Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คุยกันต่อจากตอนที่แล้วนะคะ ที่เล่าเรื่องของโรคมะเร็ง วิธีจะทราบได้อย่างไรว่า อาจมีโอกาสเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเมื่อเข้าข่ายว่า มีปัจจัยเสี่ยงต่อการอาจเกิดมะเร็งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมดังได้เล่าเมื่อครั้งก่อน แพทย์ที่ให้การดูแลโรคมะเร็งของครอบครัวอยู่... 20 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แพ้น้ำตาลในนม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล กล่าวถึง อาการแพ้น้ำตาลในนม หรือที่เรียกว่า Lactose intolerance ว่า เป็นการแพ้น้ำตาลแลคโทสที่มีอยู่ในนมซึ่งเกิดจากร่างกายขาดตัวย่อย หรือ เอนไซม์แลคเทส โดยอาการที่พบคือ ท้องเสียหลังจากดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์จากนม... 20 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 1 : จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้คนจำนวนมาก เหมาเอาเอง (Take it for granted) ว่า เส้นทางจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นเส้นค่อนข้างตรง (Straight) เพราะเรามักคิดถึงความคงอยู่ยาวนาน (Lasting) ของทัศนคติ นิสัย และค่านิยม (Value) ที่พ่อแม่สั่งสอนเรามา เราจึงมีความผูกพัน (Attachment) อันแนบแน่นกับครอบครัว แม้ว่าบางครั้งเราจะมีความขัดแย้ง... 19 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมในผู้ป่วย Part3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ความต้องการสารอาหาร (nutrient requirement) ขั้นตอนการให้โภชนบำบัด จะต้องประเมินความต้องการสารอาหารหลักของผู้ป่วย คือ พลังงานและโปรตีน ความต้องการพลังงาน (caloric requirement) ความต้องการพลังงานของร่างกายต่อวันขึ้นกับการใช้พลังงานของร่างกายต่อวัน... 18 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การติดต่อหมอผ่านสื่อออนไลน์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การติดต่อสื่อสารกับหมอเป็นเรื่องที่จำเป็นในบางครั้ง เช่น มีการอาการผิดปกติหลังจากการทานยาชนิดใหม่ มีผื่นคันสงสัยแพ้ยา หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ แต่ไม่รู้จะติดต่อหมอได้อย่างไร จะโทรศัพท์หาก็เกรงใจ เพราะไม่ใช่เรื่องด่วนมาก เบอร์โทรศัพท์หมอก็ไม่มี จะขอก็ไม่กล้า จึงทำให้ไม่สามารถติดต่อหมอได้... 17 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: สายตาผู้สูงอายุ (1) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณอนงค์ อายุ 40 ปี เป็นนักบัญชี ทำบัญชีให้บริษัทแห่งหนึ่งมาตั้งแต่อายุ 30 ปี งานที่ทำเกี่ยวกับตัวเลขมากมาย มาสัปดาห์นี้ คุณอนงค์แปลกใจมากที่พอตอนบ่าย จะมองหนังสือหรือทำบัญชีเห็นตัวเลขไม่ชัดเจน แรก ๆ ก็คิดว่าคงเป็นเพราะเหนื่อยล้าจากงาน... 16 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมีมากมาย แพทย์และทีมสุขภาพจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ทั้งในส่วนของแพทย์ ทีมสุขภาพและผู้ป่วยเอง ผมขอสรุปเป็นกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ 1. การใช้เทคโนโลยีมากเกินไป เนื่องจากผู้ป่วยขอตรวจ เช่น การส่งตรวจซีทีสแกน เอมอาร์ไอมากเกินไป... 14 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง นอกจากความเครียดในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว คนในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง ท้องเดียวกัน) ยังกังวลอีกประการ คือ กลัวตนเอง จะเป็นมะเร็งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย... 13 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 83 : วัยรุ่นต่างวัฒนธรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยทั่วไปเชื่อมั่นในความแตกต่างต่างวัฒนธรรม โดยมนุษย์ในสังคมต่างๆ มักมีความคิดที่แตกต่างกันนานัปการ อาทิ กาละเทศะที่เหมาะสมสำหรับการลงโทษทางวินัยเด็กวัยรุ่น หรือกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นหนุ่มและสาว... 12 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 84 : บทอวสาน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ใน 83 ตอนที่ผ่านมา เราพบว่า วัยรุ่น (Adolescence) เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Psychological) ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มีอายุที่เริ่มเจริญพันธุ์ (Puberty) กับวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ช่วงวัยนี้จะแตกต่างไปตามวัฒนธรรมที่อาจเริ่มต้นเร็วกว่านี้ หรือสิ้นสุดช้ากว่านี้.... 12 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนังแข็ง (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัด (Physical or occupational therapists) อาจช่วยได้ในกรณี การจัดการกับความเจ็บปวด การเพิ่มความแข็งแรงและการเคลื่อนไหว (Mobility) การใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเอง การผ่าตัดอาจใช้เป็นวิธีการสุดท้ายในการรักษาอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคผิวหนังแข็ง เช่น... 11 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมในผู้ป่วย Part2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การดูแลและการให้โภชนบำบัด เป็นการป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการและบรรเทาภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดจากทุพโภชนาการเอง วัตถุประสงค์ของการให้โภชนบำบัด แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ให้เพื่อดำรงภาวะโภชนาการ (maintenance treatment) ให้เพื่อแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ (repletion treatment) ดังนี้... 11 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนังแข็ง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคผิวหนังแข็งอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ตั้งแต่ระดับอ่อนจนถึงระดับรุนแรงโดยมีผลต่อ ปลายนิ้ว (Fingertips) - ซีดเขียวง่ายเมื่อสัมผัสความเย็น (Raynaud's phenomenon) อาจรุนแรงถึงขั้นที่เลือดลมเดินไม่ได้เป็นการถาวร ทำลายเซลล์ที่ปลายนิ้ว ทำให้ปลายนิ้วเป็นหลุมหรือเป็นแผลปวด ในบางรายเนื้ออาจตาย และต้องตัดออก... 10 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนังแข็ง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคผิวหนังแข็งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่มีผิวหนังแข็งเฉพาะที่ (Localized scleroderma) สามารถแยกย่อยได้อีก 2 ชนิด คือ Morphea - โรคผิวหนังแข็งชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปกลมรี ขอบนอกจะเป็นสีแดงหรือม่วง และตรงกลางจะเป็นสีขาว บางกรณีโรคผิวหนังแข็งชนิดนี้จะมีผลกระทบต่อหลอดเลือดหรืออวัยวะภายใน Linear... 9 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน เฟสบุ๊คกับการแพทย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การสื่อสารออนไลน์เป็นที่นิยม เพราะมีประโยชน์มากมาย ประหยัด สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ทางการแพทย์เองก็มีการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารทางเฟสบุ๊คในหลายกรณี ต่อไปนี้... 9 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แนวทางการรักษาโรคอ้วน ตอนที่ 2 การประเมินด้านโภชนาการในผู้ป่วยอ้วน โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร 1.การวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก เพื่อคำนวณค่าBMI และวัดเส้นรอบเอว เพื่อประเมินความรุนแรงโรคอ้วนและโรคอ้วนลงพุง 2.การซักประวัติครอบครัว 9 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนังแข็ง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีอดีตพริตตี้ที่เป็น “โรคหนังแข็ง” ว่า โรคหนังแข็งเป็นกลุ่มโรคภูมิแพ้ตัวเองชนิดหนึ่ง ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายอวัยวะ ทั้งผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร หัวใจ ไต เป็นต้น... 8 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: มะเร็งจอตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณแม่พาลูกสาววัย 3 ขวบมาปรึกษาด้วยใบหน้าที่โศกเศร้า เนื่องจากพึ่งไปรับการตรวจจากหมอข้างบ้านว่า ลูกน้อยมีระเร็งจอตาในตาข้างขวา จึงตระเวนพาลูกไปตรวจอีกหลายหมอว่าจะมีความเห็นตรงกันหรือไม่ เด็กน้อยยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เหมือนเด็กที่ป่วยแต่อย่างไร... 8 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การใช้ประโยชน์จากไลน์ทาง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การใช้ไลน์ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่น วัยทำงาน เด็กนักเรียน รวมทั้งวงการแพทย์ เพราะสามารถใช้ส่งข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพการตรวจเอ็กซเรย์ ภาพผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบ ทำให้สะดวกต่อการปรึกษา... 7 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 82 : วัยรุ่นฆ่าผู้อื่น (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แม้วัยรุ่นผู้ยิง (Shooter) จะมีความแตกต่างกัน นักวิจัยได้ค้นหาปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) ที่วัยรุ่นฆาตกรมีร่วมกัน อันได้แก่ ผู้ยิงส่วนใหญ่ แสดงความโกรธและอาการซึมเศร้า (Depression) ที่ควบคุมไม่ได้ กล่าวโทษผู้อื่นว่า เป็นตัวปัญหา และข่มขู่ว่า จะใช้ความรุนแรง (Violence) ส่วนมากมีประวัติของความก้าวร้าว (Aggression) ทั้งทางร่างกาย วาจา... 7 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน yama.ada openclinic u5314041 golf17112530
Frame Bottom