส(การผ่าครูใหญ่ วิชากายวิภาคศาสตร์)ให้น้องๆมาค่ะ” หนูตอบอย่างร่าเริง 27 ธันวาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 50: ภัยจากคอนแทคเลนส์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้ป่วยรายแรกของวันนี้เป็นหญิงวัยประมาณ 40 ปี พาลูกสาวหน้าใสสมวัย 17 ปี มาให้ดูตา แรกสังเกต เด็กสาวหน้าตาสะสวยแต่ไม่ยอมสบตา ตาทั้ง 2 ข้างหรี่ลงกว่าปกติ เมื่อทดลองใช้ไฟฉายส่องเข้าที่ตา จะร้องว่าเจ็บตาและหลบแสงไฟทันที เมื่อจะเริ่มการตรวจต้องมีการซักประวัติเด็กสาวขอให้มารดาออกนอกห้องตรวจ 26 ธันวาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Ple_may Ton1409
Frame Bottom