Frame Top
เว็บบอร์ด
“ลีสทีเรีย” เชื้อจากอาหาร (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับเด็กในครรภ์สามารถติดเชื้อจากแม่ได้โดยผ่านทางรก (Placenta) โดยอาการที่เกิดจากการติดเชื้อลีสทีเรีย ได้แก่ เป็นไข้ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ ท้องเสีย... 18 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 69 : ผลกระทบจากวิถีพ่อแม่ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วิถีของการเป็นพ่อแม่ (Parenting style) ที่แตกต่างกัน ก็มีอิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อพัฒนาการการรับรู้ สังคม และบุคลิกภาพของวัยรุ่น สำหรับพ่อแม่ในประเภทเผด็จการ (Authoritarian) (ซึ่งถือว่าเป็นการปกครองที่ “แข็งเกินไป”) การเชื่อฟัง (Obedience) ถือเป็นคุณงามความดี (Virtue) มีการลงโทษ และเคร่งครัดในวินัย เพื่อให้ลูกวัยรุ่นอยู่ในกรอบ 18 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน Smart Phone กับการแพทย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ก่อนปี พ.ศ. 2551 ผมเป็นคนหนึ่งที่ไมได้ใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องด้วยเพราะมีภารกิจตรวจรักษาผู้ป่วยตลอดเวลา การที่ต้องรับโทรศัพท์ระหว่างตรวจรักษาผู้ป่วยอาจทำให้เสียสมาธิและส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วย ต่อมาต้องผมรับผิดชอบงานใหม่... 17 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ลีสทีเรีย” เชื้อจากอาหาร (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมคณะ ลงพื้นตรวจแอปเปิ้ล ที่วางจัดจำหน่ายอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า หลังมีหนังสือแจ้งมายังไทยเพื่อเรียกเก็บสินค้าแอปเปิ้ล พันธ์กาล่าและแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny,s Best” หรือ Big B จากบริษัท Bidart Bros... 17 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 67 : การใช้เหตุผลทางจริยธรรม (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พัฒนาการทางจริยธรรม ของ ลอเร็นซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) เริ่มเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย หลังจากที่นักวิจัยอื่นๆ ได้พิจารณาการศึกษาในรูปแบบของเขา 45 ฉบับ ซึ่งดำเนินการในวัฒนธรรม 27 แห่ง ผลการวิจัยส่วนใหญ่แล้ว สนับสนุนข้อสมมุติฐานที่ว่า บุคคลก้าวผ่านขั้นตอนต่างๆ อย่างเป็นลำดับ แต่มิใช่ทุกๆ คนจะบรรลุถึงขั้นตอนสุดท้าย... 15 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional Assessment) Part2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีทางคลินิก ประกอบไปด้วยการซักประวัติและการตรวจร่างกาย เพื่อประเมินโภชนาการทั้งในขณะนั้น และติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการ และอาจครอบคลุมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวัดระดับสารต่างๆในร่างกาย... 14 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้ผลตรวจแม่นยำ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด... 13 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ติดสินบนหมอ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต จำได้ว่าครั้งหนึ่งมีชายวัย 50 ปี เป็นพนักงานขับรถประจำทางของ ขสมก มารับการตรวจตาและขอคำปรึกษาเนื่องจาก ระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ ขับรถเมล์ประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งให้ไปตรวจวัดสายตาดูว่ามีปัญหาการมองเห็นหรือไม่ เนื่องจากเป็นพนักงานขับรถมานาน ขับดีตลอด ไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุมาก่อน เมื่อตรวจตาจึงพบว่ามีสายตาอ่านตัวเลขจากแผ่นพับวัดสายตาได้ปกติ... 12 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน มารู้จักเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การวินิจฉัยและรักษาโรคนั้น ส่วนที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของการวินิจฉัยโรค คือ การซักประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกายที่ดีของแพทย์ โดยเริ่มจากซักประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่ต้องมีรายละเอียดเพียงพอในการวินิจฉัยโรค เมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอ แพทย์ก็จะตรวจร่างกายเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค โดยทั่วไปแล้วร้อยละ 80-90 ของการวินิฉัยโรคได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย มีเพียงร้อยละ 10-20 ที่จำเป็นต้องส่งตรวจเพิ่มเติม... 10 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 66 : การใช้เหตุผลทางจริยธรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สมมุติว่า คุณเป็นวัยรุ่นที่มีเพื่อนหญิงคนหนึ่งกำลังจะตายด้วยโรคมะเร็ง แล้วคุณก็ได้ข่าวว่า มีนักเคมีผู้หนึ่ง ซึ่งเพิ่งจะค้นพบสูตรของยาตำรับใหม่ที่จะสามารถช่วยชีวิตเธอได้ นักเคมีผู้นี้เสนอขายยาตัวนี้ให้คุณในราคา $5,000 (ประมาณ 150,000 บาท) ซึ่งสูงกว่าต้นทุนผลิตหลายๆ เท่าตัว คุณพยายามหยิบยืมเงิน แต่โชคไม่ดี คุณสามารถรวบรวมได้เพียง $2,500 (ประมาณ 75,000 บาท) 10 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผู้ป่วยมะเร็งมีลูกได้ไหม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อวันก่อน ผู้ป่วยหญิงโรคมะเร็ง ได้มาปรึกษาว่า อยากมีลูก ฝ่ายหญิงอายุ 26 ปี ฝ่ายชาย อายุ 31 ปี อยู่ในวัยเป็นผู้ใหญ่ และมี สติ สัมปชัญญะสมบูรณ์ ทั้งคู่ ไม่มีข้อห้ามการมีบุตรสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะ ถ้าฝ่ายชาย เป็นมะเร็ง เพราะ ชาย ไม่ได้ตั้งครรภ์ และการดูแลลูก... 9 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: นักบิน ลูกเรือ (เรือบิน) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นข้อมูลที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ จะมีรังสีอยู่ ที่รวมถึงรังสีในกลุ่ม Electromagnetic radiation (กลุ่มเดียวกับ เอกซเรย์) ที่เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณสูง อย่างต่อเนื่อง อาจมีผลทำให้เซลล์กลายพันธ์เป็นมะเร็งได้... 9 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 65 : การใช้เหตุผลทางจริยธรรม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ลอเร็นซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2530 เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน โดยเป็นศาสตราจารย์แผนกจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยชิคาโก้ และแผนกการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด [ทั้งคู่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา และของโลกด้วย] ในเวลาเดียวกัน... 8 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional Assessment) Part1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร >ภาวะโภชนาการ มีส่วนสําคัญต่อสุขภาพ ภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น โภชนาการขาด หรือโภชนาการเกินก็ตาม ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ทั้งสิ้น 7 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หวัดไปหน่อย (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่จะมีรัศมีประมาณ 6 ฟุต นักวิชาการส่วนใหญ่คิดว่าเชื้อไวรัสหวัดแพร่กระจายด้วยละอองเสมหะ (Droplet) เมื่อคนป่วยไอ จาม หรือพูด เพราะละอองเสมหะนี้สามารถเข้าสู่ปากหรือจมูกของคนที่อยู่ใกล้ หรืออาจจะสูดหายใจไปยังปอดได้ มีน้อยรายที่ติดหวัดด้วยการสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสแล้วนำมือมาสัมผัสกับปากหรือจมูก... 6 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 64 : พัฒนาการการบุคลิกภาพ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อพัฒนาการทางร่างกายของวัยรุ่น ถึงจุดที่มีความพร้อมทางเพศ (Sexually mature) วัยรุ่นมักจะสงสัยว่า ร่างกายของเขา มีเสน่ห์เพียงใด? เมื่อมีการนัดเที่ยว-กิน (Dating) กับเพศตรงข้าม วัยรุ่นก็มักสงสัยว่า เขามีทักษะทางสังคมแค่ไหน... 6 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ขณะนี้ หนูกำลังนั่งรถบัส จากโตเกียวไปเมืองคาวากุชิโกะ หนูมาอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกรอบแล้วค่ะ คราวนี้มาเยี่ยมน้องชายอีกตามเคย เลยถือโอกาสมาเที่ยวพักผ่อน หลังจากสอบแก้ และสอบ NL2 เสร็จ เมื่อวันก่อนเพิ่งประกาศผลสอบไปค่ะ หนูสอบผ่านทั้งสองอย่างแล้วนะคะ สิ่งที่หนูได้พยายามทำมาตลอด... 6 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 63 : พัฒนาการบุคลิกภาพ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เรื่องราวของแบรนน์ดี้ (Branndi) เด็กสาวชาวอเมริกัน อายุ 12 ปี สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ (Personality) และทางสังคมในหมู่วัยรุ่น เธอมีความเชื่อมั่น (Belief) และจุดมุ่งหมาย เช่นเดียวกับวัยรุ่นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เธอมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสตรีผิวดำ มีความหวังสูงสำหรับอนาคต และต้องการเป็นแบบอย่าง (Role model) สำหรับผู้อื่น... 5 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หวัดไปหน่อย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่บี (Type B flu) จะพบในมนุษย์อย่างเดียว โดยไข้หวัดใหญ่บีจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่เอ ทั้งนี้ ไวรัสบีไม่ได้แยกออกเป็นชนิดย่อยเหมือนเอ แต่แตกออกเป็น 2 สาย (Lineage) คือ B/Yamagata และ B/Victoria... 5 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การใช้ serum ในตาแห้ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะตาแห้ง อาจเกิดจากสร้างน้ำตาจากต่อมต่างๆน้อย หรือมีการระเหยของน้ำตามากกว่าปกติ ตลอดจนมีความผิดปกติของผิวตา (ocular surface) และการสร้าง tear mucus น้อยลง เฉพาะในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีประชากรกว่า 5 ล้านคนที่มีภาวะนี้ โดยพบในผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี... 5 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน torpasumai Tamisarut777 NSN1990 Kanyaphat23
Frame Bottom