Frame Top
เว็บบอร์ด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจสอบการทำงานของเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ อาจใช้วิธีการตรวจระยะไกล (Remote technology) โดยอาศัยเทคโนโลยี่ไร้สาย (Wireless technology) คือ มือถือและสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency signals) โดยมีการรับส่งข้อมูลระหว่างตัวผู้ป่วยและคลีนิกแพทย์ ซึ่งแพทย์สามารถตรวจดูข้อมูลจังหวะการเต้นของหัวใจ... 5 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 12 : ความคาดหวัง โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทฤษฎีจิตวิทยาวิวัฒนาการ (Evolutionary psychology) กล่าวว่า ความแตกต่างในบทบาทของเพศ (Gender role) เกิดจากความต้องการตามวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน เพื่อความอยู่รอด (Survival) ของแต่ละเพศ ตัวอย่างเช่น ผู้ชายจำเป็นต้องมีความก้าวร้าว (Aggressive) และครอบงำ (Dominant)... 5 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กระแสไฟฟ้าจากหัวใจจะส่งข้อมูลไปตามสายไปยังเครื่องกระตุ้นการเต้น หากจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติ คอมพิวเตอร์จะส่งจังหวะเต้นไฟฟ้า (Electrical pulses) ไปยังหัวใจ เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจรุ่นใหม่จะสามารถวัดอุณหภูมิเลือด การหายใจ และอื่นๆ ได้ และยังสามารถใช้ปรับระดับการเต้นของหัวใจให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ทำ.... 4 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคตับและท่อน้ำดี Part.2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ควรมีการประเมินในผู้ป่วยตับแข็งทุกราย ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวลดลงมากกว่า 10 % บ่งชี้ถึงภาวะขาดสารอาหาร อย่างไรก็ตามต้องประเมินการเปลี่ยนแปลงของ ของเหลวที่อยู่ภายนอกเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ(extracellular fluid)ร่วมด้วยเสมอ เนื่องจากผู้ป่วยที่มีขาบวม ท้องมาน สามารถทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน... 4 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ดื่มไวน์ป้องกันโรคอัมพาตได้จริงหรือ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอ ผมได้นำไวน์ขึ้นชื่อมาให้เป็นของขวัญปีใหม่ครับ ผมได้มาจากฝรั่งเศสเลยนะครับ” ประโยคข้างต้นจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษากับผมมานานมากกว่า 10 ปี ผมจึงพูดหยอกกลับไปว่า “ คุณน้าขอบคุณครับ แต่ว่าคุณน้าไม่ทราบหรือครับ เดี๋ยวนี้เขารณรงค์กันว่า ให้เหล้าเท่ากับแช่ง”... 3 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการทดสอบว่าหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่ สามารถทำได้โดยการใช้ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram) ที่แสดงจังหวะการเต้นของหัวใจว่าคงที่หรือผิดปกติ ช่วยในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นช้า (Bradycardia) และภาวะการฉีดโลหิตของห้องหัวใจล่างและบนไม่ประสานกัน.(Heart block)... 3 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การติดเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอาจเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร กรณีชั่วคราวจะใช้รักษาปัญหาโรคหัวใจระยะสั้น เช่น จัวหวะการเต้นที่ช้าที่เกิดจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart attack) การผ่าตัดหัวใจ (Heart surgery) หรือการได้รับยาในปริมาณที่มากเกินไป (Overdose of medicine) 2 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาสั้นเทียม (Pseudomyopia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต นายวุฒิ เป็นนักศึกษาปีที่ 2 อายุ 18 ปี ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นคนมุ่งมั่นในการเรียนมาก อ่านหนังสือท่องตำราเป็นประจำตลอดปีที่ผ่านมา เมื่ออยู่ปี 1 รู้สึกว่าสายตามองไกลไม่ชัด เวลาฟังอาจารย์สอนหน้าชั้น มองภาพจากจอ slide ไม่ชัดเจน จึงไปลองซื้อแว่นสายตาตามร้านทั่วไป โดยเอาแว่นกำลังต่าง ๆ มาทดลอง พบว่าใส่แว่นสายตาสั้นขนาด 200 มองได้ชัดเจนดี... 2 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 11 : เหตุผลของชราภาพ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อีกทฤษฎีหนึ่ของชราภาพ กล่าวว่า ร่างกายของคนเราเสื่อมสภาพลง เพราะมีการตั้งเวลาใน “นาฬิกาชีวภาพ” (Biological clock) ไว้ล่วงหน้า (Pre-set) ซึ่งจะกำหนดจำนวนครั้งที่เซลล์สามารถแบ่งตัวและทวีคูณได้ (Divide and multiply) เมื่อถึงเวลาดังกล่าว เซลล์ก็จะเริ่มเสื่อมลงและตายไป... 1 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หมอคาร์เซน เลนเนิส แห่งศูนย์โรคหัวใจเยอรมนี ที่เมืองมิวนิก ได้เตือนถึงผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องคุมจังหวะหัวใจว่า เครื่องคุมจังหวะหัวใจนั้นไม่กินเส้นกับโทรศัพท์มือถือนัก... 1 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อัมพาต คือ โรคเวรโรคกรรมจริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อย เป็นโรคที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มากนัก เพราะโรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พบบ่อยในผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง อ้วน และผู้ที่มีประวัติโรคอัมพาตในครอบครัว ด้วยเหตุนี้เองที่คนมักเข้าใจว่าโรคอัมพาตเป็นโรคเวรโรคกรรม เพราะเมื่อคนเราเมื่อเวลาผ่านไป อายุมากขึ้น... 30 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ภาวะอ้วนช่วงวัยหนุ่มมีความสัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงโรคอ้วนกับการเกิดโรคมะเร็ง มักหมายถึงโรคอ้วนในผู้ใหญ่ แต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟัง เป็นการเจาะจงศึกษาโรคอ้วนที่เกิดในวัยหนุ่มเท่านั้น คือผู้ชาย อายุช่วง 16-20 ปี ว่า จะเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่ การศึกษาไม่ระบุว่าทำไมศึกษาเฉพาะเพศชาย และทำไมต้องเป็นช่วงอายุนี้... 29 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 11 : บทบาทของเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา อิทธิพลของบทบาทของเพศ (Gender role) ต่อบุคลิกภาพ (Personality) เริ่มชัดเจนเมื่อนักวิจัยสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยให้อธิบายอุปนิสัยของแบบฉบับ (Typical trait) ของผู้ชายและผู้หญิง โดยนักศึกษาเห็นด้วยว่า . . . 28 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ขอบคุณครับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้ป่วยชายสูงอายุท่านหนึ่งได้มามอบกระเช้าผลไม้ตะกร้าใหญ่มาก และส้มอีก 1 กล่องใหญ่ ผมจึงขอบคุณผู้ป่วย แล้วสอบถามว่าคุณลุงเจ็บป่วยเป็นโรคอะไร เพราะไม่เห็นว่ามีอาการผิดปกติอะไรเลย... 26 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: หัดเยอรมัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เมื่อหลายปีก่อน เคยเป็นอาสาสมัครตรวจโรคตา ดูสภาพสายตาของเด็กนักเรียนโรงเรียนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูสาเหตุของตาบอดในเด็ก ตลอดจนคัดกรองเด็กนักเรียนในโรงเรียนตาบอด อาจมีบางรายที่ยังต้องการรับการรักษาเพื่อให้สายตาดีขึ้น... 25 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สูงยาวเข่าดี ได้ไง (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความสูงได้ก่อนที่ความสูงจะหยุดในช่วงวัยหนุ่มสาวมีดังนี้ ประเมินความสูงของร่างกาย โดยดูจากความสูงของพ่อแม่ และ บวกความสูงของพ่อและแม่รวมกัน (หน่วยเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร) สำหรับเด็กผู้ชายให้บวกด้วย 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) สำหรับเด็กผู้หญิงให้ลบออกด้วย 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) 24 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 10 : เหตุผลของชราภาพ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ชราภาพ (Aging) มี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นชราภาพตามปรกติ (Normal) ซึ่งเป็นกระบวนการไปตามธรรมชาติที่ค่อยๆ ชะลอลงทั้งทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Psychological) ตั้งแต่ผู้ใหญ่วัยกลางคน จนถึงผู้ใหญ่วัยปลาย ส่วนประเภทที่ 2 เป็นชราภาพตามพยาธิ (Pathological) ซึ่งมีสาเหตุจากความบกพร่องทางพันธุกรรม (Genetic defects) 24 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน มาแล้วแต่พยาบาลว่าไม่ใช่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยังมีอีก 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนุบาลศึกษา กล่าวคือ โปรแกรมครบรอบวงจร (Looping) และการสอบตกซ้ำชั้น (Retention) ประเด็นแรก เป็น โปรแกรมที่เกิดขึ้นเมื่อครูใช้เวลา 2 ปี หรือมากกว่านั้น อยู่กับเด็กกลุ่มเดียวกัน (Same group) ที่มีอายุเดียวกัน... 23 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สูงยาวเข่าดี ได้ไง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถเพิ่มความสูงได้ ว่า อย.ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณาอาหารเสริมใดๆ ว่า สามารถทำให้โครงสร้างร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ หรือสามารถรักษาโรคได้... 23 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ยาระบายก่อนส่องกล้องกับไตอักเสบ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)เพื่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆของลำไส้ จำเป็นต้องทำความสะอาด ล้างเอาอุจจาระในลำไส้ใหญ่ออกให้หมดเสียก่อนด้วยการกินยาระบายล่วงหน้าก่อนตรวจ 1-3 วันร่วมกับการจำกัดอาหารประเภทมีกากอาหารมาก... 22 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom