Frame Top
เว็บบอร์ด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสมองของมนุษย์เราทำหน้าที่ในการคิด ออกคำสั่ง ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นสมองจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญอวัยวะหนึ่งของร่างกายมนุษย์เรา (ถ้าสมองตายจึงเท่ากับเสียชีวิต) เมื่อสมองมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ส่งผลทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายผิดปกติ ความผิดปกติของสมองเราพบได้ทั้งมีรอยโรคในสมอง... 5 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การแย่งชิงอำนาจ (Power struggle) เป็นผลที่ตามมาจากการแสวงหาอิสรภาพของวัยรุ่น ซึ่งมักสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพ่อแม่ได้ ด้วยความรู้สึกในเชิงบวกซึ่งกันและกัน ผ่านการเจรจารอบใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์อยู่ในระดับเสมอภาคยิ่งขึ้น ดังนั้นวัยรุ่นที่แสวงหาอิสรภาพ ได้กลายเป็นผู้พึ่งพาตนเอง เมื่อสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ “เสมือนเพื่อน” กับพ่อแม่ได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 72 : ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การแย่งชิงอำนาจ (Power struggle) เป็นผลที่ตามมาจากการแสวงหาอิสรภาพของวัยรุ่น ซึ่งมักสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพ่อแม่ได้ ด้วยความรู้สึกในเชิงบวกซึ่งกันและกัน ผ่านการเจรจารอบใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์อยู่ในระดับเสมอภาคยิ่งขึ้น ดังนั้นวัยรุ่นที่แสวงหาอิสรภาพ ได้กลายเป็นผู้พึ่งพาตนเอง เมื่อสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ “เสมือนเพื่อน” กับพ่อแม่ได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus pulmonary syndrome = HPS) เป็นกลุ่มของไวรัสที่พบในสัตว์ฟันแทะทำให้เกิดโรคในคน เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่พบมานานกว่าร้อยปีหรืออาจนับเป็นพันปีมาแล้ว แต่ไม่มีใครทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุ อาการที่พบมีตั้งแต่แบบไม่รุนแรงจนถึงรุนแรง อาการรุนแรงจะเกิดที่ปอดหรือไต ซึ่งต้องรีบให้การรักษา เนื่องจากทำให้เสียชีวิตได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การตรวจลานสายตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นที่ทราบกันว่า ลานสายตาที่ผิดปกติ เป็นสิ่งที่ตรวจพบได้ในโรคต้อหินที่สำคัญอันหนึ่ง โดยเฉพาะต้อหินเรื้อรัง ลานสายตา นอกจากวินิจฉัยโรคต้อหิน (เพราะจะมีลักษณะเฉพาะ) ยังช่วยดูผลการรักษา ช่วยพยากรณ์โรคว่าต้อหินถึงขั้นรุนแรงแค่ไหน ในโปรแกรมใหม่ ๆ ดูการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึ่ง ยังบอกถึงแนวโน้มการสูญเสียสายตาในภายภาคหน้าว่ามีมากน้อยแค่ไหนได้ด้วย... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า องค์ประกอบสำคัญหนึ่งของสมอง คือ น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (CSF: cerebrospinal fluidหรือ ซีเอสเอฟ) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในซีเอสเอฟ (CSF) นั้นมีหลายกรณี เช่น การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง (meninges) ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา วัณโรค เป็นต้น การอักเสบของเนื้อสมอง (encephalitis) ได้แก่ เชื้อไวรัส หรือฝีในสมอง เป็นต้น... 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า โรคที่มีการพยากรณ์ว่าจะเกิดมากจะต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการ ป้องกันโดยจะต้องส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้จัดเตรียมยา อุปกรณ์ และต้องสื่อสารถึงประชาชนให้รับทราบและให้ป้องกันโรคด้วยตัวเอง โดยจะต้องป้องกันโรคล่วงหน้า ซึ่งวิธีการสำคัญที่ใช้ในการป้องกันคือ การให้วัคซีน โดยจะนำวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ มาใช้ให้มากขึ้น... 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต้อหิน (Glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ต้อหินทุกชนิดถ้าไม่รับการรักษาตามักจะมัวลง บางรายถึงขั้นตาบอด ต้อหินเฉียบพลันนอกจากตาบอดแล้วยังทรมานจากการปวดตาและตาแดงตลอดเวลา ส่วนต้อหินเรื้อรังถ้ารักษาล่าช้าหรือรักษาไม่สม่ำเสมอ ตาจะมัวลงอย่างช้าๆ บางรายถึงขั้นตาบอดโดยที่มักไม่ปวดตาเรียกกันว่า “ตาบอดตาใส” 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ความสัมพันธ์ระหว่าง มะเร็งเต้านม ความอ้วน และวัยหมดประจำเดือน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เรื่องนี้ ยังอยู่กับความอ้วน และก็ยังคงพูดถึงมะเร็งเต้านม เพราะเป็นมะเร็งพบบ่อยที่สุดของผู้หญิง โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก การแพทย์ตะวันตก จึงพยายามศึกษาในทุกรูปแบบ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง เพราะตระหนักว่า การป้องกันเท่านั้น ที่จะเอาชนะโรคนี้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่ต้องใช้จ่ายมหาศาลในการรักษา... 2 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานแถลงข่าวในหัวข้อ "กรมควบคุมโรค...พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองในปี 2558" ว่า กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังในระหว่างปี 2548 - 2557 เพื่อดูแนวโน้มของการเกิดโรคในปี 2558 เพื่อจะได้เตรียมการรับมือได้ทัน โดยนำมาพยากรณ์โรคทางวิทยาศาสตร์แล้วแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ... 2 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 71 : ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นที่ปรับตัวได้ดีที่สุด มักเป็นผู้ที่ดำรงความผูกพัน (Attachment) อย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ แม้จะได้รับอิสรภาพ (Autonomy) และเตรียมพร้อมที่จะแยกตัวออกไป [เหมือนนกที่เพิ่งบินออกจากรังเป็นครั้งแรกในชีวิต] ดังนั้น สิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุดคือ อิสรภาพกับความผูกพัน และการพึ่งพาตนเอง (Independence) กับ การพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependence) 1 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional Assessment) Part4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การซักประวัติการรับประทานอาหาร สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ Dietary recall สามารถทำได้โดยการซักถามอาหาร และเครื่องดื่มที่ผู้ป่วยรับประทานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา วิธีนี้สามารถได้ข้อมูลจากผู้ป่วยในเวลาอันรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดในผู้สูงอายุที่หลงลืมง่าย และไม่สามารถประเมินพฤติกรรมหรือแบบแผนการรับประทานอาหารในระยะยาวได้ 28 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฟันผุ ไม่ใช่เรื่องของเด็ก (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำก่อนที่อาการจะกำเริบ ยิ่งพบปัญหาได้เร็วเมื่อไรก็ยิ่งมีโอกาสรักษาให้ได้ผลดีและเร็วเท่านั้น โดยการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตำแหน่งที่เกิดด้วย ซึ่งอาจใช้วิธีรักษาโดย... 26 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: หยอดยาผิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณยายแม้นนั่งดูทีวีอยู่ เกิดอาการแสบตาจึงหันไปหยิบขวดยาที่อยู่ข้างตัวขึ้นหยอดตาโดยคิดว่าเป็นน้ำตาเทียม ซึ่งใช้หยอดเป็นประจำเวลารู้สึกแสบตา เมื่อหยอดเข้าตาขวา รู้สึกแสบตาผิดปกติจากที่เคยใช้ แต่ไม่ได้เอะใจ จึงหยอดเข้าตาซ้ายด้วย หลังจากหยอดยาจึงรู้สึกแสบ เจ็บตา น้ำตาไหลพราก ลูกๆ จึงรีบเข้ามาช่วยดู คุณยายแม้นแสบและปวดตามากไม่ยอมลืมตา... 26 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (electrodiagnosis) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย นอกจากโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็คือ โรคของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยมีอาการชาของแขนขาร่วมกับอาการอ่อนแรง หรือมีอาการอ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อของต้นแขนต้นขา กรณีแพทย์คิดว่ารอยโรคอยู่บริเวณส่วนของเส้นประสาทหรือส่วนของกล้ามเนื้อ หรือส่วนของรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ 26 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฟันผุ ไม่ใช่เรื่องของเด็ก (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทุกคนมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้ และหากมีปัจจัยดังต่อไปนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ตำแหน่งของฟัน – ฟันผุส่วนใหญ่เกิดในฟันด้านในคือฟันกรามหลัง (Molar) และ ฟันกรามหน้า (Premolar) เพราะฟันเหล่านี้มีร่อง (Grooves) หลุม (Pits) และ ซอก (Crannies) มาก ซึ่งสามารถเป็นแหล่งสะสมอนุภาคของอาหาร (Food particles) นอกจากนี้ยังยากต่อการทำความสะอาดอีก คราบแบคทีเรียจึงเกิดได้ง่าย และเจริญเติบโตอยู่ระหว่างฟันด้านใน ก่อให้เกิดกรดและทำลายเคลือบฟัน... 25 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 70 : ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในพัฒนาการที่วัยรุ่นเผชิญ คือการบรรลุสภาวะ “สุกงอม” (Mature) และความรู้สึกเป็นอิสระ (Autonomy) หรือความสามารถที่จะตัดสินใจเองได้ และการจัดการกับชีวิตตนเองโดยไม่ต้องพึงพาผู้อื่นมากเกินไป หากวัยรุ่นจะกลายเป็นผู้ใหญ่ได้ เขาจะต้องไม่เร่งรีบกลับบ้านไปแสวงหาไออบอุ่น (Loving hug) ทุกครั้งที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจ (Setback) หรือต้องอาศัยพ่อแม่ ให้พาไปที่ทำงานหรือเตือนเขาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ... 25 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจเอ็มอาร์ไอสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจซีทีสแกน (CT scan brain) เป็นการตรวจที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการตรวจเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่ถ้าในปัจจุบันผู้ป่วยมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทส่วนหนึ่งจะมาพบแพทย์ด้วยการถือซองใส่แผ่นฟิลมส์หรือถุงใส่ฟิลมส์เอ็มอาร์ไอมาพบแพทย์ระบบประสาทบ่อยมาก ถึงแม้การตรวจดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากถึง 10,000 – 12,000 บาท และก็มีเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น... 24 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฟันผุ ไม่ใช่เรื่องของเด็ก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ฟันผุเป็นปัญหายอดนิยมของคนทั่วโลก คนส่วนใหญ่มักคิดว่ามีเพียงเด็กเท่านั้นที่ฟันผุได้ แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เพราะเมื่ออายุมากขึ้น เหงือกจะร่นลงหรือเป็นโรคเหงือกอักเสบ (Gum disease) ซึ่งทำให้เกิดคราบแบคทีเรียที่รากฟันได้ และเมื่อมีการกินอาหารที่ประกอบด้วยน้ำตาลเป็นจำนวนมากก็ทำให้เกิดฟันผุได้มากขึ้น... 24 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: โรคมะเร็งกับความอ้วน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาทางการแพทย์ ให้ผลศึกษาตรงกันว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งชนิดพบบ่อยหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งไต มะเร็งต่อมไทรอยด์ คือภาวะ/โรคอ้วน... 23 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom