Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จาหหมอตา ตอน: การป้องกันต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต โรคต้อกระจก มีความสำคัญที่ทำให้ประชากรในโลกนี้ตาบอด พบในคนสูงอายุ ใน ส.ร.อ.(สหรัฐอเมริกา) มีการลอกต้อกระจกมากกว่า 1.5 ล้านตาต่อปี เป็นสาเหตุตาบอดที่สำคัญของผู้สูงอายุของคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศเรา แม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมของแก้วตาตามอายุ แก้ไขไม่ได้ แต่ยังมีรายงานพบปัจจัยเสี่ยงทำให้แต่ละคนเป็นต้อกระจกเร็วหรือช้าต่างกัน ประมาณกันว่าในโลกนี้มีคนตาบอดจากต้อกระจก 17 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 40 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 หากการให้การรักษายังเป็นแบบทุกวันนี้ เพราะต้อกระจกเกิดจาก... 10 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 4 : วัยเจริญพันธุ์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ก่อนจะถึง “วัยเจริญพันธุ์” (Puberty) หนุ่มวัยรุ่นผลิตฮอร์โมนเพศชาย (Androgen) และสาววัยรุ่นผลิตฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen) ในระดับที่เท่าๆ กัน ณ วัยเจริญพันธุ์ ต่อมสมอง (Pituitary gland) เริ่มกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนในต่อมหมวกไต (Adrenal) และต่อมสืบพันธุ์ (Reproductive) 9 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 15 เดินเซ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการเดินเซคล้ายคนเมา โดยที่ไม่ได้ดื่มเหล้าเลยก็เป็นอาการผิดปกติทางระบบประสาทที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตพอสมควร เพราะจะทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สามารถทำได้เต็มที่ ต้องระมัดระวังกลัวจะล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ... 8 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกสันหลังคด (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กายอุปกรณ์เสริมหลังไม่ได้ช่วยให้กระดูกสันหลังตรงขึ้น แต่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังคดมากไปกว่าเดิม การใช้กายอุปกรณ์เสริมหลังมี 2 ชนิดหลักๆ คือ... 7 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: มะเร็งเต้านมกับถั่วเหลือง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาต่างๆทางการแพทย์ให้ผลตรงกันว่า โปรตีนของถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง (ยกเว้นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะมีส่วนประกอบของโปรตีนถั่วเหลืองน้อยมาก) อุดมด้วยโปรตีนจากพืช มีสารต้านอนุมูลอิสสระ ในกลุ่มของสารพฤษเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ออกฤทธิ์อ่อนกว่ามาก ด้วยคุณสมบัติทั้งหมด การบริโภคถั่วเหลืองต่อเนื่องในปริมาณที่พอเหมาะ ลดโปรตีนจากสัตว์ลง จำกัดอาหารไขมัน จึงส่งผลให้ลดอัตราการเกิดโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมองได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ... 7 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกสันหลังคด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เบื้องต้นแพทย์มักจะใช้การตรวจทางกายภาพ โดยให้ก้มไปข้างหน้าเพื่อทำให้เห็นกระดูกสันหลังได้ชัด โดยไหล่ข้างหนึ่งอาจสูงกว่าข้างหนึ่ง กระดูกเชิงกรานเอียง อย่างไรก็ดีอาการในระยะแรกค่อนข้างยากที่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง... 6 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 3 : วัยรุ่นวุ่นวาย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ปัญหา 3 ประเภทที่พบบ่อยในบรรดา “วัยรุ่น” (Adolescence) มากกว่า “วัยผู้ใหญ่” (Adulthood) ได้แก่ (1) ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับพ่อแม่ (2) ความว้าวุ่นของอารมณ์ (Mood swing) และความรู้สึกซึมเศร้า (Depression) และ (3) อัตราที่สูงกว่าของพฤติกรรมที่บุ่มบ่าม (Reckless) ละเมิดข้อตกลง และเสี่ยงภัย 6 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: “ทำความรู้จักกับ...ค่าดัชนีน้ำตาลกันเถอะ!” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนักไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำมักถูกย่อยและถูกดูดซึมอย่างช้าๆ ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่า โดยมาตรฐาน ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารจะแบ่งเป็น 3 ระดับ.. 5 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกสันหลังคด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) เป็นลักษณะของกระดูกสันหลังที่มีความโค้งผิดปกติ ตามธรรมชาติทุกคนมีกระดูกสันหลังโค้งเล็กน้อย แต่สำหรับคนที่มีกระดูกสันหลังคดจะมีความโค้งที่ผิดรูปมากกว่า (ตั้งแต่ 10 องศาขึ้นไป) 5 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกสันหลังคด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พบผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดในไทยมากถึงร้อยละ 2 - 3 ของประชากร โดยเฉพาะที่ รพ.เลิดสิน พบผู้ป่วยเข้ารักษาในปี พ.ศ.2554 - 2556 ถึง 2,500 ราย และกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยไม่พบสาเหตุ มีเพียงส่วนน้อยที่ทราบ เช่น ขายาวไม่เท่ากัน สมองพิการ หรือความผิดปกติแต่กำเนิด เป็นต้น... 4 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 14 ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท น้ำลายไหลจากมุมปากนั้นเป็นอาการที่พบบ่อยมากๆ และทุกคนที่มาพบแพทย์ก็จะมีความกังวลใจว่าจะเป็นอาการเตือนของอัมพาต หรือจะเป็นอัมพาตหรือไม่ อาจกล่าวได้ว่าไม่มีวันไหนที่ผมออกตรวจผู้ป่วยแล้วไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวเลย ผมพบทุกวัน บางวันก็พบหลายราย ซึ่งสาเหตุของอาการผิดปกติดังกล่าวนั้นมีสาเหตุได้หลายสาเหตุ ลองติดตามดูครับว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนพบแพทย์ครับ... 4 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน:การแก้ไขภาวะเห็นภาพซ้อน (Binocular diplopia correction) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะเห็นภาพซ้อน(diplopia) หมายถึง การเห็นภาพเดียวหรือวัตถุอันเดียวข้างหน้าเป็น 2 ภาพหรือเป็น 2 สิ่ง เป็นได้ทั้งเกิดจากตาข้างเดียว (monocular diplopia) หมายถึง เมื่อใช้ตาเดียวมองภาพ (โดยปิดตาอีกข้าง) เห็นภาพหนึ่งภาพข้างหน้าเป็น 2 ภาพ ภาวะนี้มักเกิดจากการหักเหของแสงผ่านส่วนต่างๆ ของลูกตาไปโฟกัสที่จอตาไม่สม่ำเสมอ... 3 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“แอนแทรกซ์” เชื้ออันตราย (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนใหญ่การรักษาแอนแทรกซ์มักจะใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ซึ่งรวมถึง ยา Penicillin ยา Doxycycline และ ยา Ciprofloxacin ซึ่งเป็นยาที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration = FDA) การรักษาจะได้ผลดีหากทำในระยะเริ่มต้น เพราะการรักษาที่ล่าช้าทำให้มีโอกาสรอดยาก... 2 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 2 : วัยรุ่นวุ่นวาย (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmentalist) หลายคน ให้คำนิยามของ “วัยรุ่น” (Adolescence) ว่า เป็นช่วงอายุ 12 ปีถึง 20 ปี โดยถือเอาการสิ้นสุดความเป็นวัยรุ่น ณ จุดที่เริ่มทำงาน [เพื่อหาเลี้ยงชีพ] และเป็นอิสระจากความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ (Sanction) ของพ่อแม่โดยสิ้นเชิง... 2 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 13 ปวดขาจนนอนไม่หลับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “หมอขา ยายเป็นอะไรไม่รู้ นอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้ จะนอนก็ปวดขาทุกที พอลุกขึ้นก็หายปวด เลยไม่ได้นอน ตื่นเช้ามาเหนื่อยมากเลย เพราะไม่ค่อยได้นอน ช่วยยายด้วยค่ะ” อาการปวดขาเป็นอาการที่พบได้บ่อย แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการขณะเดิน นอนหรือนั่งพักก็ดีขึ้น แต่บางสาเหตุจะมีอาการเฉพาะตอนนอนเท่านั้น ลองดูครับว่าหมอต้องการทราบอะไรบ้าง ถ้าท่านมีอาการปวดขาตอนนอน... 1 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“แอนแทรกซ์” เชื้ออันตราย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจวิเคราะห์และทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่สงสัย เช่น กรณีผิวหนังจะมีการเพาะเชื้อที่ผิวหนัง หรือบางครั้งก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (Biopsy) ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเชื้อ ทั้งนี้ การทดสอบอาจรวมถึง... 1 กรกฎาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: วัยรุ่น/เยาวชนที่เป็นมะเร็งกับการฆ่าตัวตาย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โดยทั่วไป ทุกคนทั่วโลกและในประเทศไทยยอมรับว่า ผู้ป่วยมะเร็งฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ป่วยโรคอื่นๆและสูงกว่าคนปกติทั่วไป แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนในกลุ่มคนที่มักมีปัญหาชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ คือ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งช่วงอายุ 15-30 ปี ที่เรียกว่าวัยรุ่นและเยาวชน ทั้งนี้เพราะคนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ร่างกายกำลังมีการเปลี่ยนแปลง พึ่งพาภาพลักษณ์ เป็นวัยที่มีปัญหาทางการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ มีสุขภาพจิตที่อ่อนไหวง่ายเพราะขาดประสบการณ์ชีวิต มักมีการตัดสินใจที่หุนหัน... 30 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“แอนแทรกซ์” เชื้ออันตราย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี หนึ่งในการติดเชื้อที่ไม่ได้มาจากสัตว์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2544 ก็คือ มีชาวอเมริกัน 22 คนที่ได้รับเชื้อแอนแทรกซ์จากจดหมาย โดยมี 5 คนที่เสียชีวิต และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้เสพเฮโรอีนด้วยเข็มฉีดยา 54 คน ในยุโรปที่ติดเชื้อด้วย... 30 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 1 : อารัมภบท โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “วัยรุ่น” (Adolescence) เป็นจุดสิ้นสุดของร่างกายและจิตใจในวัยเด็ก แต่เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการไปสู่ “วัยผู้ใหญ่” (Adulthood) การเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปยังผู้ใหญ่นี้ เต็มไปด้วยความท้าทาย ความตื่นเต้น และความกังวล (Anxiety) สำหรับตัววัยรุ่นเอง และพ่อแม่ของวัยรุ่น... 29 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“แอนแทรกซ์” เชื้ออันตราย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ ซีดีซี (Centers for Disease Control and Prevention = CDC) ได้แถลงยืนยันว่า มีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในห้องทดลองลับของรัฐบาลอเมริกันที่นครแอตแลนต้าจำนวนอย่างน้อย 75 คนได้รับเชื้อแบคทีเรียมรณะประเภท “แอนแทรกซ์” เข้าสู่ร่างกาย หลังเกิดเหตุรั่วไหลในการทดลอง โดยขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้ถูกนำตัวเข้ารับการรักษา ณ สถานที่ซึ่งไม่มีการเปิดเผยแห่งหนึ่ง... 29 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน faluk2520 Bright27 Umpilanoo
Frame Bottom