Frame Top
เว็บบอร์ด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้เลือดออก (Dengue fever / Breakbone fever) เป็นโรคที่มีไข้เฉียบพลัน เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue viruses = DENV) ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ คือ 1, 2, 3, และ 4 โดยมียุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเป็นพาหะ เป็นไวรัสที่สัมพันธ์กับตัวที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile infection) และโรคไข้เหลือง (Yellow fever) 22 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 32 : รหัสพันธุกรรม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กรณีศึกษาที่ 2 ผู้เป็นแม่กล่าวถึงสก๊อต (Scott) ว่า “สมัยที่ยังเป็นทารกน้อย เขาขันร้อง (Coo) และยิ้มในเวลาที่เหมาะสม แล้วก็พูดอ้อแอ้ (Babble) ณ เวลาอันควร เขาดูเป็นปรกติดี” แต่เพราะเขาร้องอย่างไม่หยุด (Constantly) ทำให้เธอค่อนข้างกลัว (Scare) โดยเฉพาะเมื่อเขาเดินออกนอกบ้าน และร้องไห้โฮ (Burst into tears) และไม่มีใครสามารถปลอบประโลมเขาให้สงบลงได้ 22 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ความต้องการสารอาหารในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สารอาหาร คือส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหาร แต่ละชนิดมีหน้าที่เฉพาะสารอาหารหลักที่ให้ พลังงาน 21 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า การป่วยไข้เลือดออกครั้งแรกจะไม่ค่อยรุนแรงมาก แต่หากเป็นครั้งที่ 2 จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น เลือดออกและช็อกได้ ส่วนการวินิจฉัยโรคในช่วงแรกจะแยกจากอาการไข้ทั่วไปค่อนข้างยาก 21 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ไขมันสูงมหันตภัยร้ายแรง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ไขมันสูง ไขมันสูง คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาวะหรือโรคไขมันสูงนั้นต้องพบในคนอ้วน จริงแล้ว ภาวะไขมันสูงนั้นพบได้ทั้งคนอ้วนและคนไม่อ้วน แม้กระทั่งคนผอม ๆ ก็พบได้ ภาวะไขมันสูงนั้นเป็นผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง 20 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เดงกีฟีเวอร์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณี ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ดารานักแสดงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และมีกระแสว่าเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ว่า โรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากไวรัสเดงกี มี 4 สายพันธุ์ มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่ 20 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 13 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล • การเจาะน้ำตาลหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมงหรือที่เรียกว่า Fasting blood sugar test (FBS) ค่าที่ได้จะแสดงความหมายดังนี้ 19 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: ตอน สายตายาว – สายตาผู้สูงอายุ (Hyperobe – Presbyope) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สายตายาว-สายตาผู้สูงอายุ เป็นอีก 2 สภาวะที่คนทั่วไปสับสนว่าเป็นอันเดียวกันด้วยเหตุที่ทั้ง 2 สถานะต้องแก้ไขด้วยเลนส์นูน (เลนส์บวก) เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกัน 19 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 31: สาเหตุชราภาพทางชีววิทยา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มีทฤษฎีหลากหลายที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายที่แก่ตัวลง ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีภูมิคุ้มกันตนเองของชราภาพ (Autoimmune theory of ageing) นำเสนอว่า ชราภาพอาจเกิดจาก (Attributable to) ความผิดพลาด (Fault) ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 18 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อประชาชนนั้นมีการทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ที่ผ่านมาก็มีการให้ความรู้ในรูปแบบ แผ่นพับ สื่อวีดีทัศน์ โปสเตอร์ หนังสั้น คลิป 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ • ดัชนีมวลกาย (Body mass index = BMI) เท่ากับ 30 หรือมากกว่า • มีประวัติการคลอดทารกใหญ่ผิดปกติ (Macrosomic) เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัว 4 กก. ขึ้นไป • เคยมีประวัติการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 12) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล • ตาถูกทำลาย เพราะเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) ซึ่งอาจทำให้ตาบอด และยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจก (Cataracts) และต้อหิน (Glaucoma) ด้วย ทั้งนี้ ร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 นานมากกว่า 15 ปี มักจะมีปัญหาเรื่องตา 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศหลังการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การฝังแร่ หรือการใส่แร่ที่ต่อมลูกหมาก เป็นวิธีรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกที่โรคยังไม่ลุกลาม และเป็นวืธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง รวมถึงเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในบ้านเรา 16 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ • น้ำหนักตัวที่มากเกิน – ยิ่งมีเซลล์ไขมันมากเท่าไร จะยิ่งดื้อต่ออินซูลิน • การสะสมไขมันในร่างกาย – หากมีการสะสมไขมันที่บริเวณท้องมากกว่าที่อื่น เช่น สะโพกและต้นขา ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 16 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) เป็นเบาหวานที่ร่างกายสร้างอินซูลินไม่พอ หรือร่างกายเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin resistance) บางทีก็เรียกว่า โรคเบาหวานในผู้ใหญ่ (Adult-onset diabetes) 15 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 31 : เผ่าพันธุ์บรรพชน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) มนุษย์ในปัจจุบันสืบทอดมากจากสัตวโลก (Creature) ที่แยกตัวจากลิง เมื่อหลายล้านปีก่อน ประจักษ์หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ ก็คือ มนุษย์และลิงต่างมี DNA (=Deoxyribonucleic Acid ) หรือรหัสพันธุกรรม (Genetic instruction) ร่วมกันถึง 98.5% 15 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยล้างไตทางช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนการในหลายรูปแบบดังนี้ 14 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางคนจะมีลักษณะที่เรียกว่า โรคเบาหวานทุติยภูมิ (Secondary diabetes) หรือเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคอื่น หรือกรณีตับอ่อนได้รับบาดเจ็บ (Injury) ซึ่งจะมีลักษณะอาการคล้ายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เว้นแต่ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้ทำลายเบต้าเซลล์ 14 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: การดูแลตนเองเมื่อทานยาละลายลิ่มเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การทานยาละลายลิ่มเลือดเพื่อป้องกันการตกตะกอนของเลือด ไม่ให้รวมเป็นลิ่มเลือด จึงป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้ แต่ข้อเสียฤทธิ์ของยาจะทำให้เลือดที่ออกนั้นหยุดยาก คือ เลือดออกจะหยุดยากมากๆ บางครั้งอาจเสียชีวิตได้ 13 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคเบาหวาน (Diabetes / Diabetes mellitus) เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญของร่างกาย (Metabolic diseases) เกิดในคนที่มีน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง (High blood glucose) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากร่างกายสร้างอินซูลินไม่พอ หรือเซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองกับอินซูลิน หรือทั้ง 2 กรณี 13 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul nattaphong_123 BAIBUA@13may2000 Malibob
Frame Bottom