Frame Top
เว็บบอร์ด
คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนที่สร้างจากกรดอะมิโน (Amino-acids) ที่ชื่อว่า ไกลซีน (Glycine) โปรลีน (Prolineจ ไฮดรอกซิโพรลีน (Hydroxyproline) และอาร์จีนีน (Arginine) 19 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่1 (Insulin Dependent Diabetes) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคเบาหวานชนิดที่1 หรือ เรียกว่าเบาหวานในเด็กเพราะมักเกิดในเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินเองได้ เนื่องจากเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินผิดปกติ โดยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านกันเอง เด็กที่เป็นเบาหวานมักมีปัญหากดดัน เกิดความเครียด มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ภูมิต้านทานต่ำ... 19 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นการตรวจเลือดอีกชนิดหนึ่งที่ตรวจบ่อยๆ เพราะผู้ป่วยเบาหวานมีเป็นจำนวนมาก และผู้ที่กลัวว่าตนเองจะเป็นเบาหวานก็ต้องการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายมาก เพียงเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเจ็บเพียงนิดเดียว 18 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คอลลาเจน มหัศจรรย์จริงหรือ ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เป็นที่รู้กันดีว่า ภายในผิวหนังอันอ่อนนุ่มยืดหยุ่นเต่งตึงของคนเรา เป็นเพราะมีคอลลาเจนอยู่มาก และเมื่อความชรามาเยือน ริ้วรอย ตีนกา ต่างๆ ก็เริ่มผุด เพราะคอลลาเจนลดลง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่แต่ละคนจะสรรหาวิธีการอัดคอลลาเจนเพื่อคงความเยาว์วัยเอาไว้ 18 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 65: ตามืดชั่วขณะ (Transient visual loss) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตามืดชั่วขณะ หมายถึง เกิดภาวะตามัวลงอย่างฉับพลัน อาจจะมัวไม่มากหรือมัวมากเป็นตาเดียวหรือ 2 ตา โดยทั่วไปมีอาการนี้น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติทางตาหรือเกิดจากเลือดไปเลี้ยงตาหรือประสาทตาที่นำกระแสประสาทจากตาไปสู่สมองไปจนถึงสมองที่เป็นศูนย์การมองเห็นผิดปกติ จึงเป็นปัญหาที่มิใช่ตรวจแต่ตา แต่ต้องตรวจร่างกายทั่วไปด้วย 17 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 135 : การวิเคราะห์งบการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้จัดการ และผู้ลงทุนในโรงพยาบาล ต้องการจะทราบถึงผลประกอบการของโรงพยาบาล เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้ให้กู้เงินก็ต้องการทราบว่า โรงพยาบาลจะสามารถคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้หรือไม่? กรมสรรพากรก็ต้องการทราบภาษีที่จะได้รับชำระจากโรงพยาบาลเอกชน กระทรวงสาธารณสุขต้องการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงพยาบาลรัฐ ฯลฯ 16 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยหรือคนทั่วไปมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติหรือไม่ การตรวจไขมันในเลือดก็ดูจะตรงไปตรงมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นไปตามที่คิดครับ ผมพบปัญหาที่ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน มิฉะนั้นการตรวจวัดระดับไขมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่อาจก่อให้เกิดโทษด้วย ลองติดตามดูครับ 15 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นเสียงความเข้มสูง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คลื่นเสียงที่คนเราสามารถได้ยิน(Audiofrequency)จะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ 20-20,000 Hz ซึ่งถ้าสูงกว่านี้ เราจะไม่ไดยิน เรียกว่า อัลตราซาวด์ (Ultrasound) โดยเป็นคลื่นเสียงที่อยู่ในช่วงสูงกว่า 20 KHz โดยสูงไปจนถึงระดับเป็น GHz 14 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 134 : งบการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลจัดทำงบการเงิน 3 งบ โดยที่งบที่ 1 เรียกว่า “งบดุล” (Balance sheet) ซึ่งคล้ายกับการถ่ายภาพ ของโรงพยาบาล ณ จุดหนึ่งของเวลา อันแสดงสถานะวันสุดท้ายของการปิดรอบบัญชี เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เป็นการรายงานเป็นตัวเงินของทรัพย์สินที่โรงพยาบาลซื้อมา และแหล่งที่โรงพยาบาลได้เงินมาเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว 13 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 133 : พื้นฐานและกรอบการบัญชี โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พื้นฐานของบัญชี สามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ : ทรัพย์สิน (Assets) = หนี้สิน (Liabilities) + ทุน (Equity) ทรัพย์สิน คือสิ่งของทุกอย่างที่มีมูลค่า ซึ่งโรงพยาบาลเป็นเจ้าของ อันได้แก่ เงินสด (หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด) เงินลงทุนที่อื่น ลูกหนี้ (Accounts receivable) และสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) 9 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography : EEG) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่แพทย์ก็จะส่งตรวจ EEG เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคลมชัก อย่างไรก็ตาม การตรวจ EEG มีข้อจำกัด คือ เครื่องมือดังกล่าวมีน้อยมากในสถานพยาบาลต่างๆ ทำให้แพทย์ไม่สามารถส่งตรวจได้ หรือการแปลผลก็ยุ่งยาก ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลการตรวจ ความร่วมมือของผู้ป่วยในระหว่างการตรวจต้องนอนนิ่งๆไม่ควรขยับไปมา... 8 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นวิทยุ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็ง คือ ผ่าตัด รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้แพทย์มีความรู้ต่างๆมากขึ้น จึงได้มีการนำคลื่นวิทยุ (Radio frequency) หรือ ย่อว่า อาร์เอฟ(RF) มาใช้รักษาโรคมะเร็ง 7 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 132 : การบริหารการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกบัญชีและการเงินของโรงพยาบาล รับผิดชอบต่อปฏิบัติการทางบัญชีและบริการทางการเงินในโรงพยาบาล ซึ่งรวมทั้งการสร้างความมั่นใจในเรื่องการบันทึกรายการบัญชีที่ทันกาล (Up-to-date) และถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ตลอดจนการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 6 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน หรอยแบบใต้ได้สุขภาพ ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ยำสาหร่ายทะเลเกาะยอ เป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเมืองเกาะยอ 100 ปี มาแล้ว ใช้สาหร่ายผมนาง ที่มีชื่อว่า กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร (Gracilaria fisheri) ซึ่งหาได้ง่ายๆ รอบเกาะยอ แหล่งต้นตำหรับอาหารนี้ ในธรรมชาติสาหร่ายผมนางจะอยู่บริเวณน้ำขึ้น – น้ำลง บริเวณใต้น้ำตลอดเวลา เกาะอยู่กับวัสดุในน้ำ เช่น เปลือกหอย กรวดทราย หิน ขนาดเล็ก ๆ เชือก อวน ปะการัง และหินโสโครก 5 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจระดับกรดยูริค โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยโรคระบบประสาทโดยเฉพาะโรคอัมพาต แพทย์ผู้ดูแลจะส่งตรวจระดับกรดยูริค เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแข็งตัวของหลอดเลือด (atherosclerosis) ความเข้าใจผิดของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่พบบ่อยมากในการตรวจวัดระดับกรดยูริค คือ การตรวจพบระดับกรดยูริคที่สูงกว่าปกติ (2.5-7 หน่วย) หมายความว่าเป็นโรคเก๊าต์ 4 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 64: เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในเรื่องเกี่ยวกับภูมิต้านทานหรือภูมิแพ้ เราพบว่าเยื่อบุตา/เยื่อตา เป็นเนื้อเยื่อที่มีระบบภูมิต้านทานที่ซับซ้อน (complex muscosal : mmune defence) จากการที่ตัวเยื่อบุตาประกอบด้วย สารต้านการอักเสบในน้ำตา ได้แก่ immunoglobulin มีเซลล์ที่เรียกกันว่า dendritic cells (Langerhans) , lymphocyte เม็ดเลือดขาว (polymorph , plasma และ mast cell) อีกทั้งเยื่อบุตายังมีน้ำเหลือง (lymphatic vessel) ซึ่งจะช่วยจับสิ่งต่างๆ หรือปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดจากภูมิแพ้ให้ถูกขจัดไปทางน้ำเหลือง โดยสรุปปฏิกิริยาภูมิแพ 3 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาอะม็อกซิซิลลิน เพราะสิว (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาอะม็อกซิซิลลินที่พบ ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นผื่น ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงที่ไม่ค่อยพบ เช่น จิตใจเปลี่ยนแปลง (Mental changes) ปวดศีรษะเล็กน้อย นอนไม่หลับ (Insomnia) สับสน (Confusion) กระวนกระวาย (Anxiety) ไวต่อแสงและเสียง 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 131 : การบริหารวงจรรายได้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ประสิทธิภาพของวงจรรายได้ (Revenue cycle) หรือขั้นตอนการเก็บเงิน นับวันจะทวีความสำคัญต่อกำไร-ขาดทุนของโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาล จึงหาหนทางที่จะปรับปรุงปฏิบัติการในด้านนี้ การบริหารวงจรรายได้ เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานการทั้งการแพทย์และการบริหารที่ก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการผู้ป่วย 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคซิฟิลิส คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในอดีต ปัจจุบันพบได้แต่ไม่บ่อยเท่าในอดีต เนื่องจากโรคนี้ในระยะยาวจะส่งผลต่อระบบประสาทได้ ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท เช่น วิงเวียนศีรษะ หูไม่ได้ยิน หรืออัมพาตในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี แพทย์ก็อาจส่งตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรือไม่ 1 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาอะม็อกซิซิลลิน เพราะสิว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษ ว่า โรงพยาบาลเซ็นทรัลแมนเชสเตอร์พบเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งจนทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วราว 16 คน ซึ่งกรณีดังกล่าวมาจากการใช้ยาเกินความจำเป็นโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ 1 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน หมอไม่ทำอะไรให้เลย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน banking Luk888
Frame Bottom