Frame Top
เว็บบอร์ด
อัมพาต 360 องศา: ตอน เมื่อมีอาการสงสัยเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ ควรทำอย่างไร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สิ่งที่พบเป็นปัญหาบ่อย ๆ ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาต คือ อาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลต่างๆ นั้น คือ ผู้ป่วยยังมาพบแพทย์ล่าช้ากว่า 270 นาที หรือเลยระยะเวลานาทีทองของการรักษาผู้ป่วยโรคอัมพาต เพราะไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ เมื่อไม่มั่นใจก็เลยไม่มาหาแพทย์ที่โรงพยาบาล... 17 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 22: น้ำพุแห่งเยาว์วัย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “น้ำพุแห่งเยาว์วัย” (Fountain of Youth) เป็นความเชื่อว่า มีที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถดำรงไว้ซึ่งความเยาว์วัยตลอดกาล (Perpetual) ตำนานปรัมปราในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในทุกวัฒนธรรมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบัน... 16 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนรังสีบำบัด/รังสีรักษา (Radiation therapy) ใช้เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัด หรือที่เรียกว่า เป็นการรักษาเสริม (Adjuvant therapy) เพื่อลดโอกาสของการกลับมาเป็นซ้ำภายหลังการรักษา หรือในกรณีที่การผ่าตัดไม่สามารถทำได้ เนื่องจากก้อนเนื้อใหญ่หรืออยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการผ่าออก ก็อาจใช้การฉายแสงอย่างเดียว... 16 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งต่อมน้ำลายสามารถแพร่กระจาย (Metastasis) ไปได้ 3 ทาง คือ ทางเนื้อเยื่อ (Tissue) โดยกระจายไปยังบริเวณใกล้เคียง ทางระบบน้ำเหลือง (Lymph system) ที่ผ่านท่อน้ำเหลืองไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ทางเลือด (Blood) ที่ไหลเวียนไปยังบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยถือเป็นมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น... 15 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อะไรอะไรก็อัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการของอัมพาตในประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 220 ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ของทุกสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับโรคอัมพาตมากขึ้น เมื่อมีอาการผิดปกติจึงรีบมารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้มากขึ้น... 15 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งรักษาได้หายในอัตราสูงถ้าพบโรคได้ตั้งแต่ในระต้นๆ การรักษา คือการผ่าตัด อาจร่วมกับยาเคมีบำบัดกรณีชนิดเซลล์รุนแรง แต่ปัญหา ปัจจุบันคือ มักพบมะเร็งรังไข่ในระยะลุกลาม คือ ระยะ3 เนื่องจาก เป็นมะเร็งที่อยู่ลึกในช่องท้องน้อย และมักไม่มีอาการในโรคระยะต้นๆ... 14 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งต่อมน้ำลาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากบทความตอนที่แล้ว ที่กล่าวถึงต่อมน้ำลาย (Salivary gland) ว่า ต่อมน้ำลายหลักมีทั้งหมด 3 คู่ ได้แก่ ต่อมน้ำลายหน้ากกหู (Parotid gland) ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร (Submandibular gland / submaxillary gland) และต่อมน้ำลายใต้ลิ้น (Sublingual gland) นอกจากนี้ยังมีต่อมน้ำลายขนาดเล็กที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในช่องปากอีกเป็นจำนวนมาก... 14 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 22 : ความกังวลในการสอบ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัย ยังแสดงผลว่า 53% ของนักศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีการจัดการตนเอง (Self-management) สามารถสอบเลื่อนชั้นขึ้นไปปีที่ 2 (Sophomore) ได้สำเร็จ เปรียบเทียบกับเพียง 7% ของนักศึกษาที่มิได้ใช้วิธีการดังกล่าว 13 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: ความเชื่อ “เนื้อสัตว์กับโรคมะเร็ง” โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจในการดูแล และป้องกันโรคมะเร็งมักจะได้รับคำแนะนำที่หลากหลาย แต่คำแนะนำเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนว่า อาหารอะไรที่ควรกิน ไม่ควรกิน สำหรับแนวคิดข้อแนะน้ำเรื่องกินเพื่อดูแลและป้องกันมะเร็ง มีหลักฐานโดย World Cancer Research Fund (WCRF)2007 มาอธิบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้ที่สนใจป้องกันมะเร็งและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการรักษานำไปปฏิบัติ 12 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาหมอที่คลินิกดีกว่ายาโรงพยาบาลจริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความเข้าใจของผู้ป่วยในต่างจังหวัดเกี่ยวกับการรักษาที่คลินิกกับที่โรงพยาบาล มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากทำความเข้าใจให้ตรงกัน เช่น การมารักษาที่คลินิกจะทำให้ได้การบริการที่โรงพยาบาลรวดเร็วกว่า เพราะได้มาฝากเนื้อฝากตัวเป็นผู้ป่วยของคุณหมอแล้ว จริงแล้วไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นคนไข้ที่เคยมารักษาที่คลินิกหรือไม่เคยก็ตาม การรักษาที่ได้รับในโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน เพราะการรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 11 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต่อมน้ำลายอุดตัน (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ก้อนนิ่วมักเกิดที่ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร ซึ่งมากกว่าการเกิดนิ่วในต่อมน้ำลายหน้ากกหูถึง 2 เท่า บางครั้งการเกิดนิ่วน้ำลายก็มีความสัมพันธ์กับโรคน้ำลายอื่นๆ เช่น ต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรัง (Chronic sialadenitis) หรือบางทีก็สัมพันธ์กับการเป็นโรคเกาต์ได้ 11 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: กระดาษถนอมสายตา(Green read paper) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นหนังสือมักจะใช้กระดาษที่เรียกกันว่า กระดาษปอนด์ (bond paper) และกระดาษบรูฟ (new print) กระดาษบรูฟเป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้นและมักนำเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วมาผสม ค่อนข้างบาง ราคาถูก ไม่ต้องการคุณภาพมากนักมีขนาด 40 - 50 แกรม (น.น. 40 – 52 กรัมต่อตารางเมตร) สำหรับกระดาษปอนด์ ทำจากเยื่อเคมีที่ผ่านการฟอก ผิวไม่ค่อยเรียบ... 10 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต่อมน้ำลายอุดตัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีคนรู้จักบ่นว่า รู้สึกจะมีอะไรอยู่ในลำคออยู่เสมอ เจ็บและบวมเล็กน้อย คิดว่าเป็นติ่งหรือก้อนเนื้อ เป็นมานานมากกว่าสัปดาห์แล้ว จึงไปพบแพทย์หู คอ จมูก แพทย์ตรวจสักพักก็วินิจฉัยว่าเป็น “ต่อมน้ำลายอุดตัน” ให้ยาฆ่าเชื้อมากิน อีก 2 สัปดาห์จึงนัดพบแพทย์ใหม่ ด้วยความงงต่อชื่อของอาการนี้ก็เลยต้องหาข้อมูลมาบอกเล่ากัน 10 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจ็บปวดจากมือถือ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Dr Tan Kian Hian ที่ปรึกษาอาวุโสของแผนกวิสัญญีและกรรมการของศูนย์บำบัดความปวดของ Singapore General Hospital กล่าวว่า หากปล่อยให้เกิด Text neck โดยไม่ทำการรักษา จะเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อที่คอ เส้นเอ็นและเส้นประสาท ข้ออักเสบอย่างถาวร ขณะเดียวกันก็ทำให้กระดูกสันหลังงอมากขึ้น โดยโรคนี้มักเกิดกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือแม้ในขณะเดิน... 9 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 21: ความแปรปรวนของชราภาพ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สาเหตุหลัก (Principal cause) ของการตาย ในโลกที่พัฒนาแล้ว คือโรคเรื้อรัง (Chronic) ที่ยาวนาน (Long term) อาทิ โรคมะเร็ง และปัญหายืดเยื้อ (Long lasting) ของหลอดเลือดหัวใจ (Cardio-vascular) และปอด (Pulmonary) ซึ่งนักวิจัยคาดว่า จะเป็น 90% ของภาระสุขภาพ (Health burden) ในปี พ.ศ. 2573... 9 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ผมดีขึ้นมากเลยหมอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แต่ละสัปดาห์ผมจะออกตรวจผู้ป่วย 3 วันต่อสัปดาห์ ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยก็ประมาณ 200 รายต่อสัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางไกลมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคอีสาน ในการออกตรวจแต่ละครั้งผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายที่ไม่เคยมีใครเขียนไว้ในหนังสือ ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่มารักษากับผมก็มักจะได้รับการรักษาจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลจังหวัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วเกือบทั้งสิ้น 8 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจ็บปวดจากมือถือ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ภัทร โฆสานันท์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง เปิดเผยว่า การเล่นโทรศัพท์นานๆ นอกจากจะมีปัญหาด้านสายตาแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อคอ ไหล่ และกระดูกสันหลัง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเป็น Text Neck Syndrome ได้ 8 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โนโมโฟเบีย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โทรศัพท์มือถือเริ่มมีการขายในตลาดครั้งแรกในปี พ.ศ.2526 และได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในสังคมปัจจุบัน หรืออาจถือว่าเป็นสารเสพติดที่ไม่ใช่ยา (Non-drug addiction) ของศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว เด็กนักเรียนบางคนอาจใช้เวลาถึงวันละ 9 ชั่วโมงอยู่กับโทรศัพท์ ทำให้มีผลต่อการเรียนที่ตกลง เพราะการขาดเรียน การไม่ทำการบ้าน หรือแม้แต่การใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียน 7 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 21 : ความกังวลในการสอบ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบความกังวลในการสอบ (Test anxiety) ซึ่งเป็นส่วนประกอบทางจิตวิทยา อารมณ์ และการรับรู้ (Cognitive) ที่มีสาเหตุจากความเครียด (Stress) ของการสอบ และอาจแทรกแซง (Interfere) ความสามารถในการคิด ใช้เหตุผล และวางแผน ความกังวลดังกล่าว เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย์เลย และก็ไม่จำเป็นต้องแทรกแซงผลของการสอบเลย หากเราเข้าใจสาเหตุแล้วหาทางแก้ไข... 6 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โนโมโฟเบีย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวัน จนก่อให้เกิดอาการ “โนโมบายโฟนโฟเบีย (No Mobile Phone Phobia)” หรือเรียกว่า “โนโมโฟเบีย”.... 6 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน faluk2520 Bright27
Frame Bottom