Frame Top
เว็บบอร์ด
ไตวาย ตายไว (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาโรคนี้มุ่งเน้นไปที่การชลอให้ไตเสียอย่างช้าๆ โดยควบคุมสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เป็น โรคไตบางชนิดสามารถรักษาให้หายได้ แม้ว่าโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่จะรักษาไม่หาย โดยทั่วไปการรักษาจะใช้วิธีควบคุมอาการ ลดอาการแทรกซ้อน และทำให้พัฒนาการของโรคเป็นไปได้ช้า... 21 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไตวาย ตายไว (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.ธนันดา ชี้แจงว่า ถ้าไตเสื่อมมาก ๆ จะซีด อ่อนเพลีย ไม่อยากรับประทานอาหาร คลื่นไส้อาเจียนเหมือนกับคนแพ้ท้อง ถ้าเป็นมากจะซึมลง ของเสียคั่ง เหนื่อยง่าย การรู้สติลดลง ถึงขั้นโคม่าไป ซึ่ง พญ.ธนันดา ได้อธิบายว่า โรคไตแบ่งออกเป็น 5 ระยะ... 20 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 14 : ประเภทของความรัก (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ประมาณ 90% ของผู้ใหญ่ในการสำรวจ รายงานว่าได้เคย “ตกหลุมกรัก” และมีเพียง 10% เท่านี้นที่รายงานว่า ไม่เคยมีความรัก แต่ก็มีบางคนที่รายงานว่า พบความรักที่แสนเจ็บปวด (Painful) มากจนไม่อยากมีความรักอีก นักวิจัยเชื่อมั่นว่า เมื่อคนเราเริ่มมีความรักเป็นครั้งแรก ความตื่นเต้นและความสุขที่เรารู้สึก ได้รับการเติมเชื้อเพลิงโคยความรักใคร่ด้วยอารมณ์... 19 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไตวาย ตายไว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.ธนันดา ระบุว่า สาเหตุของการเกิดโรคไตในประเทศไทย อันดับ 1 คือ การมีโรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ซึ่งโรคนี้จะมีผลต่อหลอดเลือดเล็กๆ ในร่างกาย ถ้าควบคุมเบาหวานไม่ดีจะเป็นเบาหวานขึ้นตา ตาบอด เบาหวานลงไต เส้นเลือดที่ขา เป็นแผลที่เท้า ถ้าไปที่สมองก็เป็นอัมพาต เส้นเลือดแตก ตีบ ฯลฯ 19 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยมะเร็งมีความจำเป็นต้องได้รับปริมาณอาหารและสารอาหารเหมาะสมต่อสภาวะการเจ็บป่วยของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีความพร้อมที่จะได้รับการรักษา... 18 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไตวาย ตายไว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.ธนันดา กล่าวว่า โรคไตพบได้ทุกช่วงอายุ หากเกิดขึ้นกับเด็กสาเหตุส่วนใหญ่มาจากกรรมพันธุ์ หรือระบบทางเดินปัสสาวะผิดรูป เกิดการติดเชื้อบ่อยๆ ส่วนในวัยเจริญพันธุ์หรือวัยหนุ่มสาวเป็นกลุ่มแพ้ภูมิตัวเอง แต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากจะมาจากโรคเบาหวาน การรับประทานยา ความดัน และการรับประทานอาหารรสเค็มจัดสะสมมาเรื่อย ๆ... 18 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไตวาย ตายไว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.ธนันดา ตระการวนิช หัวหน้าหน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระบุว่า “ไต” เป็นอวัยวะสำคัญทำหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกาย ถ้าวันหนึ่งอวัยวะที่ว่าเกิดความ “เสื่อม” ถึงขั้นก่อโรค จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตที่เหลือต่อจากนี้... 17 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน เมื่อมีอาการผิดปกติ มาโรงพยาบาลตอนไหนดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมออกตรวจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลทั้งช่วงเช้า ช่วงบ่ายและนอกเวลาราชการ ผมสังเกตพบว่าผู้ป่วยที่มาตรวจรักษากับผมในแต่ละช่วงเวลานั้นมีความแตกต่างกัน คือ ผู้ป่วยที่มีที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องเดินทางมาไกลมักจะพบผมตอนเช้า เพื่อที่จะได้เดินทางกลับถึงบ้านไม่มืดค่ำ... 17 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ต้อหินฉับพลันจากยา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ยามีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคก็จริง คำพูดที่ว่าของที่ดีก็มีส่วนที่เสียอยู่บ้าง ยาเกือบทุกตัวมีข้อดีมาก แต่ก็มักมีข้อเสียหรืออาจเรียกว่ามีผลข้างเคียงที่ไม่ดีร่วมด้วย ยาหยอดตาก็เช่นกัน บางตัวอาจมีผลข้างเคียงที่รุนแรงดังตัวอย่างนี้... 16 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการรักษาโรคกระดูกพรุนนั้น ผศ.นพ.ธนินนิตย์ กล่าวว่า ต้องประกอบด้วยการปรับปรุงการใช้ชีวิตประจำวัน (Lifestyle modifications) ผู้ป่วยทุกคนควรออกกำลังกายที่ให้ร่างกายมีการรับน้ำหนักต่อกระดูก เช่น การเดิน การวิ่ง ร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่วนในรายที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวควรส่งต่อให้นักกายภาพบำบัดเพื่อทำการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย... 16 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 13 : พฤติกรรมทางเพศในวัยชรา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยรายงานผลว่า ผู้หญิงที่พบว่ากิจกรรทางเพศเติมความเต็ม (Fulfilling) และความสมบูรณ์ (Enriching) ให้ชีวิต ก่อนวัยหมดประจำเดือน (Menopause) มีแนวโน้มที่จะดื่มด่ำความสุขจากกิจกรรมทางเพศหลังวัยหมประจำเดือน และเข้าสู่ผู้ใหญ่วัยดึก (Late adulthood)... 15 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.นพ.ธนินนิตย์ กล่าวว่า หลังจากที่รักษากระดูกสะโพกหักแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องรับการรักษาเรื่องกระดูกพรุนต่อ เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักเพิ่ม เช่น การหักของกระดูกสะโพกหักอีกข้างหนึ่ง การเกิดกระดูกสันหลังหักยุบ และการหักของกระดูกในตำแหน่งอื่น ๆ... 15 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยารักษาอัมพาตต้องทานยานานเท่าใด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง ผู้ที่อ้วน สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย การรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคอัมพาต แต่ถ้าเกิดอาการของโรคอัมพาตก็ต้องเข้าสู่การรักษาทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง... 14 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.นพ.ธนินนิตย์ กล่าวถึง แนวทางการรักษากระดูกสะโพกหักในปัจจุบันที่ดีและเหมาะสมที่สุดคือ การรักษาด้วยการผ่าตัด จากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบว่า การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด นอนดึงให้กระดูกติด จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่รักษาด้วยการผ่าตัด... 14 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับสารภูมิคุ้มกัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ รังสีรักษา เป็นวิธีหลักวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด อาจโดยใช้รังสีรักษาวิธีเดียว หรือ ร่วมกับการผ่าตัด ยาเคมีบำบัด ฮอร์โมน และ/หรือยารักษาตรงเป้า การเพิ่มประสิทธิภาพของรังสีรักษา มีหลายวิธีนอกเหนือการใช้ร่วมกับวิธีรักษาอื่นๆดังกล่าวแล้ว... 13 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สะโพกหักทำให้การพึ่งพาตัวเองทำได้น้อยลงและบางครั้งทำให้ชีวิตสั้นลงด้วย ประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่สะโพกหักจะไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ ซึ่งหากมีผลทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นระยะเวลานาน ก็อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ดังนี้ ลิ่มเลือดอุดตันที่ขาหรือปอด เป็นแผลกดทับ (Bedsores) ติดเชื้อในทางเดินกระเพาะปัสสาวะ... 13 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็พบได้เรื่อยๆ เป็นมะเร็งที่รุนแรง เพราะโดยตำแหน่งของอวัยวะที่อยู่ลึก และเมื่อเริ่มเกิดโรคมักไม่มีอาการ ดังนั้นจึงทำให้โรคนี้วินิจฉัยได้ยาก เมื่อมีอาการ หรือวินิจฉัยได้ โรคมักเป็นระยะลุกลามมากแล้ว โดยเฉลี่ย ผู้ป่วยจึงมักมีอัตรารอดประมาณ 1-2 ปีหลังการรักษา... 13 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 13 : ประเภทของความรัก (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คนแรกที่ซูซาน (Susan) เลือกคบด้วยเป็นคนที่มีอุปนิสัยคล้ายเธอ แต่อยู่กันไม่ยืด ส่วนคนหลังที่เธอเลือกแต่งงานด้วย เป็นคนที่บุคลิกภาพตรงกันข้ามกับเธอ ประสบการณ์ของเธอนำไปสู่ประเด็นประเภทของความรัก (Love) ผลการวิจัยก่อนหน้านี้ ทำให้นักวิจัยคิดว่า ความรักเป็นสิ่งที่ลึกลับ (Mysterious) เกินกว่าที่จะศึกษาโดยวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific study) 12 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กระดูกสะโพกหักเป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่ตามมาหลังจากการเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดที่ทำให้กระดูกหักก็คือ การหกล้ม และพบอุบัติการณ์นี้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย... 12 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงด่างขาว ? (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.นพ.วาสนภ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า โรคด่างขาวหากเป็นมาไม่นาน จะมีการตอบสนองต่อการรักษาดีกว่ารายที่เป็นมานานแล้ว เนื่องจากเซลล์เม็ดสียังไม่ถูกทำลายไปมาก หากเป็นมานานเซลล์เม็ดสีถูกทำลายไปมาก อาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น และต้องใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่จำเป็น จึงแนะนำว่าหากเริ่มเป็น อย่ารีรอที่จะรักษา เพราะเซลล์เม็ดสีจะถูกทำลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน... 11 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada sunan1234 Kkgusjung2 u5314041 golf17112530
Frame Bottom