Frame Top
เว็บบอร์ด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เครื่องเอ็มอาร์ไอสามารถใช้สร้างภาพ 3 มิติ (3-D images) ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นอวัยวะได้หลายมุมมองมากขึ้น ผู้รับการตรวจเอ็มอาร์ไอจะต้องนอนอยู่เฉยๆ โดยไม่เคลื่อนไหวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บางแห่งจะมีบริการที่อุดหูกันเสียง (Earplugs) หรือหูฟัง (Headphones) ที่มีเสียงเพลง เพื่อลดความเข้มของเสียงที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก... 2 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เอ็มอาร์ไอ (Magnetic resonance imaging = MRI) หรือ การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องที่ใช้สนามแม่เหล็ก (Magnetic field) คลื่นความถี่วิทยุ (Radio frequency pulses) และคอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้เกิดภาพที่ละเอียดของอวัยวะ เนื้อเยื่ออ่อน กระดูก และโครงสร้างอื่นๆ ในร่างกาย ไม่ใช่การใช้รังสีไอออไนซ์ (Ionizing radiation) เหมือนการฉายเอ็กซเรย์ปกติ... 1 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part 4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากการรักษา อ่อนเพลีย (Fatigue) ควรให้อาหารอ่อนๆ เคี้ยวน้อยที่สุด ให้พักบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนมื้ออาหาร และแบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆ ผู้ป่วยไม่มีฟัน ป่วยจะไม่สามารถทนต่ออาหารที่มีอุณหภูมิเย็นจัดร้อนจัดและรสหวานได้ ควรให้อุณหภูมิอาหารเท่ากับอุณหภูมิห้อง... 1 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน หมายเลข 1669 สำคัญอย่างไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1669 คืออะไร สำคัญอย่างไร 1669 คือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับการโทรศัพท์แจ้งสถานพยาบาลต่างๆ ให้รถพยาบาลฉุกเฉินมารับตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด โดยมีเจตนาให้ผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆที่เป็นการเจ็บป่วยอย่างฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางการจราจร การเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ ที่ต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็ว... 31 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางคนอาจมีปัญหากับสารทึบรังสีจนทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น หน้าแดง (Flushing) รับรู้รสโลหะ (Metallic taste) มีอาการมึนงง หน้ามืด จะเป็นลม (Lightheadedness) คลื่นไส้ คัน และเป็นลมพิษ (Hives) ส่วนกรณีร้ายแรงที่ไม่ค่อยพบ อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง แพ้แบบรุนแรง (Anaphylactic shock) หัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest)... 31 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สืบเนื่องจากบทความที่แล้ว ที่ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แถลงข่าวถึง “โครงการเพทซีทีสแกนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดทีเซลล์” เรามาดูกันต่อว่า “เพทซีทีสแกน” คืออะไร ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างไร... 30 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ปวดตา ปวดศีรษะ (Eye pain and headache) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อาการปวดศีรษะ เป็นที่ทราบกันดีที่ทำให้หมอปวดศีรษะไปด้วย เพราะอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งที่มีโรคทางกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เป็นไข้ หรืออาจจะเกิดจากภาวะจิตใจมีความกังวล เครียด ซึ่งแน่นอน การตรวจร่างกายจะไม่พบอะไรผิดปกติ ที่สำคัญ ปวดศีรษะอาจเกิดโรคทางสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง เลือดออกในสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งโรคเหล่านี้อาจทำให้เสียชีวิตได้... 30 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ การได้รับสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช การได้รับอุบัติเหตุนิวเคลียร์ การทดสอบนิวเคลียร์ หรือรังสีใต้ดินรั่ว ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้กับผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ รักษาอาการอักเสบและความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน สารที่ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง เคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด และ/หรือรังสีบำบัด... 29 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 15 : การฆ่าตัวตายในวัยชรา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในบรรดากลุ่มผู้คนที่ฆ่าตัวตาย (Suicide) ปรากฏว่า อัตราสูงสุดอยู่ในกลุ่มวัยชรา (Elderly) สำหรับคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราฆ่าตัวตาย (รวมทั้งการมีแพทย์ช่วยฆ่าตัวตาย) ในสหรัฐอเมริกาสูงเกือบ 2 เท่า (20 ต่อ 100,000 คน) เมื่อเทียบกับตัวเลขถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ (12 ต่อ 100,000 คน) 29 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เช่นเดียวกัน สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าภาวะต่อไปนี้ทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ระบบภูมิคุ้มกันด้อยจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลุ่มอาการจากพันธุกรรม เช่น ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome)... 28 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การให้ยาละลายลิ่มเลือดรักษาโรคอัมพาตที่โรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐ เหมือนหรือแตกต่างกัน? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตที่เป็นมาตรฐาน คือ การรักษาด้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke fast track เป็นการรักษาที่เกือบทุกโรงพยาบาลของรัฐสามารถให้การรักษาด้วยระบบทางด่วนนี้ได้ โดยโรงพยาบาลจังหวัด 72 จังหวัดทั่วประเทศไทยและโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่อีกจำนวนมากที่สามารถให้การรักษา... 28 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินขึ้นอยู่กับชนิด ระยะที่เป็น และสุขภาพโดยรวม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำลายเซลล์มะเร็งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และทำให้โรคสงบลง (Remission) ซึ่งการรักษาอาจทำได้ด้วยวิธี - เคมีบำบัด (Chemotherapy) โดยการให้สารเคมีทางเส้นเลือดหรือการกินยาเม็ดเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง.... 27 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อัตราการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในคนที่จะไม่ได้ประโยชน์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นการตรวจที่มีประโยชน์ ที่สามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ ปัจจุบันที่แนะนำ และแพทย์ทุกท่านรวมถึงทุกองค์กรด้านโรคมะเร็งมีความเห็นที่ตรงกัน คือ การตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนในมะเร็งต่อมลูกหมากยังคงมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่... 27 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 15 : การเลือกคู่ครอง โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวัยสูงอายุ เสน่ห์ดึงดูดทางเพศ (Sexual attraction) เริ่มลดน้อยถอยลง เปิดทางให้ความรักอย่างอื่นเข้ามาแทน อาทิ ความละมุนละไม (Tenderness) การสนับสนุน และพันธสัญญา การ “ตกหลุมรัก” (Fall in love) เป็นเพียงขั้นแรกในการพัฒนาความใกล้ชิดสนิทสม และพันธสัญญาที่ยั่งยืน (Permanent) อาทิ การแต่งงาน... 26 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งชนิดฮอดจ์กินและชนิดนอนฮอดจ์กิน จะมีผลต่อลิมโฟไซต์ที่แตกต่างกันไป และแต่ละชนิดจะมีอัตราการเติบโต การตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกันไป มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin lymphoma หรือ Hodgkin's disease) มีลักษณะการแพร่กระจายจากต่อมน้ำเหลืองหนึ่งไปยังอีกต่อมน้ำเหลืองหนึ่งไปเรื่อยๆ และแพร่กระจายไปทั่วร่างกายในที่สุด... 26 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการทั่วไปของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ได้แก่ ต่อมน้ำเหลืองที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ บวม แต่ไม่เจ็บ อ่อนเพลียเรื้อรัง เป็นไข้และหนาวสั่น เหงื่อออกกลางคืน (Night sweats) น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ (ประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว) ไม่อยากอาหาร คัน รู้สึกแพ้หรือเจ็บต่อมน้ำเหลืองหลังการดื่มแอลกอฮอล์... 25 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารที่ให้ควรมีพลังงานสูง สามารถดูดซึมง่าย เช่น ซุปเนื้อไก่ด้วยตุ๋นนานๆ ปรับปรุงรสชาติอาหาร เนื่องจากต่อมรับรสของผู้ป่วยทำงานน้อยลง เกิดความเบื่ออาหาร จึงต้องดัดแปลงให้น่ารับประทานมากขึ้น เช่น ต่อมรับรสหวานอาจถูกทำลาย ต้องเพิ่มรสหวานมากขึ้น การรับรู้รสขมต่ำลง ทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ได้เพาะเหม็น ควรใช้โปรตีนจากไข่และถั่วเหลืองมาสลับบ้าง และควรเพิ่มแร่ธาตุสังกะสี เพื่อเพิ่มการรับรส... 25 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) เป็นมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเซลล์ที่ต้องต่อสู้กับเชื้อโรคในระบบภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่า “ลิมโฟไซต์” (Lymphocytes) เซลล์นี้มีอยู่ทั่วไปในต่อมน้ำเหลือง (Lymph nodes) ตามร่างกาย เช่น ม้าม (Spleen) ต่อมไทมัส [Thymus เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ข้างหลังกระดูกเต้านมขึ้นไปถึงบริเวณต่อมไทรอยด์] และไขกระดูก (Bone marrow) 24 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ทำไมต้องส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลให้ยาละลายลิ่มเลือดทันที โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเจ็บป่วยใด ๆ ก็ตามทางการแพทย์จะแนะนำให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเสมอ เพื่อความสะดวกในการรักษาและความต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง ประกอบกับความสามารถในการรักษาโรคต่างๆ ในทุกสถานพยาบาลของประเทศไทยตอนนี้เป็นไปตามมาตรฐานและมีแนวทางการรักษาที่ดีเท่าเทียมกัน... 24 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ผลข้างเคียงจากยาต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 60 ปี มาพบหมอตาเนื่องจากรู้สึกการมองเห็นลดลงโดยไม่มีอาการอื่น ผลการตรวจตาพบว่าเป็นต้อหินชนิดเรื้อรัง (ต้อหินมุมเปิด) มีลานสายตาผิดปกติเล็กน้อย ร่วมกับความดันตา 26 มม.ปรอท ในตาทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยให้ประวัติเพิ่มเติมว่ามีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย... 23 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 192: โลกของการฝัน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ยาเลิกเหล้า ใช้ไงให้ปลอดภัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nong41 Candypop1012
Frame Bottom