Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 11 : เหตุผลของชราภาพ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อีกทฤษฎีหนึ่ของชราภาพ กล่าวว่า ร่างกายของคนเราเสื่อมสภาพลง เพราะมีการตั้งเวลาใน “นาฬิกาชีวภาพ” (Biological clock) ไว้ล่วงหน้า (Pre-set) ซึ่งจะกำหนดจำนวนครั้งที่เซลล์สามารถแบ่งตัวและทวีคูณได้ (Divide and multiply) เมื่อถึงเวลาดังกล่าว เซลล์ก็จะเริ่มเสื่อมลงและตายไป... 1 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หมอคาร์เซน เลนเนิส แห่งศูนย์โรคหัวใจเยอรมนี ที่เมืองมิวนิก ได้เตือนถึงผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องคุมจังหวะหัวใจว่า เครื่องคุมจังหวะหัวใจนั้นไม่กินเส้นกับโทรศัพท์มือถือนัก... 1 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อัมพาต คือ โรคเวรโรคกรรมจริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อย เป็นโรคที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มากนัก เพราะโรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พบบ่อยในผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง อ้วน และผู้ที่มีประวัติโรคอัมพาตในครอบครัว ด้วยเหตุนี้เองที่คนมักเข้าใจว่าโรคอัมพาตเป็นโรคเวรโรคกรรม เพราะเมื่อคนเราเมื่อเวลาผ่านไป อายุมากขึ้น... 30 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ภาวะอ้วนช่วงวัยหนุ่มมีความสัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงโรคอ้วนกับการเกิดโรคมะเร็ง มักหมายถึงโรคอ้วนในผู้ใหญ่ แต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟัง เป็นการเจาะจงศึกษาโรคอ้วนที่เกิดในวัยหนุ่มเท่านั้น คือผู้ชาย อายุช่วง 16-20 ปี ว่า จะเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่ การศึกษาไม่ระบุว่าทำไมศึกษาเฉพาะเพศชาย และทำไมต้องเป็นช่วงอายุนี้... 29 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 11 : บทบาทของเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา อิทธิพลของบทบาทของเพศ (Gender role) ต่อบุคลิกภาพ (Personality) เริ่มชัดเจนเมื่อนักวิจัยสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยให้อธิบายอุปนิสัยของแบบฉบับ (Typical trait) ของผู้ชายและผู้หญิง โดยนักศึกษาเห็นด้วยว่า . . . 28 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ขอบคุณครับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้ป่วยชายสูงอายุท่านหนึ่งได้มามอบกระเช้าผลไม้ตะกร้าใหญ่มาก และส้มอีก 1 กล่องใหญ่ ผมจึงขอบคุณผู้ป่วย แล้วสอบถามว่าคุณลุงเจ็บป่วยเป็นโรคอะไร เพราะไม่เห็นว่ามีอาการผิดปกติอะไรเลย... 26 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: หัดเยอรมัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เมื่อหลายปีก่อน เคยเป็นอาสาสมัครตรวจโรคตา ดูสภาพสายตาของเด็กนักเรียนโรงเรียนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูสาเหตุของตาบอดในเด็ก ตลอดจนคัดกรองเด็กนักเรียนในโรงเรียนตาบอด อาจมีบางรายที่ยังต้องการรับการรักษาเพื่อให้สายตาดีขึ้น... 25 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สูงยาวเข่าดี ได้ไง (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความสูงได้ก่อนที่ความสูงจะหยุดในช่วงวัยหนุ่มสาวมีดังนี้ ประเมินความสูงของร่างกาย โดยดูจากความสูงของพ่อแม่ และ บวกความสูงของพ่อและแม่รวมกัน (หน่วยเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร) สำหรับเด็กผู้ชายให้บวกด้วย 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) สำหรับเด็กผู้หญิงให้ลบออกด้วย 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) 24 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 10 : เหตุผลของชราภาพ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ชราภาพ (Aging) มี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นชราภาพตามปรกติ (Normal) ซึ่งเป็นกระบวนการไปตามธรรมชาติที่ค่อยๆ ชะลอลงทั้งทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Psychological) ตั้งแต่ผู้ใหญ่วัยกลางคน จนถึงผู้ใหญ่วัยปลาย ส่วนประเภทที่ 2 เป็นชราภาพตามพยาธิ (Pathological) ซึ่งมีสาเหตุจากความบกพร่องทางพันธุกรรม (Genetic defects) 24 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน มาแล้วแต่พยาบาลว่าไม่ใช่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยังมีอีก 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนุบาลศึกษา กล่าวคือ โปรแกรมครบรอบวงจร (Looping) และการสอบตกซ้ำชั้น (Retention) ประเด็นแรก เป็น โปรแกรมที่เกิดขึ้นเมื่อครูใช้เวลา 2 ปี หรือมากกว่านั้น อยู่กับเด็กกลุ่มเดียวกัน (Same group) ที่มีอายุเดียวกัน... 23 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สูงยาวเข่าดี ได้ไง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถเพิ่มความสูงได้ ว่า อย.ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณาอาหารเสริมใดๆ ว่า สามารถทำให้โครงสร้างร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ หรือสามารถรักษาโรคได้... 23 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ยาระบายก่อนส่องกล้องกับไตอักเสบ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)เพื่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆของลำไส้ จำเป็นต้องทำความสะอาด ล้างเอาอุจจาระในลำไส้ใหญ่ออกให้หมดเสียก่อนด้วยการกินยาระบายล่วงหน้าก่อนตรวจ 1-3 วันร่วมกับการจำกัดอาหารประเภทมีกากอาหารมาก... 22 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 10 : บทบาทของเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเด็ก (ชายและหญิง) เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (ชายและหญิง) เขาเริ่มแสวงหาหรือได้รับ (Acquire) กฎเกณฑ์ต่างๆ ทางสังคมและบุคลิกภาพ (Personality) ที่เกี่ยวข้องกับ “บทบาทของเพศ” (Gender role) บทบาทดังกล่าว เป็นพฤติกรรม (Behavior) ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) และอุปนิสัยบุคลิกภาพ (Personality trait) ที่มีมาแต่ดั้งเดิม (Traditional) หรือเป็นแบบฉบับ (Stereotype) ที่สังคมกำหนดว่า... 21 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ถ้าลุงรู้ว่าดีทำไมจะไม่มา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เช้าวันหนึ่งผมไปดูผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผมได้ดูผู้ป่วยมาถึงเตียงหนึ่ง เป็นผู้ป่วยสูงอายุประมาณ 70 ปี มีอาการของโรคอัมพาต แต่มาไม่ทัน 270 นาที เพราะผู้ป่วยมาพบแพทย์หลังจากมีอาการนานถึง 2 วันเต็มๆ ซึ่งหายากมากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ป่วยจะมาพบแพทย์เร็วเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมาไม่ทัน 270 นาทีก็ตาม... 19 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมิร์ส อีกแล้ว (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เนื่องจากอาการติดเชื้อเมิร์สนั้นจะคล้ายๆ กับอาการติดเชื้ออื่น ทำให้ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคนนั้นมีการติดเชื้อเมิร์สแล้ว การแพร่ระบาดในหลายแห่งจึงเกิดจากติดเชื้อระหว่างการดูแลผู้ป่วย หรือติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเอง ก่อนที่จะทราบว่าบุคคลนั้นๆ ติดเชื้อเมิร์ส ดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยควรได้รับการอบรมถึงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ... 19 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (ตอนการเสริมสร้างการดำเนินชีวิตที่ทำให้มีสุขภาพดี) Part.2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเสริมสร้างการดำเนินชีวิตที่ทำให้มีสุขภาพดี หมายถึง การดำเนินชีวิตที่ประสาน สอดคล้องต่อธรรมชาติ คือ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนทุกหมวดหมู่ การปรุงอาหารที่รักษาคุณภาพของสารอาหาร สุขลักษณะการปรุงอาหารที่สะอาด รับประทานอาหารที่พอเพียงเพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นในการเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ... 19 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคตับและท่อน้ำดี Part.1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายซึ่งทำหน้าที่หลัก คือการกำจัดของเสีย ผลิตโปรตีนที่สำคัญต่อการ metabolism ของร่างกายและเป็นแหล่งสะสมสารอาหาร เช่น glycogen เหล็ก ทองแดงและวิตามินต่างๆ โรคตับเรื้อรังเป็นโรคที่พบได้บ่อยทางเวชปฏิบัติ... 19 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: เยื่อบุตาอักเสบในเด็กแรกเกิด (Ophthalmia Neonatorum) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เยื่อบุตาอักเสบในเด็กแรกเกิด (Ophthalmia Neonatorum) หมายถึง เยื่อบุตาอักเสบในเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 1 เดือน เป็นการอักเสบที่พบบ่อยสุดในเด็กวัยนี้ เป็นได้ทั้งจากการติดเชื้อต่างๆ และที่ไม่ติดเชื้อ ได้แก่ 1. การอักเสบจากยาหยอดหรือยาป้ายตาที่ใช้ป้องกันโรคที่ใช้บ่อย ได้แก่ 1% Silver Nitrate... 18 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมิร์ส อีกแล้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกาหลีใต้พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมิร์ส (MERS) ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ MERS ทั้งหมดในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 138 คน ซึ่งนับเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสมรณะครั้งใหญ่ที่สุด รองจากในซาอุดีอาระเบีย... 18 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 9 : การสูญเสียความทรงจำ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พอลลี่ แวน เบ็นธิวเซ่น (Polly van Benthusen) ทำงานในสำนักงานประกันสังคม (Social Security) เป็นเวลา 28 ปี เมื่อใดก็ตามที่มีคนอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีนับร้อยๆ ราย ทุกคนก็จะพูดว่า “ถามพอลลี่ซิ เธอจำได้หมดทุกอย่าง” ดังนั้น เธอถึงกับตกตะลึง (Shock) เมื่อพบว่า ความจำที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังกำลังสูญเสียไป... 17 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โรคเกลียดเสียง: ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 201: การสะกดจิต (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน May1901 sunreban2014
Frame Bottom