Frame Top
เว็บบอร์ด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 8 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เพ็ทซีทีสแกน (PET/CT scan) เป็นการรวมเอาการตรวจเพ็ทสแกนและการตรวจซีทีสแกนมาไว้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่ออวัยวะของร่างกาย ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เนื่องจากเพ็ทสแกนบอกถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ภาพเนื้อเยื่อที่ตรวจได้จากเพ็ทสแกน จะมีลักษณะลอยๆ อยู่ ขาดจุดอ้างอิงทางกายภาพ (Anatomical landmark) 6 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากนั้นผู้รับการตรวจนอนบนเตียงที่เคลื่อนเข้าสู่สแกนเนอร์ที่มีลักษณะคล้ายโดนัท โดยอาศัยหลักการที่ว่า เซลล์มะเร็งจะมีกิจกรรมการทำงานหรือการแบ่งตัวมาก จึงใช้พลังงานมากกว่าเซลล์ปกติ ดังนั้นเซลล์มะเร็งจะดูดสารกัมมันตรังสี (Radioactive substance) ได้มากกว่าเนื้อเยื่อปกติ 5 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
10 ความเข้าใจผิดกับโรคความดันโลหิตสูง มหันตภัยเงียบที่สุดอันตราย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทำไมผมจึงเรียกโรคความดันโลหิตสูงว่ามหันตภัยเงียบ ก็เพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยแทบจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลย เรียกว่าถ้าไม่ได้วัดความดันโลหิตก็ไม่รู้เลยว่ามีโรคความดันโลหิตสูง และโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดแตกและตีบ... 4 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข้อจำกัดของเอ็มอาร์ไอ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่เที่ยงตรง ผู้รับการตรวจจะต้องนอนนิ่งและหายใจตามคำสั่ง หากผู้รับการตรวจตื่นเต้น หรือมีอาการเจ็บปวดมาก อาจเป็นอุปสรรคต่อการนอนนิ่งๆ ระหว่างการตรวจ แม้ว่าสนามแม่เหล็กจะไม่เป็นอันตราย แต่อวัยวะโลหะที่ฝังอยู่ในร่างกายผู้รับการตรวจอาจเสียหายหรือทำให้เกิดปัญหาระหว่างการตรวจ... 4 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 16 : ประสบการณ์จากอังกฤษ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ชราภาพ (Ageing) มิใช่เป็นประเด็นโดดเด่น (Unique) ของสมัยปัจจุบัน เพียงแต่ว่าใน 2 – 3 ร้อยปีที่ผ่าน มันได้กลายเป็นสิ่งธรรมดาสามัญ (Commonplace) โดยมีการสันนิษฐานกันว่า ผู้สูงอายุยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Pre-historic) เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก (Extremely rare) 4 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้เอ็มอาร์ไอกับการตรวจหัวใจและหลอดเลือด เช่น ดูขนาดและการทำงานของห้องหัวใจ ดูความหนาและการเคลื่อนไหวของผนังหัวใจ ดูร่องรอยความเสียหายของโรคหัวใจ ดูปัญหาโครงสร้างในหลอดเลือดเอออร์ตา (Aorta) เช่น หลอดเลือดโป่งพอง ดูการอักเสบหรืออุดตันของหลอดเลือด การใช้เอ็มอาร์ไอกับกระดูกและข้อต่อ เช่น ข้อต่อผิดปกติ เช่น ข้อต่ออักเสบ (Arthritis) หรือข้อต่อผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการได้รับบาดเจ็บ ข้อกระดูกสันหลังผิดปกติ การติดเชื้อในกระดูก... 3 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การปลูกถ่ายเซลล์สร้างอสุจิ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มีข่าวเล็กๆทางอินเทอร์เน็ทที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่น่านำมาเล่าสู่กันฟัง แต่คงอีกไกลมากทีเดียว ที่จะมีบริการในบานเรา เพราะในประเทศตะวันตกเอง ก็ยังอยู่ในการศึกษาวิจัย ถีงแม้จะขยับจากสัตว์ทดลองมาเป็นการศึกษาในคนแล้วก็ตาม นั่นคือ ข่าวการเก็บเนื้อเยื่อ/เซลล์อัณฑะที่เป็นเซลลต้นกำเนิดสร้างอสุจิ ที่เรียกว่าย่อว่า SSC... 3 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 16 : ความสัมพันธ์ระยะยาว (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การวิจัยครั้งหนึ่งแสดงถึง คู่สมรสให้คะแนนความพึงพอใจ (Satisfaction) ในชีวิตคู่หลังแต่งงาน จากคะแนนเต็ม 7 พบว่า ภรรยามีความถึงพอใจที่ลดจาก 6.35 ลงมาเรื่อยๆ จนถึงจุดต่ำสุดที่ 5.85 เมื่อลูกอยู่ในวัยรุ่น (Adolescent) แล้วจะวกกลับขึ้นไปใหม่เรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดที่ 6.15 เมื่อลูกโต แล้วแยกย้ายไปสร้างครอบครัวใหม่ และตนเองต้องอยู่ตามลำพังกับสามี... 2 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เครื่องเอ็มอาร์ไอสามารถใช้สร้างภาพ 3 มิติ (3-D images) ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นอวัยวะได้หลายมุมมองมากขึ้น ผู้รับการตรวจเอ็มอาร์ไอจะต้องนอนอยู่เฉยๆ โดยไม่เคลื่อนไหวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บางแห่งจะมีบริการที่อุดหูกันเสียง (Earplugs) หรือหูฟัง (Headphones) ที่มีเสียงเพลง เพื่อลดความเข้มของเสียงที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก... 2 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เอ็มอาร์ไอ (Magnetic resonance imaging = MRI) หรือ การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องที่ใช้สนามแม่เหล็ก (Magnetic field) คลื่นความถี่วิทยุ (Radio frequency pulses) และคอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้เกิดภาพที่ละเอียดของอวัยวะ เนื้อเยื่ออ่อน กระดูก และโครงสร้างอื่นๆ ในร่างกาย ไม่ใช่การใช้รังสีไอออไนซ์ (Ionizing radiation) เหมือนการฉายเอ็กซเรย์ปกติ... 1 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: โภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง Part 4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากการรักษา อ่อนเพลีย (Fatigue) ควรให้อาหารอ่อนๆ เคี้ยวน้อยที่สุด ให้พักบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนมื้ออาหาร และแบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆ ผู้ป่วยไม่มีฟัน ป่วยจะไม่สามารถทนต่ออาหารที่มีอุณหภูมิเย็นจัดร้อนจัดและรสหวานได้ ควรให้อุณหภูมิอาหารเท่ากับอุณหภูมิห้อง... 1 สิงหาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน หมายเลข 1669 สำคัญอย่างไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1669 คืออะไร สำคัญอย่างไร 1669 คือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับการโทรศัพท์แจ้งสถานพยาบาลต่างๆ ให้รถพยาบาลฉุกเฉินมารับตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด โดยมีเจตนาให้ผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆที่เป็นการเจ็บป่วยอย่างฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางการจราจร การเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ ที่ต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็ว... 31 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางคนอาจมีปัญหากับสารทึบรังสีจนทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น หน้าแดง (Flushing) รับรู้รสโลหะ (Metallic taste) มีอาการมึนงง หน้ามืด จะเป็นลม (Lightheadedness) คลื่นไส้ คัน และเป็นลมพิษ (Hives) ส่วนกรณีร้ายแรงที่ไม่ค่อยพบ อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง แพ้แบบรุนแรง (Anaphylactic shock) หัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest)... 31 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระจ่างขึ้นด้วยเครื่องช่วยวินิจฉัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สืบเนื่องจากบทความที่แล้ว ที่ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แถลงข่าวถึง “โครงการเพทซีทีสแกนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดทีเซลล์” เรามาดูกันต่อว่า “เพทซีทีสแกน” คืออะไร ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างไร... 30 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ปวดตา ปวดศีรษะ (Eye pain and headache) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อาการปวดศีรษะ เป็นที่ทราบกันดีที่ทำให้หมอปวดศีรษะไปด้วย เพราะอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งที่มีโรคทางกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เป็นไข้ หรืออาจจะเกิดจากภาวะจิตใจมีความกังวล เครียด ซึ่งแน่นอน การตรวจร่างกายจะไม่พบอะไรผิดปกติ ที่สำคัญ ปวดศีรษะอาจเกิดโรคทางสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง เลือดออกในสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งโรคเหล่านี้อาจทำให้เสียชีวิตได้... 30 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ การได้รับสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช การได้รับอุบัติเหตุนิวเคลียร์ การทดสอบนิวเคลียร์ หรือรังสีใต้ดินรั่ว ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้กับผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ รักษาอาการอักเสบและความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน สารที่ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง เคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด และ/หรือรังสีบำบัด... 29 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 15 : การฆ่าตัวตายในวัยชรา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในบรรดากลุ่มผู้คนที่ฆ่าตัวตาย (Suicide) ปรากฏว่า อัตราสูงสุดอยู่ในกลุ่มวัยชรา (Elderly) สำหรับคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราฆ่าตัวตาย (รวมทั้งการมีแพทย์ช่วยฆ่าตัวตาย) ในสหรัฐอเมริกาสูงเกือบ 2 เท่า (20 ต่อ 100,000 คน) เมื่อเทียบกับตัวเลขถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ (12 ต่อ 100,000 คน) 29 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เช่นเดียวกัน สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าภาวะต่อไปนี้ทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ระบบภูมิคุ้มกันด้อยจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลุ่มอาการจากพันธุกรรม เช่น ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome)... 28 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การให้ยาละลายลิ่มเลือดรักษาโรคอัมพาตที่โรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐ เหมือนหรือแตกต่างกัน? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตที่เป็นมาตรฐาน คือ การรักษาด้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke fast track เป็นการรักษาที่เกือบทุกโรงพยาบาลของรัฐสามารถให้การรักษาด้วยระบบทางด่วนนี้ได้ โดยโรงพยาบาลจังหวัด 72 จังหวัดทั่วประเทศไทยและโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่อีกจำนวนมากที่สามารถให้การรักษา... 28 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินขึ้นอยู่กับชนิด ระยะที่เป็น และสุขภาพโดยรวม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำลายเซลล์มะเร็งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และทำให้โรคสงบลง (Remission) ซึ่งการรักษาอาจทำได้ด้วยวิธี - เคมีบำบัด (Chemotherapy) โดยการให้สารเคมีทางเส้นเลือดหรือการกินยาเม็ดเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง.... 27 กรกฎาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน best2000 Nithiwat Ton1409
Frame Bottom