Frame Top
เว็บบอร์ด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part.8 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนการในผู้ป่วยมะเร็งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถระบุความรุนแรงหรือแนวโน้มของภาวะโภชนาการที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยมะเร็งทางด้านโภชนาการ ซึ่งตีพิมพ์โดย European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) และ American Society Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) นั้นให้คำแนะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 29 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ชัก” เป็นเรื่อง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชัก (Seizure) เป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง การชักมีหลายแบบ ตั้งแต่แบบอ่อนที่ไม่มีการสั่นโยก ทั้งนี้อาการต่างๆ ขึ้นอยู่กับส่วนไหนของสมองที่ถูกกระทบ อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ หน้ามืดชั่วคราว (Brief blackout) น้ำลายไหล (Drooling) หรือมีลักษณะเป็นฟอง (Frothing) ตากรอกไปมา มีเสียงร้องครางและหายใจรุนแรง (Grunting and snorting) ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ (Loss of bladder or bowel control) 29 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การเห็นภาพซ้อน (Diplopia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การเห็นภาพซ้อน (Diplopia) เป็นอาการที่สำคัญอาการหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์ บางคนอาจจะมึนงงจนทำอะไรไม่ได้เพราะสับสนไปหมด ต้องพยายามมองด้วยตาข้างเดียว คือ ปิดตาข้างหนึ่ง การเกิดภาพซ้อนอาจเป็นตาเดียวหรือ 2 ตากล่าวคือมองด้วยตาเดียวเห็นภาพซ้อน... 27 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เป็นลม อย่าละเลย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 4) สมองขาดออกซิเจน เฉียบพลันที่เรียกว่า Reflex anoxic seizures (RAS) ที่เป็นอาการเป็นลมที่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวเนื่องจากประสาทเวกัส (Vagus nerve เป็นประสาทสมองเส้นที่ 10) ทำงานมากเกินไป มักเกิดในเด็กเล็กเวลาที่อารมณ์เสีย (Upset) นอกจากนี้การเป็นลมอาจมีสาเหตุมาจาก 27 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เป็นลม อย่าละเลย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 1) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system = ANS) ทำงานผิดปกติชั่วคราว หรือที่เรียกว่า Neurally mediated syncope [ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทที่ควบคุมอวัยวะที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ (Involuntary nervous system) เช่น กล้ามเนื้อเรียบและอวัยวะต่างๆ กล้ามเนื้อหัวใจ และต่อมต่างๆ ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ร่างกายดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ] 26 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เป็นลม อย่าละเลย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตำรวจเมืองจันทบุรี ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีผู้เสียชีวิตบริเวณริมทะเลสาบสวนสาธารณะทุ่งนาเชย ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาตรวจสอบด้วย เมื่อเดินทางไปถึงพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย นอนหงายอยู่ริมทะเลสาบสวนสาธารณะทุ่งนาเชย ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายแต่อย่างใด 25 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน โรคอัมพาต ทำไมผู้บริหารชอบเป็น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ในแต่ละสัปดาห์ผมจะต้องได้รับโทรศัพท์จากผู้บริหารคณะบ้าง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยข้างเคียง เพื่อให้ช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นระดับผู้บริหารเหมือนกัน หรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนๆ กับผู้บริหาร ทำไมผู้บริหารถึงเป็นโรคอัมพาต ผมพอที่จะวิเคราะห์สาเหตุได้ ดังต่อไปนี้... 25 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน การรักษาครบวงจรที่โรงพยาบาลใกล้บ้านดีจริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ใกล้บ้านใกล้ใจ” คือสโลแกนที่ใช้รณรงค์การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาได้มาตรฐาน และสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาแพทย์ที่จังหวัด ทำให้การรักษาทำได้ดีอย่างต่อเนื่อง 25 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ชัก” เป็นเรื่อง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบมาก และเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะทุพพลภาพทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ และอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งตนเองและผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยเกิดอาการชักระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ เช่น ขับรถ ทำกับข้าว เดินข้ามถนน หรือผู้ที่ทำกิจกรรมทางน้ำ 25 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โมยาโมยา (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เด็กที่เป็นโรคโมยาโมยาบางคนอาจมีภาวะดังต่อไปนี้ด้วย โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell disease) กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis = NF) มีประวัติเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart disease) โอกาสที่จะทำให้อาการแย่ลง ได้แก่ การหายใจถี่เร็ว (Hyperventilation / over-breathing) ความดันโลหิตตก หรือ มีภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง จึงควรจำกัดการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา 24 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คีโมปลอดภัยสำหรับทารกในครรภ์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในหญิงที่เกิดเป็นมะเร็งพร้อมกับการตั้งครรภ์ ซึ่งพบได้น้อยมาก แต่ก็ยังพบได้ โดยมักพบในมะเร็งที่เกิดในหญิงอายุน้อย นั่นคือ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว และ มะเร็งเต้านม ซึ่งมักเกิดปัญหาทางการรักษาเสมอ เพราะตัวอ่อน/ทารกในครรภ์จะไวมากต่อทั้งยาเคมีบำบัด... 24 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โมยาโมยา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เป็นข่าวที่ถูกแพร่หลายมากในโลกโซเชียลขณะนี้ สำหรับนักแสดงหนุ่มน้อย "น้องซีดี-กฤตไน เลาหประสาท" หนุ่มน้อยที่เคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง ตุ๊กแกรักแป้งมาก รับบทเป็น ตือ ที่ล่าสุดน้องซีดีกำลังป่วยเป็นโรคโมยาโมยา และกำลังรักษาตัวเพื่อเตรียมผ่าตัดเปิดกะโหลกต่อหลอดเลือดสมองฝั่งซ้าย... 23 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 19 : อุปนิสัยที่ปรารถนาจากคู่สมรส โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จอห์น ก็อร์ตแมน (John Gorttman) คือนักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการศึกษาในเรื่องความสำเร็จหรือความล้มเหลวของชีวิตแต่งงาน เขาให้คำแนะนำสำหรับคู่สมรสที่กำลังแก้ไขความขัดแย้งว่า สามีควรยอมรับจุดยืนของภรรยา และภรรยาก็ควรพูดคุยด้วยความนุ่มนวล... 22 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วัยทอง วัยต้องผ่าน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปกติอาการวัยทองไม่ต้องการการรักษาแต่อย่างใด แต่หากมีอาการมากอาจรักษาด้วยวิธีการรักษาโดยใช้ฮอร์โมน (Hormone therapy) มีการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจน เพื่อลดอาการร้อนวูบวาบ และหากยังมีมดลูกอยู่อาจให้โปรเจสติน (Progestin) เพิ่มเติมด้วย [Progestin เป็นฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ แต่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมยา กล่าวคือ เป็นฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนที่มนุษย์ผลิตขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติทางการแพทย์เหมือนโพรเจสเทอโรน] 22 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part.7 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร สามารถแบ่งออกได้ 3 ระยะตามการดำเนินโรค 1. ระยะ pre- cachexia ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงแต่น้อยกว่า 5 %ใน 6 เดือนและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิซึมและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิซึม เช่น ภาวะดื้ออินลูซิน 22 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ช่วยป้องกันโรคอัมพาตได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจุบันการดูแลตนเองมีแน้วโน้มที่คนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติกันมากขึ้นเรื่อย มีการตรวจสุขภาพประจำปี การทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น การนิยมออกกำลังกายในฟิตเนสต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งการบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน ที่เราจะเห็นว่ามีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในโปรแกรมการตรวจสุขภาพสมอง... 21 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วัยทอง วัยต้องผ่าน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการเริ่มเข้าสู่วัยทองโดยทั่วไป ได้แก่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ (Irregular periods) ช่องคลอดแห้ง (Vaginal dryness) ร้อนวูบวาบ (Hot flashes) เหงื่อออกตอนกลางคืน (Night sweats) นอนไม่หลับ (Insomnia) อารมณ์แปรปรวน (Mood changes) น้ำหนักขึ้น และ การเผาผลาญน้อยลง (Slowed metabolism) ผมร่วงและผิวหนังแห้ง (Thinning hair and dry skin) หน้าอกไม่เต่งตึง (Loss of breast fullness) ซึมเศร้า หดหู่ (Depression) หงุดหงิด ฉุนเฉียว (Irritability) ปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ 21 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตานกอินทรี (Eagle eye) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หลายๆ คนคงได้ยินกันว่านกอินทรีมีตาที่คมกว่าคนเราหลายเท่า แล้วมันมี ตาที่ดีกว่าคนเราอย่างไร นกอินทรี เป็นนกล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของการที่ทรงพลัง มีอำนาจ เป็นที่น่าเกรงขาม ชาวกรีกและชาวโรมันใช้เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพ ด้วยความแข็งแรงของปีกมันเวลาการออกบินอยู่เหนือท้องฟ้า ทั้งบินถลาลงจับเหยื่อหรือโฉบขึ้นดูสง่า... 20 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วัยทอง วัยต้องผ่าน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วัยทอง หรือ วัยหมดระดู (Menopause) เป็นวัยที่ประจำเดือนหมด การนับว่าอยู่ในวัยทองนั้น นับหลังจากที่การมีประจำเดือนขาดไป 12 เดือนติดต่อกัน วัยทองสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุช่วง 40 หรือ 50 ปี วัยทองเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่แสดงถึงการสิ้นสุดภาวะเจริญพันธุ์ (Fertility) การหมดประจำเดือนตามธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ... 20 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 19: อายุคาด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในปี พ.ศ. 1943 อายุคาด (Life expectancy) ของผู้คนในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) อยู่ที่ 35 ปี ตัวเลขนี้ ได้สูงขึ้นถึง 40 ปี ในปี พ.ศ. 2384 (กล่าวคือ เพิ่มขึ้นเพียง 5 ปี ในช่วงเวลา 441 ปี) แล้วพุ่งขึ้นเหมือนติดจรวด (Sky-rocket) เป็น 71 ปี ในปี พ.ศ. 2524 (กล่าวคือ เพิ่มขึ้นอีก 31 ปี ใน 140 ปีให้หลัง) 20 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul v007 Patt_998 taikang patapon
Frame Bottom