Frame Top
เว็บบอร์ด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อัมพาตขณะรอหมอตรวจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตนอกจากเป็นโรคที่พบบ่อย พบได้ในทุกเพศ ทุกอาชีพแล้ว ยังพบว่าสามารถเกิดอาการได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่ท่องเที่ยว และยังเกิดได้ที่โรงพยาบาลได้ด้วย เมื่อมีอาการอัมพาตเกิดขึ้นในโรงพยาบาลจะเกิดอะไรขึ้น แล้วผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วกว่าคนที่เกิดอาการที่บ้านหรือไม่ ลองติดตามเรื่องเล่านี้ครับแล้วท่านจะเข้าใจมากขึ้น... 29 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 2 : สตรีสูงวัยทำลายสถิติโลก (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในยุโรป มีกฎหมายห้ามทำหัตถการตั้งครรภ์ใน “หลอดแก้ว” (In-vitro procedure) ในสตรีที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป แต่ก็มีผู้คัดค้านข้อห้ามดังกล่าว โดยโต้แย้งว่า ไม่มีประเทศใด [ในโลก] ที่ห้ามชายสูงวัยให้กำเนิดลูก แล้วทำไมต้องมีข้อจำกัดในสตรีด้วยเล่า? โดยเฉพาะถ้าสตรีเหล่านั้น มีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะจรรโลงครรภ์ได้ตลอดช่วงอายุการตั้งครรภ์... 28 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เสียงแห่งความเงียบ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันเป้าหมายในการรักษาอาการเสียงดังในหูก็คือ ทำให้คนที่เป็น รู้สึกสบาย ไม่เป็นภาระ และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ ทั้งนี้เพราะยังไม่มีวิธีการรักษาใดที่ได้ผลรับรองได้ทีเดียว นอกจากนี้การรักษาในแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ดีมีหลายวิธีที่ช่วยลดภาระของคนที่มีอาการให้ดีขึ้นบ้าง เช่น การกินอาหารที่มีประโยชน์... 28 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาในปัจจุบัน การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้าด้วยการตรวจภาพรังสีเต้านม/แมมโมแกรม(Mammogram) จะให้ประโยชน์ช่วยลดอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ รวมทั้งมีความคุ้มค่าที่จะเป็นคำแนะนำสำหรับผู้หญิงทุกคน คือ การตรวจคัดกรองในช่วงอายุ 50-69 ปี... 27 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“โรคลิชมาเนีย” โรคอุบัติใหม่ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวิเคราะห์โรคสามารถทำได้หลายวิธีในห้องแล็ป เช่น การตรวจชิ้นเนื้อและเพาะเนื้อเยื่อของม้าม (Biopsy of the spleen and culture) การตรวจชิ้นเนื้อและเพาะเนื้อเยื่อของไขกระดูก (Bone marrow biopsy and culture) การตรวจชิ้นเนื้อและเพาะเนื้อเยื่อของตับ (Liver biopsy and culture) การตรวจชิ้นเนื้อและเพาะเนื้อเยื่อของต่อมน้ำเหลือง... 27 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อาการโรคอัมพาตเป็นอย่างไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายคนคงสงสัยว่าอาการโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไร ต้องเดินไม่ได้ พูดไม่ได้หรือเปล่า ลองติดตามครับว่าอาการอัมพาตมีอาการอย่างไรบ้าง อาการที่พบบ่อยๆ ที่ต้องรู้อย่างดี คือ อาการแขนขาอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย แขน ขาอ่อนแรงเพียงเล็กน้อย หรือหยิบจับไม่ถนัด กำมือไม่แน่น... 27 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เสียงแห่งความเงียบ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการเสียงดังในหูไม่ใช่โรค ส่วนใหญ่ของอาการเสียงดังในหูมีสาเหตุเกิดจากการได้ยินเสียงดังบ่อยๆ อย่าง ช่างไม้ นักบิน นักร้องเพลงร็อค คนซ่อมถนน เป็นการสูญเสียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไป (Noise-induced hearing loss) และยังมีอีกหลายสาเหตุ เช่น... 27 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“โรคลิชมาเนีย” โรคอุบัติใหม่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อลิชมาเนียอาจอยู่ในร่างกายอย่างสงบเป็นเวลาหลายปี โดยจะเริ่มมีการแบ่งตัวหากระบบภูมิต้านทานถูกกด เช่น คนที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด มีการใช้ยาสเตียรอยด์ หรือติดเชื้อเฮชไอวี และคนที่เคยเป็นโรคลิชมาเนียที่ผิวหนังมักจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคลิชมาเนียที่เยื่อบุได้ง่าย... 26 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 2 : จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บางที เหตุผลที่มีน้ำหนักมากที่สุดของการปรับตัว (Resilience) ของเด็ก และสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใหญ่กระทำตลอดชีวิต ก็คือ เราพยายามแปรผล (Interpret) จากประสบการณ์ของเราเองอย่างสม่ำเสมอ เราอาจตัดสินใจทำผิดซ้ำซากเหมือนพ่อแม่ของเรา หรือแวกม่านประเพณี (Break free) 26 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เสียงแห่งความเงียบ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระยะนี้มีคนมาพูดให้ฟังว่า มีเสียงหวีดในหูดังค่อนข้างมาก เสียงดังในหูนั้นคล้ายเสียงจักจั่น หรือจิ้งหรีดร้องอยู่ภายใน มักได้ยินชัดขึ้นในเวลากลางคืน ในที่เงียบๆ แล้วเสียงนี้คืออะไรกัน หรือเป็นเสียงแห่งความเงียบ (The sound of silence) กันแน่ เสียงดังในหู (Tinnitus) เป็นปัญหาที่พบได้ค่อนข้างมาก เรามักพบอาการนี้ 1 คน ในจำนวน 5 คน 26 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมในผู้ป่วย Part4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ใหญ่ความต้องการพลังงานพื้นฐานของผู้ป่วยสามารถคำนวณจากสมการHarris-Benedict (Harris- Benedict equation) ซึ่งอาศัยปัจจัยของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ น้ำหนักตัว ส่วนสูงและอายุ กิจกรรมและความต้องการพลังงานตามความเครียดทางเมตาบอลิกมีส่วนในความต้องการพลังงานทั้งหมดต่อวัน... 25 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“โรคลิชมาเนีย” โรคอุบัติใหม่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคลิชมาเนีย หรือ โรคลิชมาเนียซิส เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากปรสิต (Parasite) ที่ก่อโรคในมนุษย์มีอยู่มากกว่า 20 สายพันธุ์ (Species) เกิดจากการถูกริ้นฝอยทราย (Phlebotomine sand fly) เพศเมียที่มีเชื้อลิชมาเนียกัด โดยปกติจะพบเชื้อในประเทศเขตร้อน แต่ที่มีการแพร่กระจายไปทั่ว เกิดจากการที่ผู้คนมีการเดินทางระหว่างประเทศ... 25 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อัมพาตหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุก 4 นาที มีคนไทยเป็นอันพาต 1 คน หรือ 15 คน/ชม. หรือวันละ 360 คน อย่างนี้เราก็มีโอกาสเป็นอัมพาตสูง จะป้องกันได้หรือไม่ ผมบอกได้เลยครับว่าป้องกันได้ ลองติดตามดูครับว่าเราจะป้องกันได้อย่างไร โรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลอดเลือดสมองมีการตีบ ตัน หรือแตกออกทำให้เนื้อสมองสูญเสียหน้าที่ไป... 24 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“โรคลิชมาเนีย” โรคอุบัติใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โรคลิชมาเนีย ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย เนื่องจากมีสารพันธุกรรมแตกต่างจากเชื้อลิชมาเนียในประเทศอื่นที่มีรายงานมาก่อน ทำให้เชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ หรือสายพันธุ์ไทยให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Leishmania siamensis... 24 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แพ้น้ำตาลในนม (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการสำหรับการรักษาภาวะแพ้น้ำตาลในนม นอกจากการลดปริมาณอาหารที่มีผลิตภัณฑ์นม (Dairy products) และกินอาหารเฉพาะที่ผลิตขึ้นสำหรับคนที่มีภาวะแพ้ประเภทนี้ เนื่องจากนมเป็นอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม การไม่กินผลิตภัณฑ์นมอาจทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้ โดยเฉพาะในผู้หญิง... 23 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: สายตาผู้สูงอายุ (2) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณอนงค์ ตัดแว่นสายตาไปใช้เวลาทำบัญชี ตั้งแต่วันที่มาตรวจก็ทำงานได้ดีตลอดมา 6 เดือนต่อมา คุณอนงค์มารับการตรวจตาปกติ ผลการตรวจคล้ายเดิม คงแนะนำใช้แว่นมองใกล้ด้วยแว่นคู่เดิมต่อไป คราวนี้คุณอนงค์มีข้อสงสัยว่า คุณลัดดา ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานทำบัญชีเหมือนกัน อายุไล่เลี่ยกัน... 23 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 1 : สตรีสูงวัยทำลายสถิติโลก (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คุณผู้อ่านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อความคิดที่สตรีอายุ 66 ปี ให้กำเนิดทารกน้อย? ปฏิกิริยาดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงไหม ถ้าหากผู้เป็นแม่มีอายุเพียง 55 ปี หรือ 50 ปี? แล้วถ้าเธอมีอายุมากกว่า 66 ปีล่ะ? นอกจากนี้ คุณจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันหรือไม่ ในตัวพ่อสูงอายุที่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกน้อยด้วย? 22 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แพ้น้ำตาลในนม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของภาวะแพ้น้ำตาลในนมอาจรุนแรงหรืออ่อน ขึ้นกับปริมาณแลคเทสที่ร่างกายสร้างขึ้น อาการมักเกิดขึ้นหลังการกินนมหรือผลิตภัณฑ์ของนมประมาณ 30 นาที – 2 ชั่วโมง โดยอาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ อาการท้องอืด (Bloating) ปวดหรือเป็นตะคริวที่ช่องท้อง มีเสียงร้องในช่องท้องมีแก๊สในท้อง ถ่ายเหลวหรือท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน... 22 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: อัมพาตใครๆ ก็ไม่อยากเป็น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยมากขึ้นในคนไทย เนื่องจากอายุคนไทยที่ยืนยาวมากขึ้น มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง และโรคอ้วนมากขึ้น เชื่อหรือไม่ว่า ทุกๆ 4 นาที มีคนไทยเป็นอัมพาต 1 คน ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักโรคอัมพาต หรือชื่อโรคเป็นทางการว่า “โรคหลอดเลือดสมอง” ทำไมเราจึงต้องรู้จักโรคนี้เป็นอย่างดี... 21 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แพ้น้ำตาลในนม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะแพ้น้ำตาลในนม (Lactose intolerance) หรือที่เรียกว่า ภาวะพร่องเอนไซม์แลคเทส (Lactase deficiency) เป็นอาการที่ไม่สามารถกินผลิตภัณฑ์นมได้ โดยทั่วไปมักไม่อันตรายแต่จะทำให้รู้สึกไม่สบายมากกว่า บางคนอาจสับสนระหว่างภาวะแพ้น้ำตาลในนม (Lactose intolerance) กับการแพ้นม (Milk allergy) โดยภาวะแพ้น้ำตาลในนมเป็นเรื่องของระบบย่อยที่ผิดปกติ (Digestive system disorder)... 21 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom