Frame Top
เว็บบอร์ด
นิวมอเนีย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วหรือลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน • พักผ่อนให้เต็มที่ แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ควรไว้วางใจ เพราะอาจกลับเป็นซ้ำได้อีก • ดื่มน้ำให้มากเพื่อช่วยละลายเสมหะในปอดและป้องกันภาวะขาดน้ำ (Dehydration) 12 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งสหรัฐอเมริกาลดลง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ต้นปีนี้มีข่าวดี คือ สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา(American Cancer Society: ACS) ได้ศึกษาและตีพิมพ์บทความ เรื่องอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งชาวสหรัฐอเมริกา 11 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นิวมอเนีย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคปอดอักเสบสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยา อย่างไรก็ดีกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้อย่าง • ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด (Sepsis) • เป็นฝีในปอด (Lung abscess) หากมีหนองอยู่ในปอด 11 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นิวมอเนีย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคปอดอักเสบเกิดจากเชื้อโรคได้หลายชนิด เชื้อต้นเหตุที่พบมากที่สุด ก็คือ เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในอากาศที่เราหายใจ เพราะบางครั้งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ไม่สามารถจัดการกับเชื้อเหล่านี้ได้ เชื้อดังกล่าวรวมถึง 1. โรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากชุมชน (Community-acquired pneumonia) ได้แก่ 10 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 39 : ก่อร่างสร้างสมอง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ลูกๆ ของไอน่า (Ina) มักจะเรียกเธอว่า “หินแกร่งแห่งยิบรอลต้าร์” (Rock of Gibraltar) เพราะเธอสามารถซ่อมท่อประปา (Plumbing) ปิดกระดาษกำแพง (Wall-paper) และเตรียมอาหารเย็นเต็มมื้อ (Full dinner) ทุกๆ คืน ที่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย (Scratch) ในขณะเดียวกันก็สามารถดูแลลูกๆ ทั้ง 6 คน มิให้ก่อปัญหา (Trouble) 10 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นิวมอเนีย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคปอดอักเสบ หรือ โรคปอดบวม (Pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อในปอด ทำให้ปอดเต็มไปด้วยของเหลวหรือน้ำหนอง (Pus) ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอาการไอมีเสมหะหรือมีหนอง เป็นไข้ หนาวสั่น และหายใจลำบาก โรคปอดอักเสบมักจะแพร่กระจายได้ด้วยการไอ จาม หรือแม้แต่การหายใจ 9 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 4 เมื่อไหร่ควรพบหมอระบบประสาท? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คุณหมอครับผมปวดหัวจะระเบิดอยู่แล้ว ช่วยผมด้วย” อาการปวดศีรษะเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เคยปวดหัว” อาการปวดหัวนั้นเรียกได้ว่าพบได้ทุกคน 8 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นิวมอเนีย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.ชญาณิศา เมฆพัฒน์ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ได้กล่าวถึง “โรคปอดอักเสบ” หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “โรคปอดบวม” “โรคนิวมอเนีย” ว่ามีลักษณะการอักเสบของเนื้อปอด โดยเฉพาะที่บริเวณถุงลมปอด ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อย 8 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน วันสุขภาพตาโลก (World Sight Day) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต “ วันสุขภาพตาโลก (World sight day)“ เป็นวันพฤหัสที่ 2 ของเดือนตุลาคมทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม ด้วยเหตุที่ทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของการมีสายตาที่ดีของประชากรโลกในการดำรงชีวิตไปพร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่ดี 7 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเรื้อรัง ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ (Cardiac) และภาวะที่ทำให้หายใจลำบาก ควรระวังในการใส่หน้ากาก N95 เพราะหน้ากากชนิดนี้จะทำให้หายใจลำบากมากขึ้น คนที่ควรสวมหน้ากาก ได้แก่ 7 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แพทย์หญิงรติกร เมธาวีกุล