Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 35 : แนวโน้มทางเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นได้วิวัฒนาเป็นรักร่วมเพศ [เดียวกัน] (Homosexual) รักต่างเพศ (Heterosexual) หรือ รักทวิเพศ (Bisexual) ได้อย่างไร? คำตอบในมิติหนึ่งก็คือ เขาไม่มีทางเลือก เพราะเป็นเรื่องของร่างกาย (Biological) ที่ทำให้เป็นเช่นนั้น แต่ส่วนหนึ่งของความลึกลับเกี่ยวกับแนวโน้มทางเพศ (Sexual orientation) ก็คือรหัสของ ยีน/จีน (Genetic code)... 26 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ในกินอย่างไรเมื่อต้องฟกไต ตอนที่ 1 ผู้เขียนกล่าวถึงกลุ่มอาหารเนื้อสัตว์ที่ควรเลือกรับประทาน สำหรับตอนที่ 2 จะกล่าวถึงหมวด คาร์โบไฮเดรตน้ำยาที่ผู้ป่วยล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดหรือโรคไตเรื้อรังจะมีส่วนผสมของน้ำตาล ซึ่งเป็นสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ที่จะให้พลังงานแก่ผู้ป่วยได้เช่นกัน... 25 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 21: เครียดจนชัก เพราะอยากมีลูก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักพบได้ทุกเพศทุกวัย ผลกระทบของอาการชักต่อผู้ป่วยมีหลายประการ เช่น ขาดความมั่นใจ อุบัติเหตุจากการชัก ไม่ควรขับรถ ไม่ควรเล่นกีฬาที่มีการปะทะ นอกจากนี้ผู้ป่วยหญิงที่เป็นลมชักต้องได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เช่น มีบุตรยาก ลูกอาจเกิดความพิการแต่กำเนิด ปัญหาแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ได้... 24 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: งูสวัดขึ้นตา(Herpes zoster ophthalmicus) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes zoster ซึ่งเป็นตัวเดียวกับโรคอีสุกอีใสในเด็ก กล่าวคือ เมื่อวัยเด็กเป็นอีสุกอีใส เมื่อหายจากโรคแล้วไวรัสตัวนี้จะแฝงอยู่ในร่างกายเราในปมประสาทนานหลายปี อาจก่อโรคในภายหลัง สำหรับงูสวัดที่แฝงอยู่ในปมประสาทสมองคู่ที่ 5 (Trigeminal nerve) โดยเฉพาะกิ่งที่มาเลี้ยงบริเวณหน้าผาก เปลือกตาบน เยื่อบุตาส่วนบน เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด... 23 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความน่ากลัวของบลูไลท์ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แสงที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนี้แบ่งออกได้ทั้งหมดเป็น 7 สี (สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสดและแดง) แสงสีน้ำเงินเป็นสีที่ให้ความสว่างมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ทำให้ดวงตาเป็นอันตรายได้มากที่สุดด้วย (ทุกสีสามารถทำอันตรายต่อดวงตาได้ทั้งหมด)... 23 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 34 : แนวโน้มทางเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ส่วนหนึ่งของการเกิด (Establish) อัตลักษณ์ (Identity) ทางเพศ คือการเริ่มรับรู้แนวโน้มทางเพศ (Sexual orientation) หรือความชื่นชอบคู่ครองทางเพศ (Sexual partner) ที่เป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้าม แนวโน้มทางเพศ เกิดขึ้นบนช่วงต่อเนื่อง (Continuum) ระหว่างแนวโน้มรักต่างเพศ (Heterosexual) แนวโน้มรักร่วมเพศ [เดียวกัน] (Homosexual) หรือแนวโน้มรักทวิเพศ (Bisexual) [กล่าวคือ สามารถรักต่างเพศและรักร่วมเพศในเวลาเดียวกัน]... 22 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความน่ากลัวของบลูไลท์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะเลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามากกว่าร้อยละ 80 สาเหตุมาจากการได้รับรังสียูวี (UV) 400, ยูวีเอ (UVA) 1 และแสงสีฟ้าจากการจ้องมองคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นเวลานานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน... 22 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 20: แกล้งเป็นอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “อาจารย์สมศักดิ์มี Stroke Fast Track หญิงอายุ 35 ปี มีอาการอ่อนแรงแขนขาข้างซ้ายมา 30 นาที คนไข้เคยได้ยา rt-PA มาแล้ว 2 ครั้งค่ะ” ผมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพยาบาลห้องฉุกเฉิน รายงานว่ามีผู้ป่วยอัมพาตแขนขาข้างซ้าย แต่ที่แปลกใจก็ตรงที่บอกว่าเป็นมา 2 ครั้งแล้ว ได้ยาละลายลิ่มเลือดมาแล้ว 2 ครั้ง หายดีทั้ง 2 ครั้ง ทั้งที่อายุไม่มาก แปลกมาก ผมจึงรีบไปดูผู้ป่วยทันที ปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดตามการรักษากับผมมาตลอด ผมจำได้ดีเพราะผู้ป่วยรายนี้มีประเด็นน่าสนใจมาก... 21 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผลการรักษาโรคมะเร็ง ตอนที่ 2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อตอนที่แล้วได้เล่าให้ทราบถึง ปัจจัยต่างๆนอกเหนือจากระยะโรคมะเร็งที่เป็นตัวร่วมบอกการพยากรณ์โรคมะเร็ง ตอนนี้ จะเล่าต่อว่า ปัจจัยเหล่านั้นทำไม่ถึงมีผลต่อการพยากรณ์โรค... 20 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 33 : การสำรวจในโลกอินเทอร์เน็ต โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นอกเหนือจากการติดต่อซึ่งหน้า (Face-to-face) กับเพื่อนๆ วัยรุ่นยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพศจากสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิตยสาร และภาพยนตร์ ตลอดจนสื่อออนไลน์ ในการศึกษาครั้งหนึ่ง ทีมนักวิจัยพบว่า วัยรุ่นแสดงออกซึ่งความสนใจในเรื่องสุขภาพทางเพศ (Sexual health) บนกระดานประกาศของอินเทอร์เน็ต (Web-board) มากกว่าสองเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกระดานประกาศจริง (Bulletin board)... 19 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การล้างไตคือ การทำหน้าที่แทนไตในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย และพยายามที่จะรักษาสมดุลของกรดด่าง เกลือแร่ และน้ำในร่างกายไว้ให้ได้ การล้างไตสามารถทำได้ 2 แบบ คือ การล้างไตด้วยน้ำยาทางช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)... 18 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อของเล่นมีพิษ ไม่ใช่มิตรของหนูแล้ว (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อเด็กได้รับสารพิษ มักแสดงออกด้วยอาการ • หงุดหงิดโกรธง่าย (Irritability) หรือพฤติกรรมมีปัญหา • ไม่มีสมาธิ • ปวดศีรษะ • ไม่อยากอาหาร • น้ำหนักลด • เงื่องหงอย (Sluggishness) หรืออ่อนล้า (Fatigue)... 17 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 19: ทุกข์หรือไม่ทุกข์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ทุกคนก็มีโอกาสเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ สำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเราจะอยู่กับโรคอย่างไม่ทุกข์ได้อย่างไร คนไข้ส่วนใหญ่จะทุกข์เมื่อทราบว่าตนเองเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง บางคนทุกข์มาก บางคนทุกข์น้อย ทำไมจึงต่างกัน... 17 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อของเล่นมีพิษ ไม่ใช่มิตรของหนูแล้ว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี จะมีโอกาสได้รับสารพิษมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ซึ่งบ่อยครั้งที่เด็กได้รับสารพิษตะกั่วจากการหายใจหรือกลืนฝุ่นที่เกิดจากสีทาบ้านรุ่นเก่าที่ตกอยู่ตามพื้นและขอบหน้าต่าง จากมือและของเล่น นอกจากนี้เด็กยังอาจได้รับสารพิษนี้ขณะที่อยู่ในครรภ์แม่ด้วย... 16 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาเหล่จากการเพ่ง (accommodative esotropia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาเหล่/ตาเข จากการเพ่ง เป็นภาวะตาเขเข้าในอันเนื่องมาจากมาสายตายาวกว่าปกติ กล่าวคือ ในคนปกติ เมื่อเราเหลือบตามามองวัตถุที่อยู่ใกล้ เช่น อ่านหนังสือ จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า near reflex โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อช่วยมองวัตถุระยะใกล้ให้ชัด โดยจะเกิดปรากฏการ 3 อย่าง ได้แก่... 16 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 32: ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การตัดสินใจในประเด็นเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ยาก เพราะวัยรุ่นได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากพ่อแม่ พระสงฆ์องค์เจ้า และผู้ตอบปัญหาตามสื่อต่างๆ ก็มักแนะนำวัยรุ่นให้คุณค่าแก่ “พรหมจรรย์” (Virginity) และการหลีกเลี่ยงผลที่จะตามมาจากเพศสัมพันธ์... 15 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อของเล่นมีพิษ ไม่ใช่มิตรของหนูแล้ว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สารตะกั่ว (Lead) เป็นสารโลหะหนักมีพิษ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสารพิษที่สามารถทำร้ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ทั้งนี้เราอาจได้รับสารพิษตะกั่วจากหลายแหล่ง เช่น • สีทาบ้าน (รุ่นเก่า) – เพราะตะกั่วได้ถูกใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้านเพื่อให้สีติดคงทน ซึ่งปัญหานี้มักเกิดกับสีทาบ้านที่ใช้ในสมัยก่อน (รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เริ่มห้ามการใช้สารตะกั่วในสีทาบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา) 15 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 18: ทุกอย่างเพื่อลูก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมเอ่ยทักทายผู้ป่วยโรคลมชัก “น้องครับสบายดีหรือเปล่า ดูท่าทางเหนื่อยมากเลย ชักกี่ครั้งครับ” แต่ผู้ป่วยไม่พูดกับผม ไม่มองหน้า ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทุกครั้งจะให้ความร่วมมือในการตรวจรักษาเป็นอย่างดี ผู้ป่วยอายุ 28 ปี เป็นโรคลมชักจากเนื้องอกสมองตั้งแต่เด็ก ผ่าตัดสมองและฉายแสง ผลการรักษาดีมาก ไม่มีการเป็นซ้ำของเนื้องอกอีกเลย... 14 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อของเล่นมีพิษ ไม่ใช่มิตรของหนูแล้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดงาน "รวมพลังปกป้องเด็กไทย ห่างไกลพิษสารตะกั่ว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ ประชาชนทั่วไปในชุมชนมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากการสัมผัสสารตะกั่ว รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อปกป้องเด็กและครอบครัวห่างไกลพิษสารตะกั่ว... 14 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผลการรักษาโรคมะเร็ง ตอนที่ 1 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วันนี้คุยกันถึงเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบมากว่า เมื่อเป็นมะเร็ง หรือคนรู้จัก ใกล้ชิดเป็นมะเร็ง เมื่อรักษาแล้วจะมีโอกาสหายเท่าไร ซึ่งโอกาสรักษาได้หายในโรคต่างๆที่รวมถึงโรคมะเร็ง ทางการแพทย์ เรียกว่า หรือใช้ศัพท์ว่า การพยากรณ์โรค(Prognosis)... 13 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom