Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจวัดระดับยากันชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับยากันชักนั้น เป็นการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเฉพาะผู้ป่วยที่ทานยากันชักเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ทานยากันชักก็ไม่จำเป็นต้องตรวจชนิดนี้ ตรวจได้เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาในการตรวจนั้นมีไม่มากนักเหมือนกับการตรวจอื่นๆ แต่ก็ยังพบประเด็นที่อยากเล่าให้ฟังดังนี้... 6 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินหอยหน้าร้อน ระวังขี้ปลาวาฬและเชื้ออหิวาต์เทียม (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับเชื้ออหิวาต์เทียม หรือ วิบริโอพารา ฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนตรงหรือโค้งเล็กน้อย พบในบริเวณน้ำอุ่นหรือน้ำกร่อย ต้องการเกลือในการเจริญเติบโต สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจน ที่อุณหภูมิระหว่าง 15-42°C แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 30-35°C... 6 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอน: ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งไหม? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โดยทฤษฎี ภาวะซึมเศร้า อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจาก เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้า หรือปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก หรือจิตใจ ที่รวมถึงภาวะซึมเศร้า จะหลั่งกลุ่มฮอร์โมน ที่เรียกว่า ฮอร์โมนความเครียด (Stress hormones) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการทางกายที่ผิดปกติหลายอาการ เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว และน้ำตาลในเลือดสูง และเมื่อมีภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง จะส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำลง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง... 5 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินหอยหน้าร้อน ระวังขี้ปลาวาฬและเชื้ออหิวาต์เทียม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปรากฏการณ์ ขี้ปลาวาฬ (Red tide) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเล เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมหาศาลของสาหร่ายเซลล์เดียวในทะเล (Microscopic algae) โดยเฉพาะแพลงตอนจำพวกไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate)... 5 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 140 : ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล - ส่วนหน้างาน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) เป็นระบบที่รองรับการทำงานของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ประกอบด้วยส่วนการรักษาพยาบาล (Clinical) หรือ “หน้างาน” (Front office) และส่วนการบริหาร (Administration) หรือ “หลังบ้าน” (Back office)... 4 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินหอยหน้าร้อน ระวังขี้ปลาวาฬและเชื้ออหิวาต์เทียม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อุณหภูมิที่สูงในช่วงหน้าร้อน ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารทะเลเจริญเติบโตได้ง่าย อีกทั้งยังพบมีโลหะหนักหลายชนิด ทั้งตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม และทองแดง โดยเฉพาะอาหารทะเลประเภท ปูม้า หอยนางรม และปลาหมึก... 4 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เซ็งจริงๆ เซ็งเรื้อรัง (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การดูแลตัวเองของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การปรับตารางชีวิตประจำวันเมื่อรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นจะช่วยให้ดีขึ้น เพราะจากการศึกษาพบว่าการวางโปรแกรมการออกกำลังกายที่ดีจะสามารถช่วยให้คนที่เป็นโรคนี้รู้สึกมีกำลังและรู้สึกดีขึ้น... 3 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีโอกาสหายน้อย วงการแพทย์ยังค้นไม่พบวิธีการที่จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานหายเป็นปกติ แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยหากมีวินัยในการดูแลตนเอง รวมทั้งในครอบครัวให้ความร่วมมือจัดในการดูแลผู้ป่วย... 3 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจอัลตราซาวด์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจอัลตราซาวด์เป็นการตรวจสืบค้นทางการแพทย์อีกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มาก และมีการตรวจกันอย่างกว้างขวาง บางคลินิกก็มีการบริการตรวจอัลตราซาวด์ ราคาก็ไม่แพง ประมาณ 800-1000 บาท จึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของผู้ป่วย จึงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้ป่วยจำนวนมาก... 2 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เซ็งจริงๆ เซ็งเรื้อรัง (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคเซ็งเรื้อรังเป็นโรคที่ยากจะวินิจฉัยได้ ทั้งนี้เพราะอาการอ่อนเพลียเป็นปัญหาปกติของหลายโรค โรคเซ็งเรื้อรังจึงวินิจฉัยได้เพียงจากการตัดเงื่อนไขอื่นๆ ออกไป... 2 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 67: ต้อหินจากยาสเตอร์รอยด์ (Steroid glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต นับตั้งแต่ปี คศ. 1950 Mc Lean รายงานถึงการพบผู้ป่วยที่ความดันตาขึ้นสูงระหว่างได้รับการรักษาโรคม่านตาอักเสบด้วย ยา ACTH (ยากระตุ้นการหลั่งสเตียรอยด์/Steroid) อีก 4 ปี ต่อมา Francois รายงานผู้ป่วยรายแรกที่ใช้ steroid หยอดและมีความดันตาขึ้น จากนั้นมีหมอรายงานถึงความดันตาขึ้นหลังใช้ทั้งยาหยอดและยารับประทานที่เป็น steroid เรื่อยมา โดยพบมากในการใช้ยาหยอดมากกว่ายารับประทานและ Francois ได้กล่าวไว้ว่า ต้อหิน ที่เกิดจากการใช้ยา steroid มีได้ 2 แบบ... 1 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เซ็งจริงๆ เซ็งเรื้อรัง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล >ความรุนแรงของโรคนี้จะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยโรคนี้จะถูกจำกัดในการทำกิจกรรมได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพราะอาจทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือ โรคเอมเอส (Multiple Sclerosis = MS) โรคลูปัส (Lupus) โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคหัวใจ ระยะสุดท้ายของโรคไตเรื้อรัง (End stage renal disease) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ โรคซีโอพีดี (Chronic obstructive pulmonary disease = COPD) และอาการเรื้อรังอื่นๆ... 1 พฤษภาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 139 : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology : IT) เป็นบูรณาการของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ตั้งแต่ยุคที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในปฏิบัติการ ซึ่งต้องอาศัยแผนกนี้ในการจัดการข้อมูลและกระบวนการของฝ่ายการแพทย์ (Clinical) และฝ่ายบริหาร (Administrative)... 30 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เซ็งจริงๆ เซ็งเรื้อรัง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แม้ว่าจะมีการวิจัยอย่างมากมาย แต่นักวิจัยก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดโรคและยังไม่มีวิธีในการวิเคราะห์โรคได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้มีการศึกษาถึงสาเหตุที่อาจทำให้เกิดโรคเซ็งเรื้อรังว่า อาจรวมถึงการติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันผิดปกติ เครียด บาดเจ็บ และการได้รับพิษ... 30 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน การตรวจไวรัสตับอักเสบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจไวรัสตับอักเสบซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยอีกโรคหนึ่งในคนไทย ไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบซี เป็นต้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองว่าใครเป็นหรือไม่เป็นไวรัสตับอักเสบก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการตรวจเช็คสุขภาพ... 29 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เซ็งจริงๆ เซ็งเรื้อรัง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control = CDC) ได้ให้คำนิยามไว้ว่า คนที่เป็นโรคเซ็งเรื้อรังจะต้องมีอาการ 3 อย่างดังต่อไปนี้... 29 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม (Preventive mastectomy) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบันการผ่าตัดเต้านม นอกจากเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านม (คือ เป็นมะเร็งก่อน แล้งจึงผ่าตัดเต้านม)แล้ว การผ่าตัดเต้านมยังใช้เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกด้วยทั้งนี้ในการผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ผลในการป้องกันประมาณ 90%... 28 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เซ็งจริงๆ เซ็งเรื้อรัง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์ อายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยา ได้ให้ความรู้ว่า กลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง หรือ Chronic Fatique Syndrome (CFS) ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “โรคเซ็งเรื้อรัง” เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ โดยไม่เกี่ยวกับการออกกำลังแต่ประการใด รวมถึงการพักผ่อนก็ไม่ช่วยให้อาการดีขึ้น... 28 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 138 : วิธีการจัดทำงบประมาณ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การจัดทำงบประมาณมีหลากหลายวิธี แต่ที่นิยมกันมาก ได้แก่ การจัดทำ (1) งบประมาณตามรายการ (Line-item budget) (2) งบประมาณตามศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility-center budget) และ (3) งบประมาณตามโปรแกรม (Program budget) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงพยาบาลต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาเริ่มทดลองกับง (4) งบประมาณตามผลงาน (Performance-based budget) อาทิ งบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budget) กล่าวคือ ไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในอดีต แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ประสิทธิผลได้ดีกว่าวิธีแรก... 27 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวานชนิด ที่ 1 (Insulin Dependentb Diabetes) ตอนที่ 2(ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 1 เรื่องการคำนวณ ความต้องการพลังงานและสารอาหารสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องคำนวณแบบเฉพาะราย ส่วนในบทความนี้ กล่าวถึงหลักสำคัญในการจัดรายการอาหารสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานและสารอาหาร... 26 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน ช่วยแม่หนูด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติอัตรารอดจากมะเร็งปากมดลูกของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
สตีเว่น จอห์นสัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคที่มากับสายตาสั้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mekt Mm28 Fangfang14
Frame Bottom