กล่าวถึงข้อเท็จจริงในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค (ต่อ) 3. ถ้าเจอคนเป็นหวัดธรรมดา แล้วไม่อยากใส่หน้ากากอนามัยและไม่อยากติดโรคด้วย ขอให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตรขึ้นไป 6 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 38 : ปัญหาการได้ยิน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การสูญเสียการได้ยิน คือการถดถอย (Decrease) อย่างกะทันหันหรือค่อยเป็นค่อยไปในสิ่งที่สามารถได้ยิน ซึ่งเป็นปัญหา “แบบเหมารวม” (Stereotype) ของผู้สูงอายุ และเป็นหัวข้อขบขันที่เสียดสีผู้สูงวัย (Ageist humor) ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้คนที่มีอายุระหว่าง 65 ถึง 74 ปี มักสูญเสียการได้ยิน และเกือบครึ่งของผู้มีอายุเกิน 75 ปี ขึ้นไปจะมีปัญหาการได้ยิน 6 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 3 หมอระบบประสาท หมอจิตแพทย์ต่างกันอย่างไร? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายต่อหลายคนสงสัยว่าหมอระบบประสาท กับหมอจิตเวช(จิตแพทย์/หมอโรคจิต)แตกต่างกันอย่างไร ปวดหัวมานานรักษาไม่หาย จะพบหมอไหนดี แขนขาอ่อนแรง จะพบหมอไหนดี คิดไม่ออก 5 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากมีโรคระบาดอย่าง ซาร์ส ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ “หน้ากากอนามัย” เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น จุดประสงค์หลักๆ คือ การป้องกันโรคด้วยวิธีลดการแพร่กระจายเชื้อโรคกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันโรคได้จริงหรือและป้องกันได้แค่ไหน เรามาดูกัน 5 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน:ปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็งจากยาลดไขมัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบันทั่วโลก คนเป็นโรคไขมันในเลือดสูงกันมาก ทางตะวันตกมักใช้ยาลดไขมันชื่อ Ezetimibe ซึ่งอาจใช้เป็นยาเดี่ยว(ย่อว่า E) หรือใช้ร่วมกับยาลดไขมันในกลุ่ม Statin (ย่อว่า E/S) 4 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหัดติดเชื้อง่าย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาใดที่สามารถทำลายเชื้อหัดได้ อย่างไรก็ดีเราสามารถป้องกันคนที่มีความเสี่ยงได้โดย • Post-exposure vaccination – คนที่ไม่มีภูมิต้านทานรวมถึงทารก อาจได้รับวัคซีนหลังการสัมผัสโรคแล้วภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการ หรือหากมีอาการก็จะช่วยให้มีอาการน้อยลงและหายได้เร็วขึ้น 4 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 38 : ภาพแสดงความคิด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิทยาชีวภาพ (Biological psychology) ที่น่าตื่นเต้นที่สุด โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ประสาทการรับรู้ (Cognitive neuro-science) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการฉายภาพ (Imaging technique) ที่ค่อยๆ จุดประกายความคิด (Light up thought) คือวิธีการที่เรียกว่า เพ็ทสแกน (PET scan) 3 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหัดติดเชื้อง่าย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การติดเชื้อจะมีระยะเวลานานกว่า 2-3 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 1. ระยะติดเชื้อและฟักตัว (Incubation) - เกิดในช่วง 10-14 วันแรกหลังการติดเชื้อ ระยะนี้จะไม่ปรากฏอาการแต่อย่างใด 3 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหัดติดเชื้อง่าย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ธนะรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหัด เป็นโรคที่พบได้น้อยในประเทศไทย โดยปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพียง 740 คน กลุ่มที่พบมากที่สุด อายุ 15-24 ปี พบร้อยละ 14.71 อายุ 7-9 ขวบ พบร้อยละ 9.72 อายุ 6-8 เดือน พบร้อยละ 8.77 หัดเป็นโรคที่ติดต่อง่ายเหมือนไข้หวัด 2 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กลิ่นตัว กลิ่นเต่า (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะสุขภาพบางอย่างก็อาจเป็นสาเหตุให้เหงื่อมีกลิ่นแปลกแตกต่างกันไป เช่น กลิ่นเหมือนผลไม้ (Fruity smell) เป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน กลิ่นเหมือนสารฟอกขาว (Bleach-like smell) อาจเป็นสัญญาณของโรคตับหรือโรคไต การดูแลร่างกายให้ปราศจากกลิ่นตัว ทำได้ด้วยการรักษาร่างกายให้สะอาดปลอดจากแบคทีเรีย 1 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน yama.ada openclinic u5314041 golf17112530
Frame Bottom