Frame Top
เว็บบอร์ด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจ PET scan โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันนอกจากการตรวจซีทีสแกน เอมอาร์ไอ อีอีจีที่จะบอกว่าสมองของมนุษย์เรามีความผิดปกติหรือไม่ ยังมีการตรวจอีกชนิดหนึ่ง คือ PET scan (เพท สะแกน) 24 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ขนาดของกระโปรงกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ตอนนี้ ก็เรื่องมะเร็งเต้านมอีกแล้วคะ เพราะดังเลาให้ฟังหลายครั้งแล้วว่า ชาติตะวันตก ผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมสูงมาก ในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 1ใน 10 ของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ดังนั้น แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ของเขา จึงพยายามหาตัวแปร หรือปัจจัยที่ช่วยพยากรณ์โอกาสเกิดโรคมะเร็งเต้านม... 23 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 77 : วัยรุ่นฆ่าตัวตาย (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วิถี (Style) ของพ่อแม่ มีอิทธิพลสูงต่อลูกวัยรุ่น ไม่ว่าลูกวัยรุ่นจะมีพฤติกรรมเสี่ยง (อาทิ เสพยาเสพติด และ “ชิงสุกก่อนห่าม”) หรือไม่ และบ่อยถี่แค่ไหน นักวิจัยรายงานว่า การสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น จะทำให้ลูกวัยรุ่นมีความเสี่ยงลดน้อยลง แต่ผลสรุปนี้เป็นจริงตราบเท่าที่วัยรุ่นสามารถสื่อสารอย่างเปิดเผยอย่างน้อยกับพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่ง... 22 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการให้โภชนบำบัด (Principle of nutrition support) Part2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาต่อการให้อาหารในช่วงแรก (refeeding effect) กลุ่มอาการ refeeding มักเกิดในผู้ป่วยที่ขาดอาหารรุนแรง มักเกิดในช่วงสัปดาห์แรกของการให้อาหาร ดังนี้ อาการบวมจากการที่มีน้ำและเกลือคั่ง เนื่องจากการได้รับโซเดียมเพิ่มขึ้นและการกระตุ้น อินซูลิน อาการจากฟอสเฟต โพแทสเซียม และแมกนีเซียมและวิตามินในเลือดต่ำ... 20 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตามัวจากยา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณป้าแดง อายุ 56 ปี ปกติเป็นคนแข็งแรงดี มาระยะ 6 เดือนมานี้รู้สึกเบื่ออาหาร มีไข้ต่ำๆ เวลากลางคืน น้ำหนักลดไปถึง 3 ก.ก. ในระยะเวลา 5 เดือน จึงไปรับการตรวจร่างกายจึงพบว่าคุณป้าเป็นวัณโรคปอด แพทย์จึงแนะนำให้ใช้ยารับประทานรักษาโดยแจ้งว่าคงต้องใช้เวลานานในการรับประทานยา... 19 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจสุขภาพประจำปีทางระบบประสาท โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจสุขภาพเป็นกิจกรรมทางสุขภาพหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้เราทราบว่ามีปัญหาสุขภาพใดๆ หรือมีปัจจัยเสี่ยงในการก่อโรค โดยทั่วไปการตรวจสุขภาพแนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งที่น่าสนใจคือควรตรวจอะไร และการตรวจทางระบบประสาทมีหรือไม่ เพราะโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ดังนั้นถ้าตรวจทราบก่อนว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงหรือไม่ ถ้าเสี่ยงจะได้ป้องกัน... 19 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 76 : การปรับตัวของวัยรุ่นในโรงเรียน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในการศึกษาวิจัยหนึ่ง พบว่า การเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากโรงเรียนประถมศึกษาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา นำมาซึ่งความสนใจภายใน (Intrinsic) ที่ลดลง ในการเรียนของบรรดานักเรียนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชั้นเรียน แต่ลงเอยด้วยโอกาสที่น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบสมัยที่อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา... 18 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจความสามารถของสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้พบโรคทางระบบประสาทที่พบในผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม ส่งผลให้เป็นภาระของครอบครัว สังคม และประเทศ... 17 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารเรืองแสงที่คิดไม่ถึง โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีรายงานข่าวจากต่างประเทศแจ้งว่า นักท่องเที่ยวจีนกว้านซื้อผ้าอนามัยทั่วแดนอาทิตย์อุทัย ทำให้ร้านค้าหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นติดป้ายเป็นข้อความภาษาจีนว่า จำกัดการซื้อผ้าอนามัยคนละ 2 ชิ้นเท่านั้น หลังผ้าอนามัยที่ผลิตในประเทศจีนถูกตรวจพบว่ามีสารเรืองแสง ที่ทำให้สินค้าดูขาวสะอาด แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 16 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาจะมีจุดประสงค์ที่จะเติมไทอามีนที่ขาด ด้วยการให้อาหารเสริมไทอามีน ซึ่งอาจทำได้ด้วยการฉีดหรือกินทางปาก พร้อมวิตามินอื่นๆ หลังจากนั้นอาจทำการตรวจเลือดอีกเพื่อดูว่าร่างกายตอบสนองต่ออาหารเสริมไทอามีนนั้นอย่างไร.... 15 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 75 : การปรับตัวของวัยรุ่นในโรงเรียน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักการศึกษามีความกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนต้อง “เปลี่ยนผ่าน” (Transit) จากโรงเรียนประถมศึกษาไปยังมัธยมศึกษา อาทิ การประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ที่สูญเสียไป ความสนใจในโรงรียนที่ลดลง คะแนนสอบที่ตกต่ำ และการก่อปัญหาที่เพิ่มขึ้น... 15 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษามะเร็งอัณฑะ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งอัณฑะ(มะเร็งเฉพาะในเพศชาย) เป็นมะเร็งชนิดพบได้น้อย ในคนไทยพบได้เพียง 0.6 รายต่อประชากรชายไทย 1 แสนคน แต่เมื่อพบ จะพบสูงในวัยฉกรรจ์ คือ อายุช่วง 20-35 ปี มักเกิดข้างเดียว ซ้ายหรือขวาเท่ากัน โอกาสเกิด 2 ข้างประมาณ 5% เป็นมะเร็งที่ตอบสนองได้ดีมากทั้งจากยาเคมีบำบัด... 15 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับอาการของ Infantile beriberi อาจเกิดกับทารกอายุระหว่าง 2-6 เดือน ที่แม่ขาดสารอาหาร อาการเฉียบพลันอาจทำให้เด็กหายใจลำบาก (Dyspnea) เขียวคล้ำเนื่องจากขาดออกซิเจน (Cyanosis) และทำให้หัวใจวายตายได้ ส่วนอาการอื่นๆ ได้แก่... 14 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการให้โภชนบำบัด (Principle of nutrition support) Part1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การพิจารณาให้โภชนบำบัด ในผู้ป่วยที่ขาดอาหารมีหลักการในการให้โดยคำนึงถึงความรุนแรงของการขาดอาหารโรคหรือภาวะที่เป็นอยู และความรุนแรงของความเครียดทางเมตาบอลิก กล่าวคือหากผู้ป่วยมีการขาดอาหารไม่รุนแรงและไม่มี ความเครียดทางเมตาบอลิกที่รุนแรงอาจให้เพียงน้ำเกลือประมาณ 7-10 วัน หากมีการขาดอาหารปานกลาง... 14 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงในการเป็นโรคเหน็บชา ได้แก่ ทารกที่กินนมแม่ โดยที่แม่ขาดวิตามินบี 1 หรือทารกที่กินนมซึ่งไม่ได้เพิ่มส่วนผสมของวิตามินบี 1 ผู้ที่กินอาหารบางชนิดที่ผลิตเอนไซม์ที่ยับยั้งการทำงานของวิตามินบี 1 ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้ขาดความสามารถในการดูดซึมวิตามินบี 1 จากอาหาร ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการเห็นผลเมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้... 13 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคนี้จะพบในคนที่ผอมแห้งแรงน้อย แต่แท้จริงคนทั่วไปก็ป่วยโรคได้ เพราะพฤติกรรมการกินที่ขาดวิตามินบี 1 ทั้งการกินแต่ข้าวขาว อาหารขยะต่างๆ หรืออาหารที่มีสารทำลายวิตามินบี 1... 12 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การนวดตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การนวดหรือกดลูกตาที่จักษุแพทย์ใช้กันบ้าง และควรทำโดยแพทย์เท่านั้น เพราะแพทย์จะสังเกตและทราบความเหมาะสม ความแรงของการกด การนวดตาที่พบและเป็นที่ยอมรับของจักษุแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่... 12 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหน็บชาเพราะปลาร้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงเรื่อง “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการขาดวิตามินบี 1” ว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ได้ตรวจพบผู้ต้องขังในเรือนจำแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาการป่วยแขนขาอ่อนแรง ชาตามปลายมือ ปลายเท้า และร่างกาย จำนวน 78 ราย มีอาการรุนแรง 3 ราย และในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย... 11 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 74 : ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อหนุ่ม-สาวได้พัฒนามิตรภาพกับเพศตรงข้ามมากขึ้น ก็มักแยกตัวออกเป็นคู่ๆ (Couple) แต่ก็ยังกิน-เที่ยว (Dating) เป็นคู่ใน “กลุ่มชน” (Clique) ย่อยในระยะแรก จากนั้นก็ค่อยๆ แยก (Disintegrate) เป็นคู่เดี่ยว บทบาทของ “ฝูงชน” (Crowd) ก็ลดลงด้วย หลังจากที่ช่วยให้วัยรุ่นสร้าง “อัตลักษณ์ทางสังคม” (Social identity) ในการนำหนุ่ม-สาวมารวมตัวกัน... 11 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตัดตรวจชิ้นเนื้อ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทเริ่มต้นขั้นตอนสำคัญ คือ การได้ประวัติที่สมบูรณ์ร่วมกับการตรวจร่างกายที่แม่นยำ จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้เป็นส่วนใหญ่ ต่อจากนั้นบางกรณีจะต้องตรวจเพิ่มเติม เช่น ซีทีสแกน เอมอาร์ไอ คลื่นไฟฟ้าสมอง ตรวจเลือด เป็นต้น... 11 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom