Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 33 : การสำรวจในโลกอินเทอร์เน็ต โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นอกเหนือจากการติดต่อซึ่งหน้า (Face-to-face) กับเพื่อนๆ วัยรุ่นยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพศจากสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิตยสาร และภาพยนตร์ ตลอดจนสื่อออนไลน์ ในการศึกษาครั้งหนึ่ง ทีมนักวิจัยพบว่า วัยรุ่นแสดงออกซึ่งความสนใจในเรื่องสุขภาพทางเพศ (Sexual health) บนกระดานประกาศของอินเทอร์เน็ต (Web-board) มากกว่าสองเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกระดานประกาศจริง (Bulletin board)... 19 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การล้างไตคือ การทำหน้าที่แทนไตในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย และพยายามที่จะรักษาสมดุลของกรดด่าง เกลือแร่ และน้ำในร่างกายไว้ให้ได้ การล้างไตสามารถทำได้ 2 แบบ คือ การล้างไตด้วยน้ำยาทางช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)... 18 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อของเล่นมีพิษ ไม่ใช่มิตรของหนูแล้ว (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อเด็กได้รับสารพิษ มักแสดงออกด้วยอาการ • หงุดหงิดโกรธง่าย (Irritability) หรือพฤติกรรมมีปัญหา • ไม่มีสมาธิ • ปวดศีรษะ • ไม่อยากอาหาร • น้ำหนักลด • เงื่องหงอย (Sluggishness) หรืออ่อนล้า (Fatigue)... 17 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 19: ทุกข์หรือไม่ทุกข์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ทุกคนก็มีโอกาสเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ สำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเราจะอยู่กับโรคอย่างไม่ทุกข์ได้อย่างไร คนไข้ส่วนใหญ่จะทุกข์เมื่อทราบว่าตนเองเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง บางคนทุกข์มาก บางคนทุกข์น้อย ทำไมจึงต่างกัน... 17 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อของเล่นมีพิษ ไม่ใช่มิตรของหนูแล้ว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี จะมีโอกาสได้รับสารพิษมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ซึ่งบ่อยครั้งที่เด็กได้รับสารพิษตะกั่วจากการหายใจหรือกลืนฝุ่นที่เกิดจากสีทาบ้านรุ่นเก่าที่ตกอยู่ตามพื้นและขอบหน้าต่าง จากมือและของเล่น นอกจากนี้เด็กยังอาจได้รับสารพิษนี้ขณะที่อยู่ในครรภ์แม่ด้วย... 16 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาเหล่จากการเพ่ง (accommodative esotropia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาเหล่/ตาเข จากการเพ่ง เป็นภาวะตาเขเข้าในอันเนื่องมาจากมาสายตายาวกว่าปกติ กล่าวคือ ในคนปกติ เมื่อเราเหลือบตามามองวัตถุที่อยู่ใกล้ เช่น อ่านหนังสือ จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า near reflex โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อช่วยมองวัตถุระยะใกล้ให้ชัด โดยจะเกิดปรากฏการ 3 อย่าง ได้แก่... 16 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 32: ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การตัดสินใจในประเด็นเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ยาก เพราะวัยรุ่นได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากพ่อแม่ พระสงฆ์องค์เจ้า และผู้ตอบปัญหาตามสื่อต่างๆ ก็มักแนะนำวัยรุ่นให้คุณค่าแก่ “พรหมจรรย์” (Virginity) และการหลีกเลี่ยงผลที่จะตามมาจากเพศสัมพันธ์... 15 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อของเล่นมีพิษ ไม่ใช่มิตรของหนูแล้ว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สารตะกั่ว (Lead) เป็นสารโลหะหนักมีพิษ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสารพิษที่สามารถทำร้ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ทั้งนี้เราอาจได้รับสารพิษตะกั่วจากหลายแหล่ง เช่น • สีทาบ้าน (รุ่นเก่า) – เพราะตะกั่วได้ถูกใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้านเพื่อให้สีติดคงทน ซึ่งปัญหานี้มักเกิดกับสีทาบ้านที่ใช้ในสมัยก่อน (รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เริ่มห้ามการใช้สารตะกั่วในสีทาบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา) 15 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 18: ทุกอย่างเพื่อลูก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมเอ่ยทักทายผู้ป่วยโรคลมชัก “น้องครับสบายดีหรือเปล่า ดูท่าทางเหนื่อยมากเลย ชักกี่ครั้งครับ” แต่ผู้ป่วยไม่พูดกับผม ไม่มองหน้า ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทุกครั้งจะให้ความร่วมมือในการตรวจรักษาเป็นอย่างดี ผู้ป่วยอายุ 28 ปี เป็นโรคลมชักจากเนื้องอกสมองตั้งแต่เด็ก ผ่าตัดสมองและฉายแสง ผลการรักษาดีมาก ไม่มีการเป็นซ้ำของเนื้องอกอีกเลย... 14 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อของเล่นมีพิษ ไม่ใช่มิตรของหนูแล้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดงาน "รวมพลังปกป้องเด็กไทย ห่างไกลพิษสารตะกั่ว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ ประชาชนทั่วไปในชุมชนมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากการสัมผัสสารตะกั่ว รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อปกป้องเด็กและครอบครัวห่างไกลพิษสารตะกั่ว... 14 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผลการรักษาโรคมะเร็ง ตอนที่ 1 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วันนี้คุยกันถึงเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบมากว่า เมื่อเป็นมะเร็ง หรือคนรู้จัก ใกล้ชิดเป็นมะเร็ง เมื่อรักษาแล้วจะมีโอกาสหายเท่าไร ซึ่งโอกาสรักษาได้หายในโรคต่างๆที่รวมถึงโรคมะเร็ง ทางการแพทย์ เรียกว่า หรือใช้ศัพท์ว่า การพยากรณ์โรค(Prognosis)... 13 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 31 : ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสังคมที่วัยรุ่นไม่ได้รับคำแนะนำเรื่องเพศจากผู้ใหญ่ เขาจะเรียนรู้วิธีรับมือกับ “แรงขับเคลื่อนทางเพศ” (Sex drive) ได้อย่างไร? และจะผนวกเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ากับแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) ได้อย่างไร? วัยรุ่นอาจต้องลองผิดลองถูก เมื่อพบ “แรงดึงดูด” (Attract) จากเพศตรงข้าม... 12 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: อ้วนจนเป็นโรคต้องกินอย่างไร ตอนที่ 5 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้เขียนมักได้รับคำถามถึง “ เมนูอาหารลดน้ำหนัก” ซึ่งผู้เขียนเองก็ไม่เห็นว่าเมนูลดน้ำหนักจะแตกต่างจนไม่สามารถกินอาหารเหมือนๆชาวบ้านได้ และถ้าผู้เขียนกำหนดเมนูว่าในหนึ่งสัปดาห์ท่านจะต้องรับประทานอาหารตามนี้เชื่อเถอะค่ะว่าไม่เกินสัปดาห์ต้องเลิกไป เพราะนิสัยการบริโภคอาหารของคนเรานั้นเป็นศิลปะเฉพาะตัวจริงๆ... 11 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 17: ขอบคุณครับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมขอเล่าเรื่องโรคปลอกประสาทแข็ง (multiple sclerosis) ต่ออีกเรื่องครับ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผมประทับใจมาก คือว่าผมมีนักศึกษาพยาบาลเป็นโรคนี้ครับ น้องเขาตาบอดข้างหนึ่ง แต่สามารถเรียนพยาบาลได้ น้องเขามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับยารักษาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ แต่ติดขัดที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ผมนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันหลายคืนว่าจะช่วยน้องเขาอย่างไรดี... 10 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ปัญหาทางตาจากโรค Steven Johnson โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต โรค Steven Johnson ถูกเรียกตามชื่อของหมอ Steven และ Johnson ที่พบและรายงานโรคนี้เป็นสองคนแรก เป็นภาวะที่มีผลจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้ป่วยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่อาจเป็นยา การติดเชื้อ หรือการเจ็บป่วย โดยมีอาการแสดงเกิดที่ผิวหนังและเยื่อบุผิว... 9 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 30 : กรณีชิงสุกก่อนห่าม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ณ โรงเรียนมัธยมปลายทิปตั้น (Tipton High School) ผู้บริหารได้ใช้มาตรการลงโทษนักเรียนวัยรุ่นที่กอดจูบกัน (Nicking) ตามห้องโถงของโรงเรียน ในขณะที่บางคนเสนอแนะว่า พ่อวัยรุ่น ควรถูกห้ามเข้าแข่งขันในกีฬาของโรงเรียน หลังจากนักกีฬาฟุตบอล (อเมริกัน) ทำให้แฟนสาวท้อง เลยต้องแต่งงานกับเธอ และเพื่อนร่วมทีมกลับคิดว่า เป็นสิ่งที่โก้เก๋... 8 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 16: เพื่อลูก...ทำได้ทุกอย่าง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมมีโอกาสได้ดูแลน้องผู้หญิงอายุ 21 ปี วินิจฉัยเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis) มีอาการตาบอดหนึ่งข้าง เดินเซ หยิบจับของลำบาก พูดไม่ชัด คุณพ่อ-แม่ ของน้อง นั้นก็อายุเกือบ 70 ปี คือท่านทั้ง 2 มีบุตรตอนอายุมากทั้งคู่ แล้วน้องก็มาเจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษายากอีก... 7 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: มะเร็งรังไข่กับแอสไพริน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในสหรัฐอเมริกา มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง และมะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่วินิจฉัยยาก เพราะมักจะมีอาการต่อเมื่อโรคลุกลาม นอกจากนั้นยังเป็นอาการที่ไม่เฉพาะ มักเป็นเพียง ท้องอืด เบื่ออาหาร ดังนั้นผลการรักษาโรคนี้จึงไม่ดี... 6 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความไม่เท่าเทียมกันของน้ำในหู (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วิธีการใช้ชีวิตประจำวันสามารถช่วยลดผลกระทบโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้ โดย • ลงนั่งหรือนอนทันทีเมื่อรู้สึกเวียนศีรษะ (Dizzy) หลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ทำให้อาการแย่ลง เช่น เคลื่อนไหวตัวเร็ว ดูทีวี หรืออ่านหนังสือ • ถ้าเวียนศีรษะมากควรนอนบนพื้นราบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น พื้น และผู้ป่วยควรมองไปยังวัตถุที่อยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว... 6 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 29 : กรณีชิงสุกก่อนห่าม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หลังจากประสบการณ์ 20 ปี ในการเป็นแพทย์ด้านสูติ-นรีเวช (Obstetrics Gynecology) ในนคร Indianapolis รัฐอินเดียนน่า นายแพทย์วิลเลียม สโตน (William Stone) รู้สึกระตือรือร้นที่จะเปิดคลินิก ในชุมชนที่เขาอาจสร้างความแตกต่าง (Making a difference) ได้ เขาเลือกทิปตั้น (Tipton) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในรัฐเดียวกัน... 5 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Fiat Memehelpme
Frame Bottom