Frame Top
เว็บบอร์ด
แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แผลร้อนในสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 1. แผลร้อนในขนาดเล็ก (Minor ulcers) เป็นชนิดที่พบมากที่สุด มีลักษณะดังนี้ มักจะมีขนาดเล็กประมาณ 2-8 มม. มีรูปเป็นวงรีโดยมีขอบสีแดง สามารถหายได้ใน 1-2 สัปดาห์ โดยไม่เป็นแผลเป็น 2. แผลร้อนในขนาดใหญ่ (Major ulcers) พบได้น้อยกว่า มีลักษณะดังนี้ 24 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: กายภาพบำบัดสำคัญแค่ไหน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคอัมพาตนอกจากการทานยาแล้ว การทำกายภาพบำบัดก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ ก็เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อกลับบ้านแล้วจะไม่ค่อยยอมทำกายภาพบำบัด เมื่อไม่ยอมทำก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย 23 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แผลร้อนในเป็นอาการที่ไม่ได้ร้ายแรงนัก แต่มักสร้างความเจ็บปวดและความรำคาญใจให้กับคนที่เป็นไม่ใช่น้อย และเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นแผลร้อนในกันมาทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจะเป็นมากหรือน้อย บางคนเป็นไม่นานก็หาย บางคนเป็นมาก กว่าจะหายก็ทำให้หงุดหงิด 23 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การใช้ยาหยอดตาผิดผิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณแม่พาบุตรชายวัย 12 ปี มาจากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมารักษาตาที่แดง น้ำตาไหล ขยี้ตาเป็นประจำมา2 – 3 ปี เคยไปรับการตรวจจากหมอตาที่พิษณุโลกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อใช้ยาอาการก็หายดีไปชั่วคราว โดยไปพบหมอเพียงครั้งเดียว 22 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล - สารอลูมิเนียม เป็นสารที่มีพิษต่อประสาท อาจทำให้ความจำแย่ลง อารมณ์ผิดปกติ เช่น หดหู่ซึมเศร้า วิตกกังวล ทั้งนี้สารอลูมิเนียมจะไปรบกวนการทำงานของเซลล์ในสมอง โดยระดับอลูมิเนียมที่สูงจะมีส่วนสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ (Beta-amyloid proteins) และเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ 22 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล - สารตะกั่ว ข้อมูลของ The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ระบุว่า อาการจะแย่ลงหากมีปริมาณสารตะกั่วสะสมในเลือดมาก ซึ่งอาการโดยทั่วไปได้แก่ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดเกร็งท้อง (Stomach cramps) ท้องผูก นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เจ้าอารมณ์ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ โลหิตจาง 21 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: นอนรักษาในโรงพยาบาลนานเท่าใด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคอัมพาต แบ่งเป็น 4 ระยะคือ 1. ระยะเฉียบพลัน คือในช่วง 4-5 ชั่วโมงแรก 2. ระยะแรก คือในช่วง 3-7 วันแรก 3. ระยะพักฟื้น คือในช่วง 7-21 วันแรก 4. ระยะยาว คือภายหลัง 21 วันแรก 20 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลของสารพิษโลหะสามารถทำให้เกิดพิษได้ 2 ลักษณะ คือ 1. ทำลายเซลล์เนื้อเยื่อโดยตรงและรบกวนการทำงานของขั้นตอนการเผาผลาญอาหาร (Metabolic processes) 2. ทำลายสารอาหารอันเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะสารอาหารบกพร่องของร่างกาย (Nutritional Deficiencies) 20 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 27: ต้นทุนของอายุยืน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แนวความคิดของ “อายุคาดที่กระฉับกระเฉง” (Active life expectancy) หมายถึง อายุคาดที่ยังคงเหลืออยู่ สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยังทำงานได้ตามปรกติ (Functional well-being) ในรูปแบบของกิจกรรมประจำวัน ที่มิได้นอนป่วยอยู่ในสถานพยาบาลของผู้สูงอายุ 20 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การใช้โรลออนเมื่อฉายรังสีมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในการฉายรังสีรักษา เพื่อการรักษามะเร็งเต้านม ถ้าเป็นการใช้เครื่องฉายรังสีรุ่นเก่า รังสีรักษาแพทย์มักแนะนำผู้ป่วย ไม่ให้ถูกน้ำ และไม่ให้ใช้ โรลออน/ยา ระงับกลิ่นตัว (Roll on, deodorant) บริเวณรักแร้ ซึ่งสงผลถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยระดับหนึ่ง 19 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จำนวน 8 แห่ง ประกอบไปด้วย อบต.ห้วยหิน อบต.ม่วงค่อม อบต.ท่าดินดำ อบต.ชัยนารายณ์ อบต.ลำนารายณ์ อบต.บ้านใหม่สามัคคี อบต.ศิลาทิพย์ และอบต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ว่าจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน... 19 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 27 : ยาหลอก (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นอแรดอันหนึ่งราคาประมาณ 25,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 750,00 ถึง 1.5 ล้านบาท) ในตลาดมืด [เพราะการค้าขายอย่างเปิดเผยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย] ในช่วงต้นปีคริสต์ศักราช 1900 มี แรดอยู่ 1 ล้านตัว แต่พอถึง ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) นักล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย (Poacher) ได้ลดจำนวนแรดลงเหลือประมาณ 10,000 ตัว เนื่องจากความต้องการนอแรด เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 18 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารก่อมะเร็ง อะโรมาติกเอมีน โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สืบเนื่องจากบทความตอนที่แล้ว เรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ที่ James Catto, M.B.Ch.B., Ph.D. จาก The University of Sheffield ในสหราชอาณาจักร และทีมงาน ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยแล้วพบว่าคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารประกอบอะโรมาติกเอมีน (Aromatic amines) มีความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็งกะเพาะปัสสาวะ 18 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภายหลังการผ่าตัดเพื่อตัดกระเพาะปัสสาวะออก จะมีการทำทางเดินปัสสาวะใหม่ (Urinary diversion) ได้หลายวิธี เช่น แพทย์อาจใช้ท่อ (Urinary conduit) ต่อจากท่อไต (Ureters) เพื่อถ่ายน้ำปัสสาวะออกจากร่างกายไปที่ถุงหน้าท้อง (Urostomy bag) 17 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ยาบำรุงสมองป้องกันโรคอัมพาตได้จริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกคนไม่อยากเป็นโรคสมองหรือโรคอัมพาต แต่ก็อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคน ดังนั้นหลายต่อหลายคนจึงพยายามขวนขวายหาสิ่งต่างๆ ที่จะมาบำรุงสมอง เพื่อให้สมองแข็งแรง จะได้ไม่เป็นโรคอัมพาต 16 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหามะเร็งกระเพาะปัสสาวะสามารถทำได้โดย • การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เพื่อดูว่ามีภาวะปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria) หรือไม่ • ใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) • การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (Biopsy) ซึ่งบางทีก็เรียกว่า Transurethral resection of bladder tumor (TURBT) 16 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน โรคไร้ม่านตา (Aniridia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ม่านตา (iris) เป็นส่วนของตาที่อยู่ภายในลูกตา มีสีน้ำตาลถึงค่อนข้างดำในชาวเอเชีย แต่ออกสีฟ้าหรือเทาอ่อนในชาว caucacian เป็นส่วนของตาที่มีเลือดมาเลี้ยงมากมาย เป็นแผ่นคล้ายเหรียญสตางค์ที่มีรูตรงกลาง (ที่เรียกว่า รูม่านตา) ยืดและหดได้เพื่อปกป้องให้แสงเข้าตาอย่างเหมาะสม 15 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแบ่งออกได้ตามลักษณะของเซลล์ ซึ่งได้แก่ Transitional cell carcinoma (TCC) - พบมากที่สุดถึงร้อยละ 90 เกิดจากเซลล์เยื่อบุชั้นในสุดที่ทำหน้าที่ยืดหดเวลากระเพาะปัสสาวะขยายหรือบีบตัว Squamous cell carcinoma (SCC) - พบประมาณร้อยละ 1-2 เกิดจากเซลล์รูปสี่เหลี่ยม มีการระคายเคืองหรือติดเชื้อเรื้อรังที่กระเพาะปัสสาวะ เช่น เชื้อพยาธิใบไม้ในเลือด (Schistosomiasis) Adenocarcinoma - พบประมาณร้อยละ 1 เป็นมะเร็งชนิดต่อม ที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อต่อมซึ่งเป็นเยื่อบุผิว มะเร็งที่เป็นอยู่เฉพ 15 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ทุกข์หรือสุขอยู่ที่ใจเรา ไม่ได้อยู่ที่ใคร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การที่เราเจ็บป่วยเป็นโรคใดๆ ก็ตามย่อมส่งผลต่อการดำรงชีวิต การทำงาน นอกจากผลกระทบที่เกิดกับตนเองแล้วยังส่งผลต่อครอบครับด้วยเสมอ ยิ่งเป็นโรคอัมพาตก็ยิ่งได้รับผลกระทบมากกว่าโรคอื่นๆ ผู้ป่วยโรคอัมพาตจึงมีความทุกข์อย่างมาก 13 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน baszaza001
Frame Bottom