Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม(ตอน1) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็ง สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิง โดยทั้งหมดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการศึกษาทางการแพทย์สนับสนุนยืนยันแน่ชัด 23 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้เลือดออก (Dengue fever / Breakbone fever) เป็นโรคที่มีไข้เฉียบพลัน เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue viruses = DENV) ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ คือ 1, 2, 3, และ 4 โดยมียุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเป็นพาหะ เป็นไวรัสที่สัมพันธ์กับตัวที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile infection) และโรคไข้เหลือง (Yellow fever) 22 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 32 : รหัสพันธุกรรม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กรณีศึกษาที่ 2 ผู้เป็นแม่กล่าวถึงสก๊อต (Scott) ว่า “สมัยที่ยังเป็นทารกน้อย เขาขันร้อง (Coo) และยิ้มในเวลาที่เหมาะสม แล้วก็พูดอ้อแอ้ (Babble) ณ เวลาอันควร เขาดูเป็นปรกติดี” แต่เพราะเขาร้องอย่างไม่หยุด (Constantly) ทำให้เธอค่อนข้างกลัว (Scare) โดยเฉพาะเมื่อเขาเดินออกนอกบ้าน และร้องไห้โฮ (Burst into tears) และไม่มีใครสามารถปลอบประโลมเขาให้สงบลงได้ 22 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ความต้องการสารอาหารในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สารอาหาร คือส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหาร แต่ละชนิดมีหน้าที่เฉพาะสารอาหารหลักที่ให้ พลังงาน 21 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า การป่วยไข้เลือดออกครั้งแรกจะไม่ค่อยรุนแรงมาก แต่หากเป็นครั้งที่ 2 จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น เลือดออกและช็อกได้ ส่วนการวินิจฉัยโรคในช่วงแรกจะแยกจากอาการไข้ทั่วไปค่อนข้างยาก 21 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ไขมันสูงมหันตภัยร้ายแรง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ไขมันสูง ไขมันสูง คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาวะหรือโรคไขมันสูงนั้นต้องพบในคนอ้วน จริงแล้ว ภาวะไขมันสูงนั้นพบได้ทั้งคนอ้วนและคนไม่อ้วน แม้กระทั่งคนผอม ๆ ก็พบได้ ภาวะไขมันสูงนั้นเป็นผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง 20 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณี ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ดารานักแสดงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และมีกระแสว่าเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ว่า โรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากไวรัสเดงกี มี 4 สายพันธุ์ มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่ 20 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 13 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล • การเจาะน้ำตาลหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมงหรือที่เรียกว่า Fasting blood sugar test (FBS) ค่าที่ได้จะแสดงความหมายดังนี้ 19 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: ตอน สายตายาว – สายตาผู้สูงอายุ (Hyperobe – Presbyope) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สายตายาว-สายตาผู้สูงอายุ เป็นอีก 2 สภาวะที่คนทั่วไปสับสนว่าเป็นอันเดียวกันด้วยเหตุที่ทั้ง 2 สถานะต้องแก้ไขด้วยเลนส์นูน (เลนส์บวก) เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกัน 19 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 31: สาเหตุชราภาพทางชีววิทยา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มีทฤษฎีหลากหลายที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายที่แก่ตัวลง ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีภูมิคุ้มกันตนเองของชราภาพ (Autoimmune theory of ageing) นำเสนอว่า ชราภาพอาจเกิดจาก (Attributable to) ความผิดพลาด (Fault) ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 18 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อประชาชนนั้นมีการทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ที่ผ่านมาก็มีการให้ความรู้ในรูปแบบ แผ่นพับ สื่อวีดีทัศน์ โปสเตอร์ หนังสั้น คลิป 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ • ดัชนีมวลกาย (Body mass index = BMI) เท่ากับ 30 หรือมากกว่า • มีประวัติการคลอดทารกใหญ่ผิดปกติ (Macrosomic) เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัว 4 กก. ขึ้นไป • เคยมีประวัติการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 12) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล • ตาถูกทำลาย เพราะเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) ซึ่งอาจทำให้ตาบอด และยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจก (Cataracts) และต้อหิน (Glaucoma) ด้วย ทั้งนี้ ร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 นานมากกว่า 15 ปี มักจะมีปัญหาเรื่องตา 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศหลังการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การฝังแร่ หรือการใส่แร่ที่ต่อมลูกหมาก เป็นวิธีรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกที่โรคยังไม่ลุกลาม และเป็นวืธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง รวมถึงเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในบ้านเรา 16 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ • น้ำหนักตัวที่มากเกิน – ยิ่งมีเซลล์ไขมันมากเท่าไร จะยิ่งดื้อต่ออินซูลิน • การสะสมไขมันในร่างกาย – หากมีการสะสมไขมันที่บริเวณท้องมากกว่าที่อื่น เช่น สะโพกและต้นขา ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 16 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) เป็นเบาหวานที่ร่างกายสร้างอินซูลินไม่พอ หรือร่างกายเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin resistance) บางทีก็เรียกว่า โรคเบาหวานในผู้ใหญ่ (Adult-onset diabetes) 15 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 31 : เผ่าพันธุ์บรรพชน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) มนุษย์ในปัจจุบันสืบทอดมากจากสัตวโลก (Creature) ที่แยกตัวจากลิง เมื่อหลายล้านปีก่อน ประจักษ์หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ ก็คือ มนุษย์และลิงต่างมี DNA (=Deoxyribonucleic Acid ) หรือรหัสพันธุกรรม (Genetic instruction) ร่วมกันถึง 98.5% 15 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยล้างไตทางช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนการในหลายรูปแบบดังนี้ 14 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางคนจะมีลักษณะที่เรียกว่า โรคเบาหวานทุติยภูมิ (Secondary diabetes) หรือเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคอื่น หรือกรณีตับอ่อนได้รับบาดเจ็บ (Injury) ซึ่งจะมีลักษณะอาการคล้ายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เว้นแต่ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้ทำลายเบต้าเซลล์ 14 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: การดูแลตนเองเมื่อทานยาละลายลิ่มเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การทานยาละลายลิ่มเลือดเพื่อป้องกันการตกตะกอนของเลือด ไม่ให้รวมเป็นลิ่มเลือด จึงป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้ แต่ข้อเสียฤทธิ์ของยาจะทำให้เลือดที่ออกนั้นหยุดยาก คือ เลือดออกจะหยุดยากมากๆ บางครั้งอาจเสียชีวิตได้ 13 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie Mai Mayuree
Frame Bottom