Frame Top
เว็บบอร์ด
สวยหลอกแต่น่ากลัวจริง (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ถึงกรณีการฉีดฟิลเลอร์ หาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง (Dermatology) หรือศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic surgery) ที่มีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝนในการฉีดฟิลเลอร์จริงๆ (เพราะการเลือกชนิดของฟิลเลอร์ เทคนิคการฉีดหรือความช้าเร็วในการฉีดสารเข้าร่างกาย การสังเกตอาการของคนไข้ระหว่างฉีด และอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยของคนไข้เอง)... 22 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาแอสไพรินขนาดเท่าไหร่กันแน่ 81 หรือ 300 มิลลิกรัม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตในระยะยาว คือ การฟื้นฟูสภาพให้ร่างกายแข็งแรง และการป้องกันไม่ให้มีการเป็นซ้ำ การรักษาที่สำคัญ คือ การรักษาโรคประจำตัวให้ดี ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี ควบคุมความดันโลหิตให้ดี ลดระดับไขมันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องควบคุม การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก การเลิกสูบบุหรี่ 22 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สวยหลอกแต่น่ากลัวจริง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ฟิลเลอร์สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ในระยะยาวหรือถาวร อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงประมาณ 2 สัปดาห์หลังการฉีด อาการบวมและปวดอาจคงอยู่นาน 1 เดือนหรือมากกว่า ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบการแพ้ (Allergy testing) สำหรับสารบางตัวก่อน เช่น สารที่ได้จากสัตว์อย่างวัวหรือหงอนไก่ เป็นต้น... 21 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: พฤติกรรมการบริโภคกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ มีอย่างก้วางขวาง ต่อเนื่อง แต่การศึกษาที่ผ่านมามักแยกศึกษาเป็นแต่ละปัจจัย แต่การศึกษาที่กำลังเล่าให้ฟังนี้ นำปัจจัยต่างๆที่การศึกษาต่างๆให้ผลว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ มาศึกษารวมกันว่า เมื่อนำมาร่วมกันแล้ว จะมีผลต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างไร... 21 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สวยหลอกแต่น่ากลัวจริง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดกรณีพบบัณฑิตใหม่ตาบอดจากการฉีดฟิลเลอร์เมื่อปีก่อน แพทยสภาจึงพิจารณาว่าควรจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนฉีดฟิลเลอร์อย่างถูกวิธี โดยให้ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องหรือโรงพยาบาลต่างๆ ไปจัดทำหลักสูตรมาเสนอ แล้วแพทยสภาจะพิจารณารับรองหลักสูตรให้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนระยะสั้น 6 เดือน... 20 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 23 : การจดคำบรรยายที่ได้ผล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อนักศึกษาฟังคำบรรยาย (Lecture) ในชั้นเรียน เขาคงจะจดคำบรรยายไปด้วย แต่นักศึกษารู้ได้อย่างไร เขากำลังใช้ระบบหรือกลยุทธ (Strategy) ที่ดีที่สุด? ในการวิจัยพฤติกรรมชิ้นหนึ่ง นักวิจัยได้แบ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่ม A ทบทวนคำบรรยายที่จด กลุ่ม B สรุปคำบรรยาย และกลุ่ม C ตอบคำถามคำบรรยาย... 20 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: ความเชื่อ “เนื้อสัตว์กับโรคมะเร็ง” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจในการดูแล และป้องกันโรคมะเร็งมักจะได้รับคำแนะนำที่หลากหลาย แต่คำแนะนำเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนว่า อาหารอะไรที่ควรกิน ไม่ควรกิน สำหรับแนวคิดข้อแนะน้ำเรื่องกินเพื่อดูแลและป้องกันมะเร็ง มีหลักฐานโดย World Cancer Research Fund (WCRF)2007 มาอธิบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้ที่สนใจป้องกันมะเร็งและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการรักษานำไปปฏิบัติ... 19 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: นมวัวกับโรคมะเร็ง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายท่าน มักมีความเชื่อว่าไม่ควรรับประทานนมวัว และผลิตภัณฑ์จากนมวัว ด้วยสาเหตุทีแตกต่างกัน WCRF 2007มีรายงานการศึกษาว่า การรับประทานนมวัวไม่มีความเกี่ยวข้องต่อโรคมะเร็ง โดยไม่ได้มีผลไปเร่งการเติบโตของเซลล์มะเร็งแต่อย่างใด หากมีเพียงข้อจำกัดว่าในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานนมแล้วมีอาการท้องเสีย... 19 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
รหัสพิฆาต EV71 (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อไวรัสเฉียบพลันชนิดเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus 71 = EV71) เป็นเชื้อไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็นชนิด RNA (Ribonucleic acid) โดยเป็นชนิดสายเดี่ยว (Single-stranded RNA virus) และเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมือเท้าปาก มักเกิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... 18 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาเด็ก ไม่ใช่ตาของผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กดังภาษาอังกฤษที่ว่า “ infant eye is not a simple small adult eye” ด้วยเหตุที่ตาเด็กมีความแตกต่างจากตาผู้ใหญ่หลายประการ อาทิเช่น 1. ขนาดของลูกตาเด็กโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ขณะที่ลูกตาผู้ใหญ่คงที่ไม่มีการโต ทั้งขนาดความยาวของลูกตาจาก 17 มม 17 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
รหัสพิฆาต EV71 (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีข่าวรายงานว่า คุณแม่ผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ถึงกรณีลูกสาวอายุ 4 ขวบ เสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ครอบครัวอื่นที่มีลูกเล็กว่า ทุกครั้งที่พาลูกไปเที่ยวยังแหล่งชุมชน มีคนพลุกพล่านให้ระมัดระวังและคอยสังเกตอาการให้ดี หากพบความผิดปกติอย่างนิ่งนอนใจ ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว... 17 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน เมื่อมีอาการสงสัยเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ ควรทำอย่างไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สิ่งที่พบเป็นปัญหาบ่อย ๆ ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาต คือ อาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลต่างๆ นั้น คือ ผู้ป่วยยังมาพบแพทย์ล่าช้ากว่า 270 นาที หรือเลยระยะเวลานาทีทองของการรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาต เพราะไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ เมื่อไม่มั่นใจก็เลยไม่มาหาแพทย์ที่โรงพยาบาล... 17 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 22: น้ำพุแห่งเยาว์วัย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “น้ำพุแห่งเยาว์วัย” (Fountain of Youth) เป็นความเชื่อว่า มีที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถดำรงไว้ซึ่งความเยาว์วัยตลอดกาล (Perpetual) ตำนานปรัมปราในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในทุกวัฒนธรรมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบัน... 16 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนรังสีบำบัด/รังสีรักษา (Radiation therapy) ใช้เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัด หรือที่เรียกว่า เป็นการรักษาเสริม (Adjuvant therapy) เพื่อลดโอกาสของการกลับมาเป็นซ้ำภายหลังการรักษา หรือในกรณีที่การผ่าตัดไม่สามารถทำได้ เนื่องจากก้อนเนื้อใหญ่หรืออยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการผ่าออก ก็อาจใช้การฉายแสงอย่างเดียว... 16 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งต่อมน้ำลายสามารถแพร่กระจาย (Metastasis) ไปได้ 3 ทาง คือ ทางเนื้อเยื่อ (Tissue) โดยกระจายไปยังบริเวณใกล้เคียง ทางระบบน้ำเหลือง (Lymph system) ที่ผ่านท่อน้ำเหลืองไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ทางเลือด (Blood) ที่ไหลเวียนไปยังบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยถือเป็นมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น... 15 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อะไรอะไรก็อัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการของอัมพาตในประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 220 ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ของทุกสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับโรคอัมพาตมากขึ้น เมื่อมีอาการผิดปกติจึงรีบมารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้มากขึ้น... 15 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งรักษาได้หายในอัตราสูงถ้าพบโรคได้ตั้งแต่ในระต้นๆ การรักษา คือการผ่าตัด อาจร่วมกับยาเคมีบำบัดกรณีชนิดเซลล์รุนแรง แต่ปัญหา ปัจจุบันคือ มักพบมะเร็งรังไข่ในระยะลุกลาม คือ ระยะ3 เนื่องจาก เป็นมะเร็งที่อยู่ลึกในช่องท้องน้อย และมักไม่มีอาการในโรคระยะต้นๆ... 14 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากบทความตอนที่แล้ว ที่กล่าวถึงต่อมน้ำลาย (Salivary gland) ว่า ต่อมน้ำลายหลักมีทั้งหมด 3 คู่ ได้แก่ ต่อมน้ำลายหน้ากกหู (Parotid gland) ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร (Submandibular gland / submaxillary gland) และต่อมน้ำลายใต้ลิ้น (Sublingual gland) นอกจากนี้ยังมีต่อมน้ำลายขนาดเล็กที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในช่องปากอีกเป็นจำนวนมาก... 14 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 22 : ความกังวลในการสอบ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัย ยังแสดงผลว่า 53% ของนักศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีการจัดการตนเอง (Self-management) สามารถสอบเลื่อนชั้นขึ้นไปปีที่ 2 (Sophomore) ได้สำเร็จ เปรียบเทียบกับเพียง 7% ของนักศึกษาที่มิได้ใช้วิธีการดังกล่าว 13 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: ความเชื่อ “เนื้อสัตว์กับโรคมะเร็ง” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจในการดูแล และป้องกันโรคมะเร็งมักจะได้รับคำแนะนำที่หลากหลาย แต่คำแนะนำเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนว่า อาหารอะไรที่ควรกิน ไม่ควรกิน สำหรับแนวคิดข้อแนะน้ำเรื่องกินเพื่อดูแลและป้องกันมะเร็ง มีหลักฐานโดย World Cancer Research Fund (WCRF)2007 มาอธิบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้ที่สนใจป้องกันมะเร็งและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการรักษานำไปปฏิบัติ 12 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ยาเลิกเหล้า ใช้ไงให้ปลอดภัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 192: โลกของการฝัน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Malibob Littleboy Fefafefa
Frame Bottom