Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 149 : การรับมือกับความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในการรับมือกับความขัดแย้งทางจริยธรรม โรงพยาบาลมักสร้างวัฒนธรรม (Culture) ให้จริยธรรมเป็นมาตรฐาน (Norm) [มิใช่ข้อยกเว้น] ของการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการผลักดันด้วยพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม (Value) ซึ่งสะท้อนมากกว่าเพียงการบรรลุกำไร จากผลการดำเนินงาน... 4 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 6 ปวดหน้าเกือบตาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับช่วยผมด้วยครับ ผมปวดหน้ามากครับ ปวดจนเคี้ยวอาหารไม่ได้ โกนหนวดก็ไม่ได้ บางครั้งลมพัดผ่านก็เจ็บแทบขาดใจเลยครับหมอ ผมเป็นอะไรครับ จะตายหรือเปล่าครับ” ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับ เพราะอาการที่ผู้ป่วยเล่าให้ฟังนั้นมันปวดทรมานปานใด ใครไม่เคยเป็นก็จะไม่ทราบ แล้วถ้าเราต้องพบหมอด้วยอาการปวดใบหน้า เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 3 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน จีนมะเร็งของมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในวงการแพทย์โรคมะเร็ง จีนหรือยีนมะเร็ง(Oncogene: สารพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็ง) เป็นต้นเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็ง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจที่จะศึกษาว่า จีนตัวใดจะเป็นต้นเหตุของมะเร็งชนิดใดได้บ้างเพื่อทั้งการป้องกัน และการค้นคว้าหาตัวยาใหม่ๆที่สามารถขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดนั้นๆได้โดยตรง... 2 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 148 : ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลประสบปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemma) ที่เชื่อมโยงไปยังลักษณะของกิจการ อันที่จริง บริการของโรงพยาบาลเป็นทรัพยากรที่จำกัด (Scarce resources) แม้จะมีความจำเป็นในบริการดังกล่าว แต่มิใช่ทุกๆ คนจะสามารถจ่ายค่าบริการได้... 1 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล) ตอน: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรกินอย่างไร ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารที่มารดาควรเลือกรับประทาน ต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งในด้านการสร้างความเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อีกทั้งจะต้องให้น้ำหนักตัวขึ้นในช่วงที่เหมาะสม ฉะนั้นการเลือกชนิดของอาหารมีความสัมพันธ์กับภาวะข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว... 31 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 5 เวียนหัวจะเป็นอัมพาตหรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ พี่เวียนหัวมากเหลือเกิน ลืมตาขึ้นมาก็บ้านหมุน เพดานจะหล่นมาใส่หัวอยู่แล้ว เดินไปไหนก็ไม่ได้ หูก็ไม่ค่อยได้ยิน พี่จะตายหรือเปล่าหมอ พี่จะเป็นอัมพาตหรือเปล่า” อาการเวียนหัวเป็นอาการที่ผมพบว่าผู้ป่วยจะมีความกังวลใจมากๆ เพราะเป็น ๆหาย ๆ ไม่หายขาด... 30 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 71 : Amsler grid (ตาราง Amsler) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Amsler grid (ตาราง Amsler) เป็นแผ่นภาพที่เป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.5 x 0.5 ซ.ม. เรียงติดกันด้านละ 20 รูป กล่าวคือ เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 10 ซ.ม. แต่ละด้านแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาด 0.5 x 0.5 ซ.ม. ทั้งหมดจึงเป็นภาพตารางเล็กๆ 400 รูป (ดังภาพ) ให้ผู้ถูกตรวจใช้ตาข้างที่จะตรวจมองตรงกึ่งกลางของภาพ (โดยปิดตาอีกข้าง)... 29 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 147 : ประเด็นทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลประสบปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์ (Bioethics) จำนวนมากหรือยากต่อการรับมือ เนื่องจากกิจกรรมโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจนถึงสิ้นสุดชีวิต ประเด็นจริยธรรมบนพื้นฐานผู้ป่วยจึงเกิดขึ้นแทบทุกวัน ทั้งโรงพยาบาลในประเทศไทยและในต่างประเทศ... 28 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 4 อ่อนแรงหรืออัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการอ่อนแรงหรืออัมพาตแขนขาเป็นอาการที่รุนแรง พบบ่อยรองจากอาการปวดศีรษะ สร้างภาระการดูแลต่อผู้ป่วยเองและครอบครัว จึงไม่มีใครอยากเป็น แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเมื่อท่านมีอาการอ่อนแรง ก็จะมีความกังวลใจอย่างยิ่งและพยายามขวนขวายหาแพทย์ที่จะสามารถรักษาให้หายจากอาการอ่อนแรงได้... 27 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน ขนาดรอบเอวกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์โรคมะเร็งว่า ดัชนีมวลกาย(BMI/ Body mass index: ค่าบอกว่าเรามีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วน โดยดูจากความสัมพันธ์กันระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก) สามารถเป็นตัวบอกถึงปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งเต้านมได้... 26 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 146 : จริยธรรม 4 ประการ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในบริบทของโรงพยาบาล หลักการให้ผู้ป่วยป็นผู้ตัดสินใจเอง (Autonomy) ดูเหมือนจะง่าย แต่มักประสบความยุ่งยากเมื่อนำไปลงมือปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยถูกบังคับจากสมาชิกในครอบครัวให้เข้ารับการบำบัดรักษาในหัตถการที่ตัวเองไม่ต้องการ แพทย์ต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemma) กับเรื่องความยินยอมของผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลครบในการตัดสินใจ (Informed consent)... 25 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรกินอย่างไร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ ภาวะ Carbohydrate intolerance ที่เพิ่งตรวจพบครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองมารดาตั้งครรภ์ที่มีความเสียงต่อการเป็นเบาหวานจะช่วยให้วินิจฉัยโรคเบาหวานและให้การดูแลรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถป้องกัน และลดอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกลงได้... 24 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 3 ชานั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายคนคงต้องเคยมีอาการชาเกิดขึ้นที่แขน มือ ขา หรือที่ใบหน้า ก็เกิดความสงสัยว่าตนเองเป็นอะไร จะเป็นอะไรมากหรือเปล่า อาการชาเป็นอาการเตือนของอัมพาตหรือไม่ หลายคำถามหลายข้อสงสัยเกิดขึ้นในหัวมากมาย จึงไปพบแพทย์ พอไปพบแพทย์ก็ถูกถามคำถามมากมาย แต่ตอบหมอไม่ได้เลยว่าตนเองมีอาการอะไรบ้าง ตอบได้แค่ว่ามีอาการชาอย่างเดียว แพทย์ก็เลยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าตนเองเป็นโรคอะไร ดังนั้นเมื่อเราไปพบแพทย์ต้องเตรียมคำตอบอะไรไปบ้าง แพทย์จะถามอะไรเราบ้าง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเตรียมตัวพบแพท... 23 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 70 : Presby lasik (การแก้ไขสายตาผู้สูงอายุด้วย lasik) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Lasik (Laser in situ keratomileusis) ที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่า เลสิค เป็นการแก้ไขสายตาปกติด้วย Excimer laser โดยวิธีฝานกระจกตา ปรับความโค้งใหม่ ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของกระจกตาให้เหมือนเลนส์แว่นตาที่มีทั้ง bifocal (เลนส์แว่นตา 2 ชั้น บนใช้ดูไกล ล่างใช้ดูใกล้) หรือ multifocus , progressive lens (แว่นไร้รอยต่อมีหลาย focus)... 22 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 145 : ความสำคัญของจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมของงานอื่นๆ ตรงที่พันธกิจของโรงพยาบาลคือให้การดูแลผู้คนตั้งแต่เริ่มหายใจครั้งแรกจนถึงหายใจเฮือกสุดท้ายในชีวิต เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว โรงพยาบาลต้องเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน 7 วันในทุกๆ สัปดาห์ และ 365 วันในทุกๆ ปี... 21 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 2 ปวดหัว-คุณรู้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดศีรษะเป็นอาการผิดปกติที่ทุกคนต้องเคยเป็น บางคนปวดรุนแรง บางคนปวดไม่รุนแรง บางคนเป็นบ่อย ๆ บางคนนาน ๆ เป็นครั้ง เกือบทั้งหมดของผู้ป่วยมีสาเหตุที่ไม่ร้ายแรง เช่น ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะจากความเครียด ส่วนน้อยที่มีสาเหตุร้ายแรง เช่น ติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง(เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) ไข้สมองอักเสบ เลือดออกในสมอง เนื้องอกสมอง แล้วแพทย์ทราบได้อย่างไรว่าใครมีสาเหตุจากอะไร... 20 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน การออกกำลังกายกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมไม่หักโหม การเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ สามารถลดอัตราเกิดโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้ รวมถึงการลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลุกลามแพร่กระจาย และการกลับเป็นซ้ำ และยังสามารถลดอัตราเสียชีวิตของโรคมะเร็งทั้ง 2 ชนิดได้ โดยในโรคมะเร็งเต้านม ผลเหล่านี้จะชัดเจนมากขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มที่ยังมีประจำเดือนขณะเกิดโรค... 19 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยกเลิกสารโบรมีนในเครื่องดื่ม โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ของโลก “โคคา-โคล่า” ประกาศถึงแผนงานในช่วงปลายปีนี้ว่า บริษัทจะนำน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรไมด์ หรือ BVO ออกจากการเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มที่ผลิตโดยบริษัท เช่น แฟนต้าและพาวเวอร์เรด... 19 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 144 : การว่าจ้างจากภายนอก โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology : IT) ภายในโรงพยาบาล ทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มแสดงความสนใจในการว่าจ้างจากภายนอก (Outsource) ทำหน้าที่บางส่วนหรือทั้งหมดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ... 18 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตื่นตระหนกเกินไปนะ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีผลการศึกษาย้อนหลังว่า โรคตื่นตระหนกมักจะเกิดในตอนเริ่มเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งประมาณร้อยละ 50 จะมีอาการก่อนอายุ 24 ปี แต่ก็มีผลการศึกษาบางฉบับที่ระบุว่า อาการครั้งแรกมักจะเริ่มเป็นในอายุระหว่าง 25-30 ปี โดยผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคตื่นตระหนกมากเป็น 2 เท่าของผู้ชาย... 17 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน toneny.wasanchai torpasumai Tamisarut777 NSN1990 Kanyaphat23
Frame Bottom