Frame Top
เว็บบอร์ด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจความสามารถของสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้พบโรคทางระบบประสาทที่พบในผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม ส่งผลให้เป็นภาระของครอบครัว สังคม และประเทศ... 17 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารเรืองแสงที่คิดไม่ถึง โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีรายงานข่าวจากต่างประเทศแจ้งว่า นักท่องเที่ยวจีนกว้านซื้อผ้าอนามัยทั่วแดนอาทิตย์อุทัย ทำให้ร้านค้าหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นติดป้ายเป็นข้อความภาษาจีนว่า จำกัดการซื้อผ้าอนามัยคนละ 2 ชิ้นเท่านั้น หลังผ้าอนามัยที่ผลิตในประเทศจีนถูกตรวจพบว่ามีสารเรืองแสง ที่ทำให้สินค้าดูขาวสะอาด แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 16 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาจะมีจุดประสงค์ที่จะเติมไทอามีนที่ขาด ด้วยการให้อาหารเสริมไทอามีน ซึ่งอาจทำได้ด้วยการฉีดหรือกินทางปาก พร้อมวิตามินอื่นๆ หลังจากนั้นอาจทำการตรวจเลือดอีกเพื่อดูว่าร่างกายตอบสนองต่ออาหารเสริมไทอามีนนั้นอย่างไร.... 15 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 75 : การปรับตัวของวัยรุ่นในโรงเรียน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักการศึกษามีความกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนต้อง “เปลี่ยนผ่าน” (Transit) จากโรงเรียนประถมศึกษาไปยังมัธยมศึกษา อาทิ การประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ที่สูญเสียไป ความสนใจในโรงรียนที่ลดลง คะแนนสอบที่ตกต่ำ และการก่อปัญหาที่เพิ่มขึ้น... 15 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษามะเร็งอัณฑะ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งอัณฑะ(มะเร็งเฉพาะในเพศชาย) เป็นมะเร็งชนิดพบได้น้อย ในคนไทยพบได้เพียง 0.6 รายต่อประชากรชายไทย 1 แสนคน แต่เมื่อพบ จะพบสูงในวัยฉกรรจ์ คือ อายุช่วง 20-35 ปี มักเกิดข้างเดียว ซ้ายหรือขวาเท่ากัน โอกาสเกิด 2 ข้างประมาณ 5% เป็นมะเร็งที่ตอบสนองได้ดีมากทั้งจากยาเคมีบำบัด... 15 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับอาการของ Infantile beriberi อาจเกิดกับทารกอายุระหว่าง 2-6 เดือน ที่แม่ขาดสารอาหาร อาการเฉียบพลันอาจทำให้เด็กหายใจลำบาก (Dyspnea) เขียวคล้ำเนื่องจากขาดออกซิเจน (Cyanosis) และทำให้หัวใจวายตายได้ ส่วนอาการอื่นๆ ได้แก่... 14 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการให้โภชนบำบัด (Principle of nutrition support) Part1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การพิจารณาให้โภชนบำบัด ในผู้ป่วยที่ขาดอาหารมีหลักการในการให้โดยคำนึงถึงความรุนแรงของการขาดอาหารโรคหรือภาวะที่เป็นอยู และความรุนแรงของความเครียดทางเมตาบอลิก กล่าวคือหากผู้ป่วยมีการขาดอาหารไม่รุนแรงและไม่มี ความเครียดทางเมตาบอลิกที่รุนแรงอาจให้เพียงน้ำเกลือประมาณ 7-10 วัน หากมีการขาดอาหารปานกลาง... 14 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงในการเป็นโรคเหน็บชา ได้แก่ ทารกที่กินนมแม่ โดยที่แม่ขาดวิตามินบี 1 หรือทารกที่กินนมซึ่งไม่ได้เพิ่มส่วนผสมของวิตามินบี 1 ผู้ที่กินอาหารบางชนิดที่ผลิตเอนไซม์ที่ยับยั้งการทำงานของวิตามินบี 1 ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้ขาดความสามารถในการดูดซึมวิตามินบี 1 จากอาหาร ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการเห็นผลเมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้... 13 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคนี้จะพบในคนที่ผอมแห้งแรงน้อย แต่แท้จริงคนทั่วไปก็ป่วยโรคได้ เพราะพฤติกรรมการกินที่ขาดวิตามินบี 1 ทั้งการกินแต่ข้าวขาว อาหารขยะต่างๆ หรืออาหารที่มีสารทำลายวิตามินบี 1... 12 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การนวดตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การนวดหรือกดลูกตาที่จักษุแพทย์ใช้กันบ้าง และควรทำโดยแพทย์เท่านั้น เพราะแพทย์จะสังเกตและทราบความเหมาะสม ความแรงของการกด การนวดตาที่พบและเป็นที่ยอมรับของจักษุแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่... 12 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงเรื่อง “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการขาดวิตามินบี 1” ว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ได้ตรวจพบผู้ต้องขังในเรือนจำแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาการป่วยแขนขาอ่อนแรง ชาตามปลายมือ ปลายเท้า และร่างกาย จำนวน 78 ราย มีอาการรุนแรง 3 ราย และในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย... 11 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 74 : ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อหนุ่ม-สาวได้พัฒนามิตรภาพกับเพศตรงข้ามมากขึ้น ก็มักแยกตัวออกเป็นคู่ๆ (Couple) แต่ก็ยังกิน-เที่ยว (Dating) เป็นคู่ใน “กลุ่มชน” (Clique) ย่อยในระยะแรก จากนั้นก็ค่อยๆ แยก (Disintegrate) เป็นคู่เดี่ยว บทบาทของ “ฝูงชน” (Crowd) ก็ลดลงด้วย หลังจากที่ช่วยให้วัยรุ่นสร้าง “อัตลักษณ์ทางสังคม” (Social identity) ในการนำหนุ่ม-สาวมารวมตัวกัน... 11 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตัดตรวจชิ้นเนื้อ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทเริ่มต้นขั้นตอนสำคัญ คือ การได้ประวัติที่สมบูรณ์ร่วมกับการตรวจร่างกายที่แม่นยำ จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้เป็นส่วนใหญ่ ต่อจากนั้นบางกรณีจะต้องตรวจเพิ่มเติม เช่น ซีทีสแกน เอมอาร์ไอ คลื่นไฟฟ้าสมอง ตรวจเลือด เป็นต้น... 11 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แม้ว่าสารปรอทจะพบได้จากพืชและสัตว์ที่ดูดซึมจากน้ำทะเล ตะกอนจากหนองน้ำ (Lacustrine sediments) ดิน และอากาศ ตามขบวนการสะสมสารพิษที่จะเพิ่มขึ้นตำลำดับขั้นในห่วงโซ่อาหาร (Biomagnification) หรือการใช้วัสดุที่มีสารปรอท เช่น การอุดฟัน (Amalgam dental restorations) และหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์... 10 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจหลอดเลือดสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตเป็นโรคซึ่งคนส่วนใหญ่กลัวไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว และพยายามหาทางไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว ไม่ว่าการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การทานยาป้องกัน การควบคุมโรคประจำตัวที่มีอยู่ให้ดี เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค นอกจากนี้ยังพยายามตรวจร่างกายด้วยวิธีต่างๆ... 10 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำให้ผู้หญิงโดยเฉพาะหญิงที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรว่า ไม่ควรรับประทานอาหารทะเลและปลาที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารปรอท เช่น ปลากระโทงดาบ ปลาฉลาม ปลาทูน่า ปู หอย ในปริมาณเกินกว่า 200 กรัมต่ออาทิตย์ หรือไม่ควรเกิน 1 - 2 ครั้งต่ออาทิตย์... 9 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: โรคอ้วนกับมะเร็งของผู้ชาย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟัง มักหนักไปในทาง มะเร็งของผู้หญิง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม วันนี้จะคุยเรื่อง มะเร็งในผู้ชายบ้าง มะเร็งของผู้ชาย มักมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญจาก การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจุบัน คือ การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ที่เพิ่มโอกาสติดเชื้อไวรัสเอชพีวี... 9 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 73 : ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) มีความสำคัญมากในโรงเรียน ในช่วงต้นของวัยรุ่น เขาจะใช้เวลากับเพื่อนฝูงมากกว่าพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ โดยมักจะรวมตัวกันเป็น “กลุ่มชน” (Clique) ซึ่งมักประกอบด้วยสมาชิก 4 ถึง 8 คน ผู้มี “ค่านิยม” (Value) และความชอบในกิจกรรมเดียวกัน 8 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง อันตรายจากสารปรอทว่า อาจก่อให้เกิดโรคภูมิต้านตนเองได้ 8 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional Assessment) Part5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาการทางระบบทางเดินอาหาร (GI tract symptoms) อาการปวดท้อง คลี่นไส้ อาเจียน อาจทำให้ได้รับอาหารได้น้อยลง หรือมีอาการท้องเสียอาจเกิดจากการย่อยหรือการดูดซึมที่ผิดปกติ อาการของการขาดสารอาหาร (symptoms of nutrient deficiency) อาการของการขาดเกลือแร่ เช่น ชาบริเวณใบหน้า รอบปาก อาจเกิดจากการขาดแมกนีเซียมหรือ แคลเซียม... 6 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom