Frame Top
เว็บบอร์ด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหามะเร็งกระเพาะปัสสาวะสามารถทำได้โดย • การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เพื่อดูว่ามีภาวะปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria) หรือไม่ • ใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) • การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (Biopsy) ซึ่งบางทีก็เรียกว่า Transurethral resection of bladder tumor (TURBT) 16 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน โรคไร้ม่านตา (Aniridia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ม่านตา (iris) เป็นส่วนของตาที่อยู่ภายในลูกตา มีสีน้ำตาลถึงค่อนข้างดำในชาวเอเชีย แต่ออกสีฟ้าหรือเทาอ่อนในชาว caucacian เป็นส่วนของตาที่มีเลือดมาเลี้ยงมากมาย เป็นแผ่นคล้ายเหรียญสตางค์ที่มีรูตรงกลาง (ที่เรียกว่า รูม่านตา) ยืดและหดได้เพื่อปกป้องให้แสงเข้าตาอย่างเหมาะสม 15 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแบ่งออกได้ตามลักษณะของเซลล์ ซึ่งได้แก่ Transitional cell carcinoma (TCC) - พบมากที่สุดถึงร้อยละ 90 เกิดจากเซลล์เยื่อบุชั้นในสุดที่ทำหน้าที่ยืดหดเวลากระเพาะปัสสาวะขยายหรือบีบตัว Squamous cell carcinoma (SCC) - พบประมาณร้อยละ 1-2 เกิดจากเซลล์รูปสี่เหลี่ยม มีการระคายเคืองหรือติดเชื้อเรื้อรังที่กระเพาะปัสสาวะ เช่น เชื้อพยาธิใบไม้ในเลือด (Schistosomiasis) Adenocarcinoma - พบประมาณร้อยละ 1 เป็นมะเร็งชนิดต่อม ที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อต่อมซึ่งเป็นเยื่อบุผิว มะเร็งที่เป็นอยู่เฉพ 15 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ทุกข์หรือสุขอยู่ที่ใจเรา ไม่ได้อยู่ที่ใคร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การที่เราเจ็บป่วยเป็นโรคใดๆ ก็ตามย่อมส่งผลต่อการดำรงชีวิต การทำงาน นอกจากผลกระทบที่เกิดกับตนเองแล้วยังส่งผลต่อครอบครับด้วยเสมอ ยิ่งเป็นโรคอัมพาตก็ยิ่งได้รับผลกระทบมากกว่าโรคอื่นๆ ผู้ป่วยโรคอัมพาตจึงมีความทุกข์อย่างมาก 13 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บิสฟอสโฟเนท (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ การศึกษา ยังพบว่า ยาบิสฟอสโฟเนท ยังอาจใช้รักษาในบางกรณี เช่น คนที่เป็นมะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลมา (Myeloma) คนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเข้ากระดูก( Secondary breast cancer) และคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่แพร่กระจายเข้ากระดูก( Secondary prostate cancer) 13 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 26: ปัจจัยกระทบอายุคาด (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อีกปัจจัยหลักหนึ่งที่มีอิทธิลต่ออายุคาด (Life expectancy) ก็คือเพศ (Gender) ชายหรือหญิง ในสังคมที่มีความสงบ (กล่าวคือ หายนะจากสงคราม (War casualty) มิได้ทำให้ตัวเลขบิดพริ้วไป) จำนวนผู้ชายและผู้หญิง จะมีเท่าๆ กัน โดยประมาณจนถึงอายุ 45 ปี 13 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล James Catto, M.B.Ch.B., Ph.D. จาก The University of Sheffield แห่งสหราชอาณาจักร และทีมงาน ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย 263 ฉบับ ที่ได้ข้อมูลจากคน 31 ล้านคนทั่วโลกพบว่า คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารประกอบอะโรมาติกเอมีน (Aromatic amines) มีความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็งกiะเพาะปัสสาวะ 13 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน:วิธีกินอาหารช่วงรักษาโรคมะเร็ง ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สรุปจากตอนแรก อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดช่วงการรักษา คือ ต้องกินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ ที่สำคัญ คือ โปรตีนจากเนื้อแดง ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารแสลง และกินมื้อละน้อยๆ แต่บ่อยมื้อ อาหารต้องทำให้ย่อยง่าย 12 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บิสฟอสโฟเนท (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุหรือสุภาพสตรีวัยทองที่มีปัญหาโรคกระดูกพรุนมากขึ้น ผู้ป่วยเหล่านี้อาจได้รับการรักษาโดยการรับประทานแคลเซียมเสริมหรือวิตามินดีเสริมสร้างมวลกระดูก หรือแพทย์อาจสั่งจ่ายยารักษาโรคกระดูกพรุนกลุ่มใหม่ ชื่อว่า "บิสฟอสโฟเนท" (Bisphosphonate) ในผู้ป่วยบางราย 12 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นิ้วล็อก ของฝากจากสมาร์ทโฟน (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นิ้วล็อกเกิดเมื่อเอ็นและปลอกหุ้มเอ็น (Tendon sheath) มีการอักเสบ เมื่อเป็นนานจะทำให้เอ็นและปลอกเอ็นบวมรัดติดกัน ทำให้เป็นพังผืดหนาตัวขึ้น จนในที่สุดเกิดเป็นปมเอ็น (Nodule) ทำให้งอนิ้วไม่ลงหรือเหยียดนิ้วไม่ออก 11 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 26 : ยาหลอก (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ถ้าคุณเกิดต้องกินยาตามที่หมอสั่ง (Prescription) คงอ่านแผ่นพัน (Brochure) ซึ่งอธิบายสรรพคุณ และผลข้างเคียง (Side effect) และ (ที่น่าสนใจมากที่สุด) ประสิทธิผล (Effectiveness) ของยา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (Placebo or dummy drug) 11 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต Part.2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การให้โภชนบำบัด สามารถชะลอความเสื่อมในหน้าที่การทำงานของไต หากจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวโรคและปัจจัยอื่นๆว่าได้รับการรักษาร่วมด้วยหรือไม่. 10 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นิ้วล็อก ของฝากจากสมาร์ทโฟน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งถูกออกแบบตามธรรมชาติให้มนุษย์สามารถหยิบจับ ยึดเกาะ และถือสิ่งของ แต่ทุกวันนี้เราใช้มันไปกับการพิมพ์ แชท กด สัมผัส สไลด์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายบนอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนที่ได้กลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์ไปเสียแล้ว ดูได้จากความเห็นของวัยรุ่นส่วนหนึ่งเกือบร้อยละ 100 ที่เปิดเผยว่า ชีวิตขาดสมาร์ทโฟนไม่ได้ 10 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ต้องหยุดยาต้านเกร็ดเลือดก่อนการทำฟันกี่วัน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การทานยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันไม่เกิดการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองตีบ จะเพิ่มโอกาสการเกิดเลือดออกแล้วหยุดยาก ดังนั้นก่อนการทำหัตถการใดๆ แพทย์ ทันตแพทย์มักจะแนะนำให้หยุดทานยาต้านเกล็ดเลือด 9 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุมยา ยาคุม (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยาคุมอาจมีผลต่อระดับคลอเรสเตอรอลด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของยาคุมและความเข้มข้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือโพรเจสทิน โดยยาคุมที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนที่มากอาจมีผลดีต่อระดับไขมันในเลือดได้เล็กน้อย 9 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน คนเผือก (Albinism) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต โรคเผือก หรือ โรคคนเผือก หรือ สภาพเผือก (Albinism) เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์หรือการกระจายของเม็ดสีของเซลล์ในร่างกายผิดปกติ จึงทำให้ผู้ป่วยมี ผิวหนัง ผม หรือร่วมกับสีตาที่อ่อนกว่าปกติ ภาวะนี้เกิดได้ในคน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุมยา ยาคุม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.พญ.สุวิรากร กล่าวว่า ยาคุมกำเนิดเป็นข้อบ่งชี้ที่ทำมาเพื่อคุมกำเนิด แต่ผลข้างเคียงที่มีประโยชน์ คือ ช่วยรักษาสิว ลดอาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือนได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกินได้ 8 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุมยา ยาคุม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สาวๆ สมัยนี้ต่างก็อยากมีผิวขาวใส ไร้สิว ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการดูแลที่แตกต่างกัน แต่วิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมทั้งหญิงแท้และหญิงเทียม คือ การกินยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันสิว 7 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 25: ปัจจัยกระทบอายุคาด (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้มีประวัติสุขภาพที่ไม่แข็งแรง อาจอยู่รอดได้มากกว่าผู้ซึ่งดูเหมือนจะมีสุขภาพแข็งแรง อาจเป็นเพราะชีวิตสังคมที่มีความเครียด (Stress) น้อยกว่า แต่การค้นพบในเรื่องความแตกต่างของอายุคาด (Life expectancy) แสดงถึง (Illustrate) แนวโน้มของทั้งกลุ่มประชากรเท่านั้น มันมิได้กำหนดชะตากรรมของแต่ละบุคคลในกลุ่มโดยอัตโนมัติ 7 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วันอัมพาตโลก 29 ตุลาคม ของทุกปี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุก 4 นาที มีผู้ป่วยโรคอัมพาต รายใหม่ 1 คน และทุกๆ 10 นาที ผู้ป่วยอัมพาตเสียชีวิต 1 คน โรคอัมพาตเป็นมัจจุราชคร่าชีวิตคนไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ในปัจจุบันการรักษาโรคอัมพาตจะได้ผลดี โดยเฉพาะโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เนื่องจากมีการรักษาด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ 6 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Timlai_ju woraponprom1
Frame Bottom