Frame Top
เว็บบอร์ด
“โรคเอ็มซีเอส” โรคของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากส่วนหนึ่งของบทความโฆษณาขายหมอนและที่นอนเพื่อสุขภาพที่กล่าวว่า ลูกค้าท่านหนึ่งบินจากอเมริกามาซื้อสินค้าเราเพราะได้รับความทรมานจากโรคซึ่งคนไทยน่าจะยังไม่รู้จักดี ที่ชื่อว่าโรค...MCS (Multiple Chemical Sensitivity) หรือ EI (Environmental Illness) 1 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุณค่าของ application ช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า Application STROKE KKU นี้จะมีประโยชน์จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทีมคิดค้นนั้น คือสามารถช่วยชีวิตคนไทยที่เป็นโรคอัมพาตได้จริง สามารถเข้าถึงระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้น มีการใช้ระบบรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 เป็นจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มาของ application ช่วยชีวิตนี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลย 1 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความดันโลหิตตกเมื่อยืนขึ้น (Orthostatic / postural hypotension) สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะขาดน้ำ การนอนนานเกินไป การตั้งครรภ์ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ประสาทผิดปกติ เป็นต้น ความดันชนิดนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ซึ่งร้อยละ 20 เกิดในคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 30 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม(ตอน 2, ตอนจบ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในตอนที่1 ของหัวข้อนี้ ได้เล่าให้ฟังถึง บทความจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็ง สหรัฐอเมริกา ที่เขียนถึงปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านมที่มีการศึกษาทางการแพทย์ศึกษาแล้วว่าแน่ชัด ซึ่งมี 5 ปัจจัย คือ 30 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 33 : รหัสพันธุกรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เรื่องราวของสก๊อต เป็นความผิดเพี้ยน (Error) ในรหัสพันธุกรรม (Gene instruction) ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาผิดปรกติทางร่างกายและพฤติกรรม เขาได้รับสืบทอด (Inherited) ความผิดปรกติของพันธุกรรมที่เรียกว่า “กลุ่มอาการที่เป็นสาเหตุของปัญหาพัฒนาการ” (Fragile X syndrome) 29 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปล่อยให้ความดันโลหิตสูงโดยไม่ทำการควบคุม อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ดังนี้ • ภาวะหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง (Strokes) • หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysms) • หลอดเลือดที่ไตตีบ ทำให้อวัยวะทำงานไม่เต็มที่ 29 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ดังที่กล่าวมาในบทความที่แล้ว ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย CAPD ทีมผู้ให้การรักษา จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการของผู้ป่วย ควรมีการประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างต่อเนื่อง 28 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา (American Heart Association = AHA) ได้แบ่งค่าความดันโลหิตดังนี้ทั้งค่าตัวบนและตัวล่างเป็นค่าที่สำคัญ อย่างไรก็ดีหลังอายุ 60 ปีแล้ว เรามักจะให้ความสำคัญกับค่าตัวบนมากกว่า 28 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่เอา (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนเรามักเข้าใจผิดว่า ความดันโลหิตสูง (High blood pressure = HBP / hypertension) เกิดเมื่อมีภาวะตึงเครียด กระวนกระวาย ไฮเปอร์ (Hyperactive) แต่ความจริงแล้ว แม้คุณจะอยู่อย่างสงบ ผ่อนคลาย คุณก็ยังสามารถมีความดันโลหิตสูงได้อยู่ดี คุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ แต่ความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหัวใจ สมอง ตา และไตได้อย่างถาวร 27 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: เบาหวานกับอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคเบาหวานใครๆ ก็ไม่อยากเป็น เพราะกลัวว่าต้องควบคุมอาหาร ต้องอดของหวาน ต้องฉีดยา กลัวเป็นแผลไม่หาย กลัวถูกตัดขา แต่กลับไม่มีใครกลัวว่าจะเป็นอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่เอา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้กำหนดให้เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคดังกล่าว 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่ออะไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่ออะไร? 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 32: สาเหตุชราภาพทางชีววิทยา (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เนื่องจากสัตว์ส่วนใหญ่ตายตั้งแต่อายุไม่มาก ผลกระทบต่อ จีน/ยีน (Gene) ในช่วงท้ายของชีวิต จึงไม่เป็นที่สังเกตเห็น และมีผลกระทบน้อยมากต่อความสำเร็จในการขยายพันธุ์ (Breeding success) หรือเป็นที่สังเกตเห็น ก็ต่อเมื่อเลยวัยขยายพันธุ์แล้ว 25 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ขูดมดลูก เรื่องเฉพาะของผู้หญิง (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับขั้นตอนการขูดมดลูกนั้น ส่วนใหญ่จะมีการวางยาสลบ (Anesthesia) โดย • คนไข้นอนบนเตียงที่มีขาหยั่ง (Stirrups) • แพทย์จะสอดอุปกรณ์เครื่องถ่าง (Speculum) เข้าไปในช่องคลอด เพื่อดูปากมดลูก • แพทย์จะขยายปากมดลูกอีกด้วยแท่งโลหะขนาดเล็กจนปากมดลูกเปิดพอสมควร 25 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุณค่าของclip แชร์เพื่อช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงคลิปไวรัลที่ห่วยที่สุด หรือคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิต Share to Save A Life ที่จัดทำโดย กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ขูดมดลูก เรื่องเฉพาะของผู้หญิง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล “ขูดมดลูก” คำที่น่าหวาดเสียวของลูกผู้หญิง ทำไมต้องทำ ทำเมื่อไร ทำอย่างไร เรามาดูกัน มดลูก (Uterus / Womb) เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์หรือลูกชมพู่ มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบหนา ตั้งอยู่ด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะ (Bladder) และด้านหน้าของทวารหนัก (Rectum) มีหน้าที่ต่อระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง 24 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางครั้งที่มีอาการอย่างอ่อน อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโรคหวัดหรือติดเชื้อไวรัสอื่น เด็กเล็กและคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีอาการเบากว่าเด็กโตและผู้ใหญ่ อาการหากรุนแรงขึ้นจะทำให้เลือดออกมาก ช็อก และเสียชีวิตได้ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มอาการไข้เลือดออกเดงกีที่ช็อก (Dengue shock syndrome = DSS) 23 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม(ตอน1) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็ง สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิง โดยทั้งหมดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการศึกษาทางการแพทย์สนับสนุนยืนยันแน่ชัด 23 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้เลือดออก (Dengue fever / Breakbone fever) เป็นโรคที่มีไข้เฉียบพลัน เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue viruses = DENV) ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ คือ 1, 2, 3, และ 4 โดยมียุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเป็นพาหะ เป็นไวรัสที่สัมพันธ์กับตัวที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile infection) และโรคไข้เหลือง (Yellow fever) 22 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 32 : รหัสพันธุกรรม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กรณีศึกษาที่ 2 ผู้เป็นแม่กล่าวถึงสก๊อต (Scott) ว่า “สมัยที่ยังเป็นทารกน้อย เขาขันร้อง (Coo) และยิ้มในเวลาที่เหมาะสม แล้วก็พูดอ้อแอ้ (Babble) ณ เวลาอันควร เขาดูเป็นปรกติดี” แต่เพราะเขาร้องอย่างไม่หยุด (Constantly) ทำให้เธอค่อนข้างกลัว (Scare) โดยเฉพาะเมื่อเขาเดินออกนอกบ้าน และร้องไห้โฮ (Burst into tears) และไม่มีใครสามารถปลอบประโลมเขาให้สงบลงได้ 22 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada sunan1234 openclinic u5314041 golf17112530
Frame Bottom