Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 150 : วิธีการแก้ไขความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คณะกรรมการจริยธรรม (Ethics committee) ช่วยในการกำหนดนโยบายของโรงพยาบาล โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจริยธรรมของโรงพยาบาลและแนวทางปฏิบัติ ทั้งในการทบทวนนโยบายปัจจุบัน และการพิจารณานโยบายใหม่ในอนาคต และทั้งในการวิเคราะห์และในการเสนอแนะ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปลงมือปฏิบัติ เมื่อได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว 8 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน : อาหารผู้ป่วยเบาหวานในเดือนรอมฎอน ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ไม่เพียงพอส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคนี้มีความรุนแรงสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม โดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ในผู้ป่วยเบาหวานจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ 7 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 7 ชามือ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยมีอาการชามือมาแน่นอน บางครั้งก็เกิดอาการหลังตื่นนอน บางคนก็เป็นขึ้นมาเอง เมื่อมีอาการชามือสิ่งที่ทุกคนกังวลใจ คือ จะเป็นอัมพาตหรือไม่ จะหายหรือไม่ เราเป็นอะไรกันแน่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ไปหาหมอทันที เมื่อเป็นนานไม่หาย หรือเป็นๆหายๆ หลายๆ ครั้ง ก็จึงไปพบแพทย์ แต่พอไปพบแพทย์แล้วถูกคุณหมอซักถามโดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุ ผู้ป่วยก็ตอบไม่ได้ว่ามีรายละเอียดของอาการชาอย่างไร ดังนั้นเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรในการพบหมอด้วยอาการชา ต้องติดตามครับ 6 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แอนตี้ออกซิแดนท์ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปกติร่างกายก็สามารถสร้างแอนตี้ออกซิแดนท์ภายในร่างกาย (Endogenous antioxidants) ได้ อย่างไรก็ดีร่างกายก็มีการใช้แอนตี้ออกซิแดนท์จากแหล่งภายนอก (Exogenous antioxidants) เช่น จากอาหาร ผัก ผลไม้ ธัญพืช หรือแม้แต่อาหารเสริม (Dietary supplements)... 6 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แอนตี้ออกซิแดนท์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากความเชื่อที่ว่า ในสภาวะที่ร่างกายมีความผิดปกติ เช่น เป็นโรค หรือเมื่อได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อมและอาหาร จะเกิดอนุมูลอิสระขึ้น ซึ่งตัวอนุมูลอิสระนี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย และนำไปสู่การตายของเซลล์ ร่างกายจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบต้านอนุมูลอิสระขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง... 5 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระจกตาอักเสบจากเชื้อรา ( Fungal keratitis ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระจกตา อยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตา อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ ส่วนมากเป็นเชื้อแบคทีเรีย มีอยู่บ้างที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักจะรุนแรงและรักษายากกว่าเชื้อแบคทีเรียด้วยเหตุที่... 5 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 149 : การรับมือกับความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในการรับมือกับความขัดแย้งทางจริยธรรม โรงพยาบาลมักสร้างวัฒนธรรม (Culture) ให้จริยธรรมเป็นมาตรฐาน (Norm) [มิใช่ข้อยกเว้น] ของการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการผลักดันด้วยพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม (Value) ซึ่งสะท้อนมากกว่าเพียงการบรรลุกำไร จากผลการดำเนินงาน... 4 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 6 ปวดหน้าเกือบตาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับช่วยผมด้วยครับ ผมปวดหน้ามากครับ ปวดจนเคี้ยวอาหารไม่ได้ โกนหนวดก็ไม่ได้ บางครั้งลมพัดผ่านก็เจ็บแทบขาดใจเลยครับหมอ ผมเป็นอะไรครับ จะตายหรือเปล่าครับ” ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับ เพราะอาการที่ผู้ป่วยเล่าให้ฟังนั้นมันปวดทรมานปานใด ใครไม่เคยเป็นก็จะไม่ทราบ แล้วถ้าเราต้องพบหมอด้วยอาการปวดใบหน้า เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 3 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน จีนมะเร็งของมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในวงการแพทย์โรคมะเร็ง จีนหรือยีนมะเร็ง(Oncogene: สารพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็ง) เป็นต้นเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็ง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจที่จะศึกษาว่า จีนตัวใดจะเป็นต้นเหตุของมะเร็งชนิดใดได้บ้างเพื่อทั้งการป้องกัน และการค้นคว้าหาตัวยาใหม่ๆที่สามารถขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดนั้นๆได้โดยตรง... 2 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 148 : ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลประสบปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemma) ที่เชื่อมโยงไปยังลักษณะของกิจการ อันที่จริง บริการของโรงพยาบาลเป็นทรัพยากรที่จำกัด (Scarce resources) แม้จะมีความจำเป็นในบริการดังกล่าว แต่มิใช่ทุกๆ คนจะสามารถจ่ายค่าบริการได้... 1 มิถุนายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล) ตอน: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรกินอย่างไร ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารที่มารดาควรเลือกรับประทาน ต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งในด้านการสร้างความเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อีกทั้งจะต้องให้น้ำหนักตัวขึ้นในช่วงที่เหมาะสม ฉะนั้นการเลือกชนิดของอาหารมีความสัมพันธ์กับภาวะข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว... 31 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 5 เวียนหัวจะเป็นอัมพาตหรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ พี่เวียนหัวมากเหลือเกิน ลืมตาขึ้นมาก็บ้านหมุน เพดานจะหล่นมาใส่หัวอยู่แล้ว เดินไปไหนก็ไม่ได้ หูก็ไม่ค่อยได้ยิน พี่จะตายหรือเปล่าหมอ พี่จะเป็นอัมพาตหรือเปล่า” อาการเวียนหัวเป็นอาการที่ผมพบว่าผู้ป่วยจะมีความกังวลใจมากๆ เพราะเป็น ๆหาย ๆ ไม่หายขาด... 30 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 71 : Amsler grid (ตาราง Amsler) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Amsler grid (ตาราง Amsler) เป็นแผ่นภาพที่เป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.5 x 0.5 ซ.ม. เรียงติดกันด้านละ 20 รูป กล่าวคือ เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 10 ซ.ม. แต่ละด้านแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาด 0.5 x 0.5 ซ.ม. ทั้งหมดจึงเป็นภาพตารางเล็กๆ 400 รูป (ดังภาพ) ให้ผู้ถูกตรวจใช้ตาข้างที่จะตรวจมองตรงกึ่งกลางของภาพ (โดยปิดตาอีกข้าง)... 29 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 147 : ประเด็นทางจริยธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลประสบปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์ (Bioethics) จำนวนมากหรือยากต่อการรับมือ เนื่องจากกิจกรรมโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจนถึงสิ้นสุดชีวิต ประเด็นจริยธรรมบนพื้นฐานผู้ป่วยจึงเกิดขึ้นแทบทุกวัน ทั้งโรงพยาบาลในประเทศไทยและในต่างประเทศ... 28 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 4 อ่อนแรงหรืออัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการอ่อนแรงหรืออัมพาตแขนขาเป็นอาการที่รุนแรง พบบ่อยรองจากอาการปวดศีรษะ สร้างภาระการดูแลต่อผู้ป่วยเองและครอบครัว จึงไม่มีใครอยากเป็น แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเมื่อท่านมีอาการอ่อนแรง ก็จะมีความกังวลใจอย่างยิ่งและพยายามขวนขวายหาแพทย์ที่จะสามารถรักษาให้หายจากอาการอ่อนแรงได้... 27 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอน ขนาดรอบเอวกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์โรคมะเร็งว่า ดัชนีมวลกาย(BMI/ Body mass index: ค่าบอกว่าเรามีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วน โดยดูจากความสัมพันธ์กันระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก) สามารถเป็นตัวบอกถึงปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งเต้านมได้... 26 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 146 : จริยธรรม 4 ประการ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในบริบทของโรงพยาบาล หลักการให้ผู้ป่วยป็นผู้ตัดสินใจเอง (Autonomy) ดูเหมือนจะง่าย แต่มักประสบความยุ่งยากเมื่อนำไปลงมือปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยถูกบังคับจากสมาชิกในครอบครัวให้เข้ารับการบำบัดรักษาในหัตถการที่ตัวเองไม่ต้องการ แพทย์ต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemma) กับเรื่องความยินยอมของผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลครบในการตัดสินใจ (Informed consent)... 25 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: เบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรกินอย่างไร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ ภาวะ Carbohydrate intolerance ที่เพิ่งตรวจพบครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองมารดาตั้งครรภ์ที่มีความเสียงต่อการเป็นเบาหวานจะช่วยให้วินิจฉัยโรคเบาหวานและให้การดูแลรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถป้องกัน และลดอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกลงได้... 24 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 3 ชานั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายคนคงต้องเคยมีอาการชาเกิดขึ้นที่แขน มือ ขา หรือที่ใบหน้า ก็เกิดความสงสัยว่าตนเองเป็นอะไร จะเป็นอะไรมากหรือเปล่า อาการชาเป็นอาการเตือนของอัมพาตหรือไม่ หลายคำถามหลายข้อสงสัยเกิดขึ้นในหัวมากมาย จึงไปพบแพทย์ พอไปพบแพทย์ก็ถูกถามคำถามมากมาย แต่ตอบหมอไม่ได้เลยว่าตนเองมีอาการอะไรบ้าง ตอบได้แค่ว่ามีอาการชาอย่างเดียว แพทย์ก็เลยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าตนเองเป็นโรคอะไร ดังนั้นเมื่อเราไปพบแพทย์ต้องเตรียมคำตอบอะไรไปบ้าง แพทย์จะถามอะไรเราบ้าง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเตรียมตัวพบแพท... 23 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 70 : Presby lasik (การแก้ไขสายตาผู้สูงอายุด้วย lasik) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Lasik (Laser in situ keratomileusis) ที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่า เลสิค เป็นการแก้ไขสายตาปกติด้วย Excimer laser โดยวิธีฝานกระจกตา ปรับความโค้งใหม่ ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของกระจกตาให้เหมือนเลนส์แว่นตาที่มีทั้ง bifocal (เลนส์แว่นตา 2 ชั้น บนใช้ดูไกล ล่างใช้ดูใกล้) หรือ multifocus , progressive lens (แว่นไร้รอยต่อมีหลาย focus)... 22 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน FanClubNaruto Zijio
Frame Bottom