Frame Top
เว็บบอร์ด
หนังแข็ง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคผิวหนังแข็งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่มีผิวหนังแข็งเฉพาะที่ (Localized scleroderma) สามารถแยกย่อยได้อีก 2 ชนิด คือ Morphea - โรคผิวหนังแข็งชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปกลมรี ขอบนอกจะเป็นสีแดงหรือม่วง และตรงกลางจะเป็นสีขาว บางกรณีโรคผิวหนังแข็งชนิดนี้จะมีผลกระทบต่อหลอดเลือดหรืออวัยวะภายใน Linear... 9 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน เฟสบุ๊คกับการแพทย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การสื่อสารออนไลน์เป็นที่นิยม เพราะมีประโยชน์มากมาย ประหยัด สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ทางการแพทย์เองก็มีการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารทางเฟสบุ๊คในหลายกรณี ต่อไปนี้... 9 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แนวทางการรักษาโรคอ้วน ตอนที่ 2 การประเมินด้านโภชนาการในผู้ป่วยอ้วน โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร 1.การวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก เพื่อคำนวณค่าBMI และวัดเส้นรอบเอว เพื่อประเมินความรุนแรงโรคอ้วนและโรคอ้วนลงพุง 2.การซักประวัติครอบครัว 9 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนังแข็ง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีอดีตพริตตี้ที่เป็น “โรคหนังแข็ง” ว่า โรคหนังแข็งเป็นกลุ่มโรคภูมิแพ้ตัวเองชนิดหนึ่ง ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายอวัยวะ ทั้งผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร หัวใจ ไต เป็นต้น... 8 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: มะเร็งจอตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณแม่พาลูกสาววัย 3 ขวบมาปรึกษาด้วยใบหน้าที่โศกเศร้า เนื่องจากพึ่งไปรับการตรวจจากหมอข้างบ้านว่า ลูกน้อยมีระเร็งจอตาในตาข้างขวา จึงตระเวนพาลูกไปตรวจอีกหลายหมอว่าจะมีความเห็นตรงกันหรือไม่ เด็กน้อยยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เหมือนเด็กที่ป่วยแต่อย่างไร... 8 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การใช้ประโยชน์จากไลน์ทาง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การใช้ไลน์ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่น วัยทำงาน เด็กนักเรียน รวมทั้งวงการแพทย์ เพราะสามารถใช้ส่งข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพการตรวจเอ็กซเรย์ ภาพผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบ ทำให้สะดวกต่อการปรึกษา... 7 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 82 : วัยรุ่นฆ่าผู้อื่น (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แม้วัยรุ่นผู้ยิง (Shooter) จะมีความแตกต่างกัน นักวิจัยได้ค้นหาปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) ที่วัยรุ่นฆาตกรมีร่วมกัน อันได้แก่ ผู้ยิงส่วนใหญ่ แสดงความโกรธและอาการซึมเศร้า (Depression) ที่ควบคุมไม่ได้ กล่าวโทษผู้อื่นว่า เป็นตัวปัญหา และข่มขู่ว่า จะใช้ความรุนแรง (Violence) ส่วนมากมีประวัติของความก้าวร้าว (Aggression) ทั้งทางร่างกาย วาจา... 7 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 81 : วัยรุ่นฆ่าผู้อื่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์เชิงลึกของพฤติกรรมใน 9 ราย ซึ่งโดยสรุปเป็นปัญาเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic) ที่ทำให้หนุ่มวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูง ในการแสดงออกของการต่อต้านสังคมในรูปแบบความรุนแรง ดังต่อไปนี้... 5 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน เว็บไซต์ทางการแพทย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ทำได้ง่ายมาก เพียงแค่คลิกปลายนิ้วท่านก็สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้มากมายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในปัจจุบันพอมีปัญหาใดๆ รวมถึงปัญหาสุขภาพ คนส่วนใหญ่ก็จะค้นหาข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบจากเว็บไซต์ต่างๆ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือว่า ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ต่างๆนั้น บางส่วนก็เป็นข้อมูลที่มีคนแสดงความคิดเห็น... 4 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมในผู้ป่วย(Principle of Nutrition Support ) Part1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคเฉียบพลัน หรือโรคเรื้อรังเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยร่วมไปกับการรักษา คุณภาพของโภชนบำบัดที่เหมาะสม ต้องดูแลตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือมีภาวะทุพโภชนาการ มีการประเมินความต้องการสารอาหารที่เหมาะสม วางเป้าหมายการดูแล การให้โภชนบำบัด การติดตามและประเมินผล... 4 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การทำหมันชายกับมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การทำหมันชาย(Vasectomy) เป็นการผ่าตัดหรือผูกท่อนำอสุจิ เพื่อไม่ให้มีอสุจิออกมาผสมกับไข่ จึงป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ได้ ต่อมลูกหมากที่เป็นต่อมเกี่ยวข้องกับการสร้างอสุจิและน้ำอสุจิ ดังนั้นเมื่อมีการทำหมันชาย จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในต่อมน้ำลูกหมากด้วย... 4 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตรวจตาพบโรคทางสมอง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เด็กชายแดง อายุ 10 ปี อนามัยโรงเรียนมาวัดสายตา พบว่าเด็กชายน่าจะมีปัญหาสายตา แนะนำไปรับการตรวจวัดสายตา เพราะอ่านตัวเลขไม่ได้เท่าที่ควร อีกทั้งเด็กมักบ่นว่าปวดศีรษะบ่อยๆ เมื่อแพทย์พบเด็ก การตรวจเริ่มด้วยการทดสอบให้อ่านตัวเลขบนแผ่นภาพ วัดสายตา เด็กพยายามหยีตาอ่านตัวเลขได้ 3 บรรทัด... 2 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 80 : วัยรุ่นฆ่าผู้อื่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การยิงกันในโรงเรียน (School shooting) เป็นอุบัติการณ์ของความรุนแรง (Violence) ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน บนรถโรงเรียน หรือใกล้โรงเรียน ในขณะที่มีการเรียนอยู่ อาจเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหนในโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ตัวอย่างเช่น กรณีที่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เมื่อนายอนัชชา บุญขวัญ อายุ 17 ปี... 1 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การแพทย์ทางไกล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การแพทย์ทางไกลในความหมายของผม คือ การที่แพทย์หรือทีมสุขภาพทุกวิชาชีพได้ใช้เทคโนโลยีชนิดต่าง เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการสื่อสารระหว่างจุดให้บริการผู้ป่วยหรือการตรวจอื่นๆ ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ หรือแพทย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือรายงานผลการตรวจเพิ่มเติมต่าง ๆ... 31 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ตอนคุณภาพขีวิตกับผลการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มีรายงานการศึกษาในผูป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ 431 รายที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด เป็นการศึกษาโดย คณะแพทย์ที่นำโดย Bingener,J จาก Mayo clinic สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยเฉพาะเมื่อเกิดจากปัญหาในครอบครัว จะส่งผลถึงการรักษาหรือไม่ อย่างไร... 30 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการให้โภชนบำบัด (Principle of nutrition support) Part3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร แนวทางการให้อาหารในช่วงแรก ให้อาหารในสัดส่วนของพลังงานปกติ โดยให้ตามความต้องการของผู้ป่วยในความเข้มข้นและอัตราเร็วที่ผู้ป่วยสามารถทนได้ หรือหากทนไม่ได้ ควรให้อาหารที่มีความเข้มข้น หรืออัตราเร็วลดลงครึ่งหนึ่งของปกติก่อนในช่วง 24 – 48 ชม.แรก... 28 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 79 : วัยรุ่นฆ่าตัวตาย (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เราตั้งข้อสังเกตจากกรณีทั้ง 4 รายได้ว่า ครอบครัวและเพื่อนๆ ไม่เชื่อว่า 2 ใน 4 ราย จะเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ โดยที่กรณีหนึ่งเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่เรียนเก่งมาก และอีกคนเป็นนักเรียนยอดนิยมที่เคร่งครัดในศาสนา ส่วนในอีก 2 ราย วัยรุ่นคนหนึ่ง เคยคิดที่จะฆ่าตัวตาย ส่วนอีกคนหนึ่ง ได้พยามฆ่าตัวตายมาแล้ว... 28 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจเลือดในโรคทางระบบประสาท โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ คือ การตรวจเลือด เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค การตรวจเลือดมีวัตถุประสงค์ใด มีตรวจเลือดอะไรบ้าง ผมขออธิบาย ดังนี้... 27 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: เด็กตาบอดในความทรงจำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เด็กหญิงจำปี อายุ 14 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ทางใต้ เป็นเด็กที่เป็นโรคจอตาเสื่อมแต่กำเนิดชนิดที่เรียกว่า retinitis pigmentosa หรือมักเรียกกันย่อๆ ว่า โรค RP ซึ่งระยะแรกตามัวมากเวลากลางคืน เพราะเซลล์ประสาทรับรู้การเห็น rod เสียก่อน นานเข้าจึงมัวทั้งกลางวัน กลางคืน 26 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 78 : วัยรุ่นฆ่าตัวตาย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กรณีที่สาม โทมัส (Thomas) อายุ 19 ปี ฆ่าตัวตายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2533 โทมัสเรียนเก่งมาก ได้คะแนน A ทุกวิชา เขาชอบอ่าน ฟังผู้ใหญ่ และตกปลาล่าสัตว์ เขาไม่ดื่ม [แอลกอฮอล์] สูบ [บุหรี่] หรือทำงานหนัก (Sweat) เขาอยู่ไกลจากตัวเมือง จนไม่มีเพื่อนคู่หู (Buddy) พ่อเขาตายเมื่อเขาอายุ 9 ขวบ และ 2 ปี... 25 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom