Frame Top
เว็บบอร์ด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 2 ความเกรงใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เราคงได้ยินคำพูดที่ว่า “ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี” ความเกรงใจก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆ ครับ แต่บางครั้งเมื่อเรามีข้อสงสัยก็ต้องสอบถาม สิ่งนี้อาจเป็นข้อด้อยที่พบได้บ่อยๆ ในสังคมไทย คือ ไม่ค่อยมีการสอบถาม ไม่ว่าจะเข้าใจดีหรือไม่เข้าใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยเมื่อมาพบแพทย์ก็จะไม่กล้าถามหมอเลย เพราะเกรงใจ... 19 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน โยคะกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โยคะ (Yoga) เป็นศาสตร์หนึ่งในการฝึกร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้อยู่ในสมดุล เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้ง ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ดังนั้นเมื่อได้รับการฝึกอย่างถูกวิธี จะส่งผลให้ผู้ได้รับการฝึกมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์สำหรับผู้ที่ฝึกโยคะอย่างถูกวิธี ซึ่งทางการแพทย์หลายสาขา ได้นำโยคะเข้ามาเป็นการแพทย์สนับสนุน หรือการแพทย์ผสมผสานในการรักษาโรคเรื้อรังต่าง ที่รวมถึงการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง... 18 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 15 : พัฒนาการทางร่างกายในวัยรุ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หลังจากนั้น อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายจะลดลง สาววัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีความสูงขึ้นเพียง 2.5 เซ็นติเมตรหลังจากเริ่มมีประจำเดือน (Menarche) ในขณะที่หนุ่มวัยรุ่นจะเจริญเติบโตขึ้น 2.5 ถึง 3 ปีตามหลัง โดยเริ่มช่วงก้าวกระโดด เมื่ออายุ 13 ปี แต่หลังจากนั้นจะโตไล่ทันแล้วแซงหญิงในช่วงวัยรุ่น อายุประมาณ 14 - 15 ปี อันเป็นความสูงที่สุด (Peak)... 17 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: กินป้องกันโรคโรคโลหิตจาง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โลหิตจาง เป็นภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดจำนวนน้อยลงกว่าปกติจะมีอาการซีด เหลือง เหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย มึนศีรษะ เบื่ออาหาร ใจสั่น หายใจลำบาก โรคโลหิตจางส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการขาด ธาตุเหล็ก ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง... 16 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 1 ที่มาที่ไป โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บอกเล่าเก้าสิบ ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า บอกกล่าวให้รู้ ผมมีเจตนาที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆ ในการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยในแต่ละวันของผมให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ว่า การเจ็บป่วยต่างๆ นั้นสามารถแก้ไข ป้องกัน รักษาให้ดีขึ้น โดยการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่ผ่านมา... 15 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: โบทอก (Botox) ในโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Botox หรือ Botulinum toxin บางคนเรียกว่า sausage poison หรือ fatty poison ทำนองว่าเป็นพิษจากไส้กรอก ทั้งนี้เพราะ bacteria ที่ให้ toxin ตัวนี้ คือ Clostridium botulinum มีมากในเนื้อที่ทำไส้กรอกที่เริ่มจะเสีย คำว่า botulus เป็นภาษาละตินแปลว่า ไส้กรอก สารพิษหรือ toxin ตัวนี้มีฤทธิ์ขัดขวางการส่งกระแสประสาท... 14 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 14 : จากสมองสู่ร่างกายในวัยรุ่น โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ใหญ่บางคนสังเกตว่า เมื่อเด็กเจริญเติบโตจนถึงวัยรุ่น (Adolescent) ก็จะเริ่มตั้งคำถามในเชิงสมมุติฐาน (Hypothetical) “อะไรจะเกิดขึ้นถ้า . . .” และในเชิงนามธรรม (Abstraction) อาทิ ความจริง และความยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดเหล่านี้ สัมพันธ์กับพัฒนาการสมองในช่วงปลายหรือไม่?... 13 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 25 ทำไมหมอจึงถาม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อท่านผู้อ่านได้ติดตามบทความใน blog ตอนต่างๆของหัวข้อ “เมื่อคุณพบแพทย์” มาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ อาการผิดปกตินั้น จะเห็นได้ว่าแพทย์จะถามคำถามมากมาย ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับอาการนั้นๆ เลย ท่านผู้อ่านคงเกิดความสงสัยว่า “ทำไม” ทำไมหมอจึงถามอะไรก็ไม่รู้ จนผู้ป่วย ญาติก็ตอบไม่ได้ ลองมาดูเหตุผลครับว่า ทำไมหมอจึงถาม แล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไร... 12 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การผ่าตัดรังไข่เพื่อป้องกันมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มีโรคมะเร็งอยู่ 2 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับ รังไข่ คือ โรคมะเร็งรังไข่ ซึ่งเกี่ยวข้องเพราะเป็นโรคของรังไข่เองโดยตรง และโรคมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้องกับรังไข่ คือ รังไข่เป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดและต่อการลุกลามแพร่กระจายโรคมะเร็งเต้านม ดังนั้น ในทางทฤษฎี การผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้างจึงสามารถลดอุบัติการเกิดมะเร็งรังไข่ และลดทั้งอุบัติการณ์เกิดและลดโอกาสลุกลามแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมได้... 11 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 13 : พัฒนาการสมองในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่น (Adolescent) มีความเสี่ยงถึง 20 เท่าของอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ เพราะวัยรุ่นไม่กังวลในเรื่องการดื่มเหล้า การขับรถเร็ว และการติดเข็มขัดนิรภัย (50% ไม่ยอมติดเข็มขัดนิรภัย) จึงไม่มีความกลัวต่ออุบัติภัย เพราะสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมดังกล่าว [เปลือกสมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex)] ยังมิได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่... 10 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: Healthy meeting ประชุมได้ผล...คนได้สุขภาพ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ประชุมเครียด กินเกิน ระวัง! โรคร้ายจะถามหาเอานะค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคร้ายหลายโรคที่คุกคามคนไทยในปัจจุบันทั้ง โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งสุขภาพช่องปาก สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการ “ กินบ่อยและกินเกิน ” เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี หลายคนใช้ความพยายามอย่างมากมาย แต่กลับมองข้ามสาเหตุที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั้นคือ การรับประทานอาหารว่าง ระหว่างประชุม หรือฝึกอบรม... 9 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 24 กลืนอาหารลำบาก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการกลืนอาหารลำบาก เป็นอาการหนึ่งทางระบบประสาท คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบ เพราะเข้าใจว่าอาการกลืนอาหารลำบากเป็นอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร สาเหตุของการกลืนลำบากแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. สาเหตุทางระบบประสาท และ 2. สาเหตุจากระบบทางเดินอาหาร... 8 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลอดกลูเตน ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากคนที่แพ้กลูเตนแล้วบังเอิญไปกินอาหารที่มีกลูเตน ก็อาจทำให้ปวดท้องและท้องเสียได้ทันที ในขณะที่บางคนอาจไม่มีอาการหรือสัญญาณอะไรหลังการกินกลูเตน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลำไส้เล็กไม่ได้ถูกทำลาย ดังนั้น ผู้ที่แพ้กลูเตน ต้องเข้มงวดในเรื่องอาหารปลอดกลูเตนไปตลอดชีวิต และควรพยายามหลีกเลี่ยงอาหารต่อไปนี้ นอกเสียจากจะว่ามีฉลากติดว่า “ปลอดกลูเตน” (Gluten-free) หรือทำจากข้าวโพด ข้าว หรือถั่วเหลือง เป็นต้น... 7 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: จอตาขาด (Retina break) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต จอตาถือเป็นส่วนแรกของประสาทรับรู้การเห็น มีเซลล์รับรู้การเห็น (photoreceptor) ซึ่งเห็นวัตถุแล้วส่งกระแสประสาทไปตามใยประสาท (nerve fibre) ไปสู่ประสาทตา (optic nerve) ทั้งเซลล์รับรู้การเห็นและใยประสาทตาเป็นส่วนหนึ่งของจอตา ตัวจอตาจะแนบไปกับลูกตาด้านใน หากนึกภาพลูกตาเป็นรูปทรงกลมคล้ายลูกมะพร้าว ตาขาวเป็นเสมือนเปลือกนอกสุดของลูกมะพร้าว... 7 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลอดกลูเตน ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การแพ้กลูเตนมักปรากฏอาการน้อยหรือไม่ปรากฏอาการภายนอก ดังนั้นทางที่จะรู้ได้ ก็คือ ต้องทำการทดสอบ ซึ่งวิธีทดสอบโดยปกติ ได้แก่ การทดสอบเลือด หากผลเลือดเป็นบวก ก็อาจมีการตัดเอาเนื้อเยื่อ (Biopsy) ไปตรวจเพื่อยืนยันว่ามีการอักเสบในเยื่อบุลำไส้เล็ก แม้ว่าปัจจุบันจะได้มีการทดลองยาและวัคซีนเพื่อแก้การแพ้กลูเตน แต่เราก็ยังไม่สามารถแก้ไขการแพ้กลูเตนได้ ดังนั้น สิ่งที่ทำได้จึงเป็นเพียงการกินอาหารที่ปลอดกลูเตน (Gluten-free diet) เท่านั้น... 6 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 12 : พัฒนาการสมองในวัยรุ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หนึ่งในจำนวนคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัยรุ่น (Adolescent) ก็คือ ทำไมบางคนถึงได้มีพัฒนาการช้าในเรื่องทักษะการคิดและการใช้เหตุผล เพื่อเตรียมเขาเหล่านั้นให้พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียด (Stressful) ที่มักเกิดขึ้นในช่วงเป็นวัยรุ่น [หรือวัยวุ่น] ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นจำนวนมากรายงานว่า เขาไม่พร้อมที่จะมีการร่วมเพศ แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นกะทันหัน หรือเธอมักมีปากเสียงกับพ่อแม่ตลอดเวลา หรือไม่ก็ทำอะไรโง่ๆ... 6 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลอดกลูเตน ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เคยเห็นฉลากบนอาหารที่เขียนว่า “Gluten Free” แล้วเกิดความสงสัยว่า เขาหมายถึงอะไรกันบ้างไหม ? เรามาดูพร้อมกัน กลูเตน (Gluten) เป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่พบในข้าวสาลี (Wheat) และธัญพืชอื่นๆ เช่น ข้าวบาร์เลย์ (Barley) และข้าวไรย์ (Rye) กลูเตนมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น ไม่ละลายในน้ำ มักใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติหนุบหนับ มีการใส่กลูเตนในเบียร์ ซอสถั่วเหลือง (Soy sauce)... 5 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 23 ปวดหลัง ปวดเอวจังเลย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปวดหลัง ปวดเอวก็เป็นอาการปวดที่พบบ่อยมาก ผมคิดว่าพอๆ กับปวดหัว แต่ผู้ป่วยมักจะพยายามดูแลตนเองก่อน จนกว่าอาการปวดรุนแรงมาก หรือไม่หาย หรือมีอาการขาอ่อนแรงร่วมด้วยจึงมาพบแพทย์ สาเหตุของปวดหลังก็อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ปวดหลังปวดเอวที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการทำงาน... 5 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: เมลาโทนินกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เราคงพอจะเคยได้ยินชื่อ ยา หรืออาหารเสริมที่มีชื่อว่า เมลาโทนิน (Melatonin) ที่ส่วนใหญ่รู้จัก เพราะใช้กินเพื่อลด หรือป้องกัน อาการเมาเวลาเหตุการบิน (Jet lag) ซึ่งจากคุณสมบัติบางประการของเมลาโทนิน ทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งก็ได้มีการศึกษาถึงคุณสมบัติของสารนี้ต่อโรคมะเร็งอย่างกว้างขวาง และก็ยังมีการศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน... 4 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 11 : ช่วงเวลานั้น สำคัญไฉน? (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในเด็กสาว การบรรลุวัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าเพื่อน อาจกลายเป็นสิ่งเสียเปรียบ (Disadvantage) อันที่จริง การมีพัฒนาการทรวงอก (Breast) เร็วกว่าเพื่อน จะมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของร่างกาย (Body image) ที่งดงาม และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) ที่สูง... 3 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน faluk2520 Bright27 Umpilanoo
Frame Bottom