Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 39 : ผลทางจิตจากวัยเจริญพันธุ์ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยยังแสดงว่า สำหรับวัยรุ่นบางคน ความกลัวต่อสุขภาพที่ไม่ดี (Morbid fear) โดยเฉพาะภาวะอ้วนเกิน (Obesity) และพฤติกรรมควบคุมน้ำหนักที่ไม่เหมาะสม ยังคงดำเนินอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงสูงของภาวะซึมเศร้า (Depression) และความกังวล (Anxiety) 9 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหนือ “อีโบลา” ยังมี “มาร์บวร์ก” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษาสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ขณะนี้ยังคงระบาดหนักใน 3 ประเทศของแอฟริกาตะวันตก คือ ไลบีเรีย กินี และเซียร์ราลีโอน และเริ่มระบาดออกนอกพื้นที่ เช่น ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน 9 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: คุณโชคดีแค่ไหน....ที่ได้ปลูกถ่ายไต โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร "การผ่าตัดเปลี่ยนไต" ไม่ใช่การตัดไตเดิมของผู้ป่วยทิ้งไปและใส่ไตใหม่แทน ความจริงแล้วมิได้มีการตัดไตเดิม (ยกเว้นบางกรณี เช่นไตมีการติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มโรคที่มีขนาดไตใหญ่มาก) ไตเดิมอยู่ด้านหลังของช่องท้องส่วนไตใหม่ใส่เข้าไปอยู่ที่ด้านหน้าของช่องท้อง ในปัจจุบันจึงนิยมใช้คำว่า "การปลูกถ่ายไต" แทนคำว่า "การผ่าตัดเปลี่ยนไต"... 8 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สุกใส (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ที่เป็นสุกใส อาจมีภาวะแทรกซ้อนสามารถทำให้ทารกมีปัญหา เช่น น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ แขนขาผิดปกติ และอาจมีผลร้ายแรงต่อชีวิตของทารกหากแม่เป็นสุกใสในสัปดาห์ก่อนคลอด... 8 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สุกใส (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผื่นมักเริ่มปรากฏครั้งแรกที่บริเวณท้องหรือหลัง และหน้า แล้วจึงลามไปทั่วตัวรวมทั้งหนังศีรษะ ปาก แขน ขา และอวัยวะเพศ เมื่อมีผื่นสุกใสเกิดขึ้นในแต่ละจุด จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ... 7 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 25: หลายหมอดีกว่าหมอเดียว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายหัวดีกว่าหัวเดียว หรือหัวเดียวกระเทียมลีบ ซึ่งบ่งบอกว่าหลายๆ คนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ย่อมดีกว่าคนเดียวคิดคนเดียว ทำคนเดียว ซึ่งก็นำมาใช้ในวงการแพทย์ได้ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายเจ็บป่วยด้วยโรคที่วินิจฉัยยากมาก ต้องให้แพทย์หลายๆ คนช่วยกันคิดว่าเป็นโรคอะไร หรือบางคนก็เป็นหลายโรค ซึ่งต้องอาศัยแพทย์หลายสาขาช่วยกันรักษา... 7 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สุกใส (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคสุกใส เป็นโรคที่เกิดและมีการระบาดสูงในช่วงฤดูหนาว โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคสุกใส ตั้งแต่เดือนมกราคม–กันยายน พ.ศ.2557 พบผู้ป่วยโรคสุกใส จำนวน 74,299 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยพบว่าผู้ป่วยโรคสุกใสใน ปี พ.ศ.2557 มีรายงานเป็น 1.87 เท่า เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน... 6 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระจกตาเทียม (Keratoprosthesis) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระจกตาดทียม เป็นอวัยวะเทียมที่สร้างเพื่อทดแทนกระจกตาที่ผิดปกติรุนแรงถึงขั้นที่มิอาจรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนกระจกตา( corneal transplant) ได้ เป็นอวัยวะเทียมที่นำมาฝัง โดยวางทับส่วนหน้าของลูกตาแทนกระจกตาที่ฝ้าขาว โดยอวัยวะเทียมอันนี้ ตรงกลางต้องใส่เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปถึงจอตาถึงจะมีการรับภาพของจอตาเกิดขึ้น ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคของกระจกตาอย่างรุนแรง... 6 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 24: อยากหายไวๆ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคบางโรคเป็นแล้วรักษาหาย เช่น ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ไข้หวัด แต่บางโรคก็ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบ บางโรคการรักษาเป็นเพียงแค่การรักษาตามอาการเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขลักษณะการดำเนินโรคได้ 4 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 38 : ผลทางจิตจากวัยเจริญพันธุ์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยแสดงว่า มาตรการควบคุมน้ำหนักที่คัดสรรโดยวัยรุ่น สอดคล้อง (Correspond) กับความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของร่างกายที่เขาประสบอยู่ สาววัยรุ่นพยายามอดอาหาร (Diet) เพื่อลดน้ำหนักให้มีรูปร่างผอม 4 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ปริมาณรังสีจากการตรวจโรคหัวใจในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ กลุ่มเด็กโรคหัวใจ เป็นกลุ่มเด็กที่พบได้น้อย และโรคมักเป็นแต่กำเนิด ซึ่งการรักษาที่สำคัญ คือการผ่าตัด และอาจจำเป็นต้องผ่าตัดมากกว่า 1ครั้งขึ้นไป รวมถึงก่อนและหลังผ่าตัดจะต้องใช้การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการเอกซเรย์ ซึ่งเป็นรังสีเอกซ์ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการตรวจทางรังสีบ่อยมาก มักรวมไปถึงการตรวจที่ยุ่งยากซับซ้อน... 3 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 37 : จากกายสู่ใจในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยแสดงว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากเด็กไปสู่วัยรุ่น และผลลัพธ์เป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการอัตลักษณ์ (Identity) ของวัยรุ่น วัยรุ่นที่มีความรู้สึกในเชิงบวกเกี่ยวกับร่างกายตนเอง โดยเฉพาะรูปลักษณ์ (Appearance) มีแนวโน้มที่จะประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) สูง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน... 2 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: กินอย่างไรเมื่อต้องฟอกไต ตอนที่ 3 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยหลายท่านเข้าใจว่า เมื่อฟอกไตแล้วจะรับประทานอาหารรสชาติได้ก็ได้ ซึ่งในความเป็นจริงการฟอกไต ไม่ได้ทำให้การทำงานของไตเหมือนเดิม ของเสียที่คั่งยังคงมี หากผู้ป่วยไม่ระมัดระวังก็จะทำให้ของเสียสูงเกินว่าที่จะล้างไตได้กำไร... 1 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 23: ไม่มั่นใจ ไม่ไว้ใจ ตอนที่ 2 โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สืบเนื่องจากบอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 22 ที่ผมแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพราะสะดวกกว่าที่มารักษาโรงพยาบาลใหญ่ และถ้าโรงพยาบาลใกล้บ้านมียาด้วยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะมารักษาให้ไกล... 31 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: อันตรายจากแสงสีน้ำเงิน (Blue light hazard) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คนส่วนมากจะทราบกันดีว่า รังสียูวีให้โทษต่อตา ในปัจจุบันเลนส์แว่นตาส่วนใหญ่จึงมักเคลือบสารกันยูวี ในความเป็นจริงรังสีน้ำเงินซึ่งถือเป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นใกล้กับแสงยูวี บางคนจึงเรียกว่า รังสี near UV ทั้ง ยูวี และรังสีน้ำเงิน มีพลังสูงก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี (photochemical change) ในจอตาได้พอๆ กัน... 30 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 36 : จากกายสู่ใจในวัยรุ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เขาประสบในวัยเจริญพันธุ์? ผลการวิจัยแสดงว่า ในสังคมตะวันตก สาววัยรุ่นมักจะกังวัลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ (Appearance) ของตนเองในสายตาของผู้อื่น เธอหวังว่า จะได้รับการมองว่า เธอสวยมีเสน่ห์ (Attractive) สอดคล้องกับอุดมคติของสตรี (Feminine ideal) อาทิ รูปร่างบอบบาง (Slim)... 29 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 22: ไม่มั่นใจ ไม่ไว้ใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แต่ละวันผมออกตรวจผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก ผมจะมีผู้ป่วยประมาณ 60 คน ต่อ 3 ชั่วโมง ซึ่งก็ถือว่าว่าไม่มากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัด แต่สำหรับโรงเรียนแพทย์ก็ถือว่ามากพอควร ที่น่าสนใจคือ ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเป็นผู้ป่วยที่สามารถรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ แต่ด้วยหลายๆ เหตุผล ผู้ป่วยจึงไม่ยอมรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน ดังเรื่องที่ผมจะบอกเล่าต่อไปนี้... 28 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผลการรักษาโรคมะเร็ง ตอนที่ 3 (ตอนจบ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ขอเล่าต่อถึงเหตุผลที่ไม่ใช่เฉพาะระยะโรคมะเร็งเท่านั้นที่เป็นตัวบอกการพยากรณ์โรค แต่มีปัจจัยสำคัญอีกหลายปัจจัย ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่แพทย์มะเร็งผู้ให้การรักษาผู้ป่วยเท่านั้นที่จะทราบ ซึ่งเล่าไปแล้วใน 2 ตอน ครั้งนี้เป็นตอนที่ 3 และเป็นตอนจบของเรื่องนี้... 27 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 35 : แนวโน้มทางเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นได้วิวัฒนาเป็นรักร่วมเพศ [เดียวกัน] (Homosexual) รักต่างเพศ (Heterosexual) หรือ รักทวิเพศ (Bisexual) ได้อย่างไร? คำตอบในมิติหนึ่งก็คือ เขาไม่มีทางเลือก เพราะเป็นเรื่องของร่างกาย (Biological) ที่ทำให้เป็นเช่นนั้น แต่ส่วนหนึ่งของความลึกลับเกี่ยวกับแนวโน้มทางเพศ (Sexual orientation) ก็คือรหัสของ ยีน/จีน (Genetic code)... 26 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ในกินอย่างไรเมื่อต้องฟกไต ตอนที่ 1 ผู้เขียนกล่าวถึงกลุ่มอาหารเนื้อสัตว์ที่ควรเลือกรับประทาน สำหรับตอนที่ 2 จะกล่าวถึงหมวด คาร์โบไฮเดรตน้ำยาที่ผู้ป่วยล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดหรือโรคไตเรื้อรังจะมีส่วนผสมของน้ำตาล ซึ่งเป็นสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ที่จะให้พลังงานแก่ผู้ป่วยได้เช่นกัน... 25 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom