Frame Top
เว็บบอร์ด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก (ในสหรัฐอเมริกา มีการประเมินค่ารักษาวัณโรคปกติเฉลี่ยในปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ประมาณ USD17,000 และเพิ่มเป็น USD482,000 สำหรับกรณีวัณโรคดื้อยา) มีการใช้เวลาในการรักษาที่นานกว่าปกติ (ประมาณ 12-24 เดือน หรือนานกว่า) ทั้งยังทำให้ชีวิตยุ่งยาก และมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น 17 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ปากอ้าตาขยิบ (Marcus Gunn jaw winking) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในปี ค.ศ. 1883 หมอตาชื่อ Marcus Gunn เป็นผู้สังเกตพบเด็กหญิงอายุ 15 ปี ผู้หนึ่งมีการกระพริบตาและหนังตาเปิดกว้างขณะที่ขยับขากรรไกรหรือเวลากินอาหาร ลักษณะแปลกอันนี้จึงมีชื่อว่า Marcus Gunn Syndrome ซึ่งมักเป็นข้างเดียวเป็นแต่กำเนิด เป็นกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดแบบปมเด่น (autosomal inherit with incomplete penetrance) 17 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นวัณโรคที่จะต้องกินยาให้ถูกต้องและครบคอร์สตามแพทย์สั่ง เพราะหากหยุดยาเร็วเกินไปก็อาจกลับมาป่วยได้อีก หรือหากกินยาไม่ถูกตามแพทย์สั่งก็อาจทำให้เชื้อไม่ตายและกลายเป็นเชื้อดื้อยาได้ 16 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 48 : การเปลี่ยนแปลงในเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เป็นที่รับรู้กัน (Well-established) ว่า เชาว์ปัญญา (Intelligence) เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของชีวิต (Life-span) ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณามาตรวัด (Measure) ของทักษะเชาว์ปัญญา อันได้แก่ จำนวนคำถามที่ตอบถูกในแบบทดสอบเชาว์ปัญญา (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “คะแนนดิบ” (Raw score) 16 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจเลือด IGRAs จะเหมาะกับ • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนบีซีจี (Bacille Calmette–Guérin = BCG) ซึ่งเป็นวัคซีนใช้ป้องกันวัณโรค • ผู้ที่ไม่สะดวกที่จะกลับมาอีกครั้งเพื่อดูปฏิกริยาที่เกิดทางผิวหนัง 15 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 23 มะเร็งสมองระบาด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมมีข้อสังเกตว่า ช่วงไหนที่มีผู้ป่วยโรคใดมารักษา ก็จะมีมาบ่อยๆ ในช่วงเวลานั้นๆ เช่น หลังจากการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก ก็จะมีผู้ป่วยโรคอัมพาตมากขึ้นในวันนั้น ช่วงปลายฝนต้นหนาว 15 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคระยะแฝงนั้น เนื่องจากเชื้อยังมีจำนวนน้อย ดังนั้นการรักษาจึงเน้นที่การควบคุมและป้องกันไม่ให้เชื้อพัฒนาไปเป็นวัณโรคที่แสดงอาการ โดยยาที่ใช้ในการรักษา ได้แก่ 14 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนรอยสักกับเอกซเรย์และเอมอาร์ไอ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ส่วนใหญ่ คงคุณเคยกับการตรวจทางรังสีวิทยา คือ เอกซเรย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพทสะแกน และเอมอาร์ไอ ซึ่งเป็นการตรวจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานรังสี และพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 14 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยทั่วไป ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่ไม่ได้รับการรักษาจะมีการพัฒนาไปเป็นวัณโรคที่แสดงอาการ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นวัณโรคสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ผู้ที่เพิ่งได้รับเชื้อวัณโรคไม่นาน ซึ่งได้แก่ 13 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 48 : การส่งข้อมูล (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเราเหยียบถูกวัตถุแหลมคม เราจะรู้สึกเจ็บปวด (Pain) เกือบทันที เพราะเซลล์ประสาท (Neuron) ส่งสัญญาณ ด้วยความเร็วเกือบ (Approaching) 200 ไมล์ (หรือ 322 กิโลเมตร) ต่อชั่วโมง การมีความรู้สึกเจ็บปวดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อเนื่อง (Series) ของปฏิกิริยาทางเคมี-ไฟฟ้า (Electro-chemical) ดังต่อไปนี้ 13 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วัณโรคระยะแฝง เป็นเชื้อวัณโรคที่อยู่ในร่างกายแต่ไม่ทำให้ป่วยหรือมีอาการ คนที่เป็นวัณโรคระยะแฝงจะไม่เป็นผู้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ดีหากเชื้อได้มีการแบ่งตัวเพิ่มในร่างกาย คนที่เป็นวัณโรคระยะแฝงก็อาจป่วยเป็นวัณโรคที่แสดงอาการได้ 12 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การดูแลอาหารสำหรับผู้เด็กโรคไต หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน มีข้อปฏิบัติการในเลือกอาหารดังนี้ 1. อาหารในกลุ่มเครื่องดื่มต่างๆ 12 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 22 ยายมีชู้ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “หมอครับช่วยผมหน่อยครับ ตรวจรักษาตาผมให้หน่อยครับ ตาแกสับสนมาก แกหาว่ายายมีชู้ ทั้งๆ ที่ยายเดินไปไหนก็ไม่ได้ นอนไม่สบายอยู่ที่บ้าน แต่ตาแกว่ายายมีชู้ ผมล่ะกลุ้มใจมากเลยครับ” 11 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทีบี ในวันนี้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรคสูงอันดับ 16 ของโลก และพบว่าเมืองใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบโรคได้สูง และปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาเพียงร้อยละ 59 จึงต้องมีการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงให้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนจนหายขาด 11 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แต่หากการใช้ยาไม่ได้ผล แพทย์อาจแนะนำให้ใช้วิธีผ่าตัด ซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep brain stimulation = DBS) ด้วยการผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นสมองเฉพาะส่วน เพื่อลดอาการของโรคพาร์กินสัน อย่างอาการหยุกหยิก (Dyskinesias) อาการสั่น (Tremor) อาการเกร็ง (Rigidity) และช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น 10 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน น้ำตาจระเข้ (Crocodile tears) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต จระเข้เวลากินเหยื่อจะมีน้ำตาไหลออกมาซึ่งบ้างก็อธิบายว่าเป็นการเยาะเย้ยเหยื่อที่มันจับมาได้ บ้างก็ว่ามันแกล้งทำเป็นมึนให้สงสารและเห็นใจ เสียใจแทนเหยื่อ บ้างก็ว่าเมื่อจระเข้อยู่ในน้ำ ตามันเปียกจึงไม่มีน้ำตาไหล 10 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของโรคพาร์กินสันนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่ามาจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น • พันธุกรรม – มีการวิจัยถึงการกลายพันธุ์ (Mutation) ของยีน (Gene) บางตัวว่า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพาร์กินสันได้ 9 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 47 : สมองที่เสื่อมลง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อิทธิพลในการทำงานของสมองในกลีบหน้า (Front lobe) ทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งในปริมาตร (Volume) และการทำงาน (Functioning) ของสมอง ได้รับการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง (Alteration) ของเชาว์ปัญญา โดยที่เหตุผลหนึ่งที่เป็นได้คือ การปราศจากการฝึกปรึอทักษะทางจิต 9 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สั่นอย่างพาร์กินสัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดย อาการทางร่างกาย (Physical symptoms) ได้แก่ • ไม่สามารถรับกลิ่น (Anosmia) หรือแยกความแตกต่างระหว่างกลิ่นต่างๆ ซึ่งบางทีอาจเกิดขึ้นก่อนเกิดอาการอื่นๆ หลายปี 8 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ(รักษา)โรคประสาท ตอนที่ 21 ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า กล่าวที่ว่าทำอะไรอยู่ที่ใจนั้น เป็นจริงแน่นอน แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพครับ ผมมีผู้ป่วยชายสูงอายุท่านหนึ่งมีปัญหาเป็นโรคอัมพาต มีแขนขาด้านขวาอ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองไม่คอยได้ 8 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Pong_96
Frame Bottom