Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 54: ปัญหาทางตาในหญิงตั้งครรภ์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หญิงตั้งครรภ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางตาบ้างตามธรรมชาติ บางอย่างไม่รุนแรงหายไปเองหลังคลอดโดยไม่มีผลเสีย บางอย่างอาจเกิดขึ้นมาใหม่หรือภาวะที่มีอยู่เดิมมีอาการรุนแรงขึ้น อาจแบ่งการเปลี่ยนแปลงทางตาในหญิงตั้งครรภ์เป็น หญิงตั้งครรภ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางตาบ้างตามธรรมชาติ บางอย่างไม่รุนแรงหายไปเอง... 22 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ เราอาจป้องกัน WMSDs ได้โดยออกแบบงาน (Job design) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานในท่าซ้ำๆ ซึ่งอาจใช้เครื่องจักรแทน หรือมีการหมุนเวียนงาน (Job rotation) การเพิ่มปริมาณงาน (Job enlargement) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job enrichment) หรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การออกแบบสถานที่ทำงาน (Workplace design) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และการปฏิบัติงาน (Work practices) ที่เหมาะกับสรีระ... 21 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อุจจาระเป็นเลือด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อาการอุจจาระเป็นเลือด (Bloody stool) เป็นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และเป็นอาการที่เมื่อเกิดขึ้น มักก่อความกลัวและความกังวลว่า เกิดจากเป็นมะเร็งลำไส้/มะเร็งลำไส้ใหญ่... 20 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ไม่ใช่ทุกคนจะมีอาการเหมือนกันในทุกระยะ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณบอกได้ก็คือ อาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นซึ่งควรจะมีการพักการใช้งาน มิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเป็นระยะเวลานานหรือแก้ไขไม่ได้เลย 20 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 110 : กระบวนการการรับรองมาตรฐาน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลที่ปรารถนาจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ต้องกรอกใบสมัคร เพื่อขอให้องค์กรรับรองมาตรฐาน (JCAHO ในสหรัฐอเมริกา หรือ JCI ในประเทศไทย) เข้ามาสำรวจโรงพยาบาล องค์กรดังกล่าวจะส่งแบบสอบถามที่ค่อนข้างสมบูรณ์ (Comprehensive Questionnaire) เกี่ยวกับปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 19 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การบาดเจ็บของเส้นเอ็น – เส้นเอ็นประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใย (Fibres) ที่ทำให้กล้ามเนื้อยึดกับกระดูก ความผิดปกติของเส้นเอ็นเกิดขึ้นเพราะมีการใช้งานซ้ำๆ บ่อยๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เส้นเอ็นที่มีปลอกหุ้มเอ็น (Tendons with sheaths) ซึ่งพบบริเวณมือและข้อมือ และเส้นเอ็นที่ไม่มีปลอกหุ้มเอ็น (Tendons without sheaths) ซึ่งพบบริเวณไหล่ ข้อศอก และปลายแขน (Forearm) 19 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน กินอะไรดี เมื่อก้าวสู่รั้วโรงเรียนในวัยประถม โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา เด็กวัยประถมเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต และต้องการสร้างเสริมอย่างเต็มที่ อาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก... 18 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ภรชัย กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า โรคนี้เป็นต้นเหตุให้สูญเสียเวลาในการทำงานถึงกว่าร้อยละ 30 รวมทั้งสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละ 15-20 พันล้านเหรียญสหรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา พบว่าร้อยละ 34 สูญเสียเวลาทำงานเพราะโรคนี้ ในต่างประเทศจึงจัดตั้งเป็นองค์กรดูแลสวัสดิภาพพนักงาน... 18 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ภรชัย อังสุโวทัย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ ได้ให้ความรู้เรื่องกล้ามเนื้อปวดล้าจากการทำงาน หรือ WMSDs (Work-Related Musculoskeletal Disorders) ว่า เป็นอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของกระดูก ได้แก่ เส้นเอ็น ข้อต่อ หมอนรองกระดูกสันหลัง และเส้นประสาท ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน... 17 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 14: หนูทำได้ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อวานนี้ หนูได้ไปร่วมกิจกรรมกลุ่มที่คลินิกโรคมชักเป็นครั้งที่สอง หนูยังได้รับความประทับใจกลับมาเช่นเคย และหนูยังได้มอบความรู้สึกที่ดีแก่คนไข้ ผ่านเสียงเพลง ฤดูที่แตกต่าง และ Live & Learn แต่วันนี้หนูเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีนัก หลังจากตื่นไม่นาน หนูมีอาการชักหนึ่งครั้ง ทั้งๆที่เมื่อคืนหนูก็นอนเพียงพอ... 17 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 53: จอตาบวมไม่ทราบสาเหตุ (Central serous retinopathy) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะการบวมของจอตาบริเวณจุดรับภาพโดยไม่ทราบสาเหตุนี้ มักพบในวัย อายุ 25 – 55 ปี เป็นวัยทำงานสุขภาพแข็งแรงดี เป็นในชายมากกว่าหญิง ไม่พบสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจน แต่มักพบในผู้ที่มีความเครียด มีบุคลิกที่เครียดง่าย พักผ่อนน้อย โดยผู้ป่วยจะมีอาการตาพร่ามัวโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางอาจเห็นเป็นเงาดำตรงกลาง สายตามัวลงไม่มาก... 16 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 109 : การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ป่วยและชุมชน รู้ได้อย่างไรว่า โรงพยาบาลใดในชุมชนเป็นโรงพยาบาลที่ดี หากมีองค์กรภายนอกโรงพยาบาล เข้ามาตรวจสอบระบบ ขั้นตอนปฏิบัติ แพทย์ พยาบาล และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทำให้โรงพยาบาลปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ก็จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยและชุมชน ต่อโรงพยาบาลที่ได้รับการตรวจสอบ... 15 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 13: ลมชักรักฉันด้วย โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ประสบการณ์ที่หนูได้จากคลินิกโรคลมชัก ทำให้หนูได้รู้จักคนไข้อีกหลายคนที่กำลังจะมีครอบครัวที่สดใส พี่ผู้ชายคนหนึ่งจูงแฟนสาวซึ่งเป็นลมชักเข้ามาที่คลินิก เขาเข้าใจและดูแลแฟนเป็นอย่างดี พี่พยาบาลอีกคนหนึ่งก็เพิ่งคลอดไม่นาน ลูกชายของเธอแข็งแรงดี และเธอสามารถให้นมบุตรได้อย่างปลอดภัย... 14 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การขมิบก้นและ/หรือช่องคลอดหลังการรักษาโรคมะเร็งในอุ้งเชิงกราน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การรักษาโรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆในอุ้งเชิงกราน ที่เป็นการรักษามาตรฐานวิธีหนึ่ง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งทวารหนัก มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 13 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กที่ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ตอนจบ) โดย โสธิดา ผุฏฐธรรม จากบทความตอนที่แล้ว ได้ปิดท้ายด้วย ลักษณะของเด็กที่มีภาวะความพิการทางสมอง ซึ่งบทความตอนนี้จะกล่าวต่อว่าลักษณะของเด็กที่มีภาวะความพิการทางสมองจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป... 12 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 108 : การบริหารกรณีฉุกเฉิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผ่นดินไหว น้ำท่วม และโรคระบาด เป็นเพียงตัวอย่างของสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย และบริการอื่นๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล แม้จะเป็นกรณีฉุกเฉิน แต่ก็เป็นอุปสรรคชั่วคราวของการให้บริการ ในการเยียวยารักษาผู้ป่วย ซึ่งบางครั้งอาจเป็นระยะเวลายาวนาน 12 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กที่ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ตอนที่ 1) โดย โสธิดา ผุฏฐธรรม เมื่อเดือนที่แล้ว นายแอนดรู นามังซึ่งเป็นประธานชมรม Kelab มาเลเซีย ประเทศไทย (Kelab Malaysia of Thailand : KMT) มีการเตรียมจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ใน 3 เสาหลัก คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง 11 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน โภชนาการเด็กวัยเตาะแตะและเด็กเล็ก โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา เมื่อลูกก้าวพ้นจากวัยทารกเข้าสู่วัยหัดเดินก็พร้อมแล้วที่จะรับประทานอาหารกับครอบครัว แต่ในช่วงแรกอาจยังต้องฉีกอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆเสียก่อน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรุงอาหารให้เหมาะสำหรับเด็กรับประทาน โดยจำกัดปริมาณ เกลือ น้ำตาล เครื่องปรุงรสเผ็ดจัดให้น้อยที่สุด 11 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 12: ดนตรีบำบัด โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า วันนี้หนูไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดี งั้นหนูจะขอพูดถึง ลมชัก กับ ดนตรี ก็แล้วกันนะคะ สองอย่างนี้อาจดูไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไรนัก แต่สำหรับหนูแล้ว มันมีความหมายมากมายกับชีวิตของหนูจริงๆ... 10 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 52: ตาแดงหลังว่ายน้ำในสระ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หลาย ๆ ท่านที่ลงว่ายน้ำในสระ เมื่อขึ้นจากสระแล้วตามักจะแดง ซึ่งบางคนแดงโดยไม่มีอาการอะไร สักพักอาการแดงก็หายไปได้เอง บางคนอาจจะมีอาการแสบตา เคืองตา เจ็บตาอยู่นานหลายชั่วโมงถึงข้ามวัน แล้วอาการตาแดงนั้นเกิดจากอะไร และมีโทษหรือไม่ 9 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom