Frame Top
เว็บบอร์ด
เรื้อน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาใช้เวลานาน 6 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมักมีการให้ยาร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด (Multidrug therapy = MDT) เช่น ยา • Dapsone • Rifampin 27 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื้อน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคเรื้อนเป็นโรคที่เกิดมากในหลายประเทศทั่วโลกที่อยู่ในเขตอบอุ่น (Temperate) เขตร้อน (Tropical) และค่อนข้างร้อน (Subtropical) ในสหรัฐอเมริกามีการพบผู้ป่วยโรคเรื้อนปีละ 100 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางใต้ แคลิฟอร์เนีย ฮาวาย และตามหมู่เกาะ 26 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 9 ยาวิเศษ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ ผมว่าหมอเป็นหมอวิเศษจริงๆ หลังจากที่ผมได้รับยาจากหมอไปทาน เพียงแค่คืนเดียวอาการที่ผมทรมานมาสองอาทิตย์ รักษากับหมอมาสามคน ตรวจเอ็มอาร์ไอสมองก็ไม่พบอะไรผิดปกติ 26 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื้อน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อำนวย อธิบายว่า โรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนัง ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาป้องกัน แต่มียารักษาที่ให้ผลดี วิธีการเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือการตรวจร่างกายให้พบโรคได้เร็วที่สุด จึงขอแนะนำประชาชนให้สังเกตอาการผิดปกติที่ผิวหนัง 25 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ค่า CEA ในผู้ป่วยหลังการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในการติดตามผลการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ หลังการรักษาต่างๆครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยจะนัดตรวจผู้ป่วยเป็นระยะๆ(Followup)ตลอดชีวิตของผู้ป่วย เพื่อตรวจดูว่า มีโรคมะเร็งย้อนกลับมาเป็นใหม่ที่จุดเดิม หรือมีมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดใหม่ในตำแหน่งใหม่ที่เหลืออยู่ของลำไส้หรือไม่ ซึ่งในการตรวจติดตามผลการรักษานี้ แพทย์จะใช้วิธีสอบถามอาการต่างๆ การตรวจร่างกาย และการตรวจเลือดดูค่าสารมะเร็งที่เรียกว่า CEA/ซีอีเอ (ย่อมาจาก Carcinoembryonic agent ) และอาจมีการตรวจช่องท้องด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นครั้งครา 25 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 41 : การทำงานของสมอง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในกรณีของไอน่า (Ina) โรคอัลไซเมร์ส (Alzheimer’s) ได้ค่อยๆ ทำลายสมอง จนเธอสูญเสียความทรงจำทั้งหมด จึงเกิดคำถามขั้นพื้นฐาน (Basic) 4 ข้อว่า (1) ทำไมสมองจึงมิได้พัฒนากลายเป็นอวัยวะอื่น เช่นจมูก? (2) แล้วมีอะไรอยู่ในสมอง? (3) สมองสร้าง (Grow) เซลล์ประสาท (Neuron) ใหม่ๆ ได้ไหม? และ (4) เราถ่ายรูปของจิตใจ (Mind) ได้หรือไม่? 24 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื้อน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับโครงการควบคุมโรคเรื้อนไว้ในพระราชดำริ มากว่า 50 ปี 24 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฉี่หนู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนอาการที่พบได้น้อย ได้แก่ • ปวดท้อง • ปวดกระดูก • เยื่อบุตาอักเสบ (Conjunctivitis) • ต่อมน้ำเหลืองโต • ม้ามหรือตับโต • ปวดข้อ 23 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษาโรคประสาท) ตอนที่ 8 ยาเป็นกระสอบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แต่ละวันผมจะตรวจผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 40 คนโดยประมาณ ก็ถือว่าไม่มากนัก ถ้าเทียบกับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับการรักษากับผมนั้น 22 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฉี่หนู (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Leptospira การติดเชื้อเกิดจากการที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางแผล เยื่อบุ (Mucosa) บริเวณจมูก ปาก และตา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์ มักเกิดในบริเวณที่อุ่น ร้อนชื้น (Tropical and subtropical areas) 22 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เวย์โปรตีน (Whey protein) เป็นโปรตีนที่ได้จากหางนม