Frame Top
เว็บบอร์ด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 25: หลายหมอดีกว่าหมอเดียว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายหัวดีกว่าหัวเดียว หรือหัวเดียวกระเทียมลีบ ซึ่งบ่งบอกว่าหลายๆ คนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ย่อมดีกว่าคนเดียวคิดคนเดียว ทำคนเดียว ซึ่งก็นำมาใช้ในวงการแพทย์ได้ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายเจ็บป่วยด้วยโรคที่วินิจฉัยยากมาก ต้องให้แพทย์หลายๆ คนช่วยกันคิดว่าเป็นโรคอะไร หรือบางคนก็เป็นหลายโรค ซึ่งต้องอาศัยแพทย์หลายสาขาช่วยกันรักษา... 7 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สุกใส (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคสุกใส เป็นโรคที่เกิดและมีการระบาดสูงในช่วงฤดูหนาว โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคสุกใส ตั้งแต่เดือนมกราคม–กันยายน พ.ศ.2557 พบผู้ป่วยโรคสุกใส จำนวน 74,299 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยพบว่าผู้ป่วยโรคสุกใสใน ปี พ.ศ.2557 มีรายงานเป็น 1.87 เท่า เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน... 6 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระจกตาเทียม (Keratoprosthesis) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระจกตาดทียม เป็นอวัยวะเทียมที่สร้างเพื่อทดแทนกระจกตาที่ผิดปกติรุนแรงถึงขั้นที่มิอาจรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนกระจกตา( corneal transplant) ได้ เป็นอวัยวะเทียมที่นำมาฝัง โดยวางทับส่วนหน้าของลูกตาแทนกระจกตาที่ฝ้าขาว โดยอวัยวะเทียมอันนี้ ตรงกลางต้องใส่เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปถึงจอตาถึงจะมีการรับภาพของจอตาเกิดขึ้น ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคของกระจกตาอย่างรุนแรง... 6 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 24: อยากหายไวๆ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคบางโรคเป็นแล้วรักษาหาย เช่น ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ไข้หวัด แต่บางโรคก็ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบ บางโรคการรักษาเป็นเพียงแค่การรักษาตามอาการเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขลักษณะการดำเนินโรคได้ 4 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 38 : ผลทางจิตจากวัยเจริญพันธุ์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยแสดงว่า มาตรการควบคุมน้ำหนักที่คัดสรรโดยวัยรุ่น สอดคล้อง (Correspond) กับความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของร่างกายที่เขาประสบอยู่ สาววัยรุ่นพยายามอดอาหาร (Diet) เพื่อลดน้ำหนักให้มีรูปร่างผอม 4 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ปริมาณรังสีจากการตรวจโรคหัวใจในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ กลุ่มเด็กโรคหัวใจ เป็นกลุ่มเด็กที่พบได้น้อย และโรคมักเป็นแต่กำเนิด ซึ่งการรักษาที่สำคัญ คือการผ่าตัด และอาจจำเป็นต้องผ่าตัดมากกว่า 1ครั้งขึ้นไป รวมถึงก่อนและหลังผ่าตัดจะต้องใช้การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการเอกซเรย์ ซึ่งเป็นรังสีเอกซ์ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการตรวจทางรังสีบ่อยมาก มักรวมไปถึงการตรวจที่ยุ่งยากซับซ้อน... 3 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 37 : จากกายสู่ใจในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยแสดงว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากเด็กไปสู่วัยรุ่น และผลลัพธ์เป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการอัตลักษณ์ (Identity) ของวัยรุ่น วัยรุ่นที่มีความรู้สึกในเชิงบวกเกี่ยวกับร่างกายตนเอง โดยเฉพาะรูปลักษณ์ (Appearance) มีแนวโน้มที่จะประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) สูง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน... 2 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: กินอย่างไรเมื่อต้องฟอกไต ตอนที่ 3 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยหลายท่านเข้าใจว่า เมื่อฟอกไตแล้วจะรับประทานอาหารรสชาติได้ก็ได้ ซึ่งในความเป็นจริงการฟอกไต ไม่ได้ทำให้การทำงานของไตเหมือนเดิม ของเสียที่คั่งยังคงมี หากผู้ป่วยไม่ระมัดระวังก็จะทำให้ของเสียสูงเกินว่าที่จะล้างไตได้กำไร... 1 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 23: ไม่มั่นใจ ไม่ไว้ใจ ตอนที่ 2 โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สืบเนื่องจากบอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 22 ที่ผมแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพราะสะดวกกว่าที่มารักษาโรงพยาบาลใหญ่ และถ้าโรงพยาบาลใกล้บ้านมียาด้วยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะมารักษาให้ไกล... 31 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: อันตรายจากแสงสีน้ำเงิน (Blue light hazard) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คนส่วนมากจะทราบกันดีว่า รังสียูวีให้โทษต่อตา ในปัจจุบันเลนส์แว่นตาส่วนใหญ่จึงมักเคลือบสารกันยูวี ในความเป็นจริงรังสีน้ำเงินซึ่งถือเป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นใกล้กับแสงยูวี บางคนจึงเรียกว่า รังสี near UV ทั้ง ยูวี และรังสีน้ำเงิน มีพลังสูงก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี (photochemical change) ในจอตาได้พอๆ กัน... 30 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 36 : จากกายสู่ใจในวัยรุ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เขาประสบในวัยเจริญพันธุ์? ผลการวิจัยแสดงว่า ในสังคมตะวันตก สาววัยรุ่นมักจะกังวัลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ (Appearance) ของตนเองในสายตาของผู้อื่น เธอหวังว่า จะได้รับการมองว่า เธอสวยมีเสน่ห์ (Attractive) สอดคล้องกับอุดมคติของสตรี (Feminine ideal) อาทิ รูปร่างบอบบาง (Slim)... 29 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 22: ไม่มั่นใจ ไม่ไว้ใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แต่ละวันผมออกตรวจผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก ผมจะมีผู้ป่วยประมาณ 60 คน ต่อ 3 ชั่วโมง ซึ่งก็ถือว่าว่าไม่มากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัด แต่สำหรับโรงเรียนแพทย์ก็ถือว่ามากพอควร ที่น่าสนใจคือ ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเป็นผู้ป่วยที่สามารถรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ แต่ด้วยหลายๆ เหตุผล ผู้ป่วยจึงไม่ยอมรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน ดังเรื่องที่ผมจะบอกเล่าต่อไปนี้... 28 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผลการรักษาโรคมะเร็ง ตอนที่ 3 (ตอนจบ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ขอเล่าต่อถึงเหตุผลที่ไม่ใช่เฉพาะระยะโรคมะเร็งเท่านั้นที่เป็นตัวบอกการพยากรณ์โรค แต่มีปัจจัยสำคัญอีกหลายปัจจัย ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่แพทย์มะเร็งผู้ให้การรักษาผู้ป่วยเท่านั้นที่จะทราบ ซึ่งเล่าไปแล้วใน 2 ตอน ครั้งนี้เป็นตอนที่ 3 และเป็นตอนจบของเรื่องนี้... 27 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 35 : แนวโน้มทางเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นได้วิวัฒนาเป็นรักร่วมเพศ [เดียวกัน] (Homosexual) รักต่างเพศ (Heterosexual) หรือ รักทวิเพศ (Bisexual) ได้อย่างไร? คำตอบในมิติหนึ่งก็คือ เขาไม่มีทางเลือก เพราะเป็นเรื่องของร่างกาย (Biological) ที่ทำให้เป็นเช่นนั้น แต่ส่วนหนึ่งของความลึกลับเกี่ยวกับแนวโน้มทางเพศ (Sexual orientation) ก็คือรหัสของ ยีน/จีน (Genetic code)... 26 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ในกินอย่างไรเมื่อต้องฟกไต ตอนที่ 1 ผู้เขียนกล่าวถึงกลุ่มอาหารเนื้อสัตว์ที่ควรเลือกรับประทาน สำหรับตอนที่ 2 จะกล่าวถึงหมวด คาร์โบไฮเดรตน้ำยาที่ผู้ป่วยล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดหรือโรคไตเรื้อรังจะมีส่วนผสมของน้ำตาล ซึ่งเป็นสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ที่จะให้พลังงานแก่ผู้ป่วยได้เช่นกัน... 25 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 21: เครียดจนชัก เพราะอยากมีลูก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักพบได้ทุกเพศทุกวัย ผลกระทบของอาการชักต่อผู้ป่วยมีหลายประการ เช่น ขาดความมั่นใจ อุบัติเหตุจากการชัก ไม่ควรขับรถ ไม่ควรเล่นกีฬาที่มีการปะทะ นอกจากนี้ผู้ป่วยหญิงที่เป็นลมชักต้องได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เช่น มีบุตรยาก ลูกอาจเกิดความพิการแต่กำเนิด ปัญหาแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ได้... 24 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: งูสวัดขึ้นตา(Herpes zoster ophthalmicus) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes zoster ซึ่งเป็นตัวเดียวกับโรคอีสุกอีใสในเด็ก กล่าวคือ เมื่อวัยเด็กเป็นอีสุกอีใส เมื่อหายจากโรคแล้วไวรัสตัวนี้จะแฝงอยู่ในร่างกายเราในปมประสาทนานหลายปี อาจก่อโรคในภายหลัง สำหรับงูสวัดที่แฝงอยู่ในปมประสาทสมองคู่ที่ 5 (Trigeminal nerve) โดยเฉพาะกิ่งที่มาเลี้ยงบริเวณหน้าผาก เปลือกตาบน เยื่อบุตาส่วนบน เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด... 23 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความน่ากลัวของบลูไลท์ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แสงที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนี้แบ่งออกได้ทั้งหมดเป็น 7 สี (สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสดและแดง) แสงสีน้ำเงินเป็นสีที่ให้ความสว่างมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ทำให้ดวงตาเป็นอันตรายได้มากที่สุดด้วย (ทุกสีสามารถทำอันตรายต่อดวงตาได้ทั้งหมด)... 23 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 34 : แนวโน้มทางเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ส่วนหนึ่งของการเกิด (Establish) อัตลักษณ์ (Identity) ทางเพศ คือการเริ่มรับรู้แนวโน้มทางเพศ (Sexual orientation) หรือความชื่นชอบคู่ครองทางเพศ (Sexual partner) ที่เป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้าม แนวโน้มทางเพศ เกิดขึ้นบนช่วงต่อเนื่อง (Continuum) ระหว่างแนวโน้มรักต่างเพศ (Heterosexual) แนวโน้มรักร่วมเพศ [เดียวกัน] (Homosexual) หรือแนวโน้มรักทวิเพศ (Bisexual) [กล่าวคือ สามารถรักต่างเพศและรักร่วมเพศในเวลาเดียวกัน]... 22 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความน่ากลัวของบลูไลท์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะเลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามากกว่าร้อยละ 80 สาเหตุมาจากการได้รับรังสียูวี (UV) 400, ยูวีเอ (UVA) 1 และแสงสีฟ้าจากการจ้องมองคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นเวลานานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน... 22 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul nattaphong_123
Frame Bottom