Frame Top
เว็บบอร์ด
อะไรกัน ALS ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรค ALS หรือ โรค Amyotrophic lateral sclerosis มีชื่อเรียกได้อีกหลายชื่อ ได้แก่ Motor neurone disease (MND) หรือ Charcot disease หรือ Lou Gehrig's Disease... 30 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ALS ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เทรนด์บอกบุญแบบไฮเทคโดยเอาน้ำแข็งในถังราดหัวที่คนทั่วโลกที่เรียกว่า “Ice Bucket Challenge” ได้ลามมาถึงคนดังในประเทศไทยแล้ว โดยเป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS หรือ ALS Association ซึ่งแคมเปญนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม 29 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 5 ปรับขึ้นปรับลง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยมาก ผู้สูงอายุมักประสบปัญหาโรคความดันโลหิตสูง เมื่อตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงแพทย์ก็จะตรวจหาสาเหตุว่าเกิดจากโรคไต โรคหัวใจ โรคต่อมไร้ท่อและอื่นๆ ซึ่งในผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วมักไม่พบสาเหตุอื่นๆ คือ เกิดขึ้นเองเนื่องจากอายุที่มากขึ้น มีการแข็งตัวของหลอดเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคความดันโลหิตสูงจะมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน หรือหนักศีรษะ เมื่อไม่มีอาการดังกล่าวแล้วจึงไม่ทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง ดังตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้... 29 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตามัว (Blurred vision) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตามัว สายตาหรือการมองเห็นลดลง ตลอดจนมองไม่ชัด เป็นอาการที่สำคัญอันหนึ่งทางจักษุวิทยา มีทั้งที่เป็นโรคตา โรคของสมอง และบางอย่างไม่ใช่โรค โดยมีสาเหตุหลักอยู่ 4 ประการ... 28 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 18 : พัฒนาการการเคลื่อนไหวในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สังคมอเมริกัน ได้สนับสนุนกิจกรรมทางร่างกายสำหรับสาววัยรุ่น กล่าวคือการมีส่วนร่วมในกีฬาที่มีการแข่งขัน (Competitive) และไม่มีการแข่งขัน (Non-competitive) หลังการผ่านกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ (Discrimination) บนพื้นฐานของเพศ (Gender) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางได้เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬาร สำหรับโปรแกรมกีฬาสตรี ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผลกระทบต่อวัยรุ่นโดยงตรง... 27 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 4 ผมอยากตาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ ผมอยากตาย เพราะผมลำบากเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ ทำงานก็ไม่ได้ ผมกลายเป็นภาระของคนทั้งบ้าน” ผมได้รับฟังคำพูดของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยรายนี้อายุเพียง 46 ปี เริ่มเป็นโรคพาร์กินสันตั้งแต่อายุ 40 ปี ช่วงแรกของการรักษาอาการดีขึ้นมาก จนเกือบปกติ ต่อมาหลังจากนั้น 3 ปีอาการก็เริ่มทรุดลง ผู้ป่วยจึงปรับยาเพิ่มขึ้นเอง โดยไม่ได้ปรึกษาหมอ... 26 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: เนื้อแดง และเนื้อแปรรูปกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เนื้อแดง คือ เนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น เนื้อ หมู วัว ควาย แพะ แกะ กวาง ฯลฯ) ซึ่งจะมีธาตุเหล็กในรูปแบบของสารเคมีที่เรียกว่า Myoglobin ที่ทำให้เนื้อมีสีออกสีแดง และเมื่อถูกปรุงให้สุก หรือแปรรูปซึ่งเมื่อบริโภค จะมีสารเคมีที่เรียกว่า Heterocyclic amines ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิด มีคุณสมบัติก่อการระคายอักเสบของเยื่อเมือกบุทางเดินอาหารและเป็นสารก่อมะเร็ง โดยทฤษฎี เมื่อบริโภคเนื้อแดง จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่... 25 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 17 : พัฒนาการการเคลื่อนไหวในวัยรุ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เด็กชายและเด็กหญิงมีความสามารถทางร่างกายเกือบเท่ากันจนถึงวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) หลังจากนั้น หนุ่มวัยรุ่นเริ่มเพิ่มขีดความสามารถ เมื่อมีสดทอบกิจกรรมที่อาศัยกล้ามเนื้อใหญ่ (Large muscle) ในขณะที่ทักษะสาววัยรุ่น เริ่มอยู่ตัว (Level off) หรือลดลงด้วยซ้ำ ความแตกต่างทางเพศดังกล่าว บางส่วนอธิบายได้ในทางชีวภาพ (Biological)... 24 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงสุขภาพของผลไม้ไทย โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ปัจจุบันปัญหาเรื่องโภชนาการเป็นเรื่องสำคัญ การที่จะมีสุขภาพดีต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม ในสหรัฐอเมริกามีการแนะนำให้บริโภคผลไม้วันละ 2 ½ ถ้วย เนื่องจากในผลไม้อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่เหมาะสมมีประโยชน์ รวมถึงสารพฤกษเคมีต่างๆ... 23 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 3 พ่อช่วยผมด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “พ่อครับ ผมปวดศีรษะมากครับ ผมทนไม่ไหวแล้ว พ่อช่วยผมด้วย ผมจะตายแล้วครับ” คำพูดนี้เป็นคำพูดหรือร้องขอของผู้ป่วยชายอายุ 18 ปี ต่อพ่อซึ่งเป็นผู้พาลูกมาหาหมอ เมื่อพ่อได้ยินลูกพูดดังนั้นก็รีบบอกคนขับรถแท็กซี่ให้เลี้ยวรถเข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ผู้ป่วยรายนี้เป็นเด็กหนุ่ม เป็นโรคเนื้องอกสมองและมีภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง (hydrocephalus) โดยเริ่มรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งกับหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท แต่ทางพ่อต้องการพามารักษาที่โรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์... 22 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องอืด (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนสาเหตุของอาการท้องอืดที่ผิดปกติ ได้แก่ ท้องมาน (Ascites) หรือมีก้อนเนื้อในช่องท้อง เช่น มะเร็งที่รังไข่ ที่ตับ ที่มดลูก และที่ท้อง มีภาวะลำไส้ใหญ่พอง (Megacolon) เนื่องจากโรคบางอย่าง เช่น โรคพยาธิหรือโรคชากาส (Chagas disease)... 22 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตัวจี๊ดขึ้นตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตัวจี๊ด(Gnathostoma) เป็นพยาธิตัวกลมที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์มีกระดูกสันหลัง (vertebrate) วงจรชีวิตของมันค้นพบโดย ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง และ ศ.นพ.เฉลิม พรมมาศ พบว่าที่อยู่ที่แท้จริงของมัน (definite host) ที่มันอาศัยเจริญและแพร่พันธุ์ได้ คือ แมว สุนัข สิงโต เสือ เป็ด ไก่ กบ งู ปลาน้ำจืด นก ฯลฯ 21 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องอืด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ท้องอืดเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป ตั้งแต่เกิดมาคงไม่มีใครแย้งว่าไม่เคยมีอาการท้องอืดอย่างแน่นอน เพราะแม้แต่เด็กทารกตัวน้อยๆ คุณแม่ยังต้องเอามหาหิงค์มาทาท้องเพื่อลดอาการท้องอืด นอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกัน 1 ใน 10 คน ที่ยอมรับว่าตัวเองท้องอืดอยู่เป็นประจำ... 21 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 16 : พัฒนาการทางร่างกายในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ (Endocrinology) ของวัยรุ่นพบว่า ก่อนที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น ต่อมควบคุม (Master gland) ต่อมใต้สมอง (Pituitary) จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน เพื่อให้รังไข่ (Ovary) ผลิตสาร/ฮอร์โมน เอสโตรเจน (Estrogen) ในสาววัยรุ่น และให้ลูกอัณฑะ (Testis) ผลิตสาร/ฮอร์โมน เทสทอสเทอโรน (Testosterone) ในหนุ่มวัยรุ่น... 20 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 2 ความเกรงใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เราคงได้ยินคำพูดที่ว่า “ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี” ความเกรงใจก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆ ครับ แต่บางครั้งเมื่อเรามีข้อสงสัยก็ต้องสอบถาม สิ่งนี้อาจเป็นข้อด้อยที่พบได้บ่อยๆ ในสังคมไทย คือ ไม่ค่อยมีการสอบถาม ไม่ว่าจะเข้าใจดีหรือไม่เข้าใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยเมื่อมาพบแพทย์ก็จะไม่กล้าถามหมอเลย เพราะเกรงใจ... 19 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน โยคะกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โยคะ (Yoga) เป็นศาสตร์หนึ่งในการฝึกร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้อยู่ในสมดุล เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้ง ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ดังนั้นเมื่อได้รับการฝึกอย่างถูกวิธี จะส่งผลให้ผู้ได้รับการฝึกมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์สำหรับผู้ที่ฝึกโยคะอย่างถูกวิธี ซึ่งทางการแพทย์หลายสาขา ได้นำโยคะเข้ามาเป็นการแพทย์สนับสนุน หรือการแพทย์ผสมผสานในการรักษาโรคเรื้อรังต่าง ที่รวมถึงการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง... 18 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 15 : พัฒนาการทางร่างกายในวัยรุ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หลังจากนั้น อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายจะลดลง สาววัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีความสูงขึ้นเพียง 2.5 เซ็นติเมตรหลังจากเริ่มมีประจำเดือน (Menarche) ในขณะที่หนุ่มวัยรุ่นจะเจริญเติบโตขึ้น 2.5 ถึง 3 ปีตามหลัง โดยเริ่มช่วงก้าวกระโดด เมื่ออายุ 13 ปี แต่หลังจากนั้นจะโตไล่ทันแล้วแซงหญิงในช่วงวัยรุ่น อายุประมาณ 14 - 15 ปี อันเป็นความสูงที่สุด (Peak)... 17 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: กินป้องกันโรคโรคโลหิตจาง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โลหิตจาง เป็นภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดจำนวนน้อยลงกว่าปกติจะมีอาการซีด เหลือง เหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย มึนศีรษะ เบื่ออาหาร ใจสั่น หายใจลำบาก โรคโลหิตจางส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการขาด ธาตุเหล็ก ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง... 16 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 1 ที่มาที่ไป โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บอกเล่าเก้าสิบ ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า บอกกล่าวให้รู้ ผมมีเจตนาที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆ ในการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยในแต่ละวันของผมให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ว่า การเจ็บป่วยต่างๆ นั้นสามารถแก้ไข ป้องกัน รักษาให้ดีขึ้น โดยการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่ผ่านมา... 15 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: โบทอก (Botox) ในโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Botox หรือ Botulinum toxin บางคนเรียกว่า sausage poison หรือ fatty poison ทำนองว่าเป็นพิษจากไส้กรอก ทั้งนี้เพราะ bacteria ที่ให้ toxin ตัวนี้ คือ Clostridium botulinum มีมากในเนื้อที่ทำไส้กรอกที่เริ่มจะเสีย คำว่า botulus เป็นภาษาละตินแปลว่า ไส้กรอก สารพิษหรือ toxin ตัวนี้มีฤทธิ์ขัดขวางการส่งกระแสประสาท... 14 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom