Frame Top
เว็บบอร์ด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ห่างไกลอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยและมีแน้วโน้มที่จะพบได้สูงขึ้นในคนไทย ทุกๆ 4 นาทีมีผู้ป่วยอัมพาตรายใหม่ หรือทุกๆ 10 นาทีมีผู้ป่วยอัมพาตเสียชีวิต 1 ราย คนไทยเองมีแน้วโน้มที่จะมีอายุยืนมากขึ้น ก็ยิ่งส่งผลให้มีโอกาสเป็นโรคอัมพาตมากขึ้นทุกๆ วัน... 7 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ผู้ป่วยอาจใช้อุปกรณ์เครื่องครัวได้แต่ควรอยู่ห่างและใช้เวลาที่สั้นในบริเวณนั้น ควรอยู่ห่างจากเครื่องตรวจโลหะและแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยว่ามีการติดตั้งเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอยู่ในตัว และควรอยู่ห่างจากการเชื่อมไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ฟุต... 6 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อาการ Burnout ในแพทย์โรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อ 26-30 กันยายน ค.ศ. 2014 มีการประชุมประจำปีของสมาคมแพทย์อายุรกรรมมะเร็งของยุโรป (European Society for Medical Oncology: ESMO) จัดที่ประเทศ เสปน ซึ่งได้มีการนำเสนอในที่ประชุมถึงเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่ง คือ อัตราการเกิด กลุ่มอาการด้านจิตใจที่เกิดจากการอ่อนล้าทางอารมณ์... 6 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจสอบการทำงานของเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ อาจใช้วิธีการตรวจระยะไกล (Remote technology) โดยอาศัยเทคโนโลยี่ไร้สาย (Wireless technology) คือ มือถือและสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency signals) โดยมีการรับส่งข้อมูลระหว่างตัวผู้ป่วยและคลีนิกแพทย์ ซึ่งแพทย์สามารถตรวจดูข้อมูลจังหวะการเต้นของหัวใจ... 5 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 12 : ความคาดหวัง โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทฤษฎีจิตวิทยาวิวัฒนาการ (Evolutionary psychology) กล่าวว่า ความแตกต่างในบทบาทของเพศ (Gender role) เกิดจากความต้องการตามวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน เพื่อความอยู่รอด (Survival) ของแต่ละเพศ ตัวอย่างเช่น ผู้ชายจำเป็นต้องมีความก้าวร้าว (Aggressive) และครอบงำ (Dominant)... 5 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กระแสไฟฟ้าจากหัวใจจะส่งข้อมูลไปตามสายไปยังเครื่องกระตุ้นการเต้น หากจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติ คอมพิวเตอร์จะส่งจังหวะเต้นไฟฟ้า (Electrical pulses) ไปยังหัวใจ เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจรุ่นใหม่จะสามารถวัดอุณหภูมิเลือด การหายใจ และอื่นๆ ได้ และยังสามารถใช้ปรับระดับการเต้นของหัวใจให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ทำ.... 4 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคตับและท่อน้ำดี Part.2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ควรมีการประเมินในผู้ป่วยตับแข็งทุกราย ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวลดลงมากกว่า 10 % บ่งชี้ถึงภาวะขาดสารอาหาร อย่างไรก็ตามต้องประเมินการเปลี่ยนแปลงของ ของเหลวที่อยู่ภายนอกเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ(extracellular fluid)ร่วมด้วยเสมอ เนื่องจากผู้ป่วยที่มีขาบวม ท้องมาน สามารถทำให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน... 4 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ดื่มไวน์ป้องกันโรคอัมพาตได้จริงหรือ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอ ผมได้นำไวน์ขึ้นชื่อมาให้เป็นของขวัญปีใหม่ครับ ผมได้มาจากฝรั่งเศสเลยนะครับ” ประโยคข้างต้นจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษากับผมมานานมากกว่า 10 ปี ผมจึงพูดหยอกกลับไปว่า “ คุณน้าขอบคุณครับ แต่ว่าคุณน้าไม่ทราบหรือครับ เดี๋ยวนี้เขารณรงค์กันว่า ให้เหล้าเท่ากับแช่ง”... 3 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการทดสอบว่าหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่ สามารถทำได้โดยการใช้ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram) ที่แสดงจังหวะการเต้นของหัวใจว่าคงที่หรือผิดปกติ ช่วยในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นช้า (Bradycardia) และภาวะการฉีดโลหิตของห้องหัวใจล่างและบนไม่ประสานกัน.(Heart block)... 3 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การติดเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอาจเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร กรณีชั่วคราวจะใช้รักษาปัญหาโรคหัวใจระยะสั้น เช่น จัวหวะการเต้นที่ช้าที่เกิดจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart attack) การผ่าตัดหัวใจ (Heart surgery) หรือการได้รับยาในปริมาณที่มากเกินไป (Overdose of medicine) 2 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาสั้นเทียม (Pseudomyopia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต นายวุฒิ เป็นนักศึกษาปีที่ 2 อายุ 18 ปี ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นคนมุ่งมั่นในการเรียนมาก อ่านหนังสือท่องตำราเป็นประจำตลอดปีที่ผ่านมา เมื่ออยู่ปี 1 รู้สึกว่าสายตามองไกลไม่ชัด เวลาฟังอาจารย์สอนหน้าชั้น มองภาพจากจอ slide ไม่ชัดเจน จึงไปลองซื้อแว่นสายตาตามร้านทั่วไป โดยเอาแว่นกำลังต่าง ๆ มาทดลอง พบว่าใส่แว่นสายตาสั้นขนาด 200 มองได้ชัดเจนดี... 2 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 11 : เหตุผลของชราภาพ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อีกทฤษฎีหนึ่ของชราภาพ กล่าวว่า ร่างกายของคนเราเสื่อมสภาพลง เพราะมีการตั้งเวลาใน “นาฬิกาชีวภาพ” (Biological clock) ไว้ล่วงหน้า (Pre-set) ซึ่งจะกำหนดจำนวนครั้งที่เซลล์สามารถแบ่งตัวและทวีคูณได้ (Divide and multiply) เมื่อถึงเวลาดังกล่าว เซลล์ก็จะเริ่มเสื่อมลงและตายไป... 1 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หมอคาร์เซน เลนเนิส แห่งศูนย์โรคหัวใจเยอรมนี ที่เมืองมิวนิก ได้เตือนถึงผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องคุมจังหวะหัวใจว่า เครื่องคุมจังหวะหัวใจนั้นไม่กินเส้นกับโทรศัพท์มือถือนัก... 1 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อัมพาต คือ โรคเวรโรคกรรมจริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อย เป็นโรคที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มากนัก เพราะโรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พบบ่อยในผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง อ้วน และผู้ที่มีประวัติโรคอัมพาตในครอบครัว ด้วยเหตุนี้เองที่คนมักเข้าใจว่าโรคอัมพาตเป็นโรคเวรโรคกรรม เพราะเมื่อคนเราเมื่อเวลาผ่านไป อายุมากขึ้น... 30 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ภาวะอ้วนช่วงวัยหนุ่มมีความสัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงโรคอ้วนกับการเกิดโรคมะเร็ง มักหมายถึงโรคอ้วนในผู้ใหญ่ แต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟัง เป็นการเจาะจงศึกษาโรคอ้วนที่เกิดในวัยหนุ่มเท่านั้น คือผู้ชาย อายุช่วง 16-20 ปี ว่า จะเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่ การศึกษาไม่ระบุว่าทำไมศึกษาเฉพาะเพศชาย และทำไมต้องเป็นช่วงอายุนี้... 29 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 11 : บทบาทของเพศ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา อิทธิพลของบทบาทของเพศ (Gender role) ต่อบุคลิกภาพ (Personality) เริ่มชัดเจนเมื่อนักวิจัยสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยให้อธิบายอุปนิสัยของแบบฉบับ (Typical trait) ของผู้ชายและผู้หญิง โดยนักศึกษาเห็นด้วยว่า . . . 28 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ขอบคุณครับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้ป่วยชายสูงอายุท่านหนึ่งได้มามอบกระเช้าผลไม้ตะกร้าใหญ่มาก และส้มอีก 1 กล่องใหญ่ ผมจึงขอบคุณผู้ป่วย แล้วสอบถามว่าคุณลุงเจ็บป่วยเป็นโรคอะไร เพราะไม่เห็นว่ามีอาการผิดปกติอะไรเลย... 26 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: หัดเยอรมัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เมื่อหลายปีก่อน เคยเป็นอาสาสมัครตรวจโรคตา ดูสภาพสายตาของเด็กนักเรียนโรงเรียนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูสาเหตุของตาบอดในเด็ก ตลอดจนคัดกรองเด็กนักเรียนในโรงเรียนตาบอด อาจมีบางรายที่ยังต้องการรับการรักษาเพื่อให้สายตาดีขึ้น... 25 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สูงยาวเข่าดี ได้ไง (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความสูงได้ก่อนที่ความสูงจะหยุดในช่วงวัยหนุ่มสาวมีดังนี้ ประเมินความสูงของร่างกาย โดยดูจากความสูงของพ่อแม่ และ บวกความสูงของพ่อและแม่รวมกัน (หน่วยเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร) สำหรับเด็กผู้ชายให้บวกด้วย 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) สำหรับเด็กผู้หญิงให้ลบออกด้วย 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) 24 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 10 : เหตุผลของชราภาพ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ชราภาพ (Aging) มี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นชราภาพตามปรกติ (Normal) ซึ่งเป็นกระบวนการไปตามธรรมชาติที่ค่อยๆ ชะลอลงทั้งทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Psychological) ตั้งแต่ผู้ใหญ่วัยกลางคน จนถึงผู้ใหญ่วัยปลาย ส่วนประเภทที่ 2 เป็นชราภาพตามพยาธิ (Pathological) ซึ่งมีสาเหตุจากความบกพร่องทางพันธุกรรม (Genetic defects) 24 มิถุนายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน best2000 Nithiwat Ton1409
Frame Bottom