Frame Top
เว็บบอร์ด
สูงยาวเข่าดี ได้ไง (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความสูงได้ก่อนที่ความสูงจะหยุดในช่วงวัยหนุ่มสาวมีดังนี้ ประเมินความสูงของร่างกาย โดยดูจากความสูงของพ่อแม่ และ บวกความสูงของพ่อและแม่รวมกัน (หน่วยเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร) สำหรับเด็กผู้ชายให้บวกด้วย 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) สำหรับเด็กผู้หญิงให้ลบออกด้วย 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) 24 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 10 : เหตุผลของชราภาพ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ชราภาพ (Aging) มี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นชราภาพตามปรกติ (Normal) ซึ่งเป็นกระบวนการไปตามธรรมชาติที่ค่อยๆ ชะลอลงทั้งทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Psychological) ตั้งแต่ผู้ใหญ่วัยกลางคน จนถึงผู้ใหญ่วัยปลาย ส่วนประเภทที่ 2 เป็นชราภาพตามพยาธิ (Pathological) ซึ่งมีสาเหตุจากความบกพร่องทางพันธุกรรม (Genetic defects) 24 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน มาแล้วแต่พยาบาลว่าไม่ใช่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยังมีอีก 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนุบาลศึกษา กล่าวคือ โปรแกรมครบรอบวงจร (Looping) และการสอบตกซ้ำชั้น (Retention) ประเด็นแรก เป็น โปรแกรมที่เกิดขึ้นเมื่อครูใช้เวลา 2 ปี หรือมากกว่านั้น อยู่กับเด็กกลุ่มเดียวกัน (Same group) ที่มีอายุเดียวกัน... 23 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สูงยาวเข่าดี ได้ไง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถเพิ่มความสูงได้ ว่า อย.ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณาอาหารเสริมใดๆ ว่า สามารถทำให้โครงสร้างร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ หรือสามารถรักษาโรคได้... 23 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ยาระบายก่อนส่องกล้องกับไตอักเสบ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)เพื่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆของลำไส้ จำเป็นต้องทำความสะอาด ล้างเอาอุจจาระในลำไส้ใหญ่ออกให้หมดเสียก่อนด้วยการกินยาระบายล่วงหน้าก่อนตรวจ 1-3 วันร่วมกับการจำกัดอาหารประเภทมีกากอาหารมาก... 22 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 10 : บทบาทของเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเด็ก (ชายและหญิง) เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (ชายและหญิง) เขาเริ่มแสวงหาหรือได้รับ (Acquire) กฎเกณฑ์ต่างๆ ทางสังคมและบุคลิกภาพ (Personality) ที่เกี่ยวข้องกับ “บทบาทของเพศ” (Gender role) บทบาทดังกล่าว เป็นพฤติกรรม (Behavior) ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) และอุปนิสัยบุคลิกภาพ (Personality trait) ที่มีมาแต่ดั้งเดิม (Traditional) หรือเป็นแบบฉบับ (Stereotype) ที่สังคมกำหนดว่า... 21 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ถ้าลุงรู้ว่าดีทำไมจะไม่มา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เช้าวันหนึ่งผมไปดูผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผมได้ดูผู้ป่วยมาถึงเตียงหนึ่ง เป็นผู้ป่วยสูงอายุประมาณ 70 ปี มีอาการของโรคอัมพาต แต่มาไม่ทัน 270 นาที เพราะผู้ป่วยมาพบแพทย์หลังจากมีอาการนานถึง 2 วันเต็มๆ ซึ่งหายากมากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ป่วยจะมาพบแพทย์เร็วเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมาไม่ทัน 270 นาทีก็ตาม... 19 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมิร์ส อีกแล้ว (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เนื่องจากอาการติดเชื้อเมิร์สนั้นจะคล้ายๆ กับอาการติดเชื้ออื่น ทำให้ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคนนั้นมีการติดเชื้อเมิร์สแล้ว การแพร่ระบาดในหลายแห่งจึงเกิดจากติดเชื้อระหว่างการดูแลผู้ป่วย หรือติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเอง ก่อนที่จะทราบว่าบุคคลนั้นๆ ติดเชื้อเมิร์ส ดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยควรได้รับการอบรมถึงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ... 19 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (ตอนการเสริมสร้างการดำเนินชีวิตที่ทำให้มีสุขภาพดี) Part.2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเสริมสร้างการดำเนินชีวิตที่ทำให้มีสุขภาพดี หมายถึง การดำเนินชีวิตที่ประสาน สอดคล้องต่อธรรมชาติ คือ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนทุกหมวดหมู่ การปรุงอาหารที่รักษาคุณภาพของสารอาหาร สุขลักษณะการปรุงอาหารที่สะอาด รับประทานอาหารที่พอเพียงเพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นในการเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ... 19 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคตับและท่อน้ำดี Part.1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายซึ่งทำหน้าที่หลัก คือการกำจัดของเสีย ผลิตโปรตีนที่สำคัญต่อการ metabolism ของร่างกายและเป็นแหล่งสะสมสารอาหาร เช่น glycogen เหล็ก ทองแดงและวิตามินต่างๆ โรคตับเรื้อรังเป็นโรคที่พบได้บ่อยทางเวชปฏิบัติ... 19 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: เยื่อบุตาอักเสบในเด็กแรกเกิด (Ophthalmia Neonatorum) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เยื่อบุตาอักเสบในเด็กแรกเกิด (Ophthalmia Neonatorum) หมายถึง เยื่อบุตาอักเสบในเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 1 เดือน เป็นการอักเสบที่พบบ่อยสุดในเด็กวัยนี้ เป็นได้ทั้งจากการติดเชื้อต่างๆ และที่ไม่ติดเชื้อ ได้แก่ 1. การอักเสบจากยาหยอดหรือยาป้ายตาที่ใช้ป้องกันโรคที่ใช้บ่อย ได้แก่ 1% Silver Nitrate... 18 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมิร์ส อีกแล้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกาหลีใต้พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมิร์ส (MERS) ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ MERS ทั้งหมดในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 138 คน ซึ่งนับเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสมรณะครั้งใหญ่ที่สุด รองจากในซาอุดีอาระเบีย... 18 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 9 : การสูญเสียความทรงจำ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พอลลี่ แวน เบ็นธิวเซ่น (Polly van Benthusen) ทำงานในสำนักงานประกันสังคม (Social Security) เป็นเวลา 28 ปี เมื่อใดก็ตามที่มีคนอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีนับร้อยๆ ราย ทุกคนก็จะพูดว่า “ถามพอลลี่ซิ เธอจำได้หมดทุกอย่าง” ดังนั้น เธอถึงกับตกตะลึง (Shock) เมื่อพบว่า ความจำที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังกำลังสูญเสียไป... 17 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สแตติน ผู้ช่วยหรือผู้ร้าย โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลการศึกษาใหม่จาก UC San Francisco ได้ระบุว่า ยาสแตติน ที่ใช้ป้องกันโรคในผู้ใหญ่นั้น อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้อย่างอาการปวดกล้ามเนื้อและอ่อนแรง หรือการรับรู้ได้น้อยลง สแตติน (Statins) เป็นยาที่ใช้ลดคลอเรสเตอรอล ด้วยการยับยั้งเอนไซม์ในตับ ที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ในการสร้างคลอเรสเตอรอล... 17 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ไปโรงพยาบาลไหนดี รัฐบาลหรือเอกชนดีกว่ากัน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ทุกนาที คือ ชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต” คำนี้ดังก้องอยู่ในหัวของญาติผู้ป่วยโรคอัมพาตทุกคน เมื่อหมอบอกว่าต้องไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด ต้องได้รับการรักษาให้รวดเร็วที่สุด เพราะทุกนาทีที่ผ่านไป โอกาสของเนื้อสมองที่ตายก็เพิ่มขึ้นทุกๆ นาที ดังนั้นเราต้องพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลไหนดี โรงพยาบาลของรัฐบาล vs โรงพยาบาลเอกชน... 16 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: มะเร็งเต้านมในผู้ชาย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อพูดถึงมะเร็งเต้านม ทุกคนจะนึกถีงเป็นมะเร็งของผู้หญิง ไม่รู้ว่ามีกี่% ที่รู้ว่า ผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้ ทั้งนี้ที่คนทั่วไปลืมไปว่าผู้ชายก็มีเต้านมและเป็นมะเร็งเต้านมได้ เป็นเพราะ มะเร็งเต้านมในผู้ชายพบได้น้อยมาก ในสหรัฐอเมริกาต้องอ้างถึงประเทศนี้เสมอ เพราะเป็นประเทศที่มีข้อมูลทางการแพทย์โดยเฉพาะสถิติต่างๆ... 15 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Part.1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การที่จะมีสุขภาพดีนั้น ต้องมีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามวัยและสิ่งแวดล้อมที่ดำรงชีวิตอยู่ การเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่ดีซึ่งจะต้องเริ่มจากภายใน สุขภาพที่ดีจากภายในหรือ Healthy from inside and beauty from within ถือเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในยุดสมัย... 13 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ทำไมถึงไม่รีบมารักษา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ดีที่สุด คือ การรักษาด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายในระยะเวลา 270 นาทีหลังจากมีอาการ โดยปัจจุบันรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ... 12 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กล้องถ่ายรูปขนาดเล็กที่สุดในโลก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อะไร คือ กล้องถ่ายรูปขนาดเล็กที่สุดในโลก คำตอบก็คือ ลูกตาของเรานี่เอง ลูกตาปกติของคนเรา เป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซ.ม. ทำหน้าที่เหมือนกล้องถ่ายรูปขนาดแค่ 2.5 ซ.ม. คงไม่มีกล้องถ่ายรูปใดที่ขนาดเท่านี้ นอกจากมีขนาดเล็กแล้ว ยังเป็นกล้องที่ใช้งานได้นานที่สุด... 11 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 8 : การสูญเสียความทรงจำ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ใหญ่วัยต้น (Young adult) มักจดจำภาพใหญ่ และรายละเอียด แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นถึง 50 ปี 60 ปี และ 70 ปี ก็จะบ่นเกี่ยวกับความทรงจำซึ่งจะเริ่มลืมรายละเอีย (อาทิ ชื่อ สถานที่ และร้านสะดวกซื้อ) แม้สิ่งเหล่านี้อาจไม่สำคัญ แต่ก็รู้สึกรำคาญ (Bothersome) ไม่น้อย... 10 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน toneny.wasanchai torpasumai Tamisarut777 NSN1990 Kanyaphat23
Frame Bottom