Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: รังสีที่ได้รับจากการตรวจเต้านม/แมมโมแกรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แมมโมแกรม(Mammogram) คือ การตรวจเต้านมโดยรังสีเอกซ์/รังสี เพื่อการวินิจฉัยโรคต่างๆของเต้านม รวมทั้งเพื่อช่วยวินิจฉัยมะเร็งเต้านมให้พบได้ตั้งแต่ในระยะยังไม่มีอาการ(การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง) ซึ่งการตรวจคัดกรองนี้ การศึกษาที่ผ่านมาในอดีต... 1 ธันวาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 45 : ผลทางสังคมจากวัยเจริญพันธุ์ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การคิดถึงเรื่องอุปนิสัย (Trait) ของผู้ชายและผู้หญิงที่แสดงออก รวมทั้งอาชีพและงานอดิเรกที่เขาทำนั้น มิได้มีข้อกำหนดตายตัวในช่วงต้นของวัยรุ่นที่กำลังเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากเด็กประถมศึกษาไปยังเด็กมัธยมศึกษา แต่หลังจากนั้นบทบาทของชาย-หญิง (Gender) เริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลง... 30 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนาการกับไวรัสตับอักเสบ ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โภชนาการมีความสำคัญมากต่อตับ 85 - 90% ของเลือดซึ่งไหลเวียนออกไปจากกระเพาะอาหารและลำไส้ มีสารอาหารที่มีความสำคัญต่อตับ สารอาหารต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นสารต่าง ๆ ที่ร่างกายสามารถจะนำไปใช้ได้ ตับทำหน้าที่หลายอย่างที่เป็นหน้าที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการเผาผลาญอาหาร ตับมีหน้าที่สร้างคาร์โบไฮเดรตโปรตีน ไขมัน เกลือแร่ต่างๆให้สามารถนำไปใช้ทำให้ร่างกายสามารถมีสภาวะปรกติอยู่ได้ สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปรกติ... 29 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก ฉันรักเธอ ภาค2 : บทนำ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อจากตอนนี้ไป คือ “ลมชักฉันรักเธอ ภาค 2” ก่อนหน้านี้ “ลมชักฉันรักเธอ” ได้จัดทำในรูปแบบหนังสือ และเผยแพร่ทาง blog ของเว็บไซต์นี้... 28 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าแบนๆ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับในชีวิตประจำวันนั้น หากเกิดอาการปวดเท้าจากเท้าแบน อาจช่วยลดอาการโดย หยุดพัก หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้แย่ลง เช่น ใช้การเดิน ขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำ แทนการกระโดดหรือวิ่ง ใส่ที่เสริมอุ้งเท้า (Arch supports) กินยาลดอาการปวด ลดน้ำหนัก เพื่อลดแรงกดลงบนเท้า... 28 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าแบนๆ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยเท้านั้น แพทย์อาจสังเกตดูจากด้านหน้าและด้านหลังเท้า และให้ยืนบนปลายเท้า หรือดูจากรูปรอยของรองเท้าที่ใส่อยู่เป็นประจำ หากมีอาการปวดที่เท้ามาก แพทย์อาจให้ทำการทดสอบดังต่อไปนี้ 27 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ภาวะดีวีดี (DVD: Dissociated vertical deviation) หรือ ตาลอยเขออกร่วมกับตาหมุน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะ ดีวีดี เป็นภาวะผิดปกติของลูกตาที่มีตาข้างหนึ่งลอยขึ้น และเบนออกและตาหมุนออกนอกในขณะที่เจ้าตัวเผลอ เวลาอ่อนเพลีย หรือ เมื่อตาถูกปิดข้างใดข้างหนึ่ง อาจเป็นได้ทั้ง 2 ตา กล่าวคือ บางครั้งอาการแบบนี้เป็นตาขวา บางครั้งเป็นตาซ้าย โดยที่มักพบร่วมกับตาเขอื่นๆ... 27 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าแบนๆ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะเท้าแบน (Flat feet / Pes planovalgus / Fallen arches / Pronation of feet / Pes planus) เป็นลักษณะของผู้ที่มีอุ้งเท้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ทำให้พื้นเท้าทั้งหมดแบนแนบไปกับพื้นขณะที่ยืน โดยอาจเป็นมาตั้งแต่วัยเด็ก หรือเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บหรือจากการเสื่อมสภาพไปตามอายุ 26 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 44 : ผลทางสังคมจากวัยเจริญพันธุ์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นที่เริ่มมีความพร้อมทางร่างกายและทางเพศสัมพันธ์ (Sexually mature) ไม่เพียงแต่มีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังได้รับการมองและปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ในสังคมที่ยังด้อยพัฒนา มี “พิธีกรรมแห่งเส้นทาง”... 26 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 30: ยาไม่เหมือนเดิม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัญหายาชนิดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อจึงมีรูปร่าง สี ขนาด เม็ดไม่เท่ากัน เมื่อหมอสั่งให้ผู้ป่วยพอได้ยาต่างยี่ห้อก็จะต้องเกิดปัญหา คือ ผู้ป่วยไม่ยอมรับยาที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการผิดปกติเมื่อได้ยาที่คนละยี่ห้อกัน น่าจะเป็นจากความรู้สึกที่คิดไปเองมากกว่า เพราะองค์ประกอบของยาเหมือนกัน ดังเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟัง... 25 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าแบนๆ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จะมีผู้หญิงกี่คนที่รู้ถึงความจริงว่ากิจวัตรที่เธอทำอยู่ในแต่ละวันเป็นการทำร้ายเท้าของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการยืนบนรองเท้าส้นสูงทั้งวัน การใส่รองเท้าที่ไม่พอดีกับเท้า การเดินผิดวิธี รวมถึงการเลือกรองเท้าที่มีพื้นแบนเกินไป... 25 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อาหารโปรตีนกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับมะเร็งเต้านม เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะมีความสัมพันธ์กัน แต่การศึกษาต่างๆก็ยังไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่า อาหารประเภทใด น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถหาข้อมูลมาสนับสนุนได้ว่า อาหารทั้ง 2 กลุ่ม 24 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 29: ปากเบี้ยวหลับตาไม่ได้ ไม่รู้เป็นอะไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอช่วยยายด้วย ยายเป็นอะไรไม่รู้ ปวดหัวบริเวณรอบใบหูซ้าย 2-3 วัน ไข้ก็ไม่มี ตื่นเช้ามาจะแปรงฟัน อมน้ำไม่ได้รั่วอออกหมดเลย ตกใจมาก พอดูกระจกปากเบี้ยว หน้าเบี้ยวเลย รีบไปโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินกลัวเป็นอัมพาต คุณหมอที่โรงพยาบาลก็รีบรักษาหาย.... 21 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ต้อกระจกในเด็ก (Childhood cataract) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ต้อกระจก ส่วนมากพบในผู้สูงอายุจากความเสื่อมของแก้วตา มีส่วนน้อยที่พบในเด็กหรือเรียกกันว่า ‘ต้อกระจกแต่กำเนิด’ มีผู้ศึกษาพบว่า ต้อกระจกแต่กำเนิด เป็นเหตุถึง 10% ของเด็กที่มีสายตามัวกว่าปกติ อีกทั้งมีผู้คาดคะเนว่า 1 ใน 250 คนของเด็กแรกเกิดจะมีต้อกระจก คือมีความขุ่นของแก้วตา อาจเป็นเล็กน้อยไม่มีปัญหาทางสายตา หรือเป็นมากจนต้องรับการแก้ไข... 20 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 43 : ผลทางอารมณ์จากวัยเจริญพันธุ์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปงทางอารมณ์ในชีวิตของวัยรุ่น จะเริ่มเห็นได้ชัดเมื่อพัฒนการของเด็กได้เปลี่ยนผ่าน (Transition) ไปสู่วัยเจริญพันธ์ ความรู้สึกเจ้าอารมณ์ (Moody) เพิ่มขึ้นเมื่อวัยรุ่นเริ่มมีความพร้อมทางเพศ (Sexual maturity) มีข้อมูลที่สนับสนุนความคิดที่ว่า ประสบการณ์ของอารมณ์จะยิ่งทวีขึ้นในเชิงลบจากช่วงต้นของวัยรุ่น แล้วดำเนินต่อไปสู่วัยรุ่นช่วงกลาง... 20 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 42 : ความผิดปรกติในการกินอาหาร โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นิยามของ “ความผิดปรกติในการกิน” (Eating disorder) คือสภาวะของนิสัย (Habit) การกินอาหารเข้าสู่ร่างกาย (Intake) ที่ไม่เพียงพอ (Insufficient) หรือมากเกินไป (Excessive) จนเป็นอันตราย (Detriment) ต่อสุขภาพทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) 19 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ซีวีเอส” โรคฮิตของคนเล่นคอมฯ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวิเคราะห์โรคซีวีเอสสามารถทำได้ด้วยการตรวจตาอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึง การสอบประวัติผู้ป่วย (Patient history) เพื่อดูว่าอาการนี้มาจากปัญหาร่างกาย การกินยา หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นหรือไม่ ตรวจความชัดของสายตา (Visual acuity measurements) 18 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 28: คิดว่าดีกว่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเมื่อมารักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจะได้รับการรักษาที่ดีและรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ เพราะเห็นว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ มีความพร้อมในทุกด้าน หมอก็มีมาก แต่อาจจะไม่จริงเสมอไป ลองติดตามเรื่องผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับ... 18 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: รังสียูวีจากหลอดไฟทำเล็บกับโรคมะเร็งผิวหนัง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จากการศึกษาทางการแพทย์ พบว่า การที่ผิวหนังได้รับรังสี/แสงยูวีจากแสงแดดโดยเฉพาะยูวีเอ (UVA)อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง และพบว่า รังสีที่ได้จากหลอดไฟที่ใช้ช่วยทำให้ยาทาเล็บแห้งเร็วและสีที่ใช้ทาติดได้ดี มีรังสียูวีอยู่ด้วยโดยเฉพาะรังสียูวีเอ... 17 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ซีวีเอส” โรคฮิตของคนเล่นคอมฯ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เด็กเล็กจำเป็นต้องได้ประสบการณ์ที่ดีในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเรียกกันว่า “ช่วงเวลาวิกฤต” (Critical period) อันเป็น “หน้าต่างเวลาที่สั้น” (Narrow window of time) ที่บางส่วนของร่างกายมีความเสี่ยงสูง (Vulnerable) หาการขาดการกระตุ้น (Absence of stimulation) หรือได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม.. 17 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul nattaphong_123 BAIBUA@13may2000
Frame Bottom