Frame Top
เว็บบอร์ด
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ท่านอาจได้รับข้อความที่ส่งต่อมาทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังข้อความต่อไปนี้ ซึ่งมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ผมจึงขออธิบายแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้องให้ท่านทราบ ดังข้อความข้างล่าง... 14 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ภาพลวงตา (Visual illusion) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Illusion อาจจะแปลว่าลวงหรือไม่จริง เป็นการตีความผิดไปจากความเป็นจริง คือมีสิ่งเร้า (stimulus) อยู่อย่างหนึ่ง แต่สมองแปลสิ่งเร้านั้นเป็นอีกอย่างต่างจากเดิม อาจจะเป็น optical หรือ visual illusion คือ เห็นภาพอย่างหนึ่งแปลเป็นอีกอย่าง หรือ auditory illusion เป็นการแปลผิดของเสียง... 13 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรเอ่ย ! พลิกจนหลวม (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข้อเท้าหลวมมักมีสาเหตุมาจากการที่ข้อเท้าแพลงแล้วไม่รักษาให้หายดี เพราะเมื่อข้อเท้าแพลง เอ็นยึดกระดูก (Ligaments) จะถูกยืดออกหรือฉีกขาด ดังนั้นจึงมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกระดูก เอ็นยึด และกล้ามเนื้อที่ข้อเท้า ทำให้เกิดความไม่สมดุล การฟื้นฟูข้อเท้าแพลงที่ถูกต้อง จำเป็นต้องมีการทำให้กล้ามเนื้อรอบข้อเท้าแข็งแรงและรักษาเนื้อเยื่อ... 13 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรเอ่ย ! พลิกจนหลวม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.กฤษฎิ์ พฤกษะวัน ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ (เท้า-ข้อเท้า) กล่าวถึง คนที่ชื่นชอบกับการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือชอบใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน ๆ ว่า อาจจะทำให้ข้อเท้าพลิกได้ ซึ่งดูเหมือนเป็นอาการทั่วๆ ไป ที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่เป็นประจำ แต่ถ้าปล่อยปละละเลยทิ้งไว้นานๆ แล้วอาจส่งผลให้เกิดข้อเท้าหลวมได้... 12 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 11 ประการในการดูแลผู้สูงอายุ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วครับ ในแต่ละวันผมตรวจผู้ป่วย พบว่าคนไข้ที่มารับการรักษากับผมมากกว่าครึ่งเป็นผู้ที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี โรคที่พบบ่อย คือ โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต) ความดันโลหิตสูง เบาหวาน วิงเวียนศีรษะ มึนงง ลมชัก และสมองเสื่อม นอกจากปัญหาตัวโรคที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุแล้ว ผมยังพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับการดูแล... 11 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อย่าสักแต่ว่า “สัก” (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการลบรอยสัก อาจทำได้ด้วยวิธีการ การใช้เลเซอร์ (Laser treatments) เพื่อทำให้รอยสักเบาบางลง เป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลกว่าวิธีอื่น แต่อาจต้องใช้เวลาทำหลายครั้งนานเป็นสัปดาห์หรือเดือน บางคนอาจใช้วิธีทำให้แผลเป็นสีขาวแทน (Hypopigmentation) อย่างไรก็ดีมีบางกรณีที่มีรายงานว่า เลเซอร์อาจทำปฏิกริยากับสีที่สักไว้ทำให้เกิดอาการแพ้ได้... 11 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 17: ปรากฎการณ์ของชราภาพ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ปัจจุบันยังมีอีกมิติหนึ่ง ที่มองว่าช่วงปลายของชีวิต คือการถูกบังคับให้ออกจากงาน โดยไม่มีรายได้อีกต่อไป ในหลายๆ ประเทศ การเกษียณจากการทำงาน เป็นภาคบังคับ ณ อายุหนึ่ง หรือถูกจำกัด (Constraint) โดยปัจจัยอื่น จึงเป็นที่มาของความคิดในเรื่องบำนาญ (Pension) ที่ทุกคนมีสิทธิและสมควรได้รับ (Entitlement) อย่างน้อยก็ตามกฎหมาย... 11 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จะเพิ่มเป็น 9 สายพันธ์เอชพีวี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ไวรัสเอชพีวี (HPV, Human papillomavirus) ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก จัดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันได้ โดยเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ ก็ให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยชาย อีกวิธีที่ใช้ป้องกัน คือ การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก/วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งประสิทธิภาพจะดีที่สุด... 10 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อย่าสักแต่ว่า “สัก” (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการใช้เครื่องเลเซอร์ลบรอยสัก นพ.เวสารัช กล่าวว่า สามารถทำให้ขนาดอนุภาคของสีสักลดลงถึง 8 เท่า และมีการปล่อยสารก่อมะเร็งต่าง ๆ ออกมาจากเม็ดสีเป็นปริมาณมาก แต่ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกได้ว่าการลบรอยสักจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ตัวผู้ป่วยระยะยาวมากน้อยแค่ไหน ทำให้ในบางประเทศ เช่น เยอรมนี... 10 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 17 : ความสัมพันธ์ระยะยาว (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คู่สมรสที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่งงาน จะสามารถค้นหาหนทางที่จะแก้ปัญหาทั้ง 4 ข้อ กล่าวคือ การวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) การแก้ต่าง (Defensiveness) การเหยียดหยาม (Contempt) และการปิดกั้น (Stonewall) ตัวอย่างเช่น ทั้งคู่สามารถเรียนรู้ที่จะเผชิญกับอุปสรรคปิดกั้น โดยหาทางออกความขัดแย้งด้วย... 9 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อย่าสักแต่ว่า “สัก” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.เวสารัช เวสสโกวิท ประธานฝ่ายจริยธรรมสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการสักผิวหนังเป็นที่นิยม บางคนสักเพื่อลดระยะเวลาในการแต่งหน้า อาทิ สักคิ้วถาวร สักริมฝีปากชมพู เป็นต้น ซึ่งสีที่สักจะไม่อยู่ในบริเวณที่สักนาน ถ้าผ่านไประยะยาวสีจะเหลือเพียงร้อยละ 1 - 13 โดยจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง... 9 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part.5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากการรักษา(ต่อ) ภาวะน้ำหนักตัวลด(Weight loss) -เพิ่มพลังงานอาหารและโปรตีน เช่นการเติมนมผง ไข่ขาว ในอาหาร เครื่องดื่มหรืออาหารประเภทซุป -มีอาหารว่างระหว่างมื้อ และควรเพิ่มมื้อก่อนนอน -เพิ่มอาหารทางการแพทย์ 8 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ครีมเทียมหอมมันแต่อันตราย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล น้ำเชื่อมข้าวโพด ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น High Fructose Corn Syrup (HFCS) หรือมีน้ำตาลฟรุกโตสเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก โดยตับจะเป็นอวัยวะเดียวของร่างกายที่สามารถเผาผลาญฟรุกโตสได้ ดังนั้นหากมีการกินในปริมาณที่มากฟรุกโตสจะทำลายตับเช่นเดียวกับที่แอลกอฮอล์ทำลายตับ... 8 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: เยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial conjunctivitis) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เยื่อบุตา/เยื่อตา (conjunctiva) เป็นเนื้อเยื่อเมือก (mucous membrane) ที่บุหนังตาที่เรียก palpebral conjunctiva และบุตาขาว (sclera) ที่เรียก bulbar conjunctiva ส่วนของ palpebral conjunctiva ยึดติดกับหนังตาค่อนข้างแน่น ส่วนที่บุตาขาวจะอยู่อย่างหลวมๆ ทำให้ลูกตาคล่องตัว กลอกตาไปมาได้ดี ร่วมกับมีผิวหน้าที่เป็นน้ำตา ทำให้เยื่อบุตาขยับไปมาเป็นการขจัดสิ่งแปลกปลอมตลอดจนเชื้อโรคที่อาจพลัดตกไปบนเยื่อบุตาออกไปได้... 7 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน การคัดกรองตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นอัมพาต มีประโยชน์จริงหรือ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคอัมพาตที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เป็นอัมพาต ถึงแม้ว่าการรักษาที่ดีที่สุดเมื่อเป็นอัมพาตแล้วคือการให้ยาละลายลิ่มเลือด แต่ก็ได้ผลในการรักษาเพียงแค่ร้อยละ 50 ยังมีผู้ป่วยอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา จึงเป็นที่มาของการรักษาที่ดีที่สุด คือ ไม่เป็นโรคอัมพาต... 7 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ครีมเทียมหอมมันแต่อันตราย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์ เปิดเผยเรื่อง “แก่ง่าย ตายไว เพราะใส่ครีมเทียม” ในบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน "รวมพลัง ขยับกาย สร้างสังคมไทย ไร้พุง" ของเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า... 7 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 8 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เพ็ทซีทีสแกน (PET/CT scan) เป็นการรวมเอาการตรวจเพ็ทสแกนและการตรวจซีทีสแกนมาไว้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่ออวัยวะของร่างกาย ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เนื่องจากเพ็ทสแกนบอกถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ภาพเนื้อเยื่อที่ตรวจได้จากเพ็ทสแกน จะมีลักษณะลอยๆ อยู่ ขาดจุดอ้างอิงทางกายภาพ (Anatomical landmark) 6 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากนั้นผู้รับการตรวจนอนบนเตียงที่เคลื่อนเข้าสู่สแกนเนอร์ที่มีลักษณะคล้ายโดนัท โดยอาศัยหลักการที่ว่า เซลล์มะเร็งจะมีกิจกรรมการทำงานหรือการแบ่งตัวมาก จึงใช้พลังงานมากกว่าเซลล์ปกติ ดังนั้นเซลล์มะเร็งจะดูดสารกัมมันตรังสี (Radioactive substance) ได้มากกว่าเนื้อเยื่อปกติ 5 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
10 ความเข้าใจผิดกับโรคความดันโลหิตสูง มหันตภัยเงียบที่สุดอันตราย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทำไมผมจึงเรียกโรคความดันโลหิตสูงว่ามหันตภัยเงียบ ก็เพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยแทบจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลย เรียกว่าถ้าไม่ได้วัดความดันโลหิตก็ไม่รู้เลยว่ามีโรคความดันโลหิตสูง และโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดแตกและตีบ... 4 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข้อจำกัดของเอ็มอาร์ไอ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่เที่ยงตรง ผู้รับการตรวจจะต้องนอนนิ่งและหายใจตามคำสั่ง หากผู้รับการตรวจตื่นเต้น หรือมีอาการเจ็บปวดมาก อาจเป็นอุปสรรคต่อการนอนนิ่งๆ ระหว่างการตรวจ แม้ว่าสนามแม่เหล็กจะไม่เป็นอันตราย แต่อวัยวะโลหะที่ฝังอยู่ในร่างกายผู้รับการตรวจอาจเสียหายหรือทำให้เกิดปัญหาระหว่างการตรวจ... 4 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul MMM222
Frame Bottom