Frame Top
เว็บบอร์ด
กาฬโรค ความตายสีดำ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีการพบการแพร่ระบาดของกาฬโรคในแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ แต่ภายหลังจากปี พ.ศ.2533 มักพบการแพร่ระบาดในแอฟริกา โดยในปี พ.ศ.2556 มีรายงานการติดเชื้อทั่วโลก 783 ราย และเสียชีวิต 126 ราย ทั้งนี้ประเทศที่มีการระบาดมากที่สุดได้แก่ ประเทศมาดากัสการ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเปรู... 19 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก ฉันรักเธอ ภาค2 : น้องออยทำได้ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สภาพจิตใจของหนูค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หนูกลับมาเรียนได้ตามปกติ แม้ว่าบางอย่างหนูอาจจะต้องมาเร่งอ่านอีกครั้ง (เพราะตอนที่ซึมเศร้ามากๆ หนูไม่ยอมเรียนอะไรเลย) แต่สุดท้ายหนูก็สอบผ่าน eye จนได้ หนูรู้สึกมีความหวัง มีกำลังใจมากขึ้น กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง... 19 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ภาวะพร่องเซลล์ต้นแบบของ limbus (Limbal stem cell deficiency) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผิวตาของคนเรา (หมายถึง ผิวตาดำและผิวเยื่อบุตาหรือตาขาว) ประกอบด้วยเซลล์เยื่อบุผิว (epithelium) คล้ายเซลล์ผิวของผิวหนัง เซลล์ผิวของผิวหนังมีการหลุดลอกไป (คล้ายขี้ไคล) ชั้นถัดไปหรือเซลล์ผิวข้างๆ จะเข้ามาแทนที่ ส่วนผิวตาของคนเรา 18 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กาฬโรค ความตายสีดำ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์สถานการณ์การระบาดของเชื้อกาฬโรคในประเทศมาดากัสการ์ โดยได้แจ้งเตือนถึงความรุนแรงและการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคในเมืองหลวงกรุงอันตานานาริโว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 40 ศพ และมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 119 ราย นับตั้งแต่ที่มีการยืนยันว่าพบการระบาดในเกาะนอกชายฝั่งทวีปแอฟริกาแห่งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา... 18 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนาการกับการหายของแผล(Nutrition in Wound Care) ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการหายของแผล 1. การกำซาบของเนื้อเยื่อ(tissue perfusion)การที่เนื้อเยื่อได้รับเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ เป็นสิ่งสำคัญในการนำสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2. การได้รับออกซิเจนของเนื้อเยื่อ(Oxygenation)มีผลต่อการหายของแผลคือ เป็นการทำลายแบคทีเรีย สร้างภูมิคุ้มกันต้านทางการติดเชื้อ การสังเคราะห์คอลลาเจน การสร้างเยื่อบุผิว 3. ภาวะขาดสารอาหาร a. โปรตีนช่วยส่งเสริม การสร้างเนื้อเยื่อที่สึกหรอ เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง 17 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 50 : วัยรุ่นมองตนเอง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในการวิจัยสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่น 3 กลุ่ม อายุ 13, 15 และ 17 ปี พบว่า วัยรุ่นกลุ่ม 15 ปี ไม่พอใจมากที่สุดกับความไม่สอดคล้อง (Inconsistency) ที่ตนเองแสดงออก (Self-portrayal) อันเป็นพฤติกรรมแสแสร้ง (False self-behavior) เมื่อพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ (Image) ของตนเอง.... 