Frame Top
เว็บบอร์ด
ตื่นตระหนกเกินไปนะ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยทางจิตวิทยา ความเครียด การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือความคิดที่เกินจริง ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคตื่นตระหนก คนที่ต้องรับผิดชอบมากก็มีแนวโน้มที่จะเป็น หรือคนที่เป็นโรคเครียดภายหลังเหตุการณที่สะเทือนขวัญ (Post-traumatic stress disorder = PTSD) ก็มีอัตราในการเป็นโรคตื่นตระหนกสูงกว่าคนปกติ... 16 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 1 ประวัตินั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นก็มักจะซื้อยามารับประทานเองหรือพักผ่อน อาการผิดปกติบางส่วนก็ดีขึ้นหายเองได้ อีกส่วนหนึ่งอาการไม่ดีขึ้นจำเป็นต้องพบแพทย์ เมื่อมาพบแพทย์ก็จะได้รับการสอบถามอาการเจ็บป่วยอย่างละเอียด ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละอาการและความรุนแรง... 16 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 69 : Ophthalmic Femtosecond laser (การใช้ Femtosecond laser ทางตา) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นที่ทราบกันดีว่า มีการใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาโรคตาหลายอย่างด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีการรักษาโรคทางตาด้วย Femtosecond laser ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ในระยะเริ่มแรกนำมาใช้ทดแทน microkeratome ที่ใช้ฝานกระจกตาในการทำเลสิค Femtosecond laser อยู่ในคลื่นแสงของ infrared ขนาดความยาวคลื่น 1053 nm คล้าย Nd = yag laser แต่มีความละเอียดกว่า ลองนึกถึงขนาด... 15 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตื่นตระหนกเกินไปนะ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการตกใจเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าอาการนั้นเกิดขึ้นบ่อยจนผิดปกติ อาจมีความเป็นไปได้ว่า คุณอาจเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคแพนิค... 15 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 143 : บุคลากรเสริมและผู้นำในระบบสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรเสริมอยู่ 3 ตำแหน่ง เช่นกัน กล่าวคือ (1) นักบริหารเครือข่าย (Network administrator) (2) นักบริหารโทรคมนาคม (Tele-communication Administrator) และ (3) บุคลากรด้านเว็บไซต์ (Web-site staff)... 14 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรเสริมอยู่ 3 ตำแหน่ง เช่นกัน กล่าวคือ (1) นักบริหารเครือข่าย (Network administrator) (2) นักบริหารโทรคมนาคม (Tele-communication Administrator) และ (3) บุคลากรด้านเว็บไซต์ (Web-site staff)... 14 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในการตรวจทางระบบประสาทที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยรอยโรคในสมอง ปัจจุบันการตรวจดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย เพราะมีเกือบทุกโรงพยาบาลจังหวัด และในทุกจังหวัดก็จะมีศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของบริษัทเอกชนหรือของโรงพยาบาลเอกชนให้บริการ ราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับ 30 ปีที่ราคาการตรวจครั้งละ 4000 บาท ปัจจุบันก็ราคาประมาณ 3000-4000 บาท ถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพอื่น ๆ ก็ถือว่าราคาพอไหว... 13 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตะกั่วเป็นสิ่งที่ทำร้ายเด็กได้มากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมีผลกระทบต่อพัฒนาด้านประสาทและสมอง ยิ่งเป็นเด็กเล็กแล้วยิ่งมีผลเสียมาก โดยเฉพาะทารกที่ยังอยู่ในครรภ์ โดยผลกระทบดังกล่าว ได้แก่... 13 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เพราะคลอรีนเป็นก๊าซพิษ จึงถูกใช้เป็นอาวุธสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอิรัก เนื่องจากคลอรีนมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ดังนั้นคลอรีนจึงมักลอยอยู่ต่ำๆ... 12 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอน: การเล่นเน็ทของผู้สูงอายุกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ยุคปัจจุบัน คนใช้อินเทอร์เน็ตกันแพร่ จนกลายเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เกษียณงานประจำแล้ว จะมีอินเทอร์เน็ตเป็นเพื่อนแก้เหงา ช่วยให้ท่องไปในโลกกว้าง และติดตามในเรื่องที่ตนชอบ รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้... 12 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คลอรีนเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้าน ก๊าซคลอรีนสามารถเปลี่ยนของเหลวเพื่อสะดวกต่อการขนส่ง เมื่อคลอรีนเหลวถูกปล่อยออกมา จะคืนตัวเป็นก๊าซและกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว... 11 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 142 : บุคลากรหลักในระบบสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล มีงานของบุคลากรหลักอยู่ 3 ตำแหน่ง กล่าวคือ นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) และนักบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)... 11 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทองแดงจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วเมื่อเรากินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนทองแดง และขับออกจากร่างกายทางอุจจาระและปัสสาวะซึ่งใช้เวลานานหลายวัน... 10 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เพื่อให้การรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิด แนะนำให้ผู้ป่วยพบนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลที่ท่านรักษาเพื่อให้คำแนะนำในการคำนวณพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม เพราะในความเป็นจริงนั้นอาหารแต่ละชนิด จำเป็นต้องคำนวณ เป็นรายบุคคล เหมือนการตัดเสื้อเฉพาะตัว... 10 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอนามัยโลก (World Health Organization = WHO) ได้จัดให้สารหนูเป็น 1 ใน 10 สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคน และจำกัดให้มีสารหนูปนเปื้อนในน้ำดื่มได้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ 10 ppb (ปริมาณตัวถูกละลายในสารละลายพันล้านส่วน = parts per billion = ppb) โดย WHO ได้ประเมินว่าที่ระดับปนเปื้อนนี้จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังตลอดชีวิตได้ที่โอกาส 6 ใน 10000... 9 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 68 : แว่นกีฬากลางแจ้ง (Sport sun glasses) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การเล่นกีฬากลางแจ้งต้องเผชิญกับทั้งแสงแดด ฝุ่นผงตลอดจนวัสดุที่ใช้เล่น เช่น ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ การใช้แว่นที่กันแดดและกันวัสดุที่เล่นที่วิ่งมาด้วยความเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็นช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำลายดวงตา และเกิดความสบายตาในขณะเล่นจุดประสงค์ของแว่นชนิดนี้ เพื่อ... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สารหนูที่พบมีทั้งในรูปของอนินทรีย์และอินทรีย์ โดยสารหนูที่เป็นอนินทรีย์ (เช่นที่พบในน้ำ) เป็นสารหนูที่มีพิษต่อร่างกายมากกว่าสารหนูที่เป็นอินทรีย์ (เช่นที่พบในอาหารทะเล)... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจเอกซเรย์เมื่อประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะเนื่องจากอุบัติเหตุทางการจราจรหรือตกจากที่สูงจะถูกนำส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ที่คลินิก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะและ/หรือมีแผลที่ศีรษะร่วมด้วย บางรายแพทย์ก็จะส่งตรวจเอกซเรย์กะโหลกศีรษะแบบธรรมดา... 8 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวัง ! น้ำดื่มปนเปื้อน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเลือกน้ำดื่มที่สะอาดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการบริโภคน้ำที่สะอาดและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายต้องการ แต่รู้หรือไม่ว่า อาจมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่มได้ โดยที่ตัวกรองที่ใช้อาจไม่สามารถกำจัดออกไป ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะนำไปสู่โรคอันตรายมากมาย และจากการศึกษาพบ 4 สารอันตรายที่พบบ่อยที่สุด คือ... 7 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 141: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล - ส่วนหลังบ้าน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ในส่วน “หลังบ้าน” (Back office) ได้แก่... 7 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน faluk2520 Bright27 Umpilanoo
Frame Bottom