Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 13 : พฤติกรรมทางเพศในวัยชรา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยรายงานผลว่า ผู้หญิงที่พบว่ากิจกรรทางเพศเติมความเต็ม (Fulfilling) และความสมบูรณ์ (Enriching) ให้ชีวิต ก่อนวัยหมดประจำเดือน (Menopause) มีแนวโน้มที่จะดื่มด่ำความสุขจากกิจกรรมทางเพศหลังวัยหมประจำเดือน และเข้าสู่ผู้ใหญ่วัยดึก (Late adulthood)... 15 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.นพ.ธนินนิตย์ กล่าวว่า หลังจากที่รักษากระดูกสะโพกหักแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องรับการรักษาเรื่องกระดูกพรุนต่อ เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักเพิ่ม เช่น การหักของกระดูกสะโพกหักอีกข้างหนึ่ง การเกิดกระดูกสันหลังหักยุบ และการหักของกระดูกในตำแหน่งอื่น ๆ... 15 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยารักษาอัมพาตต้องทานยานานเท่าใด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง ผู้ที่อ้วน สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย การรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคอัมพาต แต่ถ้าเกิดอาการของโรคอัมพาตก็ต้องเข้าสู่การรักษาทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง... 14 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.นพ.ธนินนิตย์ กล่าวถึง แนวทางการรักษากระดูกสะโพกหักในปัจจุบันที่ดีและเหมาะสมที่สุดคือ การรักษาด้วยการผ่าตัด จากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบว่า การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด นอนดึงให้กระดูกติด จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่รักษาด้วยการผ่าตัด... 14 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับสารภูมิคุ้มกัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ รังสีรักษา เป็นวิธีหลักวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด อาจโดยใช้รังสีรักษาวิธีเดียว หรือ ร่วมกับการผ่าตัด ยาเคมีบำบัด ฮอร์โมน และ/หรือยารักษาตรงเป้า การเพิ่มประสิทธิภาพของรังสีรักษา มีหลายวิธีนอกเหนือการใช้ร่วมกับวิธีรักษาอื่นๆดังกล่าวแล้ว... 13 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สะโพกหักทำให้การพึ่งพาตัวเองทำได้น้อยลงและบางครั้งทำให้ชีวิตสั้นลงด้วย ประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่สะโพกหักจะไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ ซึ่งหากมีผลทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นระยะเวลานาน ก็อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ดังนี้ ลิ่มเลือดอุดตันที่ขาหรือปอด เป็นแผลกดทับ (Bedsores) ติดเชื้อในทางเดินกระเพาะปัสสาวะ... 13 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็พบได้เรื่อยๆ เป็นมะเร็งที่รุนแรง เพราะโดยตำแหน่งของอวัยวะที่อยู่ลึก และเมื่อเริ่มเกิดโรคมักไม่มีอาการ ดังนั้นจึงทำให้โรคนี้วินิจฉัยได้ยาก เมื่อมีอาการ หรือวินิจฉัยได้ โรคมักเป็นระยะลุกลามมากแล้ว โดยเฉลี่ย ผู้ป่วยจึงมักมีอัตรารอดประมาณ 1-2 ปีหลังการรักษา... 13 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 13 : ประเภทของความรัก (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คนแรกที่ซูซาน (Susan) เลือกคบด้วยเป็นคนที่มีอุปนิสัยคล้ายเธอ แต่อยู่กันไม่ยืด ส่วนคนหลังที่เธอเลือกแต่งงานด้วย เป็นคนที่บุคลิกภาพตรงกันข้ามกับเธอ ประสบการณ์ของเธอนำไปสู่ประเด็นประเภทของความรัก (Love) ผลการวิจัยก่อนหน้านี้ ทำให้นักวิจัยคิดว่า ความรักเป็นสิ่งที่ลึกลับ (Mysterious) เกินกว่าที่จะศึกษาโดยวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific study) 12 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สะโพกหัก โรคฮิตของคนแก่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กระดูกสะโพกหักเป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่ตามมาหลังจากการเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดที่ทำให้กระดูกหักก็คือ การหกล้ม และพบอุบัติการณ์นี้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย... 12 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงด่างขาว ? (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.นพ.วาสนภ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า โรคด่างขาวหากเป็นมาไม่นาน จะมีการตอบสนองต่อการรักษาดีกว่ารายที่เป็นมานานแล้ว เนื่องจากเซลล์เม็ดสียังไม่ถูกทำลายไปมาก หากเป็นมานานเซลล์เม็ดสีถูกทำลายไปมาก อาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น และต้องใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่จำเป็น จึงแนะนำว่าหากเริ่มเป็น อย่ารีรอที่จะรักษา เพราะเซลล์เม็ดสีจะถูกทำลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน... 11 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนาบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคมะเร็งส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยอย่างมาก ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระยะที่เป็น สภาวะทางจิตใจ ได้แก่ความกลัว ความวิตกกังวล ความหดหู่สิ้นหวัง ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งส่งผลต่อการรับประทานอาหารของผู้ป่วยมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานอาหารลดลง... 11 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาป้องกันอัมพาตมีจริงหรือ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการออกกำลังกาย ไม่ให้อ้วน ไม่สูบบุหรี่ และรักษาโรคที่มีประจำตัวให้ดี ไม่ว่าโรคนั้นจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง การตรวจสุขภาพประจำปีก็สามารถช่วยเตือนเราได้เร็วขึ้น ว่าสุขภาพเราแข็งแรงดีหรือไม่... 10 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงด่างขาว ? (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล • ยาที่กระทบต่อระบบภูมิต้านทานอย่างขี้ผึ้งที่มีตัวยา Tacrolimus หรือ Pimecrolimus อาจจะใช้ได้ดีกับคนที่โรคด่างขาวบริเวณเล็กน้อย โดยเฉพาะที่หน้าและคอ มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอก และสามารถใช้ร่วมกับแสงแสงอัลตราไวโอเล็ต.... 10 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงด่างขาว ? (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เราไม่สามารถพยากรณ์ว่าโรคจะพัฒนาไปอย่างไร บางกรณีโรคก็หยุดเองโดยไม่ได้รักษา แต่ส่วนมากจะสูญเสียสีผิวไป และยากที่จะกลับมามีสีเหมือนเดิม โรคด่างขาวไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงการหยุดยั้งหรือทำให้ขั้นตอนการเปลี่ยนสีเกิดช้าลงเท่านั้น คนที่เป็นโรคด่างขาวอาจมีความเสี่ยงสูงในการมี... 9 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 12 : พฤติกรรมทางเพศในวัยชรา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การสำรวจพฤติกรรมทางเพศ (Sexual behavior) มักใช้กลุ่มตัวอย่างของผู้คนที่มีอายุระหว่าง 17 ถึง 59 ปี โดยรายงานว่า ชายโสดมีคู่ขาประจำทางเพศ (Sex partner) บรรลุจุดสุดยอด (Orgasm) บ่อยถี่กว่า และสำเร็จความใคร่ (Masturbate) มากกว่า หญิงโสด และประมาณ 1 ใน 3 ของคู่แต่งงาน มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง... 8 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงด่างขาว ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันโรคด่างขาวของโลก (World Vitiligo Day) มีคนทั่วโลกประมาณร้อยละ 0.5 – 1ที่เป็นโรคด่างขาว โรคด่างขาว (Vitiligo) เป็นโรคที่ทำให้ผิวหนังสูญเสียสีผิว เป็นดวงด่าง สามารถกระทบต่อผิวหนังได้ทุกส่วนของอวัยวะ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงขนาดและความเร็วในการเกิดด่างขาว... 8 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: เลือดออกจากเบาหวานเข้าจอตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณลุงประดิษฐ์ วัย 64 ปี ตกใจเมื่อรู้สึกว่าตาขวา ซึ่งปกติเห็นชัดพอๆกับตาซ้ายมัวลงทันที พอไปนอนพักสักครู่ดูเหมือนตาขวาจะเห็นดีขึ้น แต่กลับรู้สึกเหมือนมีอะไรลอยมาบังตาเป็นระยะๆ โดยรวมสายตาลดลงมาระดับหนึ่ง อีก 2-3 วันต่อมาสายตาขวาก็ยังมัวเหมือนเดิม จึงมารับการตรวจตา พบว่า ตาขวามีเลือดออกจางๆ ในน้ำวุ้นตา... 8 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงด่างขาว ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผิวตรงส่วนที่เป็นสีขาวๆ ที่เกิดขึ้นได้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ที่เรียกว่า “ด่างขาว” ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สวยงามในการมอง แต่ก็ไม่ได้เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน แผนกผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงโรค... 7 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ห่างไกลอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยและมีแน้วโน้มที่จะพบได้สูงขึ้นในคนไทย ทุกๆ 4 นาทีมีผู้ป่วยอัมพาตรายใหม่ หรือทุกๆ 10 นาทีมีผู้ป่วยอัมพาตเสียชีวิต 1 ราย คนไทยเองมีแน้วโน้มที่จะมีอายุยืนมากขึ้น ก็ยิ่งส่งผลให้มีโอกาสเป็นโรคอัมพาตมากขึ้นทุกๆ วัน... 7 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ผู้ป่วยอาจใช้อุปกรณ์เครื่องครัวได้แต่ควรอยู่ห่างและใช้เวลาที่สั้นในบริเวณนั้น ควรอยู่ห่างจากเครื่องตรวจโลหะและแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยว่ามีการติดตั้งเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอยู่ในตัว และควรอยู่ห่างจากการเชื่อมไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ฟุต... 6 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom