Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคหัดติดเชื้อง่าย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การติดเชื้อจะมีระยะเวลานานกว่า 2-3 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 1. ระยะติดเชื้อและฟักตัว (Incubation) - เกิดในช่วง 10-14 วันแรกหลังการติดเชื้อ ระยะนี้จะไม่ปรากฏอาการแต่อย่างใด 3 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหัดติดเชื้อง่าย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ธนะรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหัด เป็นโรคที่พบได้น้อยในประเทศไทย โดยปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพียง 740 คน กลุ่มที่พบมากที่สุด อายุ 15-24 ปี พบร้อยละ 14.71 อายุ 7-9 ขวบ พบร้อยละ 9.72 อายุ 6-8 เดือน พบร้อยละ 8.77 หัดเป็นโรคที่ติดต่อง่ายเหมือนไข้หวัด 2 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กลิ่นตัว กลิ่นเต่า (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะสุขภาพบางอย่างก็อาจเป็นสาเหตุให้เหงื่อมีกลิ่นแปลกแตกต่างกันไป เช่น กลิ่นเหมือนผลไม้ (Fruity smell) เป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน กลิ่นเหมือนสารฟอกขาว (Bleach-like smell) อาจเป็นสัญญาณของโรคตับหรือโรคไต การดูแลร่างกายให้ปราศจากกลิ่นตัว ทำได้ด้วยการรักษาร่างกายให้สะอาดปลอดจากแบคทีเรีย 1 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 2 หมอผู้เชี่ยวชาญระบบประสาททำงานที่ไหนอย่างไร? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมเล่าต่อเกี่ยวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท นอกจากเป็นประสาทแพทย์แล้ว ยังมีประสาทศัลยแพทย์ ก็คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบประสาท การผ่าตัดรักษาโรคทางระบบประสาทสมอง 1 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นต้อกระจก ควรทำอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ภาวะเบาหวานทำให้แก้วตาขุ่นมัว การหักเหของแสงของแก้วตาเปลี่ยนไปเกิดภาวะสายตาสั้น ตลอดจนลดความสามารถของการเพ่ง (accommodative amplitude) โดยสรุปพบความผิดปกติของแก้วตาในผู้ป่วยเบาหวาน ดังนี้ 31 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กลิ่นตัว กลิ่นเต่า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กลิ่นตัว (Body odour / bromhidrosis) เป็นกลิ่นที่ไม่น่าพิศมัยที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีเหงื่อ โดยปกติแล้วเหงื่อจะไม่ก่อให้เกิดกลิ่นแต่อย่างไร กลิ่นที่น่ารังเกียจเกิดจากการที่แบคทีเรียบนผิวหนังทำให้เหงื่อกลายสภาพเป็นกรด เหงื่อที่มากและกลิ่นเหงื่อทำให้เกิดปัญหาที่ไม่พีงประสงค์ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นใจของคนๆ นั้นได้ 31 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 37 : ปัญหาการมองเห็น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นสี (Color perception) ตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุจะมองเห็นโลกว่า มีสีค่อนข้างไปทางเหลือง ผู้สูงอายุจะมองเห็นสีที่อยู่ปลายช่วง (Spectrum end) อันได้แก่ สีแดง สีส้ม และสีเหลืองนั้น ได้ง่ายกว่า สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง ซึ่งยากที่แยกแยะ (Discriminate) ได้ 30 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กลิ่นตัว กลิ่นเต่า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.ลักษณ์สุภา ประภาวัต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและสุขภาพ อดีตอุปนายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แท้จริงแล้วเหงื่อไม่ใช่สาเหตุของกลิ่นตัว แต่ต้นเหตุอยู่ที่แบคทีเรียต่างหากที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ 30 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 1 หมอรักษาโรคประสาท โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สวัสดีครับผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่าน ผมกลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้งด้วยเรื่อง “หมอ(รักษา)โรคประสาท เพื่อที่จะได้เล่าเรื่องราวต่างๆ ที่หมอระบบประสาทอย่างผมได้พบมาตลอดระยะเวลาที่เป็นหมอมา 25 ปี 29 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มดเอ๋ย มดลูก ! (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี อาจต้องปัสสาวะผ่านทางสายสวนก่อน 1-2 วัน หลังการผ่าตัด โดยระยะในการฟื้นตัวขึ้นอยู่กับช่องทางที่ใช้ในการผ่าตัด กล่าวคือ • การผ่าตัดทางหน้าท้อง จะใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 4-6 สัปดาห์ 29 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน:วัคซีนมะเร็งปากมดลูกกับโรคปลอกประสาทเสื่อม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศทางตะวันตก มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆมากมาย และพบว่าวัคซีนบางชนิด อาจก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรคของร่างกายได้(โรคออโตอิมมูน) 28 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มดเอ๋ย มดลูก ! (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่มีการตัดรังไข่ทิ้งทั้ง 2 ข้าง ระหว่างการตัดมดลูก จะมีอาการวัยทองเกิดขึ้นทันทีทันใด เพราะระดับฮอร์โมนจะตกลงอย่างรวดเร็วเมื่อไม่มีรังไข่ และอาการจะรุนแรงกว่าอาการวัยทองที่เกิดตามธรรมชาติ การตัดมดลูกทำได้หลายทาง ขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพ ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ความปลอดภัยของผู้ป่วย 28 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 37 : สภาพไร้สมอง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เปลือกนอกของสมอง แบ่งแยกหน้าที่การทำงานออกเป็น 4 กลีบ (Lobe) สมองกลีบหน้า (Frontal) เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมการเคลื่อนไหว (Motor) สมองกลีบกลางบน (Parietal) เกี่ยวข้องกับการมอง (Perception) และประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sensory) 27 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มดเอ๋ย มดลูก ! (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาเนื้องอกมดลูกโดยไม่ใช้การผ่าตัด ซึ่งรวมถึง การใช้หัตถการทางรังสีร่วมรักษา ที่เรียกว่า Uterine artery embolization (UAE) หรือ ด้วยวิธีใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอมอาร์ไอเป็นตัวชี้รอยโรคเพื่อเพิ่มความแม่นยำ และใช้คลื่นอัลตราซาวด์ความแรงสูงเป็นตัวยิงทำลายเนื้องอก 27 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มดเอ๋ย มดลูก ! (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ควรระลึกไว้เสมอว่า เราควรหาทางเลือกอื่นที่จะรักษาสุขภาพโดยที่ไม่ต้องทำการตัดมดลูกทิ้งก่อน เพราะการตัดมดลูกเป็นการผ่าตัดที่สำคัญอย่างหนึ่ง ทางเลือกที่ว่าอาจ ได้แก่ 26 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มดเอ๋ย มดลูก ! (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตัดมดลูกมีความเสี่ยง เพราะทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่ หรืออวัยวะส่วนอื่นในบริเวณใกล้เคียงอาจได้รับการกระทบกระเทือนจากการผ่าตัดมดลูก ซึ่งอาจต้องทำการผ่าตัดซ่อมอีก อย่างไรก็ดีก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงไม่มาก ผู้หญิงส่วนน้อยที่มีอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่ อาการ 25 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: แล้วแม่ผมก็เป็นอัมพาตอีกคนครับ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เท่าที่ผมทราบครอบครัวของผมมีประวัติเป็นโรคอัมพาตกันหลายคนตั้งแต่รุ่นคุณตา คุณยายแล้วก็มาถึงรุ่นคุณพ่อที่ท่านได้จากเราไปด้วยปัญหาโรคอัมพาต สำลักอาหารแล้วติดเชื้อในปอด 25 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ภัยของผู้ใช้คอนแทคเลนส์จากเชื้อปรสิต โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้ใช้คอนแทคเลนส์ ควรต้องระวังโรคที่เกิดจากปรสิตตัวหนึ่งที่กระจกตา แม้ปรสิตตัวนี้อาจเกิดในคนปกติที่ไม่ได้ใช้คอนแทคเลนส์ก็ได้ แต่พบเป็นส่วนน้อยกว่ามาก เชื้อปรสิตที่กล่าวถึงนี้คือ เชื้ออะมีบา 24 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มดเอ๋ย มดลูก ! (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สื่อต่างประเทศได้รายงานข่าวของดาราหญิงฮอลลี่วูดชื่อดัง “แองเจลิน่า โจลี่” วัย 39 ปี ว่า ได้เข้ารับผ่าตัดรังไข่และท่อรังไข่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งที่รังไข่และท่อรังไข่ หลังจากการเป็นมะเร็งเต้านมและได้ทำการผ่าตัดเต้านมทิ้งไปแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน 24 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เฮชไอวี VS เอดส์ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากการกินยาแล้ว สิ่งที่ควรทำ คือ การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารที่มีประโยชน์ และหยุดการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ แพทย์จะสามารถควบคุมว่า การรักษาได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ ด้วยการวัดจำนวนเชื้อที่อยู่ในเลือด หรือที่เรียกว่า Viral load 23 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom