Frame Top
เว็บบอร์ด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล) ตอน กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาชนิดที่2 ตอนที่ 3 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จะเห็นว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน มีอิสระในการเลือกอาหารมากขึ้น และอาหารที่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานก็มิได้แตกต่างจากอาหารคนปกติ แต่จะเป็นลักษณะของอาหารที่มีน้ำตาลน้อย ไขมันต่ำ รสอ่อนเค็ม ทานของทอดอมน้ำมันแต่น้อย ซึ่งเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับทุกคน มิใช่เฉพาะผู้ป่วยเบาหวานเท่านั้น... 17 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตื่นตระหนกเกินไปนะ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยทางจิตวิทยา ความเครียด การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือความคิดที่เกินจริง ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคตื่นตระหนก คนที่ต้องรับผิดชอบมากก็มีแนวโน้มที่จะเป็น หรือคนที่เป็นโรคเครียดภายหลังเหตุการณที่สะเทือนขวัญ (Post-traumatic stress disorder = PTSD) ก็มีอัตราในการเป็นโรคตื่นตระหนกสูงกว่าคนปกติ... 16 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 1 ประวัตินั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นก็มักจะซื้อยามารับประทานเองหรือพักผ่อน อาการผิดปกติบางส่วนก็ดีขึ้นหายเองได้ อีกส่วนหนึ่งอาการไม่ดีขึ้นจำเป็นต้องพบแพทย์ เมื่อมาพบแพทย์ก็จะได้รับการสอบถามอาการเจ็บป่วยอย่างละเอียด ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละอาการและความรุนแรง... 16 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 69 : Ophthalmic Femtosecond laser (การใช้ Femtosecond laser ทางตา) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นที่ทราบกันดีว่า มีการใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาโรคตาหลายอย่างด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีการรักษาโรคทางตาด้วย Femtosecond laser ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ในระยะเริ่มแรกนำมาใช้ทดแทน microkeratome ที่ใช้ฝานกระจกตาในการทำเลสิค Femtosecond laser อยู่ในคลื่นแสงของ infrared ขนาดความยาวคลื่น 1053 nm คล้าย Nd = yag laser แต่มีความละเอียดกว่า ลองนึกถึงขนาด... 15 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตื่นตระหนกเกินไปนะ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการตกใจเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าอาการนั้นเกิดขึ้นบ่อยจนผิดปกติ อาจมีความเป็นไปได้ว่า คุณอาจเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคแพนิค... 15 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 143 : บุคลากรเสริมและผู้นำในระบบสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรเสริมอยู่ 3 ตำแหน่ง เช่นกัน กล่าวคือ (1) นักบริหารเครือข่าย (Network administrator) (2) นักบริหารโทรคมนาคม (Tele-communication Administrator) และ (3) บุคลากรด้านเว็บไซต์ (Web-site staff)... 14 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรเสริมอยู่ 3 ตำแหน่ง เช่นกัน กล่าวคือ (1) นักบริหารเครือข่าย (Network administrator) (2) นักบริหารโทรคมนาคม (Tele-communication Administrator) และ (3) บุคลากรด้านเว็บไซต์ (Web-site staff)... 14 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในการตรวจทางระบบประสาทที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยรอยโรคในสมอง ปัจจุบันการตรวจดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย เพราะมีเกือบทุกโรงพยาบาลจังหวัด และในทุกจังหวัดก็จะมีศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของบริษัทเอกชนหรือของโรงพยาบาลเอกชนให้บริการ ราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับ 30 ปีที่ราคาการตรวจครั้งละ 4000 บาท ปัจจุบันก็ราคาประมาณ 3000-4000 บาท ถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพอื่น ๆ ก็ถือว่าราคาพอไหว... 13 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตะกั่วเป็นสิ่งที่ทำร้ายเด็กได้มากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมีผลกระทบต่อพัฒนาด้านประสาทและสมอง ยิ่งเป็นเด็กเล็กแล้วยิ่งมีผลเสียมาก โดยเฉพาะทารกที่ยังอยู่ในครรภ์ โดยผลกระทบดังกล่าว ได้แก่... 13 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เพราะคลอรีนเป็นก๊าซพิษ จึงถูกใช้เป็นอาวุธสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอิรัก เนื่องจากคลอรีนมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ดังนั้นคลอรีนจึงมักลอยอยู่ต่ำๆ... 12 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอน: การเล่นเน็ทของผู้สูงอายุกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ยุคปัจจุบัน คนใช้อินเทอร์เน็ตกันแพร่ จนกลายเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เกษียณงานประจำแล้ว จะมีอินเทอร์เน็ตเป็นเพื่อนแก้เหงา ช่วยให้ท่องไปในโลกกว้าง และติดตามในเรื่องที่ตนชอบ รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้... 12 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คลอรีนเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้าน ก๊าซคลอรีนสามารถเปลี่ยนของเหลวเพื่อสะดวกต่อการขนส่ง เมื่อคลอรีนเหลวถูกปล่อยออกมา จะคืนตัวเป็นก๊าซและกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว... 11 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 142 : บุคลากรหลักในระบบสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรหลักอยู่ 3 ตำแหน่ง กล่าวคือ นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) และนักบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)... 11 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทองแดงจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วเมื่อเรากินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนทองแดง และขับออกจากร่างกายทางอุจจาระและปัสสาวะซึ่งใช้เวลานานหลายวัน... 10 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เพื่อให้การรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิด แนะนำให้ผู้ป่วยพบนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลที่ท่านรักษาเพื่อให้คำแนะนำในการคำนวณพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม เพราะในความเป็นจริงนั้นอาหารแต่ละชนิด จำเป็นต้องคำนวณ เป็นรายบุคคล เหมือนการตัดเสื้อเฉพาะตัว... 10 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอนามัยโลก (World Health Organization = WHO) ได้จัดให้สารหนูเป็น 1 ใน 10 สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคน และจำกัดให้มีสารหนูปนเปื้อนในน้ำดื่มได้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ 10 ppb (ปริมาณตัวถูกละลายในสารละลายพันล้านส่วน = parts per billion = ppb) โดย WHO ได้ประเมินว่าที่ระดับปนเปื้อนนี้จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังตลอดชีวิตได้ที่โอกาส 6 ใน 10000... 9 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 68 : แว่นกีฬากลางแจ้ง (Sport sun glasses) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การเล่นกีฬากลางแจ้งต้องเผชิญกับทั้งแสงแดด ฝุ่นผงตลอดจนวัสดุที่ใช้เล่น เช่น ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ การใช้แว่นที่กันแดดและกันวัสดุที่เล่นที่วิ่งมาด้วยความเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็นช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำลายดวงตา และเกิดความสบายตาในขณะเล่นจุดประสงค์ของแว่นชนิดนี้ เพื่อ... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สารหนูที่พบมีทั้งในรูปของอนินทรีย์และอินทรีย์ โดยสารหนูที่เป็นอนินทรีย์ (เช่นที่พบในน้ำ) เป็นสารหนูที่มีพิษต่อร่างกายมากกว่าสารหนูที่เป็นอินทรีย์ (เช่นที่พบในอาหารทะเล)... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจเอกซเรย์เมื่อประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะเนื่องจากอุบัติเหตุทางการจราจรหรือตกจากที่สูงจะถูกนำส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ที่คลินิก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะและ/หรือมีแผลที่ศีรษะร่วมด้วย บางรายแพทย์ก็จะส่งตรวจเอกซเรย์กะโหลกศีรษะแบบธรรมดา... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเลือกน้ำดื่มที่สะอาดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการบริโภคน้ำที่สะอาดและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ แต่รู้หรือไม่ว่า อาจมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่มได้ โดยที่ตัวกรองที่ใช้อาจไม่สามารถกำจัดออกไป ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะนำไปสู่โรคอันตรายมากมาย และจากการศึกษาพบ 4 สารอันตรายที่พบบ่อยที่สุด คือ... 7 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน toneny.wasanchai Kanyaphat23
Frame Bottom