Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 118 : แผนกการตลาด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อาจเป็นที่ถกเถียงกันได้ว่า การบำบัดรักษาในโรงพยาบาลเป็นบริการที่ผู้ป่วยทุกคนต้องการอยู่แล้ว จึงคงไม่ต้องทำการตลาด (Marketing) เลย โดยเฉพาะในแนวความคิด (Concept) แบบดั้งเดิม โรงพยาบาลได้พยายามหลีกเลี่ยงการตลาด แม้จะเต็มใจปรับปรุงภาพลักษณ์ในชุมชน (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด) แต่ก็ต่อต้านการโฆษณาและการแข่งขันด้วยราคา 16 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน ตามใจปาก.... โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ทุกวันนี้ คนเราเผชิญภาวะผิดปกติกัน จนจะกลายเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปราวกลับพลิกตะแคง แต่คนเรายังผจญกับสภาวะที่เรียกว่าทุรกันดารด้านอาหาร เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย เราแออัดกัน และแก่งแย่งกันหลายๆทางอย่างช่วยไม่ได้ 15 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ควันธูป ภัยที่คิดไม่ถึง (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) เป็นก๊าซไม่มีสี กลิ่นฉุนแสบจมูก เหมือนกลิ่นไม้ขีดไฟ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเจือปน เช่น น้ำมันเตา ถ่านหิน 14 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 22: ประสบการณ์ตรงของน้องออย โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หนูอยู่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (community medicine : commed) มาได้ 2 สัปดาห์แล้ว คิดไปคิดมา วิชานี้เหมือนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน และเป็นการพักผ่อนไปในตัว พร้อมทั้งได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนอีกด้วย... 14 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ควันธูป ภัยที่คิดไม่ถึง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้หญิงบางคนที่สูดสารเบนซีนมากเป็นเวลาหลายเดือนจะมีประจำเดือนไม่ปกติและขนาดของรังไข่จะเล็กลง เบนซีนมีผลกระทบโดยตรงต่อความพิการแต่กำเนิด อย่างการความผิดปกติของกระดูกสันหลัง (Spina bifida) และภาวะที่ทารกในครรภ์ไม่มีกะโหลกศีรษะ... 13 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 57: สารก่อโรคตาทารกในครรภ์ (ocular teratogenic agent) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อาจจะเป็น การบริโภคยา สารเคมี การติดเชื้อโรค ได้รับการฉายแสง/รังสีรักษา ตลอดจนภาวะบกพร่องของสารหรืออาหารบางอย่าง ในระหว่างตั้งครรภ์ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของทารกในท้อง/ในครรภ์ที่การแพทย์เรียกว่า teratogenic agent กลไกการเกิดอาจจากสารเหล่านี้... 13 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ควันธูป ภัยที่คิดไม่ถึง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในอดีตธูปทำจากเนื้อไม้หอม (Aromatic wood) หลายชนิดที่ปล่อยกลิ่นหอมออกมาเมื่อมีการจุดไฟ เช่น ไม้จันทน์ขาว (Sandalwood) จันทน์เทศ (Nutmeg) กำยาน (Gum Benzoin) ไม้กฤษณา (Agar wood) กันเกรา (Tembusu) หรือต้นบง หรือโกวบั๊วะ (นำมาผสมน้ำเพื่อให้เนื้อผงธูปเหนียว พอที่จะฟั่นเป็นธูปได้) บดเนื้อไม้ให้เป็นผงละเอียด นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำธูป 12 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 117 : การบริหารจัดการบุคลากร โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อรับบุคลากรใหม่เข้าทำงานแล้ว การบริหารจัดการบุคลากรเป็นเรื่องของการจูงใจให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์กร เพื่อร่วมกันสร้างเสริม (Contribution) ความเจริญก้าวหน้าให้แก่โรงพยาบาล มาตรการที่ใช้วัดขวัญและกำลังใจ (Morale) ซึ่งจะรักษาคน (Retention) ไว้ได้นาน คืออัตราการเข้า-ออกของบุคลากร (Turnover rate) 12 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ควันธูป ภัยที่คิดไม่ถึง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเตือนถึง การจุดธูปไหว้เจ้าตรุษจีนว่าให้ระวังควันพิษ เนื่องจากพบสารก่อมะเร็งเพียบ... 11 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 21: ผลข้างเคียงของยากันชัก โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า วันนี้เป็นวันสุดท้าย และเป็นวันสอบของวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เวลา 2 สัปดาห์ ทำไมมันช่างสั้นเหลือเกิน อาจารย์คะ หนูรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลย วันนี้หนูทำข้อสอบได้ทันเวลา และทำได้เยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อมองไปรอบๆ ตัว สิ่งต่างๆ ก็ดูสวยงามขึ้นกว่าที่เคย อาจจะเพราะกาลเวลาทำให้หนูมีประสบการณ์มากขึ้น และทำให้มุมมองของหนูเปลี่ยนไป ช่วงเวลาที่ผ่านมา ถึงจะเครียดน้อยลง แต่ลึกๆ ในใจ ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเพื่อนอยู่ดี... 11 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คนโสดและคนที่มีชีวิตคู่ส่งผลอย่างไรกับโรคมะเร็ง? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมใหญ่สมาคมหนึ่งด้านโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า ASCO (American Association of Clinical Oncology) ในปี 2013 มีการนำเสนอรายงานการศึกษาที่น่าสนใจมากการศึกษาหนึ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ศึกษาถึงปัญหาสังคมที่มีผลกระทบสำคัญต่อโรคมะเร็ง ทั้งในด้านระยะโรค การรักษา และอัตรารอดชีวิตจากโรคมะเร็ง... 10 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 116 : แผนกทรัพยากรบุคคล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกทรัพยากรบุคคล (Human resources) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแรงงานเป็นต้นทุนกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโรงพยาบาล แผนกนี้รับผิดชอบต่อการดูแลประวัติบุคลากร (Personnel record) และผลประโยชน์ (Benefits) ของบุคลากร... 9 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน กะหล่ำปลี ..ผักที่ถูกลืม โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร กะหล่ำปลี ที่มีสีสันซีดเซียว เมื่อนำมาปรุงอาหารยิ่งซีดจาง ไม่ชวนรับประทาน แต่กะหล่ำปลีกลับมีคุณค่าสารอาหารที่สำคัญมากมาย มีวิตามินซี วิตามินเคสูง ในกะหล่ำปลีสด 1 ทัพพี ให้วิตามินซีและวิตามินเคสูงเกินครึ่งหนึ่งของความต้องการใน 1 วัน 8 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อาหารเสริมวิตามินดี ดีจริงหรือไม่ ? (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดีการได้รับวิตามินดีที่มากเกินไปอาจทำให้ลำไส้ดูดซึมแคลเซียมที่มากเกิน อันเป็นสาเหตุให้เกิดแคลเซียมมากในกระแสเลือด ซึ่งสามารถก่อให้เกิดภาวะ... 7 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 20: ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลังจากที่กลับมาเรียนอีกครั้ง หนูก็รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกมากมาย หนูต้องขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะ ที่ได้ปรับยาให้หนูอีกรอบก่อนจะกลับมาเรียน หลังจากที่หนูตัดสินใจเลือกที่จะควบคุมอาการให้ได้มากขึ้น แม้ว่ายาตัวใหม่จะมีผลอันไม่พึงประสงค์ใดๆ ก็ตาม... 7 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 56: ปัจจัยเสี่ยงการเกิดจอตาบวมในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ป่วยเป็นเวลานาน (10 – 20 ปีขึ้นไป) มักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ภาวะเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดใหญ่ (macrovascular) ที่หัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด , อัมพาตจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่สมอง, นอกจากนั้น เบาหวานยังมีปัญหาที่หลอดเลือดฝอย 6 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อาหารเสริมวิตามินดี ดีจริงหรือไม่ ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Dr. Mark Bolland หัวหน้านักวิจัยจาก The University of Auckland ในนิวซีแลนด์ กล่าวถึงผลงานวิจัยฉบับใหม่ว่า อาหารเสริมวิตามมินดีอาจไม่ได้ป้องกันโรคได้มากอย่างที่หวัง เพราะสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้มีปัญหาการขาดวิตามินดีนั้น อาหารเสริมวิตามินดีจะไม่ช่วยป้องกันปัญหาเรื่องของ กระดูก หัวใจและหลอดเลือด หรือมะเร็ง... 6 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หยุดบุหรี่ หยุดเสี่ยง (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในปี พ.ศ. 2533 ศัลยแพทย์ได้สรุปความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ไว้ดังนี้... 4 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ซุปเปอร์ฟู้ด” อาหารมหัศจรรรย์ โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดที่ชัดเจน แต่ก็มีหนึ่งคนในสิบคนที่เชื่อว่า “ซุปเปอร์ฟู้ด” (Superfood) สามารถป้องกันมะเร็งได้ โดยบทวิจัยของ Bupa's Cromwell Hospital ได้เปิดเผยว่า มีคนอังกฤษร้อยละ 11 ที่คิดเช่นนั้น ทั้งยังคิดว่าการกินซุปเปอร์ฟู้ดจะมีประโยชน์มากกว่ากินอาหารที่สมดุลเสียอีก... 4 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หยุดบุหรี่ หยุดเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การสูบบุหรี่ยังทำให้ร่างกายกำจัดยาบางชนิดได้เร็วกว่าปกติ ดังนั้นเมื่อมีการเลิกบุหรี่อาจจะทำให้ระดับยาเปลี่ยนแปลงไป และทำให้รู้สึกไม่สบายตัว จึงควรปรึกษาแพทย์ด้วย 3 กุมภาพันธ์ 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติอัตรารอดจากมะเร็งปากมดลูกของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคที่มากับสายตาสั้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน ช่วยแม่หนูด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สตีเว่น จอห์นสัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Fangfang14
Frame Bottom