Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ภาวะดีวีดี (DVD: Dissociated vertical deviation) หรือ ตาลอยเขออกร่วมกับตาหมุน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะ ดีวีดี เป็นภาวะผิดปกติของลูกตาที่มีตาข้างหนึ่งลอยขึ้น และเบนออกและตาหมุนออกนอกในขณะที่เจ้าตัวเผลอ เวลาอ่อนเพลีย หรือ เมื่อตาถูกปิดข้างใดข้างหนึ่ง อาจเป็นได้ทั้ง 2 ตา กล่าวคือ บางครั้งอาการแบบนี้เป็นตาขวา บางครั้งเป็นตาซ้าย โดยที่มักพบร่วมกับตาเขอื่นๆ... 27 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าแบนๆ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะเท้าแบน (Flat feet / Pes planovalgus / Fallen arches / Pronation of feet / Pes planus) เป็นลักษณะของผู้ที่มีอุ้งเท้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ทำให้พื้นเท้าทั้งหมดแบนแนบไปกับพื้นขณะที่ยืน โดยอาจเป็นมาตั้งแต่วัยเด็ก หรือเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บหรือจากการเสื่อมสภาพไปตามอายุ 26 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 44 : ผลทางสังคมจากวัยเจริญพันธุ์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นที่เริ่มมีความพร้อมทางร่างกายและทางเพศสัมพันธ์ (Sexually mature) ไม่เพียงแต่มีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังได้รับการมองและปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ในสังคมที่ยังด้อยพัฒนา มี “พิธีกรรมแห่งเส้นทาง”... 26 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 30: ยาไม่เหมือนเดิม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัญหายาชนิดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อจึงมีรูปร่าง สี ขนาด เม็ดไม่เท่ากัน เมื่อหมอสั่งให้ผู้ป่วยพอได้ยาต่างยี่ห้อก็จะต้องเกิดปัญหา คือ ผู้ป่วยไม่ยอมรับยาที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการผิดปกติเมื่อได้ยาที่คนละยี่ห้อกัน น่าจะเป็นจากความรู้สึกที่คิดไปเองมากกว่า เพราะองค์ประกอบของยาเหมือนกัน ดังเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟัง... 25 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าแบนๆ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จะมีผู้หญิงกี่คนที่รู้ถึงความจริงว่ากิจวัตรที่เธอทำอยู่ในแต่ละวันเป็นการทำร้ายเท้าของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการยืนบนรองเท้าส้นสูงทั้งวัน การใส่รองเท้าที่ไม่พอดีกับเท้า การเดินผิดวิธี รวมถึงการเลือกรองเท้าที่มีพื้นแบนเกินไป... 25 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อาหารโปรตีนกับมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับมะเร็งเต้านม เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะมีความสัมพันธ์กัน แต่การศึกษาต่างๆก็ยังไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่า อาหารประเภทใด น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถหาข้อมูลมาสนับสนุนได้ว่า อาหารทั้ง 2 กลุ่ม 24 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 29: ปากเบี้ยวหลับตาไม่ได้ ไม่รู้เป็นอะไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอช่วยยายด้วย ยายเป็นอะไรไม่รู้ ปวดหัวบริเวณรอบใบหูซ้าย 2-3 วัน ไข้ก็ไม่มี ตื่นเช้ามาจะแปรงฟัน อมน้ำไม่ได้รั่วอออกหมดเลย ตกใจมาก พอดูกระจกปากเบี้ยว หน้าเบี้ยวเลย รีบไปโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินกลัวเป็นอัมพาต คุณหมอที่โรงพยาบาลก็รีบรักษาหาย.... 21 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ต้อกระจกในเด็ก (Childhood cataract) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ต้อกระจก ส่วนมากพบในผู้สูงอายุจากความเสื่อมของแก้วตา มีส่วนน้อยที่พบในเด็กหรือเรียกกันว่า ‘ต้อกระจกแต่กำเนิด’ มีผู้ศึกษาพบว่า ต้อกระจกแต่กำเนิด เป็นเหตุถึง 10% ของเด็กที่มีสายตามัวกว่าปกติ อีกทั้งมีผู้คาดคะเนว่า 1 ใน 250 คนของเด็กแรกเกิดจะมีต้อกระจก คือมีความขุ่นของแก้วตา อาจเป็นเล็กน้อยไม่มีปัญหาทางสายตา หรือเป็นมากจนต้องรับการแก้ไข... 20 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 43 : ผลทางอารมณ์จากวัยเจริญพันธุ์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปงทางอารมณ์ในชีวิตของวัยรุ่น จะเริ่มเห็นได้ชัดเมื่อพัฒนการของเด็กได้เปลี่ยนผ่าน (Transition) ไปสู่วัยเจริญพันธ์ ความรู้สึกเจ้าอารมณ์ (Moody) เพิ่มขึ้นเมื่อวัยรุ่นเริ่มมีความพร้อมทางเพศ (Sexual maturity) มีข้อมูลที่สนับสนุนความคิดที่ว่า ประสบการณ์ของอารมณ์จะยิ่งทวีขึ้นในเชิงลบจากช่วงต้นของวัยรุ่น แล้วดำเนินต่อไปสู่วัยรุ่นช่วงกลาง... 20 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 42 : ความผิดปรกติในการกินอาหาร โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นิยามของ “ความผิดปรกติในการกิน” (Eating disorder) คือสภาวะของนิสัย (Habit) การกินอาหารเข้าสู่ร่างกาย (Intake) ที่ไม่เพียงพอ (Insufficient) หรือมากเกินไป (Excessive) จนเป็นอันตราย (Detriment) ต่อสุขภาพทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) 19 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ซีวีเอส” โรคฮิตของคนเล่นคอมฯ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวิเคราะห์โรคซีวีเอสสามารถทำได้ด้วยการตรวจตาอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึง การสอบประวัติผู้ป่วย (Patient history) เพื่อดูว่าอาการนี้มาจากปัญหาร่างกาย การกินยา หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นหรือไม่ ตรวจความชัดของสายตา (Visual acuity measurements) 18 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 28: คิดว่าดีกว่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเมื่อมารักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจะได้รับการรักษาที่ดีและรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ เพราะเห็นว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ มีความพร้อมในทุกด้าน หมอก็มีมาก แต่อาจจะไม่จริงเสมอไป ลองติดตามเรื่องผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับ... 18 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: รังสียูวีจากหลอดไฟทำเล็บกับโรคมะเร็งผิวหนัง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จากการศึกษาทางการแพทย์ พบว่า การที่ผิวหนังได้รับรังสี/แสงยูวีจากแสงแดดโดยเฉพาะยูวีเอ (UVA)อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง และพบว่า รังสีที่ได้จากหลอดไฟที่ใช้ช่วยทำให้ยาทาเล็บแห้งเร็วและสีที่ใช้ทาติดได้ดี มีรังสียูวีอยู่ด้วยโดยเฉพาะรังสียูวีเอ... 17 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ซีวีเอส” โรคฮิตของคนเล่นคอมฯ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เด็กเล็กจำเป็นต้องได้ประสบการณ์ที่ดีในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเรียกกันว่า “ช่วงเวลาวิกฤต” (Critical period) อันเป็น “หน้าต่างเวลาที่สั้น” (Narrow window of time) ที่บางส่วนของร่างกายมีความเสี่ยงสูง (Vulnerable) หาการขาดการกระตุ้น (Absence of stimulation) หรือได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม.. 17 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ซีวีเอส” โรคฮิตของคนเล่นคอมฯ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การติดต่อสื่อสารปัจจุบันในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน เนื่องจากมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว... 16 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 41 : กีฬากับการอดอาหาร โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยแสดงว่า ปัจจัยทางพฤติกรรมที่ปรากฎว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อการควบคุมการกินและและน้ำหนักในบรรดาวัยรุ่น ได้แก่การมีส่วนร่วมในกีฬาบางประเภท และการอดอาหาร (Dieting) 16 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยกลืน โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้เขียนได้พูดคุยกับญาติผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อาหารให้กับผู้ป่วยใช้ฝึกการกลืนมีอะไรบ้าง คำตอบที่ได้คือข้าวต้มบดผสมเนื้อสัตว์หรือผักบ้าง หรือน้ำส้มคั้น หรือน้ำข้าวให้ 3-4 ช้อนต่อมื้อ จากคำบอกเล่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราพบว่าผู้ป่วยมักมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โดยปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับให้อาหารทางสายให้อาหารซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในช่วงวิกฤต 16 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: คุณโชคดีแค่ไหน....ที่ได้ปลูกถ่ายไต ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ข้าวและแป้ง ผู้ป่วยควรได้รับประมาณ 50% ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมด ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทข้าว แป้ง ที่ผ่านการขัดสีแล้ว เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับฟอสฟอรัสน้อยลง เนื่องจากผู้ป่วยมักมีปัญหาฟอสฟอรัสในเลือดสูง จึงต้องระมัดระวังฟอสฟอรัสจากอาหาร อาทิ เมล็ดพืชต่างๆ เช่น ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากถั่ว ช็อกโกแลต โกโก้ หอยแมลงภู่แห้ง ปลาไส้ตัน กุ้งแห้ง โคล่า ไข่แดงและผลิตภัณฑ์จากนม ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวเพราะการสะสมฟอสฟอรัสในร่างกายมากจะมีผลต่อระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ 15 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไรฝุ่นเล็กๆ ก่อเหตุใหญ่ๆ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกันหรือการรักษาโดยวิทยาอิมมูโน (Immunotherapy) ซึ่งเป็นการฉีดสารที่ทำให้เกิดการแพ้ของคนไข้เข้าไปในร่างกายทีละน้อยๆ และค่อยๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้น เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ลดความรุนแรงของอาการแพ้น้อยลงเรื่อยๆ โดยมีการฉีดเป็นประจำทุก 1-2 สัปดาห์ และค่อยๆ เพิ่มปริมาณยาตลอดระยะเวลา 3-6 เดือน 15 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไรฝุ่นเล็กๆ ก่อเหตุใหญ่ๆ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการทดสอบและวินิจฉัยโรค อาจทำโดยการสอบถามถึงช่วงเวลาที่เกิดอาการบ่อยๆ เช่น ตอนเข้านอน ตอนทำความสะอาด เป็นต้น การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Allergy skin test) ด้วยการจิ้มสารก่อภูมิแพ้ลงบริเวณท้องแขน (Forearm) หรือหลังส่วนบน (Upper back) แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อดูปฏิกิริยาของร่างกาย เช่น อาการคันและแดง ซึ่งมักจะหายไปภายใน 30 นาที 14 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน teradej fnomena7 ads321ch jojo83 admin1 Nikkii4567
Frame Bottom