16 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก ฉันรักเธอ ภาค2 : เมื่อน้องออยซึมเศร้า โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเรียนภาควิชา com-med (เวชศาสตร์ชุมชน) จบไปโดยที่หนูรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ทำงานอะไรเลย ส่วนมากมีแต่ทำตามที่รุ่นน้องในกลุ่มบอก ส่วนหนึ่งคือหนูไม่ค่อยเห็นด้วยกับหัวข้องานวิจัยที่เป็นมติของกลุ่ม ไม่ค่อยมีใครฟังความคิดเห็นของหนู สุดท้ายงานวิจัยก็เก็บข้อมูลได้ไม่ถึงครึ่ง... 15 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ สามารถลดอัตราตายจากโรคต่างๆรวมทั้งจากโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เราคงเคยได้ยินกันจนคุ้นหูที่เดียวว่า การกิน ผัก ผลไม้ มากๆในแต่ละวันมีประโยชน์ ที่สำคัญ คือ ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว ลดความอ้วน และป้องกันท้องผูก กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆทางการแพทย์ในประเทศจีนและในสหรัฐอเมริกา... 14 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: ผู้ป่วยโรคตับแข็งควรกินอย่างไร โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เมื่อตับเกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันขึ้นมาไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ มักมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียนตามมาเสมอ ดังนั้นถ้าเป็นอยู่ในระยะสั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการมากนัก แต่ถ้าอาการของโรคตับนั้นเสื่อมลงกลายเป็นแบบเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเปลี่ยนเป็นโรคตับแข็ง จะมีผลต่อภาวะโภชนาการ 13 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 49 : วัยรุ่นมองตนเอง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเด็กเริ่มเจริญเติบโตจนกลายเป็นวัยรุ่น เขาจะค่อยๆ วิวัฒนามุมมองตนเอง จากรายการต่างๆ (Listing) ทางร่างกาย พฤติกรรม และคุณลักษณะภายนอก (External attribute) ไปสู่ภาพคร่าวๆ (Sketch) ของคุณสมบัติภายใน (Internal quality) ที่คงทนถาวร (Enduring) กล่าวคืออุปนิสัย (Trait) ค่านิยม (Value) ศรัทธา (Belief) และอุดมคติ (Ideology) 13 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: อาหารกับโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนเราทุกคน การที่เราทานอาหารที่ดีก็มีประโยชน์กับสุขภาพ ถ้าทานอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้อาการชักเกิดขึ้นได้ง่าย วันนี้เรามารู้จักอาหารที่ต้องห้าม และศึกษาว่ายาบำรุง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่ ต้องติดตามครับ 13 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก ฉันรักเธอ ภาค2 : ความรู้สึกหมดคุณค่าของน้องออย โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ช่วงนี้หนูเพิ่งขึ้นบล็อก minor (การเรียนเป็นกลุ่มวิชา ประมาณ 4 สัปดาห์ต่อกลุ่ม ถ้าเป็น major จะเท่ากับ 12 สัปดาห์ต่อกลุ่ม) ของปี 5 เริ่มด้วย com-med (community medicine : วิชาเวชศาสตร์ชุมชน) หนูได้มาอยู่กับรุ่นน้องกลุ่มใหม่ที่หนูไม่รู้จักหลายคน ต้องคิดหัวข้อทำงานวิจัยเอง เพิ่งรู้ว่าการทำวิจัยมันยากขนาดนี้ หนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะ... 11 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาเขออกเป็นบางครั้ง (Intermittent exotropia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาเขออกเป็นบางครั้ง เป็นภาวะมีตาเขออกเป็นครั้งคราว บางครั้งตาดูตรงดี โดยตามักจะเขออกเวลามองไกล แต่เวลามองใกล้ตาอาจจะดูตรงปกติดี หรือเวลามองไกลตาเขออกมาก แต่มองใกล้เขเล็กน้อย... 11 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 48 : พัฒนาการเกี่ยวกับตนเอง โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ต่อคำถามที่ว่า “ฉันคือใคร?” วัยรุ่นอเมริกันคนหนึ่งตอบว่า “ฉันเป็นบุคคลที่พูดตามสิ่งที่ฉันคิด . . . มิใช่ผู้ที่จะพูดอย่าง ทำอีกอย่าง ฉันโชคดีมากที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพยาเสพติด ฉันมีความรู้สึกดีๆ เกี่ยวกับชีวิตของฉันที่ฉันรัก ฉันมีความสนใจหลากหลาย . . . ฉันชอบลองสิ่งแปลกๆ ฉันชอบทัศนศึกษา . . . อาจเป็นการยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวในขณะที่ยังเป็นนักเรียน ผู้คนมองฉันว่า ฉันเป็นคนที่แตกต่าง [จากวัยรุ่นทั่วไป] . . . [ฉัน] เป็นสิ่งที่ลึกลับ (Mysterious) มาก” 9 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 47 : พัฒนาการการรับรู้ในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของ แบรนน์ดี (Branndi) สาววัยรุ่นอเมริกัน ซึ่งน่าจะประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆ สถาณการณ์ในเมืองไทยได้ “หนูคิดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นประธานาธิบดี [ของสหรัฐอเมริกา] หนูคิดเองได้ โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาคิดว่า ‘ยัยนี่เป็นแค่เด็ก และไม่รู้ว่า อะไรรออยู่เบื้องหน้า’ หนูรู้ว่า การเป็นประธานาธิบดี มิใช่ได้มาง่ายๆ ยิ่งหนูเป็นเด็กผิวดำ และเป็นสาวแล้ว หนูต้องการเป็นทนายความ และทำงานไต่เต้าขึ้นไปในวิถีการเมือง ตั้งแต่เป็นนายกเทศมนตรี วุฒิสมาชิก และผู้ว่าการรัฐ... 7 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: แสงสว่างกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เราคุยกันเรื่องมะเร็งเต้านมบ่อยมาก ดูเหมือนจะบ่อยกว่าโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเป็นมะเร็งที่พบได้สูงเป็นลำดับหนึ่งในสตรี ในเกือบทุกชาติ รวมถึงประเทศไทย โดยสถิติพบในประเทศไทย คือ 20.9รายต่อประชากรหญิง 100,000 คน... 7 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบ ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารที่ผู้ป่วยได้รับ ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคและโรคแทรกซ้อน สารอาหารที่สำคัญที่จะต้องดูแลสำหรับโรคตับอักเสบได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โซเดียม และแอลกอฮอล์ 6 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: บางอย่างเกี่ยวกับแว่นตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เลนส์แว่นตาทำหน้าที่ให้แสงผ่าน (Transmission) ร่วมกับมีการหักเห (refraction) ผ่านตาดำ แก้วตาไปสู่จอตาจึงทำให้เรามองเห็น แต่ระหว่างที่แสงผ่านเลนส์แว่นตายังเกิดกระบวนการสะท้อน (reflection) และดูดซับแสงไว้ด้วย โดยสรุปเมื่อแสงกระทบเลนส์แว่นตาจะเกิด 5 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: นวตกรรม Corneal cross linking โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Corneal cross linking เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความแข็งแรงของกระจกตาชั้นกลาง (ชั้น stroma) มิให้กระจกตาโก่งขึ้น กล่าวคือ ในโรคของกระจกตาบางชนิด เช่น ภาวะ keratoconus กระจกตามีแนวโน้มที่จะโก่งตัวออกโค้งมากขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอเป็นรูปกรวย (cone shape) ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียงมากขึ้น... 4 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก ฉันรักเธอ ภาค2 : ความจริงที่ต้องเผชิญของน้องออย โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เนื่องจากหนูไม่ได้เขียนไดอารี่มานาน งั้นหนูจะขอเล่าย้อนหลังไปถึงตอนเรียนบล็อกศัลย์ (ศัลยกรรม) นะคะ และบันทึกในตอนนี้ หนูตัดบางส่วนมาจากบันทึกที่หนูเขียนระบายอารมณ์ตัวเอง จึงอาจจะมีคำที่ฟังดูไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะคะ 4 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom