Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: โบทอก (Botox) ในโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Botox หรือ Botulinum toxin บางคนเรียกว่า sausage poison หรือ fatty poison ทำนองว่าเป็นพิษจากไส้กรอก ทั้งนี้เพราะ bacteria ที่ให้ toxin ตัวนี้ คือ Clostridium botulinum มีมากในเนื้อที่ทำไส้กรอกที่เริ่มจะเสีย คำว่า botulus เป็นภาษาละตินแปลว่า ไส้กรอก สารพิษหรือ toxin ตัวนี้มีฤทธิ์ขัดขวางการส่งกระแสประสาท... 14 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 14 : จากสมองสู่ร่างกายในวัยรุ่น โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ใหญ่บางคนสังเกตว่า เมื่อเด็กเจริญเติบโตจนถึงวัยรุ่น (Adolescent) ก็จะเริ่มตั้งคำถามในเชิงสมมุติฐาน (Hypothetical) “อะไรจะเกิดขึ้นถ้า . . .” และในเชิงนามธรรม (Abstraction) อาทิ ความจริง และความยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดเหล่านี้ สัมพันธ์กับพัฒนาการสมองในช่วงปลายหรือไม่?... 13 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน เมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 25 ทำไมหมอจึงถาม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อท่านผู้อ่านได้ติดตามบทความใน blog ตอนต่างๆของหัวข้อ “เมื่อคุณพบแพทย์” มาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ อาการผิดปกตินั้น จะเห็นได้ว่าแพทย์จะถามคำถามมากมาย ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับอาการนั้นๆ เลย ท่านผู้อ่านคงเกิดความสงสัยว่า “ทำไม” ทำไมหมอจึงถามอะไรก็ไม่รู้ จนผู้ป่วย ญาติก็ตอบไม่ได้ ลองมาดูเหตุผลครับว่า ทำไมหมอจึงถาม แล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไร... 12 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การผ่าตัดรังไข่เพื่อป้องกันมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มีโรคมะเร็งอยู่ 2 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับ รังไข่ คือ โรคมะเร็งรังไข่ ซึ่งเกี่ยวข้องเพราะเป็นโรคของรังไข่เองโดยตรง และโรคมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้องกับรังไข่ คือ รังไข่เป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดและต่อการลุกลามแพร่กระจายโรคมะเร็งเต้านม ดังนั้น ในทางทฤษฎี การผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้างจึงสามารถลดอุบัติการเกิดมะเร็งรังไข่ และลดทั้งอุบัติการณ์เกิดและลดโอกาสลุกลามแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมได้... 11 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 13 : พัฒนาการสมองในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่น (Adolescent) มีความเสี่ยงถึง 20 เท่าของอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ เพราะวัยรุ่นไม่กังวลในเรื่องการดื่มเหล้า การขับรถเร็ว และการติดเข็มขัดนิรภัย (50% ไม่ยอมติดเข็มขัดนิรภัย) จึงไม่มีความกลัวต่ออุบัติภัย เพราะสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมดังกล่าว [เปลือกสมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex)] ยังมิได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่... 10 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: Healthy meeting ประชุมได้ผล...คนได้สุขภาพ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ประชุมเครียด กินเกิน ระวัง! โรคร้ายจะถามหาเอานะค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคร้ายหลายโรคที่คุกคามคนไทยในปัจจุบันทั้ง โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งสุขภาพช่องปาก สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการ “ กินบ่อยและกินเกิน ” เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี หลายคนใช้ความพยายามอย่างมากมาย แต่กลับมองข้ามสาเหตุที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั้นคือ การรับประทานอาหารว่าง ระหว่างประชุม หรือฝึกอบรม... 9 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 24 กลืนอาหารลำบาก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการกลืนอาหารลำบาก เป็นอาการหนึ่งทางระบบประสาท คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบ เพราะเข้าใจว่าอาการกลืนอาหารลำบากเป็นอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร สาเหตุของการกลืนลำบากแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. สาเหตุทางระบบประสาท และ 2. สาเหตุจากระบบทางเดินอาหาร... 8 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลอดกลูเตน ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากคนที่แพ้กลูเตนแล้วบังเอิญไปกินอาหารที่มีกลูเตน ก็อาจทำให้ปวดท้องและท้องเสียได้ทันที ในขณะที่บางคนอาจไม่มีอาการหรือสัญญาณอะไรหลังการกินกลูเตน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลำไส้เล็กไม่ได้ถูกทำลาย ดังนั้น ผู้ที่แพ้กลูเตน ต้องเข้มงวดในเรื่องอาหารปลอดกลูเตนไปตลอดชีวิต และควรพยายามหลีกเลี่ยงอาหารต่อไปนี้ นอกเสียจากจะว่ามีฉลากติดว่า “ปลอดกลูเตน” (Gluten-free) หรือทำจากข้าวโพด ข้าว หรือถั่วเหลือง เป็นต้น... 7 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: จอตาขาด (Retina break) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต จอตาถือเป็นส่วนแรกของประสาทรับรู้การเห็น มีเซลล์รับรู้การเห็น (photoreceptor) ซึ่งเห็นวัตถุแล้วส่งกระแสประสาทไปตามใยประสาท (nerve fibre) ไปสู่ประสาทตา (optic nerve) ทั้งเซลล์รับรู้การเห็นและใยประสาทตาเป็นส่วนหนึ่งของจอตา ตัวจอตาจะแนบไปกับลูกตาด้านใน หากนึกภาพลูกตาเป็นรูปทรงกลมคล้ายลูกมะพร้าว ตาขาวเป็นเสมือนเปลือกนอกสุดของลูกมะพร้าว... 7 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลอดกลูเตน ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การแพ้กลูเตนมักปรากฏอาการน้อยหรือไม่ปรากฏอาการภายนอก ดังนั้นทางที่จะรู้ได้ ก็คือ ต้องทำการทดสอบ ซึ่งวิธีทดสอบโดยปกติ ได้แก่ การทดสอบเลือด หากผลเลือดเป็นบวก ก็อาจมีการตัดเอาเนื้อเยื่อ (Biopsy) ไปตรวจเพื่อยืนยันว่ามีการอักเสบในเยื่อบุลำไส้เล็ก แม้ว่าปัจจุบันจะได้มีการทดลองยาและวัคซีนเพื่อแก้การแพ้กลูเตน แต่เราก็ยังไม่สามารถแก้ไขการแพ้กลูเตนได้ ดังนั้น สิ่งที่ทำได้จึงเป็นเพียงการกินอาหารที่ปลอดกลูเตน (Gluten-free diet) เท่านั้น... 6 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 12 : พัฒนาการสมองในวัยรุ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หนึ่งในจำนวนคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัยรุ่น (Adolescent) ก็คือ ทำไมบางคนถึงได้มีพัฒนาการช้าในเรื่องทักษะการคิดและการใช้เหตุผล เพื่อเตรียมเขาเหล่านั้นให้พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียด (Stressful) ที่มักเกิดขึ้นในช่วงเป็นวัยรุ่น [หรือวัยวุ่น] ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นจำนวนมากรายงานว่า เขาไม่พร้อมที่จะมีการร่วมเพศ แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นกะทันหัน หรือเธอมักมีปากเสียงกับพ่อแม่ตลอดเวลา หรือไม่ก็ทำอะไรโง่ๆ... 6 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลอดกลูเตน ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เคยเห็นฉลากบนอาหารที่เขียนว่า “Gluten Free” แล้วเกิดความสงสัยว่า เขาหมายถึงอะไรกันบ้างไหม ? เรามาดูพร้อมกัน กลูเตน (Gluten) เป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่พบในข้าวสาลี (Wheat) และธัญพืชอื่นๆ เช่น ข้าวบาร์เลย์ (Barley) และข้าวไรย์ (Rye) กลูเตนมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น ไม่ละลายในน้ำ มักใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติหนุบหนับ มีการใส่กลูเตนในเบียร์ ซอสถั่วเหลือง (Soy sauce)... 5 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 23 ปวดหลัง ปวดเอวจังเลย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปวดหลัง ปวดเอวก็เป็นอาการปวดที่พบบ่อยมาก ผมคิดว่าพอๆ กับปวดหัว แต่ผู้ป่วยมักจะพยายามดูแลตนเองก่อน จนกว่าอาการปวดรุนแรงมาก หรือไม่หาย หรือมีอาการขาอ่อนแรงร่วมด้วยจึงมาพบแพทย์ สาเหตุของปวดหลังก็อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ปวดหลังปวดเอวที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการทำงาน... 5 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: เมลาโทนินกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เราคงพอจะเคยได้ยินชื่อ ยา หรืออาหารเสริมที่มีชื่อว่า เมลาโทนิน (Melatonin) ที่ส่วนใหญ่รู้จัก เพราะใช้กินเพื่อลด หรือป้องกัน อาการเมาเวลาเหตุการบิน (Jet lag) ซึ่งจากคุณสมบัติบางประการของเมลาโทนิน ทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งก็ได้มีการศึกษาถึงคุณสมบัติของสารนี้ต่อโรคมะเร็งอย่างกว้างขวาง และก็ยังมีการศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน... 4 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 11 : ช่วงเวลานั้น สำคัญไฉน? (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในเด็กสาว การบรรลุวัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าเพื่อน อาจกลายเป็นสิ่งเสียเปรียบ (Disadvantage) อันที่จริง การมีพัฒนาการทรวงอก (Breast) เร็วกว่าเพื่อน จะมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของร่างกาย (Body image) ที่งดงาม และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) ที่สูง... 3 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจากเครื่องปรับอากาศ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของโรคลิจิโอเนลอย่างอ่อน จะเรียกว่าเป็น โรคไข้ปอนเตียก (Pontiac fever) ซึ่งจะไม่ติดเชื้อที่ปอด และอาการก็มักจะหายได้เองใน 2-5 วัน ทั้งนี้ โรคลิจิโอเนลอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว (Respiratory failure) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปอดได้รับออกซิเจนไม่พอ หรือไม่สามารถขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดได้... 3 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจากเครื่องปรับอากาศ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนส่วนใหญ่ติดเชื้อได้จากการหายใจเอาละอองน้ำขนาดเล็ก (Microscopic water droplets) ที่มีเชื้อลีจิโอเนลลา ทั้งนี้การแพร่กระจายของโรคอาจมาจากแหล่งดังต่อไปนี้ ฝักบัว ก๊อกน้ำ ท่อน้ำร้อนและอ่างน้ำวน (Whirlpool) หอหล่อเย็น (Cooling towers) ของระบบปรับอากาศ น้ำพุที่ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงาม (Decorative fountains) สระว่ายน้ำ... 2 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: กินเลี้ยงทั้งปี...ทำอย่างไรดีไม่ให้อ้วน โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร สำหรับผู้ที่มีชีวิตคลุกคลีอยู่กับงานเลี้ยง ชนิดที่เรียกว่ากินเป็นปกติวิสัย ไม่ว่าจะเป็นงานกาลาดินเนอร์ บุฟเฟ่ต์ งานแต่ง หรืองานฉลองในโอกาสต่างๆ คนกลุ่มนี้ย่อมเสี่ยงลงพุงกว่าคนกลุ่มอื่นอย่างแน่นอน เพราะอาหารในงานเลี้ยงไม่ใช่อาหารปกติที่เรากิน นอกจากปริมาณและความหลากหลายละลานตาแล้ว อาหารหลายชนิดล้วนแคลอรีสูงมาก... 2 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 22 ปวดขา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดขาเป็นอาการที่พบบ่อยมาก เป็นอาการที่ทุกคนต้องเคยเป็น บางคนปวดขาขณะเดิน บางคนปวดขาขณะนั่งนาน สาเหตุของการปวดขานั้นมีหลายสาเหตุ เช่น กระดูกสันหลังระดับเอวเสื่อมกดทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท กล้ามเนื้อขาอักเสบ และกล้ามเนื้อขาหดเกร็งมาก ดังนั้นประวัติการเจ็บป่วยที่ท่านต้องถูกแพทย์ซักถามเวลาที่พบแพทย์จึงมีมากคำถาม ดังนั้นถ้าท่านเตรียมตัวไม่พร้อมก็อาจตอบคำถามแพทย์ไม่ได้ ลองดูครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง... 1 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจากเครื่องปรับอากาศ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าการรักษานั้นมีประสิทธิผล แต่เนื่องจาก EDTA สามารถลดปริมาณของแคลเซียมในกระแสเลือดได้ แพทย์บางท่านจึงแนะนำ ให้ผู้ป่วยทำคีเลชั่นบำบัดเพื่อชะล้างธาตุต่างๆ ที่เกาะอยู่ในหลอดเลือด อย่างกรณีของโรคหลอดเลือดตีบแข็ง (Atherosclerosis / coronary artery disease) ซึ่งน่าจะได้ผลและค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเลือกผ่าตัดบายพาส (Coronary bypass surgery) การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน (Angioplasty) และวิธีอื่นๆ ที่ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือด... 1 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ดับเต่า ลดเหงื่อ โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน หมอไม่ทำอะไรให้เลย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom