Frame Top
เว็บบอร์ด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน หรอยแบบใต้ได้สุขภาพ ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ยำสาหร่ายทะเลเกาะยอ เป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเมืองเกาะยอ 100 ปี มาแล้ว ใช้สาหร่ายผมนาง ที่มีชื่อว่า กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร (Gracilaria fisheri) ซึ่งหาได้ง่ายๆ รอบเกาะยอ แหล่งต้นตำหรับอาหารนี้ ในธรรมชาติสาหร่ายผมนางจะอยู่บริเวณน้ำขึ้น – น้ำลง บริเวณใต้น้ำตลอดเวลา เกาะอยู่กับวัสดุในน้ำ เช่น เปลือกหอย กรวดทราย หิน ขนาดเล็ก ๆ เชือก อวน ปะการัง และหินโสโครก 5 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจระดับกรดยูริค โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยโรคระบบประสาทโดยเฉพาะโรคอัมพาต แพทย์ผู้ดูแลจะส่งตรวจระดับกรดยูริค เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแข็งตัวของหลอดเลือด (atherosclerosis) ความเข้าใจผิดของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่พบบ่อยมากในการตรวจวัดระดับกรดยูริค คือ การตรวจพบระดับกรดยูริคที่สูงกว่าปกติ (2.5-7 หน่วย) หมายความว่าเป็นโรคเก๊าต์ 4 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 64: เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในเรื่องเกี่ยวกับภูมิต้านทานหรือภูมิแพ้ เราพบว่าเยื่อบุตา/เยื่อตา เป็นเนื้อเยื่อที่มีระบบภูมิต้านทานที่ซับซ้อน (complex muscosal : mmune defence) จากการที่ตัวเยื่อบุตาประกอบด้วย สารต้านการอักเสบในน้ำตา ได้แก่ immunoglobulin มีเซลล์ที่เรียกกันว่า dendritic cells (Langerhans) , lymphocyte เม็ดเลือดขาว (polymorph , plasma และ mast cell) อีกทั้งเยื่อบุตายังมีน้ำเหลือง (lymphatic vessel) ซึ่งจะช่วยจับสิ่งต่างๆ หรือปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดจากภูมิแพ้ให้ถูกขจัดไปทางน้ำเหลือง โดยสรุปปฏิกิริยาภูมิแพ 3 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาอะม็อกซิซิลลิน เพราะสิว (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาอะม็อกซิซิลลินที่พบ ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นผื่น ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงที่ไม่ค่อยพบ เช่น จิตใจเปลี่ยนแปลง (Mental changes) ปวดศีรษะเล็กน้อย นอนไม่หลับ (Insomnia) สับสน (Confusion) กระวนกระวาย (Anxiety) ไวต่อแสงและเสียง 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 131 : การบริหารวงจรรายได้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ประสิทธิภาพของวงจรรายได้ (Revenue cycle) หรือขั้นตอนการเก็บเงิน นับวันจะทวีความสำคัญต่อกำไร-ขาดทุนของโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาล จึงหาหนทางที่จะปรับปรุงปฏิบัติการในด้านนี้ การบริหารวงจรรายได้ เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานการทั้งการแพทย์และการบริหารที่ก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการผู้ป่วย 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคซิฟิลิส คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในอดีต ปัจจุบันพบได้แต่ไม่บ่อยเท่าในอดีต เนื่องจากโรคนี้ในระยะยาวจะส่งผลต่อระบบประสาทได้ ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท เช่น วิงเวียนศีรษะ หูไม่ได้ยิน หรืออัมพาตในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี แพทย์ก็อาจส่งตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรือไม่ 1 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาอะม็อกซิซิลลิน เพราะสิว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษ ว่า โรงพยาบาลเซ็นทรัลแมนเชสเตอร์พบเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งจนทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วราว 16 คน ซึ่งกรณีดังกล่าวมาจากการใช้ยาเกินความจำเป็นโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ 1 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยด้วยความเย็น (Cryotherapy หรือ Cryosurgery หรือ Cryoablation) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีรักษาโรคมะเร็ง นอกจากด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และ/หรือยาเคมีบำบัดแล้ว ยังมีอีกหลายวิธีที่นำมาใช้รักษามะเร็งได้ เพียงแต่วิธีเหล่านั้น มีข้อจำกัดทางการรักษามากกว่า ที่สำคัญ คือ ใช้รักษาได้เฉพาะบางลักษณะของโรคมะเร็ง... 31 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 130 : การบริหารบัญชีลูกหนี้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จำนวนเงินสำหรับค่าบริการทั้งหมด (Revenue) รวมทั้ง ค่าบริการวิชาชีพ (Professional fee) หักด้วยเงินที่ได้รับชำระ (Cash Receipts) แล้ว เรียกว่า บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) เมื่อได้มีการขอเบิกจ่าย (Claim) ต้องมีการตั้งบัญชีลูกหนี้ ในบัญชีของโรงพยาบาล และเมื่อได้รับการขอเบิกจ่าย กองทุนของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทประกันสุขภาพ ก็เริ่มกระบวนการตรวจสอบ 30 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมน่าคิด (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกินแคลเซียมเสริมที่มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดโรคหัวใจได้ โดยเฉพาะในผู้ชาย เพราะจากการวิจัยของ Sabine Rohrmann, PhD ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยซูริช (University of Zurich) ที่ทำการติดตามผู้ชายและผู้หญิงเกือบ 24,000 คน เป็นระยะเวลา 11 ปี พบว่า คนที่กินแคลเซียมเสริมมีโอกาสในการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้กิน... 29 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน หรอยแบบใต้…ได้สุขภาพตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไป มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย อาหารของภาคใต้จึงมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่น ๆ และด้วยสภาพภูมิศาสตร์อยู่ติดทะเลทั้งสองด้านมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ 29 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การส่งตรวจเอมอาร์ไอสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอมอาร์ไอนั้น เป็นการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมอย่างหนึ่ง โดยเป็นการตรวจทางรังสีวินิจฉัย เพื่อให้เห็นว่าสมองหรืออวัยวะที่ตรวจนั้นมีรูปร่างอย่างไร ผิดปกติหรือไม่ ผิดปกติตรงไหน และสิ่งผิดปกตินั้นน่าจะเป็นอะไร... 28 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมน่าคิด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ควรระวังการกินแคลเซียมเสริมควบคู่กับยาตัวอื่นด้วย เพราะแคลเซียมอาจทำปฏิกริยากับยานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมซิเตรทเป็นแคลเซียม 2 รูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป เพื่อให้ได้การดูดซึมที่มาก โดยปกติจะแบ่งการกินอาหารแสริมแคลเซียมออกเป็น 2 ครั้งต่อวัน โดยกินร่วมกับอาหารที่ปริมาณ 500 กรัมหรือน้อยกว่า... 28 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แคลเซียมอาจจะให้ผลดี (Possibly Effective) ในกรณีดังต่อไปนี้ ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer) และกลับมาเป็นซ้ำ ลดความดันโลหิตสูง (ได้ประมาณ 1-2 มิลลิเมตรปรอท หรือ mmHg) ทั้งในคนที่เป็นและไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ลดความดันโลหิตสูงในหญิงมีครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia) ได้ประมาณร้อยละ 50... 27 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 63: แว่นกันแดด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต แว่นจึงมักจะกำหนดไว้ว่าป้องกัน UV และรังสีต่างๆ ที่จ้าเกินไปจากธรรมชาติเป็นหลัก อย่างไรก็ตามแว่นกันแดดที่ดีควรจะ ตัดแสง UV ได้ 99% UVB มีอันตรายกว่า UVA ทั้งเลนส์กระจกและ plastic ที่ทำแว่นตาทั่วไป กันแสง UV ได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีการเติมสารบางตัวลงไปในขบวนการผลิตเลนส์หรือเคลือบผิวเลนส์... 27 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เซลล์กระดูกกระดูกมีการสลายและสร้างใหม่อยู่เสมอ ซึ่งแคลเซียมเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการนี้ การได้รับแคลเซียมมากขึ้นจะช่วยให้กระดูกมีการซ่อมแซมได้และแข็งแรง... 26 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 129 : การเรียกเก็บเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นอกเหนือจากการให้บริการดูแลสุขภาพแล้ว แพทย์ผู้รักษายังต้องรับผิดชอบต่อ (1) การบันทึกรายละเอียดของการรักษาพยาบาลในแฟ้มประวัติผู้ป่วย (Medical record) ในลักษณะที่กฎเกณฑ์กำหนด และ (2) การอนุมัติค่าใช้จ่ายบริการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Claim re-imbursement) 26 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันปัญหาทางสมองเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้นและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น พอมีอาการทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชา ชัก ผู้ป่วยก็ต้องการจะตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกคน ยิ่งปัจจุบันผู้ป่วยเกือบทุกคนใช้สิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ ข้าราชการ หรือประกันสังคม... 25 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมที่น่าคิด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุวินัย บุษราคัมวงษ์ แพทย์อายุรกรรม ได้กล่าวตอบคำถามที่ว่า อายุ 40 แล้วควรกินอาหารเสริมแคลเซียมเม็ดเป็นประจำหรือไม่ว่า การที่จะเข้าไปสร้างเสริมกระดูกในวัยนี้ ไม่ทันกันแล้ว เพราะต้องเตรียมเสบียงไว้ตั้งแต่ตอนวัยรุ่น สำหรับตอนนี้ควรกินแคลเซียมจากธรรมชาติจะดีกว่า อย่างกินผักใบเขียวบ้าง กินนม ปลาตัวเล็กๆ ที่ทอดทั้งกระดูก 25 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว ไบโพลาร์ยังต้องใช้การบำบัดทางจิต (Psychotherapy) ร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุน การให้การศึกษาและคำแนะนำกับผู้ป่วยและครอบครัว การบำบัดทางจิตที่ใช้กันอยู่ได้แก่... 24 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน faluk2520 Bright27
Frame Bottom