Frame Top
เว็บบอร์ด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แม้ว่าสารปรอทจะพบได้จากพืชและสัตว์ที่ดูดซึมจากน้ำทะเล ตะกอนจากหนองน้ำ (Lacustrine sediments) ดิน และอากาศ ตามขบวนการสะสมสารพิษที่จะเพิ่มขึ้นตำลำดับขั้นในห่วงโซ่อาหาร (Biomagnification) หรือการใช้วัสดุที่มีสารปรอท เช่น การอุดฟัน (Amalgam dental restorations) และหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์... 10 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจหลอดเลือดสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตเป็นโรคซึ่งคนส่วนใหญ่กลัวไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว และพยายามหาทางไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว ไม่ว่าการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การทานยาป้องกัน การควบคุมโรคประจำตัวที่มีอยู่ให้ดี เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค นอกจากนี้ยังพยายามตรวจร่างกายด้วยวิธีต่างๆ... 10 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำให้ผู้หญิงโดยเฉพาะหญิงที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรว่า ไม่ควรรับประทานอาหารทะเลและปลาที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารปรอท เช่น ปลากระโทงดาบ ปลาฉลาม ปลาทูน่า ปู หอย ในปริมาณเกินกว่า 200 กรัมต่ออาทิตย์ หรือไม่ควรเกิน 1 - 2 ครั้งต่ออาทิตย์... 9 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: โรคอ้วนกับมะเร็งของผู้ชาย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟัง มักหนักไปในทาง มะเร็งของผู้หญิง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม วันนี้จะคุยเรื่อง มะเร็งในผู้ชายบ้าง มะเร็งของผู้ชาย มักมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญจาก การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจุบัน คือ การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ที่เพิ่มโอกาสติดเชื้อไวรัสเอชพีวี... 9 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 73 : ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) มีความสำคัญมากในโรงเรียน ในช่วงต้นของวัยรุ่น เขาจะใช้เวลากับเพื่อนฝูงมากกว่าพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ โดยมักจะรวมตัวกันเป็น “กลุ่มชน” (Clique) ซึ่งมักประกอบด้วยสมาชิก 4 ถึง 8 คน ผู้มี “ค่านิยม” (Value) และความชอบในกิจกรรมเดียวกัน 8 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง อันตรายจากสารปรอทว่า อาจก่อให้เกิดโรคภูมิต้านตนเองได้ 8 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional Assessment) Part5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาการทางระบบทางเดินอาหาร (GI tract symptoms) อาการปวดท้อง คลี่นไส้ อาเจียน อาจทำให้ได้รับอาหารได้น้อยลง หรือมีอาการท้องเสียอาจเกิดจากการย่อยหรือการดูดซึมที่ผิดปกติ อาการของการขาดสารอาหาร (symptoms of nutrient deficiency) อาการของการขาดเกลือแร่ เช่น ชาบริเวณใบหน้า รอบปาก อาจเกิดจากการขาดแมกนีเซียมหรือ แคลเซียม... 6 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสมองของมนุษย์เราทำหน้าที่ในการคิด ออกคำสั่ง ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นสมองจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญอวัยวะหนึ่งของร่างกายมนุษย์เรา (ถ้าสมองตายจึงเท่ากับเสียชีวิต) เมื่อสมองมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ส่งผลทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายผิดปกติ ความผิดปกติของสมองเราพบได้ทั้งมีรอยโรคในสมอง... 5 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การแย่งชิงอำนาจ (Power struggle) เป็นผลที่ตามมาจากการแสวงหาอิสรภาพของวัยรุ่น ซึ่งมักสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพ่อแม่ได้ ด้วยความรู้สึกในเชิงบวกซึ่งกันและกัน ผ่านการเจรจารอบใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์อยู่ในระดับเสมอภาคยิ่งขึ้น ดังนั้นวัยรุ่นที่แสวงหาอิสรภาพ ได้กลายเป็นผู้พึ่งพาตนเอง เมื่อสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ “เสมือนเพื่อน” กับพ่อแม่ได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 72 : ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การแย่งชิงอำนาจ (Power struggle) เป็นผลที่ตามมาจากการแสวงหาอิสรภาพของวัยรุ่น ซึ่งมักสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพ่อแม่ได้ ด้วยความรู้สึกในเชิงบวกซึ่งกันและกัน ผ่านการเจรจารอบใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์อยู่ในระดับเสมอภาคยิ่งขึ้น ดังนั้นวัยรุ่นที่แสวงหาอิสรภาพ ได้กลายเป็นผู้พึ่งพาตนเอง เมื่อสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ “เสมือนเพื่อน” กับพ่อแม่ได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus pulmonary syndrome = HPS) เป็นกลุ่มของไวรัสที่พบในสัตว์ฟันแทะทำให้เกิดโรคในคน เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่พบมานานกว่าร้อยปีหรืออาจนับเป็นพันปีมาแล้ว แต่ไม่มีใครทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุ อาการที่พบมีตั้งแต่แบบไม่รุนแรงจนถึงรุนแรง อาการรุนแรงจะเกิดที่ปอดหรือไต ซึ่งต้องรีบให้การรักษา เนื่องจากทำให้เสียชีวิตได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การตรวจลานสายตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นที่ทราบกันว่า ลานสายตาที่ผิดปกติ เป็นสิ่งที่ตรวจพบได้ในโรคต้อหินที่สำคัญอันหนึ่ง โดยเฉพาะต้อหินเรื้อรัง ลานสายตา นอกจากวินิจฉัยโรคต้อหิน (เพราะจะมีลักษณะเฉพาะ) ยังช่วยดูผลการรักษา ช่วยพยากรณ์โรคว่าต้อหินถึงขั้นรุนแรงแค่ไหน ในโปรแกรมใหม่ ๆ ดูการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึ่ง ยังบอกถึงแนวโน้มการสูญเสียสายตาในภายภาคหน้าว่ามีมากน้อยแค่ไหนได้ด้วย... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า องค์ประกอบสำคัญหนึ่งของสมอง คือ น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (CSF: cerebrospinal fluidหรือ ซีเอสเอฟ) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในซีเอสเอฟ (CSF) นั้นมีหลายกรณี เช่น การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง (meninges) ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา วัณโรค เป็นต้น การอักเสบของเนื้อสมอง (encephalitis) ได้แก่ เชื้อไวรัส หรือฝีในสมอง เป็นต้น... 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า โรคที่มีการพยากรณ์ว่าจะเกิดมากจะต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการ ป้องกันโดยจะต้องส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้จัดเตรียมยา อุปกรณ์ และต้องสื่อสารถึงประชาชนให้รับทราบและให้ป้องกันโรคด้วยตัวเอง โดยจะต้องป้องกันโรคล่วงหน้า ซึ่งวิธีการสำคัญที่ใช้ในการป้องกันคือ การให้วัคซีน โดยจะนำวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ มาใช้ให้มากขึ้น... 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต้อหิน (Glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ต้อหินทุกชนิดถ้าไม่รับการรักษาตามักจะมัวลง บางรายถึงขั้นตาบอด ต้อหินเฉียบพลันนอกจากตาบอดแล้วยังทรมานจากการปวดตาและตาแดงตลอดเวลา ส่วนต้อหินเรื้อรังถ้ารักษาล่าช้าหรือรักษาไม่สม่ำเสมอ ตาจะมัวลงอย่างช้าๆ บางรายถึงขั้นตาบอดโดยที่มักไม่ปวดตาเรียกกันว่า “ตาบอดตาใส” 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ความสัมพันธ์ระหว่าง มะเร็งเต้านม ความอ้วน และวัยหมดประจำเดือน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เรื่องนี้ ยังอยู่กับความอ้วน และก็ยังคงพูดถึงมะเร็งเต้านม เพราะเป็นมะเร็งพบบ่อยที่สุดของผู้หญิง โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก การแพทย์ตะวันตก จึงพยายามศึกษาในทุกรูปแบบ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง เพราะตระหนักว่า การป้องกันเท่านั้น ที่จะเอาชนะโรคนี้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่ต้องใช้จ่ายมหาศาลในการรักษา... 2 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานแถลงข่าวในหัวข้อ "กรมควบคุมโรค...พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองในปี 2558" ว่า กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังในระหว่างปี 2548 - 2557 เพื่อดูแนวโน้มของการเกิดโรคในปี 2558 เพื่อจะได้เตรียมการรับมือได้ทัน โดยนำมาพยากรณ์โรคทางวิทยาศาสตร์แล้วแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ... 2 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 71 : ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นที่ปรับตัวได้ดีที่สุด มักเป็นผู้ที่ดำรงความผูกพัน (Attachment) อย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ แม้จะได้รับอิสรภาพ (Autonomy) และเตรียมพร้อมที่จะแยกตัวออกไป [เหมือนนกที่เพิ่งบินออกจากรังเป็นครั้งแรกในชีวิต] ดังนั้น สิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุดคือ อิสรภาพกับความผูกพัน และการพึ่งพาตนเอง (Independence) กับ การพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependence) 1 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional Assessment) Part4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การซักประวัติการรับประทานอาหาร สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ Dietary recall สามารถทำได้โดยการซักถามอาหาร และเครื่องดื่มที่ผู้ป่วยรับประทานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา วิธีนี้สามารถได้ข้อมูลจากผู้ป่วยในเวลาอันรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดในผู้สูงอายุที่หลงลืมง่าย และไม่สามารถประเมินพฤติกรรมหรือแบบแผนการรับประทานอาหารในระยะยาวได้ 28 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฟันผุ ไม่ใช่เรื่องของเด็ก (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำก่อนที่อาการจะกำเริบ ยิ่งพบปัญหาได้เร็วเมื่อไรก็ยิ่งมีโอกาสรักษาให้ได้ผลดีและเร็วเท่านั้น โดยการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตำแหน่งที่เกิดด้วย ซึ่งอาจใช้วิธีรักษาโดย... 26 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom