Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 142 : บุคลากรหลักในระบบสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรหลักอยู่ 3 ตำแหน่ง กล่าวคือ นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) และนักบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)... 11 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทองแดงจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วเมื่อเรากินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนทองแดง และขับออกจากร่างกายทางอุจจาระและปัสสาวะซึ่งใช้เวลานานหลายวัน... 10 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เพื่อให้การรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิด แนะนำให้ผู้ป่วยพบนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลที่ท่านรักษาเพื่อให้คำแนะนำในการคำนวณพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม เพราะในความเป็นจริงนั้นอาหารแต่ละชนิด จำเป็นต้องคำนวณ เป็นรายบุคคล เหมือนการตัดเสื้อเฉพาะตัว... 10 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอนามัยโลก (World Health Organization = WHO) ได้จัดให้สารหนูเป็น 1 ใน 10 สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคน และจำกัดให้มีสารหนูปนเปื้อนในน้ำดื่มได้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ 10 ppb (ปริมาณตัวถูกละลายในสารละลายพันล้านส่วน = parts per billion = ppb) โดย WHO ได้ประเมินว่าที่ระดับปนเปื้อนนี้จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังตลอดชีวิตได้ที่โอกาส 6 ใน 10000... 9 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 68 : แว่นกีฬากลางแจ้ง (Sport sun glasses) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การเล่นกีฬากลางแจ้งต้องเผชิญกับทั้งแสงแดด ฝุ่นผงตลอดจนวัสดุที่ใช้เล่น เช่น ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ การใช้แว่นที่กันแดดและกันวัสดุที่เล่นที่วิ่งมาด้วยความเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็นช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำลายดวงตา และเกิดความสบายตาในขณะเล่นจุดประสงค์ของแว่นชนิดนี้ เพื่อ... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สารหนูที่พบมีทั้งในรูปของอนินทรีย์และอินทรีย์ โดยสารหนูที่เป็นอนินทรีย์ (เช่นที่พบในน้ำ) เป็นสารหนูที่มีพิษต่อร่างกายมากกว่าสารหนูที่เป็นอินทรีย์ (เช่นที่พบในอาหารทะเล)... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจเอกซเรย์เมื่อประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะเนื่องจากอุบัติเหตุทางการจราจรหรือตกจากที่สูงจะถูกนำส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ที่คลินิก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะและ/หรือมีแผลที่ศีรษะร่วมด้วย บางรายแพทย์ก็จะส่งตรวจเอกซเรย์กะโหลกศีรษะแบบธรรมดา... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเลือกน้ำดื่มที่สะอาดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการบริโภคน้ำที่สะอาดและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ แต่รู้หรือไม่ว่า อาจมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่มได้ โดยที่ตัวกรองที่ใช้อาจไม่สามารถกำจัดออกไป ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะนำไปสู่โรคอันตรายมากมาย และจากการศึกษาพบ 4 สารอันตรายที่พบบ่อยที่สุด คือ... 7 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 141: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล - ส่วนหลังบ้าน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ในส่วน “หลังบ้าน” (Back office) ได้แก่... 7 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจวัดระดับยากันชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับยากันชักนั้น เป็นการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเฉพาะผู้ป่วยที่ทานยากันชักเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ทานยากันชักก็ไม่จำเป็นต้องตรวจชนิดนี้ ตรวจได้เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาในการตรวจนั้นมีไม่มากนักเหมือนกับการตรวจอื่นๆ แต่ก็ยังพบประเด็นที่อยากเล่าให้ฟังดังนี้... 6 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินหอยหน้าร้อน ระวังขี้ปลาวาฬและเชื้ออหิวาต์เทียม (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับเชื้ออหิวาต์เทียม หรือ วิบริโอพารา ฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนตรงหรือโค้งเล็กน้อย พบในบริเวณน้ำอุ่นหรือน้ำกร่อย ต้องการเกลือในการเจริญเติบโต สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจน ที่อุณหภูมิระหว่าง 15-42°C แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 30-35°C... 6 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอน: ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งไหม? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โดยทฤษฎี ภาวะซึมเศร้า อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจาก เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้า หรือปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก หรือจิตใจ ที่รวมถึงภาวะซึมเศร้า จะหลั่งกลุ่มฮอร์โมน ที่เรียกว่า ฮอร์โมนความเครียด (Stress hormones) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการทางกายที่ผิดปกติหลายอาการ เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว และน้ำตาลในเลือดสูง และเมื่อมีภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง จะส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำลง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง... 5 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินหอยหน้าร้อน ระวังขี้ปลาวาฬและเชื้ออหิวาต์เทียม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปรากฏการณ์ ขี้ปลาวาฬ (Red tide) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเล เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมหาศาลของสาหร่ายเซลล์เดียวในทะเล (Microscopic algae) โดยเฉพาะแพลงตอนจำพวกไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate)... 5 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 140 : ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล - ส่วนหน้างาน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) เป็นระบบที่รองรับการทำงานของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ประกอบด้วยส่วนการรักษาพยาบาล (Clinical) หรือ “หน้างาน” (Front office) และส่วนการบริหาร (Administration) หรือ “หลังบ้าน” (Back office)... 4 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินหอยหน้าร้อน ระวังขี้ปลาวาฬและเชื้ออหิวาต์เทียม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อุณหภูมิที่สูงในช่วงหน้าร้อน ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารทะเลเจริญเติบโตได้ง่าย อีกทั้งยังพบมีโลหะหนักหลายชนิด ทั้งตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม และทองแดง โดยเฉพาะอาหารทะเลประเภท ปูม้า หอยนางรม และปลาหมึก... 4 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เซ็งจริงๆ เซ็งเรื้อรัง (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การดูแลตัวเองของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การปรับตารางชีวิตประจำวันเมื่อรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นจะช่วยให้ดีขึ้น เพราะจากการศึกษาพบว่าการวางโปรแกรมการออกกำลังกายที่ดีจะสามารถช่วยให้คนที่เป็นโรคนี้รู้สึกมีกำลังและรู้สึกดีขึ้น... 3 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีโอกาสหายน้อย วงการแพทย์ยังค้นไม่พบวิธีการที่จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานหายเป็นปกติ แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยหากมีวินัยในการดูแลตนเอง รวมทั้งในครอบครัวให้ความร่วมมือจัดในการดูแลผู้ป่วย... 3 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจอัลตราซาวด์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจอัลตราซาวด์เป็นการตรวจสืบค้นทางการแพทย์อีกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มาก และมีการตรวจกันอย่างกว้างขวาง บางคลินิกก็มีการบริการตรวจอัลตราซาวด์ ราคาก็ไม่แพง ประมาณ 800-1000 บาท จึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของผู้ป่วย จึงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้ป่วยจำนวนมาก... 2 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เซ็งจริงๆ เซ็งเรื้อรัง (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคเซ็งเรื้อรังเป็นโรคที่ยากจะวินิจฉัยได้ ทั้งนี้เพราะอาการอ่อนเพลียเป็นปัญหาปกติของหลายโรค โรคเซ็งเรื้อรังจึงวินิจฉัยได้เพียงจากการตัดเงื่อนไขอื่นๆ ออกไป... 2 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 67: ต้อหินจากยาสเตอร์รอยด์ (Steroid glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต นับตั้งแต่ปี คศ. 1950 Mc Lean รายงานถึงการพบผู้ป่วยที่ความดันตาขึ้นสูงระหว่างได้รับการรักษาโรคม่านตาอักเสบด้วย ยา ACTH (ยากระตุ้นการหลั่งสเตียรอยด์/Steroid) อีก 4 ปี ต่อมา Francois รายงานผู้ป่วยรายแรกที่ใช้ steroid หยอดและมีความดันตาขึ้น จากนั้นมีหมอรายงานถึงความดันตาขึ้นหลังใช้ทั้งยาหยอดและยารับประทานที่เป็น steroid เรื่อยมา โดยพบมากในการใช้ยาหยอดมากกว่ายารับประทานและ Francois ได้กล่าวไว้ว่า ต้อหิน ที่เกิดจากการใช้ยา steroid มีได้ 2 แบบ... 1 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul nattaphong_123 Malibob
Frame Bottom