Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 3 : วัยรุ่นวุ่นวาย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ปัญหา 3 ประเภทที่พบบ่อยในบรรดา “วัยรุ่น” (Adolescence) มากกว่า “วัยผู้ใหญ่” (Adulthood) ได้แก่ (1) ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับพ่อแม่ (2) ความว้าวุ่นของอารมณ์ (Mood swing) และความรู้สึกซึมเศร้า (Depression) และ (3) อัตราที่สูงกว่าของพฤติกรรมที่บุ่มบ่าม (Reckless) ละเมิดข้อตกลง และเสี่ยงภัย 6 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: “ทำความรู้จักกับ...ค่าดัชนีน้ำตาลกันเถอะ!” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนักไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำมักถูกย่อยและถูกดูดซึมอย่างช้าๆ ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่า โดยมาตรฐาน ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารจะแบ่งเป็น 3 ระดับ.. 5 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกสันหลังคด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) เป็นลักษณะของกระดูกสันหลังที่มีความโค้งผิดปกติ ตามธรรมชาติทุกคนมีกระดูกสันหลังโค้งเล็กน้อย แต่สำหรับคนที่มีกระดูกสันหลังคดจะมีความโค้งที่ผิดรูปมากกว่า (ตั้งแต่ 10 องศาขึ้นไป) 5 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกสันหลังคด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พบผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดในไทยมากถึงร้อยละ 2 - 3 ของประชากร โดยเฉพาะที่ รพ.เลิดสิน พบผู้ป่วยเข้ารักษาในปี พ.ศ.2554 - 2556 ถึง 2,500 ราย และกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยไม่พบสาเหตุ มีเพียงส่วนน้อยที่ทราบ เช่น ขายาวไม่เท่ากัน สมองพิการ หรือความผิดปกติแต่กำเนิด เป็นต้น... 4 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 14 ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท น้ำลายไหลจากมุมปากนั้นเป็นอาการที่พบบ่อยมากๆ และทุกคนที่มาพบแพทย์ก็จะมีความกังวลใจว่าจะเป็นอาการเตือนของอัมพาต หรือจะเป็นอัมพาตหรือไม่ อาจกล่าวได้ว่าไม่มีวันไหนที่ผมออกตรวจผู้ป่วยแล้วไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวเลย ผมพบทุกวัน บางวันก็พบหลายราย ซึ่งสาเหตุของอาการผิดปกติดังกล่าวนั้นมีสาเหตุได้หลายสาเหตุ ลองติดตามดูครับว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนพบแพทย์ครับ... 4 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน:การแก้ไขภาวะเห็นภาพซ้อน (Binocular diplopia correction) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะเห็นภาพซ้อน(diplopia) หมายถึง การเห็นภาพเดียวหรือวัตถุอันเดียวข้างหน้าเป็น 2 ภาพหรือเป็น 2 สิ่ง เป็นได้ทั้งเกิดจากตาข้างเดียว (monocular diplopia) หมายถึง เมื่อใช้ตาเดียวมองภาพ (โดยปิดตาอีกข้าง) เห็นภาพหนึ่งภาพข้างหน้าเป็น 2 ภาพ ภาวะนี้มักเกิดจากการหักเหของแสงผ่านส่วนต่างๆ ของลูกตาไปโฟกัสที่จอตาไม่สม่ำเสมอ... 3 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“แอนแทรกซ์” เชื้ออันตราย (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนใหญ่การรักษาแอนแทรกซ์มักจะใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ซึ่งรวมถึง ยา Penicillin ยา Doxycycline และ ยา Ciprofloxacin ซึ่งเป็นยาที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration = FDA) การรักษาจะได้ผลดีหากทำในระยะเริ่มต้น เพราะการรักษาที่ล่าช้าทำให้มีโอกาสรอดยาก... 