Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การส่งตรวจเอมอาร์ไอสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอมอาร์ไอนั้น เป็นการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมอย่างหนึ่ง โดยเป็นการตรวจทางรังสีวินิจฉัย เพื่อให้เห็นว่าสมองหรืออวัยวะที่ตรวจนั้นมีรูปร่างอย่างไร ผิดปกติหรือไม่ ผิดปกติตรงไหน และสิ่งผิดปกตินั้นน่าจะเป็นอะไร... 28 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมน่าคิด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ควรระวังการกินแคลเซียมเสริมควบคู่กับยาตัวอื่นด้วย เพราะแคลเซียมอาจทำปฏิกริยากับยานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมซิเตรทเป็นแคลเซียม 2 รูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป เพื่อให้ได้การดูดซึมที่มาก โดยปกติจะแบ่งการกินอาหารแสริมแคลเซียมออกเป็น 2 ครั้งต่อวัน โดยกินร่วมกับอาหารที่ปริมาณ 500 กรัมหรือน้อยกว่า... 28 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แคลเซียมอาจจะให้ผลดี (Possibly Effective) ในกรณีดังต่อไปนี้ ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer) และกลับมาเป็นซ้ำ ลดความดันโลหิตสูง (ได้ประมาณ 1-2 มิลลิเมตรปรอท หรือ mmHg) ทั้งในคนที่เป็นและไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ลดความดันโลหิตสูงในหญิงมีครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia) ได้ประมาณร้อยละ 50... 27 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 63: แว่นกันแดด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต แว่นจึงมักจะกำหนดไว้ว่าป้องกัน UV และรังสีต่างๆ ที่จ้าเกินไปจากธรรมชาติเป็นหลัก อย่างไรก็ตามแว่นกันแดดที่ดีควรจะ ตัดแสง UV ได้ 99% UVB มีอันตรายกว่า UVA ทั้งเลนส์กระจกและ plastic ที่ทำแว่นตาทั่วไป กันแสง UV ได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีการเติมสารบางตัวลงไปในขบวนการผลิตเลนส์หรือเคลือบผิวเลนส์... 27 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เซลล์กระดูกกระดูกมีการสลายและสร้างใหม่อยู่เสมอ ซึ่งแคลเซียมเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการนี้ การได้รับแคลเซียมมากขึ้นจะช่วยให้กระดูกมีการซ่อมแซมได้และแข็งแรง... 26 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 129 : การเรียกเก็บเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นอกเหนือจากการให้บริการดูแลสุขภาพแล้ว แพทย์ผู้รักษายังต้องรับผิดชอบต่อ (1) การบันทึกรายละเอียดของการรักษาพยาบาลในแฟ้มประวัติผู้ป่วย (Medical record) ในลักษณะที่กฎเกณฑ์กำหนด และ (2) การอนุมัติค่าใช้จ่ายบริการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Claim re-imbursement) 26 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันปัญหาทางสมองเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้นและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น พอมีอาการทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชา ชัก ผู้ป่วยก็ต้องการจะตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกคน ยิ่งปัจจุบันผู้ป่วยเกือบทุกคนใช้สิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ ข้าราชการ หรือประกันสังคม... 25 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุวินัย บุษราคัมวงษ์ แพทย์อายุรกรรม ได้กล่าวตอบคำถามที่ว่า อายุ 40 แล้วควรกินอาหารเสริมแคลเซียมเม็ดเป็นประจำหรือไม่ว่า การที่จะเข้าไปสร้างเสริมกระดูกในวัยนี้ ไม่ทันกันแล้ว เพราะต้องเตรียมเสบียงไว้ตั้งแต่ตอนวัยรุ่น สำหรับตอนนี้ควรกินแคลเซียมจากธรรมชาติจะดีกว่า อย่างกินผักใบเขียวบ้าง กินนม ปลาตัวเล็กๆ ที่ทอดทั้งกระดูก 25 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว ไบโพลาร์ยังต้องใช้การบำบัดทางจิต (Psychotherapy) ร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุน การให้การศึกษาและคำแนะนำกับผู้ป่วยและครอบครัว การบำบัดทางจิตที่ใช้กันอยู่ได้แก่... 24 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: น้ำแร่รังสีไอโอดีนตอน3 (ตอนจบ) อาหารไอโอดีนต่ำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ดังได้กล่าวแล้วในตอนที่1และ2 ว่า การกินน้ำแร่รังสีไอโอดีน/อาร์เอไอ(RAI, Radioactive iodine) เป็นวิธีการสำคัญวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ชนิดเซลล์มะเร็งเป็นชนิด Well differentiated หรือ Differentiated carcinoma ซึ่งใช้หลักการว่า เซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดนี้จะจับกินไอโอดีน ดังนั้นเมื่อไอโอดีนเป็นชนิดมีรังสีประเภทไอออนไนซ์ (Ionizing radiation) ชนิดที่เรียกว่า รังสีบีตา... 24 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแทรกซ้อนของไบโพลาร์ที่พบได้แก่ การทำร้ายตัวเองเพื่อควบคุมอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ โดยมีผู้ป่วยร้อยละ 10-15 ที่พยายามฆ่าตัวตาย 23 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 128 : แผนกบัญชีและการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บัญชีและการเงินคือหลอดเลือดชีวิต (Life-blood) ของโรงพยาบาล เป็นกุญแจสำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงานในระบบโรงพยาบาล ตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ ไปจนถึงปฏิบัติการประจำวัน แผนกนี้รวม (1) การเก็บเงินและบริหารลูกหนี้ (2) การบริหารการเงิน และ (3) การบริหารงบประมาณ 23 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนที่เป็นไบโพลาร์อาจจะมีอารมณ์ 2 ขั้วในเวลาเดียวกัน นั่นก็คือ อาจรู้สึกปั่นป่วนมาก นอนไม่หลับ มีการเปลี่ยนแปลงในความยากอาหาร และมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย มีความรู้สึกเศร้าหรือสิ้นหวัง ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามีพลังมากมาย 22 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน เมื่อท้องผูก...จนเป็นโรคต้องกิน โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร “ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นสุภาษิตที่ใช้ได้ดีทุกยุคทุกสมัยจริงๆ แม้กระทั่งอาการท้องผูก ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าหลายท่านมีปัญหาเช่นนี้ เป็นอาการที่ทำให้เราไม่มีความสุข จะว่าเป็นทุกข์ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น การเลือกรับประทานอาหารอาจเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะท่านคงต้องฝึกสังเกตเอาเองว่า อาหารใดที่ช่วยระบายถ่ายท้องได้ แต่ละคนไม่เหมือนกันเลย จากการพูดคุยกับเพื่อนหรือผู้ป่วย ฉะนั้น บทความนี้จะกล่าวในเนื้อหาวิชาการ คงพอจะให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 22 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไบโพล่าร์ (Bipolar disorder) หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว เป็นอาการผิดปกติทางสมองซึ่งทำให้มีการแปรปรวนในอารมณ์ การทำกิจกรรม และการทำงานประจำ อาการผิดปกติของโรคไบโพล่าร์ค่อนข้างรุนแรง เพราะมีความแตกต่างแบบ 2 ขั้ว ทำให้มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในที่ทำงานหรือโรงเรียน และแม้แต่การฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ดีโรคไบโพล่าร์สามารถรักษาและใช้ชีวิตปกติได้ 21 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete blood count: CBC) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือที่เรียกสั้นว่าตรวจซีบีซี(CBC : complete blood count) เป็นการตรวจเลือดที่ตรวจบ่อยที่สุดเพราะเป็นการตรวจที่บอกข้อมูลต่างๆ ได้มากและค่าใช้จ่ายก็ถูกที่สุด การตรวจนี้ประกอบด้วย... 21 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วันชัย กิจอรุณชัย จิตแพทย์ ให้ความรู้ว่า โรคไบโพลาร์เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งจะเหวี่ยงไปมาระหว่างภาวะอารมณ์สองขั้ว ขั้วที่หนึ่งคือมีภาวะอารมณ์เศร้าอย่างรุนแรง ส่วนขั้วที่สองจะมีภาวะอารมณ์ร่าเริงผิดปกติ หรือบางครั้งจะมีอาการในแบบที่เรียกว่าคลุ้มคลั่ง 20 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 62: น้ำตา (Human Tear Film) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต น้ำตาที่ฉาบผิวหน้าของตาคนเรา ประกอบด้วย 3 ชั้น มีความหนาทั้งหมดประมาณ 6.5 – 7.5 ไมครอน 20 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! กินสารปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สารกันราหรือ กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid) เป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง นิยมใช้เป็นตัวสังเคราะห์อินทรีย์ (Organic synthesis) และทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนพืช (Plant hormone) 19 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 127 : ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พันธกิจ (Mission) ของโรงพยาบาล มักได้รับการกลั่นกรองให้สั้นลงเหลือเป็นคติพจน์ (Slogan) เพื่อบรรจุลงในบัตรพนักงานได้ อาทิ “Delivering Excellent Care, Benchmarked to International Standards.” หรือ “เป็นเลิศในบริการ มาตรฐานสากล” เมื่อกำหนดพันธกิจแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 19 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul nattaphong_123
Frame Bottom