เป็นส่วนน้ำของนมที่แยกจากนมส่วนที่แข็งตัวในการทำเนยแข็ง เรามักใช้เวย์โปรตีนในการเพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬา ใช้เป็นอาหารเสริม (Food supplement) ใช้เป็นทางเลือกคนที่แพ้น้ำตาลแล็กโทส 21 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เภสัชกรหญิงวิชชุลดา กล่าวว่า ปัจจุบัน เวย์โปรตีน มี 3 แบบ ได้แก่ 1. เวย์โปรตีน คอนเซนเตรท (Whey Protein Concentrate) มีความเข้มข้นของเวย์โปรตีนประมาณร้อยละ 29-89 โดยน้ำหนัก มีลักษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกลิ่นรสตามธรรมชาติแบบนม อุดมไปด้วยกรดอะมิโนครบถ้วน 20 ชนิด 20 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 40 : ปัญหาการได้ยิน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มาตรการบางอย่างของทักษะการได้ยิน (Auditory skill) (อาทิ ความสามารถในการค้นพบช่องว่างความเงียบ [Silent gap] ระหว่างสัญญาณการได้ยิน) ได้รับผลกระทบจากอายุมากกว่าระดับการสูญเสียการได้ยิน ส่วนประกอบสำคัญในการรับรู้คำพูด (Speech perception) คือความละเอียดเชิงเวลา (Temporal resolution) ที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร 20 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 7 ฉี่ไม่ออก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การใช้ยารักษาทุกโรค ทุกชนิดไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียว แม้กระทั่งยาแก้ปวดลดไข้ เช่น พาราเซตามอล หรือวิตามินก็ยังมีผลเสียด้วยกันทั้งสิ้น ผมได้สั่งยารักษาโรคพาร์กินสัน ให้คุณลุงท่านหนึ่งทานไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อน พอถึงการนัดครั้งนี้ คุณลุงก็บอกกับผมว่า 19 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ Harvard School of Public Health ได้ทำการวิจัยและค้นพบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างโปรตีนกับโรคต่างๆ ดังนี้ โรคหัวใจ การกินเนื้อแดง โดยเฉพาะเนื้อแดงที่ผ่านกระบวนการ (Processed red meat) เป็นประจำ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 19 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โปรตีนที่ได้จากหน่วยโครงสร้าง (Building blocks) เรียกว่า กรดอะมิโน (Amino acids) โดย • โปรตีนที่ได้จากสัตว์จะเป็นโปรตีนที่ให้กรดอะมิโนทั้งหมดที่จำเป็นต่อร่างกาย • โปรตีนที่ได้จากแหล่งอื่น เช่น ผลไม้ ผัก เมล็ดธัญพืช ถั่ว จะขาดกรดอะมิโนบางตัว 18 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: การตัดท่อนำไข่เพื่อป้องกันมะเร็งรังไข่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อ มกราคม ค.ศ. 2015 องค์กรแพทย์ด้านสูตินรีเวชของสหรัฐอเมริกา(American College of Obstatricians and Gynecologists: ACOG) ได้มีความเห็นร่วมกันขององค์กร เผยแพร่คำแนะนำ 18 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดังนั้น ผู้ที่งดทานเนื้อสัตว์หรือเลือกทานโปรตีนจากพืชเพียงอย่างเดียว จึงไม่ได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอได้ และสำหรับผู้ที่ขาดโปรตีนจะส่งผลเสียต่อร่างกาย คือ ทำให้น้ำหนักน้อย ตัวเล็ก มีภูมิต้านทานต่ำ มีอาการบวม เพราะโปรตีนช่วยรักษาปริมาณน้ำในเซลล์และหลอดเลือด 17 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 40 : ก่อร่างสร้างสมอง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อาการของไอน่า (Ina) เลวร้ายลงเรื่อยๆ เธอมีปัญหาการทำงาน ให้สำเร็จลุ่วง แม้เป็นเพียงงาน (Task) ที่ง่ายที่สุด ในเดือนต่อมาหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ซึ่งเธอได้เดินทางไปฉลองร่วมกับครอบครัว เธอสอบถามว่า เธอไปไหนมา และหลายๆ ครั้ง เธอจำลูกๆ ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ แต่ครั้งอื่นๆ เธอคิดว่า เขาเหล่านั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอ 17 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนสิ่งสำคัญของร่างกาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในยุคนี้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำลายสุขภาพ และออกกำลังกายฟิตรูปร่างให้ดูดีกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในวงการของผู้ที่รักการออกกำลังกายนั้นทราบกันดีว่าโปรตีนนั้นเป็นสาร อาหารสำคัญที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ 16 มกราคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom