Frame Top
เว็บบอร์ด
ราก่อภูมิแพ้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อรามีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นเชื้อราที่เกิดภายในบ้านหรือตัวอาคาร (Indoor) เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีในที่อุ่น ชื้น แฉะ สถานที่ที่สามารถพบเชื้อราได้มาก เช่น ร้านขายของโบราณ เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืช (Greenhouses) ห้องเซาน่า ฟาร์ม โรงสี บริเวณก่อสร้าง ร้านดอกไม้ เป็นต้น 5 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ความดันสูงมหันตภัยเงียบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทำไมผมจึงเรียกดรคความดันโลหิตสูงว่ามหันตภัยเงียบ ก็เพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยแทบจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย เรียกว่าถ้าไม่ได้วัดความดันโลหิตก็ไม่รู้เลยว่ามีโรคความดันโลหิตสูง 4 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ราก่อภูมิแพ้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคภูมิแพ้จัดเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ฝุ่นละออง อับทึบ ชื้น มีเชื้อรา ดังนั้น ประชาชนที่อยู่ในบ้านและชุมชนต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล เป็นระเบียบ เพื่อลดโรคภูมิแพ้ 4 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ดวงตาบอกโรคทางสมอง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เด็กชายอายุ 10 ปี มารดาพามาพบหมอตาเนื่องจากเด็กบ่นว่า มองกระดานที่โรงเรียน ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้าง มีอาการปวดศีรษะบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไปวัดแว่นที่ร้านแว่นตาพบว่ามีสายตาสั้นเล็กน้อย ประมาณ 50 ทั้ง 2 ข้าง 3 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“โรคเอ็มซีเอส” โรคของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ มีคำแนะนำในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรค MCS ด้วยการลดมลพิษปนเปื้อนทางอากาศ (Air pollutants) ในบ้าน ดังนี้ • อย่านำสัตว์เลี้ยงมานอนในห้องนอน 3 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“โรคเอ็มซีเอส” โรคของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยังมีสาเหตุทางด้านจิตวิทยา เช่น เป็นโรคซึมเศร้าหดหู่ (Depressive disorder) วิตกกังวล (Anxiety disorder) โรคโซมาโตฟอร์ม (Somatoform disorder) โรคตื่นตระหนก (Panic disorder) เป็นต้น [โรคโซมาโตฟอร์ม เป็นโรคทางจิตเวชที่มีอาการผิดปกติของร่างกาย เสมือนจะมีโรคหรืออาการบาดเจ็บทางกาย แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุทางกายได้ เช่น ปวดตามร่างกาย ร่างกายทำงานไม่ปกติ] 2 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 33 : สาเหตุชราภาพทางชีววิทยา (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สิ่งที่อาจไม่ได้รับการ “วางแผน” อย่างจงใจ (Deliberate) มาก่อน ได้แก่ ผิวหนังที่เหี่ยวย่น (Wrinkled skin) กระดูกที่เปราะบาง (Brittle) ช่วงความจำ (Memory span) ที่สั้นลง และความเร็วในการสนองตอบ (Response speed) ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะไม่มีแรงกดดันวิวัฒนาการ (Evolutionary pressure) ที่จะขัดขวาง ตามทฤษฎีสะสมการกลายพันธุ์ (Mutation accumulation theory) 2 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“โรคเอ็มซีเอส” โรคของคนขี้แพ้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากส่วนหนึ่งของบทความโฆษณาขายหมอนและที่นอนเพื่อสุขภาพที่กล่าวว่า ลูกค้าท่านหนึ่งบินจากอเมริกามาซื้อสินค้าเราเพราะได้รับความทรมานจากโรคซึ่งคนไทยน่าจะยังไม่รู้จักดี ที่ชื่อว่าโรค...MCS (Multiple Chemical Sensitivity) หรือ EI (Environmental Illness) 1 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุณค่าของ application ช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า Application STROKE KKU นี้จะมีประโยชน์จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทีมคิดค้นนั้น คือสามารถช่วยชีวิตคนไทยที่เป็นโรคอัมพาตได้จริง สามารถเข้าถึงระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้น มีการใช้ระบบรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 เป็นจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มาของ application ช่วยชีวิตนี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลย 1 ธันวาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความดันโลหิตตกเมื่อยืนขึ้น (Orthostatic / postural hypotension) สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะขาดน้ำ การนอนนานเกินไป การตั้งครรภ์ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ประสาทผิดปกติ เป็นต้น ความดันชนิดนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ซึ่งร้อยละ 20 เกิดในคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 30 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม(ตอน 2, ตอนจบ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในตอนที่1 ของหัวข้อนี้ ได้เล่าให้ฟังถึง บทความจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็ง สหรัฐอเมริกา ที่เขียนถึงปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านมที่มีการศึกษาทางการแพทย์ศึกษาแล้วว่าแน่ชัด ซึ่งมี 5 ปัจจัย คือ 30 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 33 : รหัสพันธุกรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เรื่องราวของสก๊อต เป็นความผิดเพี้ยน (Error) ในรหัสพันธุกรรม (Gene instruction) ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาผิดปรกติทางร่างกายและพฤติกรรม เขาได้รับสืบทอด (Inherited) ความผิดปรกติของพันธุกรรมที่เรียกว่า “กลุ่มอาการที่เป็นสาเหตุของปัญหาพัฒนาการ” (Fragile X syndrome) 29 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปล่อยให้ความดันโลหิตสูงโดยไม่ทำการควบคุม อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ดังนี้ • ภาวะหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง (Strokes) • หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysms) • หลอดเลือดที่ไตตีบ ทำให้อวัยวะทำงานไม่เต็มที่ 29 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ดังที่กล่าวมาในบทความที่แล้ว ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย CAPD ทีมผู้ให้การรักษา จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการของผู้ป่วย ควรมีการประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างต่อเนื่อง 28 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่ดี (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา (American Heart Association = AHA) ได้แบ่งค่าความดันโลหิตดังนี้ทั้งค่าตัวบนและตัวล่างเป็นค่าที่สำคัญ อย่างไรก็ดีหลังอายุ 60 ปีแล้ว เรามักจะให้ความสำคัญกับค่าตัวบนมากกว่า 28 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่เอา (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนเรามักเข้าใจผิดว่า ความดันโลหิตสูง (High blood pressure = HBP / hypertension) เกิดเมื่อมีภาวะตึงเครียด กระวนกระวาย ไฮเปอร์ (Hyperactive) แต่ความจริงแล้ว แม้คุณจะอยู่อย่างสงบ ผ่อนคลาย คุณก็ยังสามารถมีความดันโลหิตสูงได้อยู่ดี คุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ แต่ความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหัวใจ สมอง ตา และไตได้อย่างถาวร 27 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: เบาหวานกับอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคเบาหวานใครๆ ก็ไม่อยากเป็น เพราะกลัวว่าต้องควบคุมอาหาร ต้องอดของหวาน ต้องฉีดยา กลัวเป็นแผลไม่หาย กลัวถูกตัดขา แต่กลับไม่มีใครกลัวว่าจะเป็นอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะสูง จะต่ำ ก็ไม่เอา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้กำหนดให้เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคดังกล่าว 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่ออะไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่ออะไร? 26 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 32: สาเหตุชราภาพทางชีววิทยา (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เนื่องจากสัตว์ส่วนใหญ่ตายตั้งแต่อายุไม่มาก ผลกระทบต่อ จีน/ยีน (Gene) ในช่วงท้ายของชีวิต จึงไม่เป็นที่สังเกตเห็น และมีผลกระทบน้อยมากต่อความสำเร็จในการขยายพันธุ์ (Breeding success) หรือเป็นที่สังเกตเห็น ก็ต่อเมื่อเลยวัยขยายพันธุ์แล้ว 25 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom