Frame Top
เว็บบอร์ด
โคลิฟอร์มตัวก่อเชื้อ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) คือกลุ่มของแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) รูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ (Non spore forming) มีทั้งที่เคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ (Motile or non-motile bacteria) เป็นแบคทีเรียที่เจริญได้ทั้งมีอากาศและไม่มีอากาศ (Facultative anaerobe)... 11 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ควรหยุดยา Iressa ไหมเมื่อมะเร็งปอดลุกลามมากขึ้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต(Non small cell lung cancer) คือ ยา Iressa หรือ Gefitinib ซึ่งเป็นยาในกลุ่มยารักษาตรงเป้า ที่เป็นยามีราคาแพงมหาศาลตัวหนึ่งที่ใช้รักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโตระยะแพร่กระจาย ดังนั้นแพทย์รักษามะเร็ง จึงมีคำถามเสมอว่า เมื่อกำลังใช้ยา Iressa อยู่... 11 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โคลิฟอร์มตัวก่อเชื้อ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยมีภูมิอาการที่ร้อน ทำให้ประชาชนนิยมดื่มเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็ง หรือบริโภคน้ำแข็งรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำแข็งไส น้ำปั่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังนำมาใช้แช่อาหารสดเพื่อถนอมอาหาร ชะลอการเน่าเสีย บดผสมกับเนื้อทำลูกชิ้น... 10 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 4 : ช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) ตระหนักว่า ปัจจัยทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าของผู้คนผ่านขั้นตอนเหล่านี้ ในสังคมชนบท (Rural) การผ่านขั้นตอนอาจเป็นไปได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นชาวนาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเจริญรอยตามการเป็นชาวนาของพ่อแม่ เว้นแต่ว่าเป็นลูกที่เกลียดการทำนา... 10 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อัมพาตชนิดสมองขาดเลือด VS เลือดออกในสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตมี 2 ชนิด ตามความผิดปกติของเนื้อสมอง คือ 1. อัมพาตชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (acute ischemic stroke) 2. อัมพาตชนิดเลือดออกในสมอง (intracerebral hemorrhage) โรคอัมพาตทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอัมพาตชนิดไหน ใครมีโอกาสเป็นอัมพาตชนิดไหน... 8 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: Choice of Nutrition Support โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การให้โภชนาการแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยพลังงานและสารอาหารเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การทำงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การให้โภชนบำบัดอาจให้ได้ทั้งทางปากตากปกติ หรือให้ทางเดินอาหารโดยอาศัยสาย(tube) ให้อาหารชนิดต่างๆ หรือให้ทางหลอดเลือดดำ... 8 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ถูกลูกแบตที่ตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณประเสริฐ วัย 30 ปี เป็นพนักงานบริษัท ออกกำลังกายด้วยการตีแบตฯทุกเย็น หลังเลิกงานมาหาหมอตา ด้วยอาการปวดตามากมา 1 วัน โดยให้ประวัติว่า 3 วันก่อนระหว่างเล่นแบต ถูกลูกขนไก่ที่ตีไม่รุนแรงนักจากฝั่งตรงข้ามถูกที่เบ้าตาขวา รู้สึกเจ็บตา ตาขวาพร่าทันที ครู่เดียวก็หายเป็นปกติ... 7 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 3 : สตรีสูงวัยทำลายสถิติโลก (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กรณีของ เอเดรียนา อิเลียสคู (Adriana Iliescu) ที่ตัดสินใจมีลูก เมื่ออายุมากแล้วเป็นสิ่งที่ไม่พบบ่อยนัก (Rare) ในแต่ละปี มีสตรีชาวอเมริกันน้อยกว่า 300 คน ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม จำนวนสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุ 40 ปี มีอัตราสูงขึ้นมาก ในอดีต การมีลูกเมื่ออายุ 40 ปี... 6 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ทำไมต้องรีบมาโรงพยาบาล รอไม่ได้เหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต สโลแกนนี้หลายคนเคยได้ยินและจะได้ยินมากขึ้นในอนาคต คำขวัญนี้คืออะไร และเราทำไมต้องรู้ คำขวัญดังกล่าวใช้รณรงค์โรคอัมพาต เพราะวิธีการรักษาโรคอัมพาตที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันคือ “ทางด่วนโรคหลอดเลือสมอง” หรือ “stroke fast track” ที่จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด... 5 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: วัคซีนงูสวัดในผู้ป่วยเคมีบำบัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ งูสวัด เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันได้ และในประเทศตะวันตก ได้รับการแนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป เพราะโรคนี้ไม่รุนแรงในเด็กและในวัยผู้ใหญ่ แต่จะรุนแรงในผู้สูงอายุ ทั้งอาการเจ็บปวดที่รอยโรค การมีไข้สูง... 4 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 3 : จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ขั้นตอนที่ 3 ความคิดริเริ่ม (Initiative) กับ ความสำนึกผิด (Guilt) เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในเด็กวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) ซึ่งเด็กกำลังพัฒนาและแสวงหา (Acquire) ทักษะใหม่ทั้งร่างกายและจิตใจ กำหนดจุดประสงค์ และสนุกสนานกับ “สมรรถนะพิเศษ” (Talent) แต่ในขณะเดียวกัน... 3 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมในผู้ป่วย Part5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ในผู้ใหญ่ในภาวะปกติตาม RDAและ Thai DRI คือ 0.8 – 1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะแคทาบอลิก จะสูงถึง 1.2 – 2 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน หรือเป็นพลังงานของโปรตีนร้อยละ 25-30 โดยความต้องการขึ้นกับสาเหตุระยะ ความรุนแรงของ metabolic stress และการรักษาของแพทย์... 2 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตใครก็ไม่อยากเป็น เพราะเป็นแล้วมีโอกาสพิการได้สูง ในอดีตเป็นที่ทราบกันดีว่าใครเป็นอัมพาตก็มีโอกาสหายได้น้อยมาก แต่ในปัจจุบันการรักษาโรคอัมพาตมีแนวทางการรักษาที่ดี ผู้ป่วยมีโอกาสหายได้สูง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ว่าถ้าตนเองหรือคนที่รู้จักเป็นอัมพาตต้องทำสิ่งต่อไปนี้... 30 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาเป็นสนิม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต นายดำอายุ 35 ปี มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุดรธานี แต่มาทำงานเป็นช่างซ่อมปะผุรถยนต์ในกรุงเทพฯมาเป็น 10 ปี มาตรวจตาด้วยอาการที่ว่ารู้สึกตาขวาพร่ามัวลงอย่างช้าๆในระยะ 1 ปี โดยไม่เจ็บ ไม่ปวด ตาไม่แดง แต่ค่อยๆมัวลง จนมาระยะเดือนที่ผ่านมา ทำงานไม่คล่องเหมือนเดิม กะระยะไม่ค่อยถูก... 29 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อัมพาตขณะรอหมอตรวจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตนอกจากเป็นโรคที่พบบ่อย พบได้ในทุกเพศ ทุกอาชีพแล้ว ยังพบว่าสามารถเกิดอาการได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่ท่องเที่ยว และยังเกิดได้ที่โรงพยาบาลได้ด้วย เมื่อมีอาการอัมพาตเกิดขึ้นในโรงพยาบาลจะเกิดอะไรขึ้น แล้วผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วกว่าคนที่เกิดอาการที่บ้านหรือไม่ ลองติดตามเรื่องเล่านี้ครับแล้วท่านจะเข้าใจมากขึ้น... 29 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 2 : สตรีสูงวัยทำลายสถิติโลก (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในยุโรป มีกฎหมายห้ามทำหัตถการตั้งครรภ์ใน “หลอดแก้ว” (In-vitro procedure) ในสตรีที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป แต่ก็มีผู้คัดค้านข้อห้ามดังกล่าว โดยโต้แย้งว่า ไม่มีประเทศใด [ในโลก] ที่ห้ามชายสูงวัยให้กำเนิดลูก แล้วทำไมต้องมีข้อจำกัดในสตรีด้วยเล่า? โดยเฉพาะถ้าสตรีเหล่านั้น มีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะจรรโลงครรภ์ได้ตลอดช่วงอายุการตั้งครรภ์... 28 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เสียงแห่งความเงียบ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันเป้าหมายในการรักษาอาการเสียงดังในหูก็คือ ทำให้คนที่เป็น รู้สึกสบาย ไม่เป็นภาระ และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ ทั้งนี้เพราะยังไม่มีวิธีการรักษาใดที่ได้ผลรับรองได้ทีเดียว นอกจากนี้การรักษาในแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ดีมีหลายวิธีที่ช่วยลดภาระของคนที่มีอาการให้ดีขึ้นบ้าง เช่น การกินอาหารที่มีประโยชน์... 28 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาในปัจจุบัน การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้าด้วยการตรวจภาพรังสีเต้านม/แมมโมแกรม(Mammogram) จะให้ประโยชน์ช่วยลดอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ รวมทั้งมีความคุ้มค่าที่จะเป็นคำแนะนำสำหรับผู้หญิงทุกคน คือ การตรวจคัดกรองในช่วงอายุ 50-69 ปี... 27 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“โรคลิชมาเนีย” โรคอุบัติใหม่ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวิเคราะห์โรคสามารถทำได้หลายวิธีในห้องแล็ป เช่น การตรวจชิ้นเนื้อและเพาะเนื้อเยื่อของม้าม (Biopsy of the spleen and culture) การตรวจชิ้นเนื้อและเพาะเนื้อเยื่อของไขกระดูก (Bone marrow biopsy and culture) การตรวจชิ้นเนื้อและเพาะเนื้อเยื่อของตับ (Liver biopsy and culture) การตรวจชิ้นเนื้อและเพาะเนื้อเยื่อของต่อมน้ำเหลือง... 27 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อาการโรคอัมพาตเป็นอย่างไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายคนคงสงสัยว่าอาการโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไร ต้องเดินไม่ได้ พูดไม่ได้หรือเปล่า ลองติดตามครับว่าอาการอัมพาตมีอาการอย่างไรบ้าง อาการที่พบบ่อยๆ ที่ต้องรู้อย่างดี คือ อาการแขนขาอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย แขน ขาอ่อนแรงเพียงเล็กน้อย หรือหยิบจับไม่ถนัด กำมือไม่แน่น... 27 เมษายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน toneny.wasanchai torpasumai Tamisarut777 NSN1990 Kanyaphat23
Frame Bottom