Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในปัจจุบัน ให้คำนิยามไว้ว่า “ต้อหิน” คือ โรคที่เกิดพยาธิสภาพที่ประสาทตา (optic neuropathy) โดยที่มีพื้นฐานจากการตายหรือสูญเสียของเซลล์ประสาทตา (retinal ganglion cell) ซึ่งอยู่ในชั้นจอตา (retina) เป็นเหตุให้มีการตายของชั้นเยื่อประสาทตา (nerve fibre layer) โดยเป็นไปอย่างช้าๆ (ยกเว้นต้อหินเฉียบพลัน) ทำให้เกิดช่องว่างหรือรอยหวำที่ขั้วประสาทตา ลักษณะที่เรียก cupping ถ้า nerve fibre ถูกทำลายมาก... 17 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยาสีฟัน สำคัญดังนี้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.พรเทพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เหตุผลสำคัญที่ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สำหรับเด็กบางยี่ห้อไม่ได้ระบุปริมาณ ฟลูออไรด์ลงในฉลากผลิตภัณฑ์ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive : ACD) หลังจากที่ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อ ปี พ.ศ.2546... 17 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 6 : สาววัยเจริญพันธุ์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สาววัยรุ่นทุกคนต้องการเจริญเติบโตเป็นสาวเต็มตัวในที่สุด ซึ่งหมายถึงการผ่าน “วัยเจริญพันธุ์” (Puberty) และประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ที่เกิดขึ้นระหว่างอายุ 9 ขวบถึง 13 ปี อันเป็นจุดเริ่มต้นของวัยเจริญพันธุ์ในเด็กสาว โดยที่อายุถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 10.5 ปี หรือประมาณ 2 ปี ก่อนหนุ่มวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีจุดที่น่าสนใจ 3 ประการดังนี้... 16 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยาสีฟัน สำคัญดังนี้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สืบเนื่องจากแปรงสีฟันเมื่อตอนที่แล้ว นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า จากการสำรวจทันตสุขภาพระดับประเทศ พ.ศ.2555 พบว่า เด็กไทยอายุ 3 ปี มีฟันผุร้อยละ 51.7 และเด็กอายุ 5 ปี มีฟันผุร้อยละ 78.5 กรมอนามัยจึงมีมาตรการส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง แปรงฟันให้เด็กด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นหรือในขวบปีแรก... 16 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 17 เรียกชื่อไม่ถูก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ คุณหมอครับ ช่วยดูพ่อผมหน่อยครับ อยู่ดีๆก็มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นครับ คือ เรียกชื่ออะไรก็ไม่ถูก คุยกันไม่รู้เรื่อง ผมถามว่าหิวข้าวหรือยัง พ่อก็ตอบว่า ละครสนุกมาก พ่อจะทานข้าวก็บอกว่าไปเที่ยว ผมงงหมดแล้วไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรครับ เมื่อเช้าก็ปกติดี ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับ"... 15 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แปรงสีฟันนั้นสำคัญไฉน ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเลือกแปรงสีฟันที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพฟันและเหงือกให้ปราศจากโรค ควรทำการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน หรือเมื่อขนแปรงเสีย (จากการวิจัยพบว่าการใช้แปรงใหม่สามารถลดการสะสมของคราบแบคทีเรียได้มากถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับแปรงที่ใช้มาแล้ว 3 เดือน)... 14 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนสารให้ความหวานกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โรคมะเร็ง เป็นโรคของผู้มีอายุ ซึ่งด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบัน ผู้มีอายุมักเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย ซึ่งทุกคนรู้กันดีว่า เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน หรือในการรักษาควบคุมโรคเบาหวาน แพทย์แนะนำให้จำกัดการบริโภค น้ำตาล/อาหารหวาน ส่งผลให้คนที่ชอบความหวานหันมาพึ่งพา สารให้ความหวาน (Artificial sweetener) เพื่อใช้แทนน้ำตาล นอกจากนั้นปัจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยังหันมาใช้สารให้ความหวานมากขึ้น... 14 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แปรงสีฟันนั้นสำคัญไฉน ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาสุขภาพของช่องปากเป็นสิ่งสำคัญต่อฟันและเหงือก สุขภาพฟันที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้รู้สึกดี แต่ยังทำให้สามารถกินและพูดได้ดีด้วย การป้องกันเป็นประจำทุกวันทั้งด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันจะช่วยไม่ให้ปัญหาลุกลามไปมาก เจ็บน้อยกว่า จ่ายน้อยกว่า และกังวลน้อยกว่าการรักษาเมื่อเกิดปัญหา... 13 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 5 : วัยเจริญพันธุ์ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยแสดงว่า ในหนุ่มวัยรุ่น การบรรลุวัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น อาจมีผลดีกว่าการถึงวัยเจริญพันธุ์ที่ช้าลง อาทิ การมีร่างกายที่ใหญ่ขึ้นและกำยำล่ำสัน จะทำให้เขาเล่นกีฬาได้ดีขึ้นและภาพลักษณ์ของนักกีฬามักสง่าผ่าเผย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด และฝ่าฝืนกฎหมายเร็วกว่าหนุ่มวัยรุ่นที่บรรลุวัยเจริญพันธุ์ช้ากว่า... 13 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แปรงสีฟันนั้นสำคัญไฉน ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยโดยสำนักทันตสาธารณสุข ได้สำรวจพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยใน ปี 2554 จำนวน 3,391 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้แปรงสีฟันขนนุ่มหรือนุ่มพิเศษร้อยละ 52 เลือกใช้ขนนุ่มปานกลางร้อยละ 41 และเลือกใช้ขนแปรงแข็งร้อยละ 6... 12 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: จำกัด “ มิใช้กำจัด ”แป้งและน้ำตาล โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ร่างกายเราจำเป็นต้องใช้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เป็นพลังงาน แต่เราจำเป็นต้องจำกัดปริมาณให้พอใช้เป็นพลังงานเท่านั้น ไม่ควรให้มีเหลือใช้จนต้องสะสม ฉะนั้นเราจึงควร “ลดปริมาณและชนิดของอาหารประเภทนี้”ลงกล่าวคือ... 12 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 16 ความจำไม่ดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับช่วยผมด้วยผมจะสอบเลื่อนขั้น แต่อ่านหนังสือแล้วจำอะไรไม่ได้เลย คุณหมอมียาเพิ่มความจำหรือเปล่าครับ” กับอีกกรณีหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน “ คุณหมอครับ ช่วยรักษาแม่ผมทีครับ แม่ผมท่านเป็นอะไรไม่รู้ครับ ตอนนี้จำอะไรไม่ค่อยได้ เห็นหลานก็ยังจำไม่ได้เลย พูดอะไรไปเดี๋ยวเดียวก็ลืมแล้วครับ ไม่รู้ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่า”... 11 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จาหหมอตา ตอน: การป้องกันต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต โรคต้อกระจก มีความสำคัญที่ทำให้ประชากรในโลกนี้ตาบอด พบในคนสูงอายุ ใน ส.ร.อ.(สหรัฐอเมริกา) มีการลอกต้อกระจกมากกว่า 1.5 ล้านตาต่อปี เป็นสาเหตุตาบอดที่สำคัญของผู้สูงอายุของคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศเรา แม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมของแก้วตาตามอายุ แก้ไขไม่ได้ แต่ยังมีรายงานพบปัจจัยเสี่ยงทำให้แต่ละคนเป็นต้อกระจกเร็วหรือช้าต่างกัน ประมาณกันว่าในโลกนี้มีคนตาบอดจากต้อกระจก 17 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 40 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 หากการให้การรักษายังเป็นแบบทุกวันนี้ เพราะต้อกระจกเกิดจาก... 10 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 4 : วัยเจริญพันธุ์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ก่อนจะถึง “วัยเจริญพันธุ์” (Puberty) หนุ่มวัยรุ่นผลิตฮอร์โมนเพศชาย (Androgen) และสาววัยรุ่นผลิตฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen) ในระดับที่เท่าๆ กัน ณ วัยเจริญพันธุ์ ต่อมสมอง (Pituitary gland) เริ่มกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนในต่อมหมวกไต (Adrenal) และต่อมสืบพันธุ์ (Reproductive) 9 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 15 เดินเซ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการเดินเซคล้ายคนเมา โดยที่ไม่ได้ดื่มเหล้าเลยก็เป็นอาการผิดปกติทางระบบประสาทที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตพอสมควร เพราะจะทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สามารถทำได้เต็มที่ ต้องระมัดระวังกลัวจะล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ... 8 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกสันหลังคด (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กายอุปกรณ์เสริมหลังไม่ได้ช่วยให้กระดูกสันหลังตรงขึ้น แต่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังคดมากไปกว่าเดิม การใช้กายอุปกรณ์เสริมหลังมี 2 ชนิดหลักๆ คือ... 7 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: มะเร็งเต้านมกับถั่วเหลือง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาต่างๆทางการแพทย์ให้ผลตรงกันว่า โปรตีนของถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง (ยกเว้นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะมีส่วนประกอบของโปรตีนถั่วเหลืองน้อยมาก) อุดมด้วยโปรตีนจากพืช มีสารต้านอนุมูลอิสสระ ในกลุ่มของสารพฤษเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ออกฤทธิ์อ่อนกว่ามาก ด้วยคุณสมบัติทั้งหมด การบริโภคถั่วเหลืองต่อเนื่องในปริมาณที่พอเหมาะ ลดโปรตีนจากสัตว์ลง จำกัดอาหารไขมัน จึงส่งผลให้ลดอัตราการเกิดโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมองได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ... 7 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกสันหลังคด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เบื้องต้นแพทย์มักจะใช้การตรวจทางกายภาพ โดยให้ก้มไปข้างหน้าเพื่อทำให้เห็นกระดูกสันหลังได้ชัด โดยไหล่ข้างหนึ่งอาจสูงกว่าข้างหนึ่ง กระดูกเชิงกรานเอียง อย่างไรก็ดีอาการในระยะแรกค่อนข้างยากที่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง... 6 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 3 : วัยรุ่นวุ่นวาย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ปัญหา 3 ประเภทที่พบบ่อยในบรรดา “วัยรุ่น” (Adolescence) มากกว่า “วัยผู้ใหญ่” (Adulthood) ได้แก่ (1) ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับพ่อแม่ (2) ความว้าวุ่นของอารมณ์ (Mood swing) และความรู้สึกซึมเศร้า (Depression) และ (3) อัตราที่สูงกว่าของพฤติกรรมที่บุ่มบ่าม (Reckless) ละเมิดข้อตกลง และเสี่ยงภัย 6 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: “ทำความรู้จักกับ...ค่าดัชนีน้ำตาลกันเถอะ!” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนักไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำมักถูกย่อยและถูกดูดซึมอย่างช้าๆ ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่า โดยมาตรฐาน ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารจะแบ่งเป็น 3 ระดับ.. 5 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User หมอสมศักดิ์ตอบ: TOR ที โอ อาร์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sohotghostlife
Frame Bottom