Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจวัดการทำงานของตับและไต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจเลือดที่มีการส่งตรวจบ่อยๆอีกชนิดหนึ่ง คือ การส่งตรวจวัดการทำงานของตับและไต การตรวจเลือดดังกล่าว ประชาชนทั่วไปจะรู้จักกันดีในการตรวจที่เรียกว่า บียูเอ็น (BUN:blood urea nitrogen),ครีอะตินีน (Creatinine:Cr) ซึ่งเป็นการตรวจวัดหน้าที่การทำงานของไต... 25 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 66: ความดันตา (Intraocular pressure) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ลูกตาเราเป็นรูปทรงกลม ขนาดลูกมะนาว เปลือกนอกของ ลูกตาเป็นกระจกตา (ตาดำ) และตาขาว ภายในลูกตาประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆ ช่วยในการมองเห็น ได้แก่ ม่านตา แก้วตา จอตา และที่มีมากสุดเป็นส่วนที่เป็นน้ำ คือ น้ำ aqueous (ใส) กับน้ำวุ้น (เป็นเมือกคล้ายไข่ขาว) ส่วนที่เป็นน้ำ ช่วยทำให้ลูกตาเป็นทรงอยู่ตัวไม่บุบบิบบู้บี้ กล่าวคือ ดวงตาจะคงทรงรูปอยู่ได้ภายในต้องมีแรงดันพอเหมาะ... 24 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 137 : การจัดทำงบประมาณ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คำว่า “งบประมาณ” เป็นคำกว้างที่รวมถึง (1) งบประมาณดำเนินงาน (Operating budget) (2) งบประมาณทุน (Capital budget) และ (3) งบประมาณเงินสด (Cash budget) 23 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจหลอดเลือดสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจหลอดเลือดสมองเป็นการตรวจอีกชนิดหนึ่งที่ในปัจจุบันมีการตรวจเพิ่มมากขึ้นทั้งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และการตรวจสุขภาพสมอง ซึ่งการตรวจในกรณีหลัง คือ การตรวจสุขภาพสมองเพื่อประเมินว่าจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตนั้นมีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีควรทำเมื่อใด ต้องตรวจทุกคนหรือไม่... 22 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในการฆ่าเซลล์ที่รวมถึงเซลล์มะเร็ง การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึงระดับหนึ่งก็สามารถทำให้การทำงานของเซลล์มะเร็งเปลี่ยนแปลงไป และเมื่ออุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้นอีกจนถึงอีกระดับหนึ่งก็สามารถทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อมะเร็งตายได้ ซึ่งการใช้ความร้อนในการรักษามะเร็งนี้... 21 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีการใช้คอลลาเจนอย่างแพร่หลายทั้งในรูปของอาหารและยา เช่น ใช้ในศัลยกรรมความงาม (Cosmetic surgery) และการผ่าตัดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ (Burns surgery) นอกจากนี้ยังมีการใช้คอลลาเจนในรูปของการหุ้มไส้กรอก และในอุตสาหกรรมของดนตรีเครื่องสาย (Musical strings) 20 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 136 : การบริหารงบประมาณ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทรัพยากรของโรงพยาบาล (อาทิ เงินทุน สำนักงาน วัสดุ และบุคลากร) ล้วนมีจำกัด ดังนั้น โรงพยาบาลจำต้องมีการวางแผนเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด (Maximum utilization) แผนงานนี้เรียกว่า “งบประมาณ” (Budget) การจัดทำงบประมาณเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนภาพรวมของโรงพยาบาล (Corporate planning) 20 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนที่สร้างจากกรดอะมิโน (Amino-acids) ที่ชื่อว่า ไกลซีน (Glycine) โปรลีน (Prolineจ ไฮดรอกซิโพรลีน (Hydroxyproline) และอาร์จีนีน (Arginine) 19 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่1 (Insulin Dependent Diabetes) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคเบาหวานชนิดที่1 หรือ เรียกว่าเบาหวานในเด็กเพราะมักเกิดในเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินเองได้ เนื่องจากเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินผิดปกติ โดยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านกันเอง เด็กที่เป็นเบาหวานมักมีปัญหากดดัน เกิดความเครียด มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ภูมิต้านทานต่ำ... 19 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นการตรวจเลือดอีกชนิดหนึ่งที่ตรวจบ่อยๆ เพราะผู้ป่วยเบาหวานมีเป็นจำนวนมาก และผู้ที่กลัวว่าตนเองจะเป็นเบาหวานก็ต้องการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายมาก เพียงเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเจ็บเพียงนิดเดียว 18 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เป็นที่รู้กันดีว่า ภายในผิวหนังอันอ่อนนุ่มยืดหยุ่นเต่งตึงของคนเรา เป็นเพราะมีคอลลาเจนอยู่มาก และเมื่อความชรามาเยือน ริ้วรอย ตีนกา ต่างๆ ก็เริ่มผุด เพราะคอลลาเจนลดลง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่แต่ละคนจะสรรหาวิธีการอัดคอลลาเจนเพื่อคงความเยาว์วัยเอาไว้ 18 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 65: ตามืดชั่วขณะ (Transient visual loss) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตามืดชั่วขณะ หมายถึง เกิดภาวะตามัวลงอย่างฉับพลัน อาจจะมัวไม่มากหรือมัวมากเป็นตาเดียวหรือ 2 ตา โดยทั่วไปมีอาการนี้น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติทางตาหรือเกิดจากเลือดไปเลี้ยงตาหรือประสาทตาที่นำกระแสประสาทจากตาไปสู่สมองไปจนถึงสมองที่เป็นศูนย์การมองเห็นผิดปกติ จึงเป็นปัญหาที่มิใช่ตรวจแต่ตา แต่ต้องตรวจร่างกายทั่วไปด้วย 17 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 135 : การวิเคราะห์งบการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้จัดการ และผู้ลงทุนในโรงพยาบาล ต้องการจะทราบถึงผลประกอบการของโรงพยาบาล เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้ให้กู้เงินก็ต้องการทราบว่า โรงพยาบาลจะสามารถคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้หรือไม่? กรมสรรพากรก็ต้องการทราบภาษีที่จะได้รับชำระจากโรงพยาบาลเอกชน กระทรวงสาธารณสุขต้องการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงพยาบาลรัฐ ฯลฯ 16 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยหรือคนทั่วไปมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติหรือไม่ การตรวจไขมันในเลือดก็ดูจะตรงไปตรงมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นไปตามที่คิดครับ ผมพบปัญหาที่ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน มิฉะนั้นการตรวจวัดระดับไขมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่อาจก่อให้เกิดโทษด้วย ลองติดตามดูครับ 15 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นเสียงความเข้มสูง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คลื่นเสียงที่คนเราสามารถได้ยิน(Audiofrequency)จะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ 20-20,000 Hz ซึ่งถ้าสูงกว่านี้ เราจะไม่ไดยิน เรียกว่า อัลตราซาวด์ (Ultrasound) โดยเป็นคลื่นเสียงที่อยู่ในช่วงสูงกว่า 20 KHz โดยสูงไปจนถึงระดับเป็น GHz 14 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 134 : งบการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลจัดทำงบการเงิน 3 งบ โดยที่งบที่ 1 เรียกว่า “งบดุล” (Balance sheet) ซึ่งคล้ายกับการถ่ายภาพ ของโรงพยาบาล ณ จุดหนึ่งของเวลา อันแสดงสถานะวันสุดท้ายของการปิดรอบบัญชี เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เป็นการรายงานเป็นตัวเงินของทรัพย์สินที่โรงพยาบาลซื้อมา และแหล่งที่โรงพยาบาลได้เงินมาเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว 13 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 133 : พื้นฐานและกรอบการบัญชี โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พื้นฐานของบัญชี สามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ : ทรัพย์สิน (Assets) = หนี้สิน (Liabilities) + ทุน (Equity) ทรัพย์สิน คือสิ่งของทุกอย่างที่มีมูลค่า ซึ่งโรงพยาบาลเป็นเจ้าของ อันได้แก่ เงินสด (หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด) เงินลงทุนที่อื่น ลูกหนี้ (Accounts receivable) และสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) 9 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography : EEG) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่แพทย์ก็จะส่งตรวจ EEG เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคลมชัก อย่างไรก็ตาม การตรวจ EEG มีข้อจำกัด คือ เครื่องมือดังกล่าวมีน้อยมากในสถานพยาบาลต่างๆ ทำให้แพทย์ไม่สามารถส่งตรวจได้ หรือการแปลผลก็ยุ่งยาก ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลการตรวจ ความร่วมมือของผู้ป่วยในระหว่างการตรวจต้องนอนนิ่งๆไม่ควรขยับไปมา... 8 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นวิทยุ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็ง คือ ผ่าตัด รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้แพทย์มีความรู้ต่างๆมากขึ้น จึงได้มีการนำคลื่นวิทยุ (Radio frequency) หรือ ย่อว่า อาร์เอฟ(RF) มาใช้รักษาโรคมะเร็ง 7 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 132 : การบริหารการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกบัญชีและการเงินของโรงพยาบาล รับผิดชอบต่อปฏิบัติการทางบัญชีและบริการทางการเงินในโรงพยาบาล ซึ่งรวมทั้งการสร้างความมั่นใจในเรื่องการบันทึกรายการบัญชีที่ทันกาล (Up-to-date) และถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ตลอดจนการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 6 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน select22 Kwanjai Na
Frame Bottom