Frame Top
เว็บบอร์ด
“เลือด” ที่คุณมี (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการทดสอบว่า มีกรุ๊ปเลือดอะไรนั้น จะใช้สารละลาย Antibody (Antibody solutions) ที่ต่างกันไป เช่น หากเป็นคนกรุ๊ปเลือด B สารละลายที่ประกอบด้วย B antibodies จะจับตัวเข้ากับ B antigens แต่หากสารละลายไม่ทำปฏิกริยาทั้ง A antibodies หรือ B antibodies นั่นหมายความว่าเลือดนั้นเป็นเลือดกรุ๊ป O เป็นต้น 3 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: สายตาสั้น (Emmetropization) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต แม้ว่าเราจะรู้กันมานานแล้วที่ว่า สายตาสั้นเกิดจากกำลังการหักเหของแสงของกระจกตาและแก้วตาไม่ได้สมดุลย์กับความยาวลูกตา และในปัจจุบันมีวิธีแก้ไขทั้งชั่วคราวด้วยแว่นตาและคอนแทคเลนส์ตลอดจนสามารถแก้ไขให้หายสั้นแบบถาวรด้วยวิธีผ่าตัดและแสงเลเซอร์ 3 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ผลของโรคอ้วนต่อการผ่าตัดรักษามะเร็งรังไข่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งที่วินิจฉัยได้ยาก ผู้ป่วยมักมีอาการและมาพบแพทย์ต่อเมื่อโรคอยู่ในระยะลุกลามแพร่กระจาย(ระยะที่3, ระยะที่4) ซึ่งการรักษาหลักของโรคระยะรุนแรงนี้ คือ การผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัด โดยการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกให้ได้มากที่สุด/ให้เหลืออยู่น้อยที่สุด 2 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 29 : ยาหลอก (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ถ้าผู้รับการวิจัยที่กินยาจริง แล้วรายงานว่าปวดศีรษะลดน้อยลง เมื่อเทียบกับผู้ที่กินหลอก (Placebo) นักวิจัยสรุปว่ายามีประสิทธิลทางการแพทย์จริง เพราะดีกว่ายาหลอก ใน 30 ปีที่ผ่าน การทดลองวิธีการ “บอด 2 ชั้น” (Double blind study) มีมากนับร้อยราย พบว่า 30 ถึง 98% ของผู้รายงานว่า ได้รับผลกระทบที่เป็นประโยชน์ หลังจากกินยาหลอก 1 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เลือด” ที่คุณมี (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลักในการแบ่งกรุ๊ปเลือดนั้น ดูจากสารก่อภูมิต้านทาน (Antigens) และ สารภูมิต้านทาน (Antibodies) ที่อยู่ในเลือด [Antigens เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย พบที่ผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งร่างกายจะผลิตสารที่เรียกว่า แอนติบอดี ขึ้นมาต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้นๆ] 1 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เลือด” ที่คุณมี (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หรือกรณีที่มีการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone marrow transplants) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้รักษาโรคลูคีเมีย (Leukemias) และ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphomas) นั้น หากผู้รับไขกระดูกจากคนที่มีเลือดต่างกรุ๊ปกัน เลือดของผู้รับก็อาจเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปเลือดตามผู้ให้ได้ เช่น คนที่มีเลือดกรุ๊ป A หากได้รับไขกระดูกของคนเลือดกรุ๊ป O ก็อาจกลายเป็นคนเลือดกรุ๊ป O ได้เช่นกัน 1 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร Continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD โภชนาการและโภชนบำบัดมีบทบาทที่สำคัญในการป้องกันและรักษาภาวะโภชนาการในผู้ป่วย CAPD ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย และอัตราการตายได้ 31 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เลือด” ที่คุณมี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า ขณะนี้อัตราการมาบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลศิริราชถือว่าลดลงในทุกหมู่เลือด จึงประกาศขอรับบริจาคเลือดทุกหมู่ เพื่อดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช 31 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: เมื่อไหร่จะหายดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับเมื่อไหร่ผมจะหายดี ผมเป็นอัมพาตมา 1 เดือนแล้ว ผมยังไม่สามารถเดินได้เลยครับ ผมจะหายดีเมื่อไหร่” คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมถูกถามมากที่สุดทั้งจากผู้ป่วยแลละญาติ เพราะทุกคนต้องการทราบว่าเมื่อไหร่จะหายดี 30 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจุดภาพชัดเสื่อม (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระหว่างนี้แพทย์อาจทดสอบสภาพจอตาด้วยการให้มองตารางตรวจจุดภาพชัด (Amsler grid) โดยให้สังเกตว่าตารางสี่เหลี่ยมที่เห็นเป็นเส้นตรงและมีขนาดเท่ากันหรือไม่ กรณีที่ตามีปัญหาอาจพบว่า ตารางไม่ชัดหรือโค้งเป็นลักษณะคลื่น บิดเบี้ยว ขาดจากกัน พร่ามัว หรือบางพื้นที่หายไปจากพื้นที่ที่มองเห็น 30 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ต้อกระจกหรือต้อหิน(กรณีศึกษา) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ป้าผินและป้าใบวัย 70 ปีใกล้กัน อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง ทั้ง 2 ป้า รู้สึกว่าสายตามัวลง ป้าผินไปรับการตรวจตาแล้วได้รับคำบอกว่าเป็นต้อกระจก หมอไม่สั่งยาหยอดให้ แจ้งว่าต้องรอให้ต้อแก่หรือหนาพอสมควรถึงจะผ่าตัดแก้ไขได้ 29 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจุดภาพชัดเสื่อม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดเปียก (Wet form) เกิดจากมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาใหม่ในชั้นเนื้อเยื่อคอรอยด์ (Choroidal neovascularization) หากเส้นเลือดที่งอกใหม่นี้เปราะบาง จะเกิดการรั่วซึมเข้าสู่เรติน่า ทำให้จุดภาพชัดบวม มองเห็นภาพบิดเบี้ยว และสูญเสียการมองเห็นในส่วนกลางในที่สุด 29 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 28: ต้นทุนของอายุยืน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้น จะมีโอกาส (Potential) สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจ-สังคม เพราะสัดส่วนที่น้อยของผู้ใหญ่วัยทำงาน ทำให้ผู้ที่เสียภาษีโดยตรง (Direct taxation) (อาทิ ภาษีเงินได้ และ ค่าประกันสังคมแห่งชาติ [National Insurance]) เป็นเศษส่วน (Fraction) ที่น้อยลงด้วย 28 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจุดภาพชัดเสื่อม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ไพศาล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้สูงอายุจะเป็นโรคจุดภาพชัดเสื่อมนี้แล้ว ยังอาจเป็นต้อกระจก ต้อหิน ได้อีกด้วย ผู้ใกล้ชิดจึงควรรีบพาท่านมาตรวจกับจักษุแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนต่อไป 28 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Application ช่วยชีวิต STROKE KKU โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ในสังคมปัจจุบันพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลากับสมาร์ทโฟนนานหลายชั่วโมง โดยการดูข้อมูลที่มีสาระและไม่มีสาระ แต่ใช้เพื่อสุขภาพน้อยมาก วันนี้ผมขอนำเสนอ application ช่วยชีวิต STROKE KKU เป็นอย่างไร มีประโยชน์ต่อท่านอย่างไร ลองติดตามครับ 27 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจุดภาพชัดเสื่อม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประเทศไทยมีประชากรกว่า 65 ล้านคน เป็นประชากรผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 12 และคาดว่าอีก 30 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 32 ถือเป็นประเทศที่มีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วมาก ดังนั้นการเตรียมพร้อมด้านมาตรการต่าง ๆ ทั้งเชิงสุขภาพและสังคม เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 27 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: วัคซีนรักษามะเร็งปอด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ดังที่ทุกคนทราบกันดีว่า มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงโรคสูงมากในทุกชนิดของเซลล์มะเร็ง แต่ในกลุ่มมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต (Non small cell lung cancer) ได้มีการค้นพบ จีน/ยีน/พันธุกรรมที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ที่เรียกว่า MAGE-A3 gene... 26 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนสาเหตุของการกลับมาเป็นซ้ำ (Recurrence) นั้นก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน แต่คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับยีน (Gene) ซึ่งมีประมาณร้อยละ 40 ของคนที่กลับมาเป็นซ้ำมีประวัติคนในครอบครัวเป็นด้วย และมีน้อยกรณีที่อาการแผลร้อนในเป็นระยะเวลานานจะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งในช่องปาก (Mouth cancer) ซึ่งมักจะเกิดบนลิ้นหรือใต้ลิ้น โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคมะเร็งในช่องปาก 26 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 28 : ยาหลอก (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เหตุผลหลักที่มีการใช้ยาหลอก (Placebo) ไปทั่วโลก (แม้จะต้องทำลายสัตว์ป่าบางชนิด โดยเฉพาะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์) ก็คือ ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจากการยืนยันคำให้การ (Testimonial) ของผู้คนเป็นจำนวนมาก ในทุกหนทุกแห่ง... 25 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด ตอนที่3 25 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ยาเลิกเหล้า ใช้ไงให้ปลอดภัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 192: โลกของการฝัน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Malibob Littleboy Fefafefa
Frame Bottom