Frame Top
เว็บบอร์ด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาต้านเกร็ดเลือดต้องทานนานเท่าไหร่ และจะมีผลเสียหรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การทานยาต้านเกล็ดเลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาระยะยาวในผู้ป่วยโรคอัมพาต เพราะต้องการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค มีผู้ป่วยถามผมเสมอว่าต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดนานเท่าไหร่ ถ้าทานนานๆ จะต้องหยุดทานยาบ้างหรือไม่ ยาจะสะสมก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่ ต้องทานป้องกันการกัดกระเพาะอาหารหรือไม่ ตับ ไตจะเสียหรือไม่ถ้าต้องทานยาไปตลอดชีวิต 2 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมเป็นพิษ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรคลมพิษเป็นโรคที่ผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นหรือปื้นนูนแดง มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 10 เซนติเมตร มีอาการคัน แต่ละผื่นมักจะคงอยู่ไม่นาน โดยมากมักไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผื่นก็จะราบไปโดยไม่มีร่องรอย แต่ก็อาจมีผื่นใหม่ขึ้นที่อื่นๆ ได้ 2 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาบอด (Blindism) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คนตาบอด(Blindism)โดยเฉพาะที่เป็นแต่เด็ก ไม่เคยมองเห็นมาก่อน แม้จะปรับตัวและมีสภาพจิตใจที่ดีกว่าคนตาบอดที่เกิดในภายหลัง คนตาบอดกลุ่มนี้มักจะมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากคนตาดี ซึ่งบางอย่างควรจะแก้ไขเพื่อว่าเขาจะสามารถอยู่ในสังคมเดียวหรือเหมือนคนปกติได้ พฤติกรรมแปลกๆ ต่างๆ ได้แก่.... 1 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมหัวใจต้องล้มเหลว (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในปี พ.ศ. 2544 The American Heart Association (AHA) และ American College of Cardiology (ACC) ได้จัดระดับของภาวะหัวใจล้มเหลว และมีการทบทวนการจัดระดับอีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 โดยการจัดระดับนี้ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงพัฒนาการของโรคว่าจะแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปและเข้าใจถึงแผนการดูแล ซึ่งมีลักษณะตั้งแต่ระยะ A ไปจนถึงระยะ D ดังนี้... 1 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมหัวใจต้องล้มเหลว (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การผ่าตัดติดตั้งเครื่องที่สามารถช๊อคไฟฟ้าได้เองเมื่อผู้ป่วยมีการเต้นหัวใจที่ผิดปกติอย่าง Implantable cardioverter defibrillator (ICDs) เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นตามจังหวะปกติ โดยเครื่องนี้จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) กรณีที่หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ และเพิ่มความสามารถที่จะทำให้หัวใจห้องล่างที่เต้นเร็วผิดปกติชนิดร้ายแรง ให้กลับมาเต้นเป็นปกติได้ด้วยการช็อคหรือกระตุกหัวใจ 30 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 24: ปัจจัยกระทบอายุคาด (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผลวิจัยแสดงว่า ผู้บริโภคอาหารทุกอย่าง (Omnivorous) แต่มีสัดส่วนของเนื้อสัตว์ใน “ปริมาณต่ำ จะมีแนวโน้มต่ำที่จะเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ถ้าเราละเว้น (Dispense) อาหารพิเศษ [ที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ]” แล้วพิจารณาเฉาะสิ่งที่ผู้คน “บริโภคจริง จะพบหลักฐานที่น่ากังวลใจว่า มีเพียงส่วนน้อยของผู้สูงอายุที่บริโภคอาหารอย่างสมดุล (Balanced meals)” 30 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิดดีกว่าชนิดเดียวจริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการรักษาโรคอัมพาตระยะยาวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลับเป็นซ้ำของโรคอัมพาต การป้องกันต้องประกอบด้วยการทานยารักษาโรคประจำตัวที่มี ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ... 29 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมหัวใจต้องล้มเหลว (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือ การลดพัฒนาการของโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยปกติแพทย์จะรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยการให้ยาหลายชนิดร่วมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการ เช่น ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors ซึ่งเป็นยาขยายหลอดเลือดและลดความดันโลหิต ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนสะดวก ลดภาระการทำงานของหัวใจ... 29 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การพยากรณ์โอกาสมะเร็งต่อมลูกหมากกลับเป็นซ้ำหลังผ่าตัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งเพศชายที่พบบ่อยในผู้สูงอายุชาย ซึ่งปัจจุบันมีการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง ถึงธรรมชาติของมะเร็งชนิดนี้โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก เนื่องจากประชากรสูงอายุของเขาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 28 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมหัวใจต้องล้มเหลว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ เช่น โรคอะไมลอยด์โดซิส (Amyloidosis) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากมีโปรตีนที่ผิดปกติ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะไปจับอยู่ตามเนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายถ้าไปจับที่ผิวหนัง ก็จะเห็นเป็นเม็ด โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป (Overactive thyroid) ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (Underactive thyroid) 28 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 24 : การปรับปรุงนิสัยการเรียน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในการสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่ 1 (Freshman) 57% รายงานว่า เขามีนิสัยในการเรียนที่แย่มาก (Poor) และ 54% ตอบว่า เขามีปัญหาในการบริหารเวลา สิ่งที่นักศึกษาบ่นมากที่สุดหลังการสอบก็คือ “ฉันได้อ่านหนังสือ ทบทวนคำบรรยายที่จด หลายเที่ยว แต่ก็ยังได้แค่ C” ซึ่งแสดงถึงจุดบกพร่องของนักศึกษาในการเตรียมตัวสอบ 27 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมหัวใจต้องล้มเหลว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจเกิดกับหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricle) หรือหัวใจห้องล่างขวา (Right ventricle) หรือทั้ง 2 ข้าง แต่โดยทั่วไปมักเริ่มเป็นที่หัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งเป็นห้องหัวใจที่ทำหน้าที่ที่สำคัญในการสูบฉีดโลหิต ภาวะหัวใจล้มเหลวแบ่งออกได้เป็น หัวใจด้านซ้าย (Left-sided heart failure) ทำให้มีของเหลวอยู่ในปอด เป็นสาเหตุทำให้หายใจลำบาก (Shortness of breath) 27 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมหัวใจต้องล้มเหลว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากข่าวของนักเขียนผู้อาวุโสศิลปินแห่งชาติอายุ 67 ปี หรือแม้แต่เจ้าชายหนุ่มพระชนมายุเพียง 33 พรรษา ที่ล้วนจากไปด้วยเรื่องของหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวาย ทำให้รู้สึกว่าโรคนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุที่มากเสมอไป แต่จะมีปัจจัยอะไรบ้างเรามาดูกัน 26 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาพลาวิกดีกว่ายาแอสไพริน แล้วทำไมหมอไม่ให้ผมทาน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การป้องการเป็นซ้ำของโรคอัมพาตสมองขาดเลือดเฉียบพลันจากการตีบของหลอดเลือดสมอง ต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดอย่างต่อเนื่อง ยาต้านเกล็ดเลือดที่มีการใช้อยู่ในตอนนี้มี 4 ชนิดหลัก คือ ยาแอสไพริน พลาวิก อะกีน็อกและพลีทอล ซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้รับยารักษา 25 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ประเมินสายตาเด็กเล็กได้อย่างไร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เด็กแรกเกิดที่ท้องครบกำหนดและคลอดปกติ ลักษณะทางกายภาพของตาอาจจะมองดูปกติ มีส่วนต่างๆภายในลูกตาปกติ แต่การมองเห็นจะยังไม่สมบูรณ์นัก กล่าวคือจอตาซึ่งบุอยู่ภายในลูกตายังพัฒนาไม่เต็มที่ เด็กแรกเกิดจึงมีการมองเห็นอยู่ในขั้นเลือนรางทันทีที่เด็กลืมตา มีแสงสว่างเข้าตาไปกระทบจอตา การพัฒนาการมองเห็นจะเริ่มขึ้นและดำเนินไปเรื่อยๆ 24 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 23: ปัจจัยกระทบอายุคาด (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เกือบทุกการศึกษาวิจัย พบความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างการออกกำลังกาย กับสุขภาพแม้จะมีข้อถกเถียงกันบ้างในเรื่องระดับใดของการออกกำลังกาย จึงจะเหมาะสมที่สุด แต่ก็ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การออกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี แม้การออกกำลังกายจะมีคุณสมบัติ (Property) ของการยืดอายุ แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่อาจมองข้าม 23 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สวยหลอกแต่น่ากลัวจริง (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ถึงกรณีการฉีดฟิลเลอร์ หาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง (Dermatology) หรือศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic surgery) ที่มีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝนในการฉีดฟิลเลอร์จริงๆ (เพราะการเลือกชนิดของฟิลเลอร์ เทคนิคการฉีดหรือความช้าเร็วในการฉีดสารเข้าร่างกาย การสังเกตอาการของคนไข้ระหว่างฉีด และอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยของคนไข้เอง)... 22 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ยาแอสไพรินขนาดเท่าไหร่กันแน่ 81 หรือ 300 มิลลิกรัม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตในระยะยาว คือ การฟื้นฟูสภาพให้ร่างกายแข็งแรง และการป้องกันไม่ให้มีการเป็นซ้ำ การรักษาที่สำคัญ คือ การรักษาโรคประจำตัวให้ดี ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี ควบคุมความดันโลหิตให้ดี ลดระดับไขมันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องควบคุม การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก การเลิกสูบบุหรี่ 22 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สวยหลอกแต่น่ากลัวจริง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ฟิลเลอร์สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ในระยะยาวหรือถาวร อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงประมาณ 2 สัปดาห์หลังการฉีด อาการบวมและปวดอาจคงอยู่นาน 1 เดือนหรือมากกว่า ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบการแพ้ (Allergy testing) สำหรับสารบางตัวก่อน เช่น สารที่ได้จากสัตว์อย่างวัวหรือหงอนไก่ เป็นต้น... 21 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: พฤติกรรมการบริโภคกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ มีอย่างก้วางขวาง ต่อเนื่อง แต่การศึกษาที่ผ่านมามักแยกศึกษาเป็นแต่ละปัจจัย แต่การศึกษาที่กำลังเล่าให้ฟังนี้ นำปัจจัยต่างๆที่การศึกษาต่างๆให้ผลว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ มาศึกษารวมกันว่า เมื่อนำมาร่วมกันแล้ว จะมีผลต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างไร... 21 กันยายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน มาเรียนรู้เรื่องแสงสีฟ้า (Blue light) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สิ่งที่คนไทยต้องรู้กับการรักษาพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สึกแล้วสึกเลยนะ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน baszaza001 kunkung hyypia19 FeFe Namm04
Frame Bottom