Frame Top
เว็บบอร์ด
ทำไมหัวใจต้องล้มเหลว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจเกิดกับหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricle) หรือหัวใจห้องล่างขวา (Right ventricle) หรือทั้ง 2 ข้าง แต่โดยทั่วไปมักเริ่มเป็นที่หัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งเป็นห้องหัวใจที่ทำหน้าที่ที่สำคัญในการสูบฉีดโลหิต ภาวะหัวใจล้มเหลวแบ่งออกได้เป็น หัวใจด้านซ้าย (Left-sided heart failure) ทำให้มีของเหลวอยู่ในปอด เป็นสาเหตุทำให้หายใจลำบาก (Shortness of breath) 27 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมหัวใจต้องล้มเหลว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากข่าวของนักเขียนผู้อาวุโสศิลปินแห่งชาติอายุ 67 ปี หรือแม้แต่เจ้าชายหนุ่มพระชนมายุเพียง 33 พรรษา ที่ล้วนจากไปด้วยเรื่องของหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวาย ทำให้รู้สึกว่าโรคนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุที่มากเสมอไป แต่จะมีปัจจัยอะไรบ้างเรามาดูกัน 26 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาพลาวิกดีกว่ายาแอสไพริน แล้วทำไมหมอไม่ให้ผมทาน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การป้องการเป็นซ้ำของโรคอัมพาตสมองขาดเลือดเฉียบพลันจากการตีบของหลอดเลือดสมอง ต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดอย่างต่อเนื่อง ยาต้านเกล็ดเลือดที่มีการใช้อยู่ในตอนนี้มี 4 ชนิดหลัก คือ ยาแอสไพริน พลาวิก อะกีน็อกและพลีทอล ซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้รับยารักษา 25 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ประเมินสายตาเด็กเล็กได้อย่างไร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เด็กแรกเกิดที่ท้องครบกำหนดและคลอดปกติ ลักษณะทางกายภาพของตาอาจจะมองดูปกติ มีส่วนต่างๆภายในลูกตาปกติ แต่การมองเห็นจะยังไม่สมบูรณ์นัก กล่าวคือจอตาซึ่งบุอยู่ภายในลูกตายังพัฒนาไม่เต็มที่ เด็กแรกเกิดจึงมีการมองเห็นอยู่ในขั้นเลือนรางทันทีที่เด็กลืมตา มีแสงสว่างเข้าตาไปกระทบจอตา การพัฒนาการมองเห็นจะเริ่มขึ้นและดำเนินไปเรื่อยๆ 24 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 23: ปัจจัยกระทบอายุคาด (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เกือบทุกการศึกษาวิจัย พบความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างการออกกำลังกาย กับสุขภาพแม้จะมีข้อถกเถียงกันบ้างในเรื่องระดับใดของการออกกำลังกาย จึงจะเหมาะสมที่สุด แต่ก็ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การออกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี แม้การออกกำลังกายจะมีคุณสมบัติ (Property) ของการยืดอายุ แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่อาจมองข้าม 23 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สวยหลอกแต่น่ากลัวจริง (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ถึงกรณีการฉีดฟิลเลอร์ หาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง (Dermatology) หรือศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic surgery) ที่มีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝนในการฉีดฟิลเลอร์จริงๆ (เพราะการเลือกชนิดของฟิลเลอร์ เทคนิคการฉีดหรือความช้าเร็วในการฉีดสารเข้าร่างกาย การสังเกตอาการของคนไข้ระหว่างฉีด และอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยของคนไข้เอง)... 22 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาแอสไพรินขนาดเท่าไหร่กันแน่ 81 หรือ 300 มิลลิกรัม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตในระยะยาว คือ การฟื้นฟูสภาพให้ร่างกายแข็งแรง และการป้องกันไม่ให้มีการเป็นซ้ำ การรักษาที่สำคัญ คือ การรักษาโรคประจำตัวให้ดี ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี ควบคุมความดันโลหิตให้ดี ลดระดับไขมันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องควบคุม การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก การเลิกสูบบุหรี่ 22 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สวยหลอกแต่น่ากลัวจริง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ฟิลเลอร์สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ในระยะยาวหรือถาวร อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงประมาณ 2 สัปดาห์หลังการฉีด อาการบวมและปวดอาจคงอยู่นาน 1 เดือนหรือมากกว่า ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบการแพ้ (Allergy testing) สำหรับสารบางตัวก่อน เช่น สารที่ได้จากสัตว์อย่างวัวหรือหงอนไก่ เป็นต้น... 21 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: พฤติกรรมการบริโภคกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ มีอย่างก้วางขวาง ต่อเนื่อง แต่การศึกษาที่ผ่านมามักแยกศึกษาเป็นแต่ละปัจจัย แต่การศึกษาที่กำลังเล่าให้ฟังนี้ นำปัจจัยต่างๆที่การศึกษาต่างๆให้ผลว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ มาศึกษารวมกันว่า เมื่อนำมาร่วมกันแล้ว จะมีผลต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างไร... 21 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สวยหลอกแต่น่ากลัวจริง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดกรณีพบบัณฑิตใหม่ตาบอดจากการฉีดฟิลเลอร์เมื่อปีก่อน แพทยสภาจึงพิจารณาว่าควรจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนฉีดฟิลเลอร์อย่างถูกวิธี โดยให้ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องหรือโรงพยาบาลต่างๆ ไปจัดทำหลักสูตรมาเสนอ แล้วแพทยสภาจะพิจารณารับรองหลักสูตรให้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนระยะสั้น 6 เดือน... 20 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 23 : การจดคำบรรยายที่ได้ผล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อนักศึกษาฟังคำบรรยาย (Lecture) ในชั้นเรียน เขาคงจะจดคำบรรยายไปด้วย แต่นักศึกษารู้ได้อย่างไร เขากำลังใช้ระบบหรือกลยุทธ (Strategy) ที่ดีที่สุด? ในการวิจัยพฤติกรรมชิ้นหนึ่ง นักวิจัยได้แบ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่ม A ทบทวนคำบรรยายที่จด กลุ่ม B สรุปคำบรรยาย และกลุ่ม C ตอบคำถามคำบรรยาย... 20 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: ความเชื่อ “เนื้อสัตว์กับโรคมะเร็ง” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจในการดูแล และป้องกันโรคมะเร็งมักจะได้รับคำแนะนำที่หลากหลาย แต่คำแนะนำเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนว่า อาหารอะไรที่ควรกิน ไม่ควรกิน สำหรับแนวคิดข้อแนะน้ำเรื่องกินเพื่อดูแลและป้องกันมะเร็ง มีหลักฐานโดย World Cancer Research Fund (WCRF)2007 มาอธิบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้ที่สนใจป้องกันมะเร็งและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการรักษานำไปปฏิบัติ... 19 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: นมวัวกับโรคมะเร็ง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายท่าน มักมีความเชื่อว่าไม่ควรรับประทานนมวัว และผลิตภัณฑ์จากนมวัว ด้วยสาเหตุทีแตกต่างกัน WCRF 2007มีรายงานการศึกษาว่า การรับประทานนมวัวไม่มีความเกี่ยวข้องต่อโรคมะเร็ง โดยไม่ได้มีผลไปเร่งการเติบโตของเซลล์มะเร็งแต่อย่างใด หากมีเพียงข้อจำกัดว่าในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานนมแล้วมีอาการท้องเสีย... 19 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
รหัสพิฆาต EV71 (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อไวรัสเฉียบพลันชนิดเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus 71 = EV71) เป็นเชื้อไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็นชนิด RNA (Ribonucleic acid) โดยเป็นชนิดสายเดี่ยว (Single-stranded RNA virus) และเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมือเท้าปาก มักเกิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... 18 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาเด็ก ไม่ใช่ตาของผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กดังภาษาอังกฤษที่ว่า “ infant eye is not a simple small adult eye” ด้วยเหตุที่ตาเด็กมีความแตกต่างจากตาผู้ใหญ่หลายประการ อาทิเช่น 1. ขนาดของลูกตาเด็กโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ขณะที่ลูกตาผู้ใหญ่คงที่ไม่มีการโต ทั้งขนาดความยาวของลูกตาจาก 17 มม 17 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
รหัสพิฆาต EV71 (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีข่าวรายงานว่า คุณแม่ผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ถึงกรณีลูกสาวอายุ 4 ขวบ เสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ครอบครัวอื่นที่มีลูกเล็กว่า ทุกครั้งที่พาลูกไปเที่ยวยังแหล่งชุมชน มีคนพลุกพล่านให้ระมัดระวังและคอยสังเกตอาการให้ดี หากพบความผิดปกติอย่างนิ่งนอนใจ ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว... 17 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน เมื่อมีอาการสงสัยเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ ควรทำอย่างไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สิ่งที่พบเป็นปัญหาบ่อย ๆ ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาต คือ อาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลต่างๆ นั้น คือ ผู้ป่วยยังมาพบแพทย์ล่าช้ากว่า 270 นาที หรือเลยระยะเวลานาทีทองของการรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาต เพราะไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ เมื่อไม่มั่นใจก็เลยไม่มาหาแพทย์ที่โรงพยาบาล... 17 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 22: น้ำพุแห่งเยาว์วัย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “น้ำพุแห่งเยาว์วัย” (Fountain of Youth) เป็นความเชื่อว่า มีที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถดำรงไว้ซึ่งความเยาว์วัยตลอดกาล (Perpetual) ตำนานปรัมปราในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในทุกวัฒนธรรมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบัน... 16 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนรังสีบำบัด/รังสีรักษา (Radiation therapy) ใช้เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัด หรือที่เรียกว่า เป็นการรักษาเสริม (Adjuvant therapy) เพื่อลดโอกาสของการกลับมาเป็นซ้ำภายหลังการรักษา หรือในกรณีที่การผ่าตัดไม่สามารถทำได้ เนื่องจากก้อนเนื้อใหญ่หรืออยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการผ่าออก ก็อาจใช้การฉายแสงอย่างเดียว... 16 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งต่อมน้ำลายสามารถแพร่กระจาย (Metastasis) ไปได้ 3 ทาง คือ ทางเนื้อเยื่อ (Tissue) โดยกระจายไปยังบริเวณใกล้เคียง ทางระบบน้ำเหลือง (Lymph system) ที่ผ่านท่อน้ำเหลืองไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ทางเลือด (Blood) ที่ไหลเวียนไปยังบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยถือเป็นมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น... 15 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Joynatee
Frame Bottom