Frame Top
เว็บบอร์ด
กลั้นไว้ ไม่ไหวแล้ว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Urinary incontinence = UI หรือ Involuntary urination) หรือ ปัสสาวะเล็ดราด เป็นปัญหาที่พบบ่อยและทำให้ลำบากใจ ส่งผลต่อการใช้ชีวิต เช่นเดียวกับอาการปัสสาวะรดที่นอนที่เกิดในเด็ก (Nocturnal enuresis หรือ Bed wetting) โดยผู้หญิงมีโอกาสในการเกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เกิดเป็น 2 เท่าของผู้ชาย... 16 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: วิตามินเกลือแร่เสริมอาหารกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อ 12 พ.ย. 2556 สถาบันหลักด้านการป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อว่า U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) ได้เผยแพร่การศึกษาทางการแพทย์ ที่สำคัญที่เชื่อถือได้ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับว่า การบริโภคเสริมอาหารด้วยวิตามินเกลือแร่รวม (วิตามินรวม), วิตามิน/เกลือแร่เดี่ยว,และ/หรือวิตามิน-เกลือแร่ที่มี 2 ชนิด... 15 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กลั้นไว้ ไม่ไหวแล้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.นพ.วชิร คชการ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้อธิบายว่า การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่พบบ่อย จนกลายเป็นความเคยชินเมื่อมีอายุมากขึ้น แต่ในความเป็นจริง การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ เป็นภาวะที่สามารถรักษาดูแลให้หาย หรือทําให้อาการดีขึ้นได้ ซึ่งการดูแลรักษาอาจมีความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าอยู่บ้าง เพราะปัจจัยด้านสุขภาพที่แตกต่างกันของผู้ป่วยแต่ละคน... 15 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 23 : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1 ใน 5 ของวัยรุ่นที่มีความต้องการทางเพศ (Sexually active) จะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease : STD) อาทิ ซิฟิลิส (Syphilis) หนองใน (Gonorrhea) หนองในเทียม (Chlamydia) ผิวหนังอวัยวะเพศพุพอง (Genital herpes) และเอดส์ (AIDS)... 14 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: อ้วนจนเป็นโรค...ต้องกินอย่างไร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ด้วยอาชีพของผู้เขียน ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่อ้วน ลักษณะที่เป็น โรคอ้วน มีน้ำหนักตัวสูงมากกว่า 150 – 250 กิโลกรัมเลยทีเดียว ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าผู้ป่วยนั้นมีอายุน้อยๆทั้งนั้นค่ะ ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความเต็มใจอยากมาโรงพยาบาลแต่ก็มาด้วยภาวะต่างๆอาทิ ภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ (sleep apnea syndrome) ผิวหนังแตกเกิดแผลติดเชื้อ ฯลฯ... 13 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 9 : ยอมปวดหัวดีกว่าหยุดงาน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดศีรษะ เป็นอาการที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้ป่วยอย่างมาก และบางครั้งก็ทำให้หมอผู้รักษาปวดหัวตามมาด้วย เพราะหาสาเหตุไม่พบหรือไม่ก็รักษาให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวดหัวไม่ได้ อาการปวดหัวที่พบบ่อยมีสาเหตุจากปวดศีรษะไมเกรนและ/หรือ ความเครียดโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน ยาที่ใช้รักษาบางครั้งก็มีผลเสียทำให้ง่วงนอน จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยไม่ยอมทานยาที่แพทย์จัดให้ อาการจึงไม่ดีขึ้นตามที่ควรจะเป็น... 12 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: หนังตาตก (Congenital ptosis) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เด็กที่เกิดมาพร้อมกับความผิกปกติของกล้ามเนื้อยกหนังตา(levator)ทำให้หนังตาบนตกลงมาคลุมตาดำมากกว่าปกติ (ในคนปกติทั่วไป เมื่อมองตรงไปข้างหน้าขอบหนังตาบนจะปิดตาดำประมาณ 1 ม.ม. วัดจากขอบตาดำบน) ทำให้แม่มักจะมาบอกว่าลูกมีตาเล็ก ที่จริงลูกตาขนาดปกติแต่หนังตาลงมาปิดมากกว่าปกติ ทำให้ช่องที่เกิดระหว่างหนังตาบนและล่างแคบกว่าคนทั่วไป ลักษณะที่บางคนอาจเรียกกว่าตาตี่นั่นเอง... 11 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 22 : วัฒนธรรมเพศสัมพันธ์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Upheaval) ของร่างกายในวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โดยที่หนึ่งในฮอร์โมนดังกล่าว ทำหน้าที่เพิ่มการผลิตสารแอนโครเจน (Androgen) ในหนุ่มและสาววัยรุ่น เพื่อเพิ่ม “พลังขับเคลื่อนทางเพศ” (Sex drive) จนวัยรุ่นเริ่มรับรู้ความต้องการเพศสัมพันธ์ (Sexuality)... 10 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 8 : ผมต้องการรักษากับหมอเชี่ยวชาญเท่านั้น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมจะออกตรวจผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 3 วันต่อสัปดาห์ ในการตรวจผู้ป่วยแต่ละวันนั้นก็ไม่ต่ำกว่า 50 คนต่อ 3 ชั่วโมง ซึ่งก็ไม่มากไม่น้อย แต่ต้องกล่าวว่าผู้ป่วยมากกว่าครึ่งสามารถรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องมารักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลย แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโลกแตกแบบนี้ได้เลย... 9 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผู้เป็นโรคมะเร็งจะรู้สึกอย่างไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วันนี้ได้พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมท่านหนึ่ง อายุ 48 ปี เธอเป็นทั้ง คุณครู ภรรยา ลูกสาวที่พ่อแม่ภูมิใจ และเธอเองมีลูกวัยเป็นนักศึกษา หญิงหนึ่ง ชายหนึ่ง ทุกคนในครอบครัวดูตื่นกลัวกับโรคนี้มาก คนที่ดูจะเข็มแข็งที่สุด คือ ตัวผู้ป่วยเอง... 8 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 21 : ประเด็นความต้องการทางเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สถิติในสหรัฐอเมริกาแสดงว่า เวลาแห่งการรอคอย ระหว่างความพร้อมทางเพศ (Sexually mature) กับการสร้างความสัมพันธ์อันถาวร (Permanent) ได้ยืดยาวนานขึ้น โดยที่อายุถัวเฉลี่ยของการแต่งงานได้เพิ่มขึ้นจาก 22 ปี ในปี พ.ศ. 2513 เป็น 26 ปี ในปี พ.ศ. 2540... 7 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: เป็นเบาหวาน....แต่อยากกินขนมทำอย่างไรดี โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร หัวใจสำคัญของการควบคุมเบาหวาน คือ การกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกายไม่มากหรือน้อยเกินไป การกินมากเกินไปจะทำให้น้ำตาลขึ้นสูงหรือ ขึ้นเร็วเกินไป ในขณะเดียวกันถ้ากินน้อยเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปจนเป็น อันตรายได้... 6 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 7 : เครียดมากครับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “สวัสดีครับคุณลุง วันนี้ทำไมคุณลุงมาคนเดียวครับ คุณป้าไปไหนเหรอครับ ไม่มาด้วยวันนี้” ผมทักทายคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยผม ปกตินั้นคุณลุงและคุณป้าจะมาตรวจกับผมพร้อมกันทุกครั้ง คุณลุงป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและอัมพาตเล็กน้อย หายดีเป็นปกติ ส่วนคุณป้าเป็นโรคสมองเสื่อม จำอะไรไม่ได้เลย ขณะที่มาตรวจแต่ละครั้ง คุณลุงจะต้องนั่งเฝ้าตลอดเวลา ไม่ให้ห่างเลย... 5 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระดูกเบ้าตาภายในแตก (Blow out or internal fracture) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เบ้าตา เป็นโครงเกิดจากกระดูก 7 ชิ้น รวมตัวกันเป็นรูปกรวย ปากกรวยโผล่มาด้านหน้า แล้วสอบเล็กลงไปด้านหลัง จึงมีรูปเป็นโพรงให้เส้นประสาทตาทะลุผ่านไปยังสมอง เบ้าตาจึงเป็นโพรงที่เป็นที่อยู่ของลูกตา (eye ball) กล้ามเนื้อกลอกตา ไขมัน หลอดเลือดและเส้นประสาทต่างๆ... 4 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 20 : ประเด็นความต้องการทางเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือนิตยสาร ตลอจนเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมชั้น มักจะพูดถึงหรือสร้างภาพ (Portray) เรื่องเพศ (Sex) ในทำนองที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะกระตุ้นและส่งเสริมให้วัยรุ่น (Adolescent) ได้ลองร่วมเพศ (Sexual intercourse) ก่อนที่วัยรุ่นจะมีความพร้อมทางอารมณ์ด้วยซ้ำ... 3 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 6 : อยากพบหมอคนเดิม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด เมื่อมีอาการเจ็บป่วยทุกคนก็ต้องการพบหมอที่ตนเองไว้ใจมากที่สุด หรือไม่ก็เป็นหมอที่มีคนแนะนำให้รักษา ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไปลำบากแค่ไหนก็จะต้องหาหนทางไปพบหมอคนนั้นให้ได้ จริงแล้วการรักษาที่เหมาะสมนั้นควรรักษาใกล้บ้านมากที่สุด... 2 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ALS ? (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาอย่างอื่นที่ทำได้ก็คือ การรักษาตามอาการและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งต้องอาศัยทีมจากหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น แพทย์ (Physicians) เภสัชกร (Pharmacists) นักกายภาพบำบัด (Physical therapists) นักแก้ไขการพูด (Speech therapists) นักโภชนาการ (Nutritionists) และพยาบาลผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและสบายตัวเท่าที่จะทำได้... 1 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การฝึกพยาบาลให้สามารถส่องกล้องตรวจลำไส้ได้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลจากการที่ทุกประเทศขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารที่เป็นผู้ส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นอย่างมาก รวมทั้งประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้น ซึ่งด้วยอายุจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่องค์กรทางการแพทย์ทุกองค์กรมีความเห็นตรงกันว่า บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกๆ 5 ปี... 1 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 19 : ประเด็นความขัดแย้งในใจ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่น (Adolescent) เป็น “รอยต่อ” ของช่วงอายุที่ละทิ้งร่างกายและจิตใจของเด็ก แล้วเริ่มรับช่วงร่างกายและจิตใจของผู้ใหญ่ วัย “เจริญพันธุ์” (Puberty) นี้ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Dramatic) ทั้งในโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความคิด บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม... 31 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ALS ? (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ALS เป็นโรคที่ยากต่อการวิเคราะห์โรค เพราะมีหลายโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคนี้ เช่น โรคเอดส์ (Human immunodeficiency virus = HIV) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดพบได้น้อย (Human T-cell leukemia virus = HTLV) โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (Polio West Nile virus) และโรคไลม์ (Lyme disease) จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการทดสอบเพียงอย่างเดียวที่ใช้วิเคราะห์โรคนี้ได้ ต้องอาศัยการตรวจหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโรคนี้ ซึ่งได้แก่... 31 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung Pong_96
Frame Bottom