Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ยาลดความดันตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การรักษาต้อหิน ที่มีความดันตาสูงด้วยยา มักชอบใช้ในโรคต้อหินเรื้อรัง หรือต้อหินมุมเปิด โดยเริ่มรักษาด้วยยาก่อน หากยาไม่ได้ผล หรือผู้ป่วยมีปัญหาในการใช้ยา 12 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไรฝุ่นเล็กๆ ก่อเหตุใหญ่ๆ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแพ้ไรฝุ่นมีตั้งแต่แบบอ่อนจนถึงแบบรุนแรง โดยอาการแบบอ่อนๆ อาจทำให้น้ำมูกไหล น้ำตาไหล และจามเป็นบางครั้ง ส่วนในกรณีที่มีอาการรุนแรงซึ่งอาจจะทำให้เรื้อรังนั้น จะจาม ไอ หอบหืดไปตลอด... 12 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหนือ “อีโบลา” ยังมี “มาร์บวร์ก” (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วิธีรักษาโรคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เป็นเพียงการรักษาแบบประคับประคอง (Supportive hospital therapy) ซึ่งได้แก่... 11 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 26: อยากรักษากับหมอคนเดิม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีประเทศหนึ่งในโลกนี้ คือ คนไทยทุกคนจะได้รับการดูแล 1 ใน 3 สิทธิการรักษา คือ 1. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง 2. ระบบประกันสังคม และ 3. ระบบข้าราชการ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบการรักษาได้เป็นอย่างดี และลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนไปอย่างมาก... 11 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนลดโอกาสเกิดมะเร็งได้หรือไม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาต่างๆที่ผ่านมา ยืนยันว่า โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งทีเรารู้จัก ได้หลายชนิด เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งไต และมะเร็งเต้านม... 10 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหนือ “อีโบลา” ยังมี “มาร์บวร์ก” (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประมาณวันที่ 5 หลังจากที่เริ่มมีอาการ อาจปรากฏผื่นนูนแบน (Maculopapular rash) อย่างเด่นชัดที่ลำตัว (หน้าอก หลัง และท้อง) อาการจะหนักขึ้นๆ เรื่อยๆ รวมถึง... 10 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 39 : ผลทางจิตจากวัยเจริญพันธุ์ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยยังแสดงว่า สำหรับวัยรุ่นบางคน ความกลัวต่อสุขภาพที่ไม่ดี (Morbid fear) โดยเฉพาะภาวะอ้วนเกิน (Obesity) และพฤติกรรมควบคุมน้ำหนักที่ไม่เหมาะสม ยังคงดำเนินอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงสูงของภาวะซึมเศร้า (Depression) และความกังวล (Anxiety) 9 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เหนือ “อีโบลา” ยังมี “มาร์บวร์ก” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษาสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ขณะนี้ยังคงระบาดหนักใน 3 ประเทศของแอฟริกาตะวันตก คือ ไลบีเรีย กินี และเซียร์ราลีโอน และเริ่มระบาดออกนอกพื้นที่ เช่น ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน 9 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: คุณโชคดีแค่ไหน....ที่ได้ปลูกถ่ายไต โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร "การผ่าตัดเปลี่ยนไต" ไม่ใช่การตัดไตเดิมของผู้ป่วยทิ้งไปและใส่ไตใหม่แทน ความจริงแล้วมิได้มีการตัดไตเดิม (ยกเว้นบางกรณี เช่นไตมีการติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มโรคที่มีขนาดไตใหญ่มาก) ไตเดิมอยู่ด้านหลังของช่องท้องส่วนไตใหม่ใส่เข้าไปอยู่ที่ด้านหน้าของช่องท้อง ในปัจจุบันจึงนิยมใช้คำว่า "การปลูกถ่ายไต" แทนคำว่า "การผ่าตัดเปลี่ยนไต"... 8 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สุกใส (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ที่เป็นสุกใส อาจมีภาวะแทรกซ้อนสามารถทำให้ทารกมีปัญหา เช่น น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ แขนขาผิดปกติ และอาจมีผลร้ายแรงต่อชีวิตของทารกหากแม่เป็นสุกใสในสัปดาห์ก่อนคลอด... 8 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สุกใส (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผื่นมักเริ่มปรากฏครั้งแรกที่บริเวณท้องหรือหลัง และหน้า แล้วจึงลามไปทั่วตัวรวมทั้งหนังศีรษะ ปาก แขน ขา และอวัยวะเพศ เมื่อมีผื่นสุกใสเกิดขึ้นในแต่ละจุด จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ... 7 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 25: หลายหมอดีกว่าหมอเดียว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายหัวดีกว่าหัวเดียว หรือหัวเดียวกระเทียมลีบ ซึ่งบ่งบอกว่าหลายๆ คนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ย่อมดีกว่าคนเดียวคิดคนเดียว ทำคนเดียว ซึ่งก็นำมาใช้ในวงการแพทย์ได้ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายเจ็บป่วยด้วยโรคที่วินิจฉัยยากมาก ต้องให้แพทย์หลายๆ คนช่วยกันคิดว่าเป็นโรคอะไร หรือบางคนก็เป็นหลายโรค ซึ่งต้องอาศัยแพทย์หลายสาขาช่วยกันรักษา... 7 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สุกใส (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคสุกใส เป็นโรคที่เกิดและมีการระบาดสูงในช่วงฤดูหนาว โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคสุกใส ตั้งแต่เดือนมกราคม–กันยายน พ.ศ.2557 พบผู้ป่วยโรคสุกใส จำนวน 74,299 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยพบว่าผู้ป่วยโรคสุกใสใน ปี พ.ศ.2557 มีรายงานเป็น 1.87 เท่า เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน... 6 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระจกตาเทียม (Keratoprosthesis) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระจกตาดทียม เป็นอวัยวะเทียมที่สร้างเพื่อทดแทนกระจกตาที่ผิดปกติรุนแรงถึงขั้นที่มิอาจรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนกระจกตา( corneal transplant) ได้ เป็นอวัยวะเทียมที่นำมาฝัง โดยวางทับส่วนหน้าของลูกตาแทนกระจกตาที่ฝ้าขาว โดยอวัยวะเทียมอันนี้ ตรงกลางต้องใส่เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปถึงจอตาถึงจะมีการรับภาพของจอตาเกิดขึ้น ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคของกระจกตาอย่างรุนแรง... 6 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 24: อยากหายไวๆ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคบางโรคเป็นแล้วรักษาหาย เช่น ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ไข้หวัด แต่บางโรคก็ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบ บางโรคการรักษาเป็นเพียงแค่การรักษาตามอาการเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขลักษณะการดำเนินโรคได้ 4 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 38 : ผลทางจิตจากวัยเจริญพันธุ์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยแสดงว่า มาตรการควบคุมน้ำหนักที่คัดสรรโดยวัยรุ่น สอดคล้อง (Correspond) กับความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของร่างกายที่เขาประสบอยู่ สาววัยรุ่นพยายามอดอาหาร (Diet) เพื่อลดน้ำหนักให้มีรูปร่างผอม 4 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ปริมาณรังสีจากการตรวจโรคหัวใจในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ กลุ่มเด็กโรคหัวใจ เป็นกลุ่มเด็กที่พบได้น้อย และโรคมักเป็นแต่กำเนิด ซึ่งการรักษาที่สำคัญ คือการผ่าตัด และอาจจำเป็นต้องผ่าตัดมากกว่า 1ครั้งขึ้นไป รวมถึงก่อนและหลังผ่าตัดจะต้องใช้การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการเอกซเรย์ ซึ่งเป็นรังสีเอกซ์ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการตรวจทางรังสีบ่อยมาก มักรวมไปถึงการตรวจที่ยุ่งยากซับซ้อน... 3 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 37 : จากกายสู่ใจในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลการวิจัยแสดงว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากเด็กไปสู่วัยรุ่น และผลลัพธ์เป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการอัตลักษณ์ (Identity) ของวัยรุ่น วัยรุ่นที่มีความรู้สึกในเชิงบวกเกี่ยวกับร่างกายตนเอง โดยเฉพาะรูปลักษณ์ (Appearance) มีแนวโน้มที่จะประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) สูง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน... 2 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: กินอย่างไรเมื่อต้องฟอกไต ตอนที่ 3 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยหลายท่านเข้าใจว่า เมื่อฟอกไตแล้วจะรับประทานอาหารรสชาติได้ก็ได้ ซึ่งในความเป็นจริงการฟอกไต ไม่ได้ทำให้การทำงานของไตเหมือนเดิม ของเสียที่คั่งยังคงมี หากผู้ป่วยไม่ระมัดระวังก็จะทำให้ของเสียสูงเกินว่าที่จะล้างไตได้กำไร... 1 พฤศจิกายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 23: ไม่มั่นใจ ไม่ไว้ใจ ตอนที่ 2 โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สืบเนื่องจากบอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 22 ที่ผมแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพราะสะดวกกว่าที่มารักษาโรงพยาบาลใหญ่ และถ้าโรงพยาบาลใกล้บ้านมียาด้วยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะมารักษาให้ไกล... 31 ตุลาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติอัตรารอดจากมะเร็งปากมดลูกของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน ช่วยแม่หนูด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคที่มากับสายตาสั้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สตีเว่น จอห์นสัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Mekt
Frame Bottom