2 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 2 : วัยรุ่นวุ่นวาย (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmentalist) หลายคน ให้คำนิยามของ “วัยรุ่น” (Adolescence) ว่า เป็นช่วงอายุ 12 ปีถึง 20 ปี โดยถือเอาการสิ้นสุดความเป็นวัยรุ่น ณ จุดที่เริ่มทำงาน [เพื่อหาเลี้ยงชีพ] และเป็นอิสระจากความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ (Sanction) ของพ่อแม่โดยสิ้นเชิง... 2 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 13 ปวดขาจนนอนไม่หลับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “หมอขา ยายเป็นอะไรไม่รู้ นอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้ จะนอนก็ปวดขาทุกที พอลุกขึ้นก็หายปวด เลยไม่ได้นอน ตื่นเช้ามาเหนื่อยมากเลย เพราะไม่ค่อยได้นอน ช่วยยายด้วยค่ะ” อาการปวดขาเป็นอาการที่พบได้บ่อย แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการขณะเดิน นอนหรือนั่งพักก็ดีขึ้น แต่บางสาเหตุจะมีอาการเฉพาะตอนนอนเท่านั้น ลองดูครับว่าหมอต้องการทราบอะไรบ้าง ถ้าท่านมีอาการปวดขาตอนนอน... 1 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“แอนแทรกซ์” เชื้ออันตราย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจวิเคราะห์และทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่สงสัย เช่น กรณีผิวหนังจะมีการเพาะเชื้อที่ผิวหนัง หรือบางครั้งก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (Biopsy) ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเชื้อ ทั้งนี้ การทดสอบอาจรวมถึง... 1 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: วัยรุ่น/เยาวชนที่เป็นมะเร็งกับการฆ่าตัวตาย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โดยทั่วไป ทุกคนทั่วโลกและในประเทศไทยยอมรับว่า ผู้ป่วยมะเร็งฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ป่วยโรคอื่นๆและสูงกว่าคนปกติทั่วไป แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนในกลุ่มคนที่มักมีปัญหาชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ คือ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งช่วงอายุ 15-30 ปี ที่เรียกว่าวัยรุ่นและเยาวชน ทั้งนี้เพราะคนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ร่างกายกำลังมีการเปลี่ยนแปลง พึ่งพาภาพลักษณ์ เป็นวัยที่มีปัญหาทางการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ มีสุขภาพจิตที่อ่อนไหวง่ายเพราะขาดประสบการณ์ชีวิต มักมีการตัดสินใจที่หุนหัน... 30 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“แอนแทรกซ์” เชื้ออันตราย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี หนึ่งในการติดเชื้อที่ไม่ได้มาจากสัตว์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2544 ก็คือ มีชาวอเมริกัน 22 คนที่ได้รับเชื้อแอนแทรกซ์จากจดหมาย โดยมี 5 คนที่เสียชีวิต และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้เสพเฮโรอีนด้วยเข็มฉีดยา 54 คน ในยุโรปที่ติดเชื้อด้วย... 30 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 1 : อารัมภบท โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “วัยรุ่น” (Adolescence) เป็นจุดสิ้นสุดของร่างกายและจิตใจในวัยเด็ก แต่เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการไปสู่ “วัยผู้ใหญ่” (Adulthood) การเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปยังผู้ใหญ่นี้ เต็มไปด้วยความท้าทาย ความตื่นเต้น และความกังวล (Anxiety) สำหรับตัววัยรุ่นเอง และพ่อแม่ของวัยรุ่น... 29 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“แอนแทรกซ์” เชื้ออันตราย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ ซีดีซี (Centers for Disease Control and Prevention = CDC) ได้แถลงยืนยันว่า มีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในห้องทดลองลับของรัฐบาลอเมริกันที่นครแอตแลนต้าจำนวนอย่างน้อย 75 คนได้รับเชื้อแบคทีเรียมรณะประเภท “แอนแทรกซ์” เข้าสู่ร่างกาย หลังเกิดเหตุรั่วไหลในการทดลอง โดยขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้ถูกนำตัวเข้ารับการรักษา ณ สถานที่ซึ่งไม่มีการเปิดเผยแห่งหนึ่ง... 29 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: “ผอมเลือกได้...แค่คุณกินเป็น” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เพราะเหตุใดคนวัย 40 ปีขึ้นไปอ้วนง่าย เพราะร่างกายคนวัยนี้เผาพลาญได้น้อย กินไปเท่าไรร่างกาย ไม่ค่อยเผาผลาญ การทำงานของเซลล์ถดถอย เอ็นไซด์และน้ำย่อยค่อยๆเสื่อม เมื่อร่างกายเผาผลาญได้น้อยลง อาหารที่กินเข้าไปจึงกลายไขมันสะสมกันจนอ้วน ประกอบกับคนในวัยนี้มีจะเป็นกลุ่มคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี มักจะทำงานที่นั่งโต๊ะเสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นการใช้พลังงานในการทำงานลดลงไปด้วย แต่หากออกกำลังกายน้อยหรือไม่ออกกำลังกายเลย... 28 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ริมฝีปากอักเสบ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Angular cheilitis (Angular stomatitis) เป็นการอักเสบที่มุมปากด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน มักพบในผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหาร (ธาตุเหล็ก วิตามินบี โฟเลต) การสัมผัสผื่นแพ้ การติดเชื้อ เช่น โรคติดเชื้อราแคนดิดา (Candida albicans) เชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) หรือเชื้อแบคทีเรีย สเตร็ปโตค็อกคัส (β-hemolytic streptococci) และอื่นๆ... 28 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 12 ตากระตุกบ่อยๆ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ โบราณว่าขวาร้าย ซ้ายดีถ้ามีอาการตากระตุก แต่ผมว่าผมไม่อยากมีอาการผิดปกติตากระตุกเลยครับหมอ ผมรำคาญมาก จะมองอะไรตาก็กระตุก กระตุก กระตุก รำคาญมาก บางครั้งก็กระตุกจนลืมตาไม่ขึ้นเลย ช่วยผมด้วยครับหมอ ผมเป็นอะไร ผมจะเป็นอัมพาตหรือไม่ครับ”อาการตากระตุกนั้นเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากครับ ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องเคยเป็นตากระตุก เพียงแต่ว่าอาการเป็นเล็กน้อย หายได้เองก็เลยไม่ได้มาพบหมอ จนโบราณกล่าวไว้ข้างต้น ว่าขวาร้าย ซ้ายดี แต่อย่างว่าไม่มีเลยดีกว่าครับ... 27 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ริมฝีปากอักเสบ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ริมฝีปากอักเสบ (Cheilitis) อาจเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังรอบปาก (Perioral skin) บริเวณริมฝีปาก (Vermilion border) และ บริเวณเยื่อเมือกด้านริมฝีปาก (Labial mucosa) ริมฝีปากอักเสบเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ส่วนใหญ่ริมฝีปากอักเสบจะเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อากาศแห้ง แสงแดด เป็นต้น... 27 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน เบ้าตาและเนื้อเยื่อใกล้เคียง (Orbit and Periorbital Tissue) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เบ้าตา เป็นเสมือนช่องที่ให้ลูกตาคนเราที่เป็นรูปทรงกลมวางอยู่ โดยที่เบ้าตาประกอบด้วยกระดูกเบ้าตา ที่เป็นรูปกรวย ด้านหน้ากลม แล้วค่อยๆสอบแคบลงไปด้านหลังคล้ายปีระมิด โดยด้านหน้าที่เป็นช่องให้ลูกตาโผล่ออกมานั้นสูง 3.5 ซม. กว้าง 4.0 ซม. และสอบลึกลงไปยาว 4.5 ซม. ประกอบด้วยกระดูกทั้งหมด 7 ชิ้น ทำให้กระดูกเบ้าตาเป็นผนัง 4 ด้าน เบ้าตาทำหน้าที่ปกป้องดวงตาจากภยันตรายต่างๆ ที่อาจมากระแทกถูกดวงตา กระดูกเบ้าตาจะรับความแรงไว้ก่อน... 26 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ริมฝีปากอักเสบ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.ปราณี เกษมศานติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้อธิบายถึง กรณีริมฝีปากอักเสบให้ฟังว่า... 26 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom