Frame Top
เว็บบอร์ด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตัดตรวจชิ้นเนื้อ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทเริ่มต้นขั้นตอนสำคัญ คือ การได้ประวัติที่สมบูรณ์ร่วมกับการตรวจร่างกายที่แม่นยำ จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้เป็นส่วนใหญ่ ต่อจากนั้นบางกรณีจะต้องตรวจเพิ่มเติม เช่น ซีทีสแกน เอมอาร์ไอ คลื่นไฟฟ้าสมอง ตรวจเลือด เป็นต้น... 11 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แม้ว่าสารปรอทจะพบได้จากพืชและสัตว์ที่ดูดซึมจากน้ำทะเล ตะกอนจากหนองน้ำ (Lacustrine sediments) ดิน และอากาศ ตามขบวนการสะสมสารพิษที่จะเพิ่มขึ้นตำลำดับขั้นในห่วงโซ่อาหาร (Biomagnification) หรือการใช้วัสดุที่มีสารปรอท เช่น การอุดฟัน (Amalgam dental restorations) และหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์... 10 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจหลอดเลือดสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตเป็นโรคซึ่งคนส่วนใหญ่กลัวไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว และพยายามหาทางไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว ไม่ว่าการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การทานยาป้องกัน การควบคุมโรคประจำตัวที่มีอยู่ให้ดี เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค นอกจากนี้ยังพยายามตรวจร่างกายด้วยวิธีต่างๆ... 10 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำให้ผู้หญิงโดยเฉพาะหญิงที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรว่า ไม่ควรรับประทานอาหารทะเลและปลาที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารปรอท เช่น ปลากระโทงดาบ ปลาฉลาม ปลาทูน่า ปู หอย ในปริมาณเกินกว่า 200 กรัมต่ออาทิตย์ หรือไม่ควรเกิน 1 - 2 ครั้งต่ออาทิตย์... 9 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: โรคอ้วนกับมะเร็งของผู้ชาย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟัง มักหนักไปในทาง มะเร็งของผู้หญิง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม วันนี้จะคุยเรื่อง มะเร็งในผู้ชายบ้าง มะเร็งของผู้ชาย มักมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญจาก การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจุบัน คือ การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ที่เพิ่มโอกาสติดเชื้อไวรัสเอชพีวี... 9 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 73 : ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) มีความสำคัญมากในโรงเรียน ในช่วงต้นของวัยรุ่น เขาจะใช้เวลากับเพื่อนฝูงมากกว่าพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ โดยมักจะรวมตัวกันเป็น “กลุ่มชน” (Clique) ซึ่งมักประกอบด้วยสมาชิก 4 ถึง 8 คน ผู้มี “ค่านิยม” (Value) และความชอบในกิจกรรมเดียวกัน 8 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปรอทปลอดไม่จริง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง อันตรายจากสารปรอทว่า อาจก่อให้เกิดโรคภูมิต้านตนเองได้ 8 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional Assessment) Part5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาการทางระบบทางเดินอาหาร (GI tract symptoms) อาการปวดท้อง คลี่นไส้ อาเจียน อาจทำให้ได้รับอาหารได้น้อยลง หรือมีอาการท้องเสียอาจเกิดจากการย่อยหรือการดูดซึมที่ผิดปกติ อาการของการขาดสารอาหาร (symptoms of nutrient deficiency) อาการของการขาดเกลือแร่ เช่น ชาบริเวณใบหน้า รอบปาก อาจเกิดจากการขาดแมกนีเซียมหรือ แคลเซียม... 6 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสมองของมนุษย์เราทำหน้าที่ในการคิด ออกคำสั่ง ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นสมองจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญอวัยวะหนึ่งของร่างกายมนุษย์เรา (ถ้าสมองตายจึงเท่ากับเสียชีวิต) เมื่อสมองมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ส่งผลทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายผิดปกติ ความผิดปกติของสมองเราพบได้ทั้งมีรอยโรคในสมอง... 5 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การแย่งชิงอำนาจ (Power struggle) เป็นผลที่ตามมาจากการแสวงหาอิสรภาพของวัยรุ่น ซึ่งมักสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพ่อแม่ได้ ด้วยความรู้สึกในเชิงบวกซึ่งกันและกัน ผ่านการเจรจารอบใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์อยู่ในระดับเสมอภาคยิ่งขึ้น ดังนั้นวัยรุ่นที่แสวงหาอิสรภาพ ได้กลายเป็นผู้พึ่งพาตนเอง เมื่อสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ “เสมือนเพื่อน” กับพ่อแม่ได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 72 : ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การแย่งชิงอำนาจ (Power struggle) เป็นผลที่ตามมาจากการแสวงหาอิสรภาพของวัยรุ่น ซึ่งมักสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพ่อแม่ได้ ด้วยความรู้สึกในเชิงบวกซึ่งกันและกัน ผ่านการเจรจารอบใหม่ เพื่อให้ความสัมพันธ์อยู่ในระดับเสมอภาคยิ่งขึ้น ดังนั้นวัยรุ่นที่แสวงหาอิสรภาพ ได้กลายเป็นผู้พึ่งพาตนเอง เมื่อสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ “เสมือนเพื่อน” กับพ่อแม่ได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus pulmonary syndrome = HPS) เป็นกลุ่มของไวรัสที่พบในสัตว์ฟันแทะทำให้เกิดโรคในคน เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่พบมานานกว่าร้อยปีหรืออาจนับเป็นพันปีมาแล้ว แต่ไม่มีใครทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุ อาการที่พบมีตั้งแต่แบบไม่รุนแรงจนถึงรุนแรง อาการรุนแรงจะเกิดที่ปอดหรือไต ซึ่งต้องรีบให้การรักษา เนื่องจากทำให้เสียชีวิตได้... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การตรวจลานสายตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นที่ทราบกันว่า ลานสายตาที่ผิดปกติ เป็นสิ่งที่ตรวจพบได้ในโรคต้อหินที่สำคัญอันหนึ่ง โดยเฉพาะต้อหินเรื้อรัง ลานสายตา นอกจากวินิจฉัยโรคต้อหิน (เพราะจะมีลักษณะเฉพาะ) ยังช่วยดูผลการรักษา ช่วยพยากรณ์โรคว่าต้อหินถึงขั้นรุนแรงแค่ไหน ในโปรแกรมใหม่ ๆ ดูการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึ่ง ยังบอกถึงแนวโน้มการสูญเสียสายตาในภายภาคหน้าว่ามีมากน้อยแค่ไหนได้ด้วย... 4 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตอน การตรวจน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า องค์ประกอบสำคัญหนึ่งของสมอง คือ น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (CSF: cerebrospinal fluidหรือ ซีเอสเอฟ) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในซีเอสเอฟ (CSF) นั้นมีหลายกรณี เช่น การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง (meninges) ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา วัณโรค เป็นต้น การอักเสบของเนื้อสมอง (encephalitis) ได้แก่ เชื้อไวรัส หรือฝีในสมอง เป็นต้น... 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า โรคที่มีการพยากรณ์ว่าจะเกิดมากจะต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการ ป้องกันโดยจะต้องส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้จัดเตรียมยา อุปกรณ์ และต้องสื่อสารถึงประชาชนให้รับทราบและให้ป้องกันโรคด้วยตัวเอง โดยจะต้องป้องกันโรคล่วงหน้า ซึ่งวิธีการสำคัญที่ใช้ในการป้องกันคือ การให้วัคซีน โดยจะนำวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ มาใช้ให้มากขึ้น... 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต้อหิน (Glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ต้อหินทุกชนิดถ้าไม่รับการรักษาตามักจะมัวลง บางรายถึงขั้นตาบอด ต้อหินเฉียบพลันนอกจากตาบอดแล้วยังทรมานจากการปวดตาและตาแดงตลอดเวลา ส่วนต้อหินเรื้อรังถ้ารักษาล่าช้าหรือรักษาไม่สม่ำเสมอ ตาจะมัวลงอย่างช้าๆ บางรายถึงขั้นตาบอดโดยที่มักไม่ปวดตาเรียกกันว่า “ตาบอดตาใส” 3 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ความสัมพันธ์ระหว่าง มะเร็งเต้านม ความอ้วน และวัยหมดประจำเดือน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เรื่องนี้ ยังอยู่กับความอ้วน และก็ยังคงพูดถึงมะเร็งเต้านม เพราะเป็นมะเร็งพบบ่อยที่สุดของผู้หญิง โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก การแพทย์ตะวันตก จึงพยายามศึกษาในทุกรูปแบบ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง เพราะตระหนักว่า การป้องกันเท่านั้น ที่จะเอาชนะโรคนี้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่ต้องใช้จ่ายมหาศาลในการรักษา... 2 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานแถลงข่าวในหัวข้อ "กรมควบคุมโรค...พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองในปี 2558" ว่า กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังในระหว่างปี 2548 - 2557 เพื่อดูแนวโน้มของการเกิดโรคในปี 2558 เพื่อจะได้เตรียมการรับมือได้ทัน โดยนำมาพยากรณ์โรคทางวิทยาศาสตร์แล้วแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ... 2 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 71 : ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่นที่ปรับตัวได้ดีที่สุด มักเป็นผู้ที่ดำรงความผูกพัน (Attachment) อย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ แม้จะได้รับอิสรภาพ (Autonomy) และเตรียมพร้อมที่จะแยกตัวออกไป [เหมือนนกที่เพิ่งบินออกจากรังเป็นครั้งแรกในชีวิต] ดังนั้น สิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุดคือ อิสรภาพกับความผูกพัน และการพึ่งพาตนเอง (Independence) กับ การพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependence) 1 มีนาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Nutritional Assessment) Part4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การซักประวัติการรับประทานอาหาร สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ Dietary recall สามารถทำได้โดยการซักถามอาหาร และเครื่องดื่มที่ผู้ป่วยรับประทานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา วิธีนี้สามารถได้ข้อมูลจากผู้ป่วยในเวลาอันรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดในผู้สูงอายุที่หลงลืมง่าย และไม่สามารถประเมินพฤติกรรมหรือแบบแผนการรับประทานอาหารในระยะยาวได้ 28 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน หมอไม่ทำอะไรให้เลย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ดับเต่า ลดเหงื่อ โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom