Frame Top
เว็บบอร์ด
โนโมโฟเบีย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวัน จนก่อให้เกิดอาการ “โนโมบายโฟนโฟเบีย (No Mobile Phone Phobia)” หรือเรียกว่า “โนโมโฟเบีย”.... 6 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: บุหรี่กับการติดเชื้อเอชพีวี 16 ของช่องปากและคอ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV: Human papillomavirus) สายพันธ์ย่อย 16 เป็นสายพันธ์ที่สามารถทำให้เมื่อติดเชื้อ จะส่งผลให้เซลล์ร่างกายเปลี่ยนแปลง และกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งที่พบ คือ การติดเชื้อที่ปากมดลูก และเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก... 6 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ผู้ป่วยมะเร็ง Part.9 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนการในผู้ป่วยมะเร็งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถระบุความรุนแรงหรือแนวโน้มของภาวะโภชนาการที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยมะเร็งทางด้านโภชนาการ ซึ่งตีพิมพ์โดย European Society for Clinical Nutrition and Metabolism... 5 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชักเพราะ “ลมบ้าหมู” (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากต้นเหตุของการชักอยู่ในบริเวณสมองส่วนที่ไม่สามารถผ่าออก แพทย์อาจแนะนำให้ใช้วิธีผ่าตัดเล็กๆในบริเวณสมองใหญ่ส่วนนอก เพื่อตัดการทำงานบางส่วนของกระแสประสาทที่จะกระตุ้นให้เกิดการชัก(Multiple subpial transection) ซึ่งการผ่าตัดจะทำเพื่อป้องกันไม่ให้การชักกระจายไปสู่ส่วนอื่นของสมอง... 5 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน เมื่อผมเป็นอัมพาตควรพักการทำงานและใช้สมองนานเท่าไหร่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกเช้าผมจะต้องไปเดินดูผู้ป่วยกับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านเสมอๆ เพื่อดูผู้ป่วยรายใหม่และติดตามอาการ ความก้าวหน้าขอผู้ป่วยรายเก่าที่นอนโรงพยาบาลมาหลายๆ วัน โดยจะสอบถามผู้ป่วยและญาติว่าพร้อมกลับบ้านเมื่อไหร่ ทางทีมจะได้เตรียมความพร้อมที่บ้านว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง เพราะผู้ป่วยที่ยังหายไม่เป็นปกติ... 4 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชักเพราะ “ลมบ้าหมู” (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่พบว่าเป็นโรคลมชัก ควรรีบรักษาทันทีทันใด ซึ่งมีประมาณร้อยละ 70 ที่สามารถรักษาด้วยการกินยาและผ่าตัด ซึ่งการรักษาโรคลมชักแพทย์มักเริ่มด้วยการให้ยา หากไม่ได้ผลอาจใช้วิธีผ่าตัดหรือวิธีอื่น การให้ยากันชัก (Anti-epileptic medication) ต้องพิจารณาถึงหลายปัจจัย เช่น ความถี่ในการชัก อายุ และการทำปฏิกริยา (Interact) กับยาอื่นด้วย ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคลมชักสามารถหยุดยาได้ภายหลัง 2 ปีขึ้นไปหากไม่มีอาการชักอีก... 4 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชักเพราะ “ลมบ้าหมู” (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การชักอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่อันตรายได้ เช่น การหกล้ม – อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือกระดูกหัก การจมน้ำ – คนที่เป็นโรคลมชักมีโอกาสมากกว่าคนปกติ 15-19 เท่า ในการจมน้ำระหว่างการว่ายน้ำหรืออาบน้ำ อุบัติเหตุทางรถยนต์ – โรคลมชักสามารถทำให้สูญเสียการรู้สึกตัว ซึ่งนับเป็นอันตรายหากอยู่ระหว่างการขับรถยนต์หรือการใช้เครื่องจักร 3 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การเขย่าเด็ก (Shaken baby syndrome) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การเขย่าเด็ก (Shaken baby syndrome) เป็นการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กที่ไม่สมควรอันหนึ่งที่เรียกกันว่า child abuse โดยการจับเด็กเขย่าอย่างแรง การกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กที่ไม่ดีอาจจะเป็นลักษณะหรือก่อให้เกิดผล ผลเสียต่อร่างกายเด็ก (physical) เกิดการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆ ผลเสียต่อจิตใจเด็ก (mental) เด็กผวาหวาดกลัว 3 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 20: สังคมสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แม้การพยากรณ์อนาคตของอายุคาด (Life expectancy) ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ตัวเลขจากอดีตแสดงให้เห็นว่า ผู้มีอายุเกินกว่า 85 ปี ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ได้เพิ่มขึ้นจาก 0.66 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2527 เป็น 1.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2552 และคาดว่า จะสูงขึ้นเป็น 3.5 ล้านคน หรือ 5% ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2577 2 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ชักเพราะ “ลมบ้าหมู” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สืบเนื่องจากความเดิมตอนที่แล้วเรื่องการชัก เรามาดูกันต่อถึงการชักที่เกิดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้น (Unprovoked seizures) ที่เราเรียกว่าเป็น โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู (Epilepsy) เป็นความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (Neurological disorder) ทำให้เกิดอาการชัก 2 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ควรตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดคอหรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยและมีความพิการหลงเหลือได้มาก ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมหรือดำรงชีวิตได้ตามปกติ จึงเป็นโรคที่ทุกคนไม่อยากจะเป็น พยายามหาวิธีมาป้องกัน รักษาตนเองไม่ให้เกิดอาการของโรคอัมพาต ไม่ว่าจะเสียเงินค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ยอม 1 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ชัก” เป็นเรื่อง (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางทีก็ไม่พบสาเหตุของการชัก หรือที่เรียกว่า Idiopathic seizures ซึ่งมักพบในเด็กและวัยรุ่น และหากการชักเกิดขึ้นซ้ำๆ หลังการรักษา เราจะเรียกว่าเป็น โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู (Epilepsy) ส่วนใหญ่อาการชักมักจะหยุดเอง แต่ระหว่างที่ชักผู้ป่วยอาจได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้นหากพบผู้ที่ชัก สิ่งสำคัญคือ ให้ป้องกันผู้ป่วยจากการได้รับบาดเจ็บ เช่น 1 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: รังสีรักษาปลอดภัยสำหรับทารกในครรภ์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ เป็นงานศึกษาวิจัยเรื่องที่ 2(เรื่องแรก เล่าให้ฟังเมื่อตอนที่แล้ว) ของคณะแพทย์จาก โรงพยาบาล University Hospital Leuven ประเทศเบลเยี่ยม นำโดย นพ. Frederic Amant ซึ่งผลการศึกษานำเสนอในการประชุมประจำปีของสมาคมหลักด้านโรคมะเร็งของยุโรป... 31 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ชัก” เป็นเรื่อง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคฟีนิลคีโตนูเรีย เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อย เด็กที่เป็นโรค PKU เมื่อแรกเกิดจะปกติเช่นเด็กทั่วๆ ไป แต่ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและให้การรักษาได้ทันท่วงที เด็กจะมีพัฒนาการล่าช้า สติปัญญาอ่อนขั้นรุนแรง ศีรษะเล็ก ชัก สีของผิวหนังและเส้นผมจางกว่าปกติ มีผื่นลักษณะคล้ายโรคแพ้ผื่นคัน กลิ่นปัสสาวะผิดปกติ... 31 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 20 : เหตุผลของการแต่งงาน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญต่อค่านิยมที่แตกต่างกันของการแต่งงานเพราะความรัก ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในโลกตะวันตก ให้ “ค่านิยม” (Value) สูงต่อการแต่งงานเพราะ “ค่านิยมของความรัก” (Love value) แต่ประเทศในเอเชีย ตะวันออกกลาง และอัฟริกา ให้ “ค่านิยม” ต่ำต่อการแต่งงานเพราะความรัก... 30 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ชัก” เป็นเรื่อง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 1.2 Absence seizures (Petit mal seizures) เป็นการชักที่ทำให้ไม่รู้สึกตัวชั่วคราวโดยไม่มีอาการ ส่วนมากพบในเด็ก คือ มีอาการเหม่อนิ่ง การชักชนิดอาจเกิดขึ้นและจบลงอย่างฉับพลัน และอาจเกิดได้หลายครั้งในหนึ่งวัน ผู้ป่วยมักไม่รู้ว่าตัวเองกำลังชักอยู่ แต่อาจรู้ได้ถึงเวลาที่หายไป... 30 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part.8 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนการในผู้ป่วยมะเร็งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถระบุความรุนแรงหรือแนวโน้มของภาวะโภชนาการที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยมะเร็งทางด้านโภชนาการ ซึ่งตีพิมพ์โดย European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) และ American Society Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) นั้นให้คำแนะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 29 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ชัก” เป็นเรื่อง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชัก (Seizure) เป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง การชักมีหลายแบบ ตั้งแต่แบบอ่อนที่ไม่มีการสั่นโยก ทั้งนี้อาการต่างๆ ขึ้นอยู่กับส่วนไหนของสมองที่ถูกกระทบ อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ หน้ามืดชั่วคราว (Brief blackout) น้ำลายไหล (Drooling) หรือมีลักษณะเป็นฟอง (Frothing) ตากรอกไปมา มีเสียงร้องครางและหายใจรุนแรง (Grunting and snorting) ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ (Loss of bladder or bowel control) 29 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การเห็นภาพซ้อน (Diplopia) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การเห็นภาพซ้อน (Diplopia) เป็นอาการที่สำคัญอาการหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์ บางคนอาจจะมึนงงจนทำอะไรไม่ได้เพราะสับสนไปหมด ต้องพยายามมองด้วยตาข้างเดียว คือ ปิดตาข้างหนึ่ง การเกิดภาพซ้อนอาจเป็นตาเดียวหรือ 2 ตากล่าวคือมองด้วยตาเดียวเห็นภาพซ้อน... 27 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เป็นลม อย่าละเลย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 4) สมองขาดออกซิเจน เฉียบพลันที่เรียกว่า Reflex anoxic seizures (RAS) ที่เป็นอาการเป็นลมที่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวเนื่องจากประสาทเวกัส (Vagus nerve เป็นประสาทสมองเส้นที่ 10) ทำงานมากเกินไป มักเกิดในเด็กเล็กเวลาที่อารมณ์เสีย (Upset) นอกจากนี้การเป็นลมอาจมีสาเหตุมาจาก 27 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน toneny.wasanchai torpasumai v007
Frame Bottom