Frame Top
เว็บบอร์ด
อัมพาต 360 องศา: ตอน การรักษาด้วยวิธีไหน ใครเป็นคนตัดสินใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เสียงประกาศตามหาญาติผู้ป่วยดังทั่วห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล เพื่อตามหาญาติผู้ป่วยโรคอัมพาต “เชิญ ญาติผู้ป่วย............เข้าพบหมอที่ห้องฉุกเฉินด่วน” ทำไมหมอต้องตามญาติผู้ป่วยมาพบด่วนด้วย ทำไมหมอไม่ตัดสินใจว่าจะให้การรักษาผู้ป่วยอย่างไร ถ้าหมอก็บอกว่าเป็นการรักษาที่ดีอยู่แล้ว... 19 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งของหนูน้อย (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งไตในเด็ก (Wilms tumor) เป็นมะเร็งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งไตในผู้ใหญ่ มีเด็กร้อยละ 6-7 ที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ มีโอกาสเกิด 8 ใน 1 ล้านคนของเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี มะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่ลุกลามได้เร็วชนิดหนึ่ง แต่จะรักษาได้ดีหากพบในระยะแรกก่อนที่จะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย อัตราการมีชีวิตอยู่หลัง 5 ปีของมะเร็งชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 90... 18 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: มะเร็งกับแบคทีเรีย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ตามธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจใช้ทำลายสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้ แบคทีเรียเองมีคุณสมบัติที่สร้างสารต่างๆที่ทำลายสิ่งมีชีวิตด้วยกันได้ เราจึงนำสารเหล่านั้นมาผลิตเป็นยารักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งคือยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงมีแนวคิดในการนำแบคทีเรียมารักษาโรคมะเร็ง... 18 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งของหนูน้อย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งในสมองและระบบประสาทส่วนกลาง (Brain and other central nervous system tumors) พบประมาณร้อยละ 15 ของมะเร็งในเด็ก อาการจะแตกต่างไปตามตำแหน่งที่เป็นเพราะสมองมีหน้าที่ควบคุมการเรียนรู้ การจำ การรู้สึก (ได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น รับรู้รส และสัมผัส) อารมณ์ กล้ามเนื้อ อวัยวะ และหลอดเลือด มีอัตราการมีชีวิตอยู่ได้เกิน 5 ปี... 17 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 5 : ช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อหลายปีก่อน นักจิตวิทยาที่ชาญฉลาดคนหนึ่งสังเกตว่า “ไม่มีกระบวนการเดียวของการเสื่อมอายุ จึงไม่มีเส้นทางชีวิต (Life course) เดียว แต่มีหลากหลายมากมายพอๆ กับจำนวนสภาวะทางประวัติศาสตร์ (Historical conditions) ที่ผู้คนเคยเผชิญหน้า และสถานการณ์ (Circumstances) ปัจจุบันที่เขาเคยพบเห็น” 17 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งของหนูน้อย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) เป็นมะเร็งในไขกระดูกที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือด ร้อยละ 35 ของเด็กที่เป็นมะเร็งจะเป็นมะเร็งชนิดนี้ ประมาณ 1 ใน 1,000 คน จะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก่อนอายุ 19 ปี ทั้งนี้มักจะพบเป็นจำนวนมากในเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี และมีอัตราการมีชีวิตอยู่ได้เกิน 5 ปีที่ประมาณร้อยละ 70... 16 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การให้โภชนบำบัดทางทางเดินอาหาร (Enteral nutrition support) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การให้โภชนบำบัดทางทางเดินอาหาร (enteral nutrition support) เป็นการให้อาหารทางทางเดินอาหารเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกับสรีรวิทยาปกติมากที่สุด สามารถดำรงสภาพโครงสร้างและหน้าที่ของทางเดินอาหารได้ดีกว่าการให้อาหารทางหลอด ปลอดภัย และราคาถูกมากกว่าการให้ทางหลอดเลือด การให้อาหารทางทางเดินอาหารนี้... 16 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งของหนูน้อย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เซลล์มะเร็งจะแตกต่างกับเซลล์ธรรมดาตรงที่ ในเซลล์ปกติเมื่อมีดีเอ็นเอเสียหาย (Damaged DNA) เซลล์จะทำการซ่อมแซมตัวเองหรือตายไป ในทางตรงข้ามเซลล์มะเร็งจะไม่ซ่อมดีเอ็นเอที่เสียหายหรือตายไป แต่เซลล์มะเร็งจะสร้างเซลล์ใหม่ที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งมีลักษณะดีเอ็นเอที่เสียหายเหมือนเดิม... 15 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน ไปโรงพยาบาลไหนดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต” หรือ “270 นาทีชีวิต” หรือ “ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง” ทุกประโยคล้วนบอกว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้ามีอาการเจ็บป่วยสงสัยโรคอัมพาตเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วจะได้รับการรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐานจริงหรือ แล้วเราจะไปโรงพยาบาลไหนดี... 15 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ปวดตาที่แสนจะทรมาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อาม๊าวัย 85 ปี นั่งรถเข็นด้วยท่าทางอิดโรยอ่อนเพลีย ส่งมาจากแพทย์อายุรกรรม เนื่องจากอาเจียนอย่างรุนแรง ทานอาหารไม่ได้ นั่งหลับตามือกุมขมับขวาไม่ยินดียินร้าย อาม๊าได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในตาซ้ายเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว ตาเห็นดี ดำรงชีวิตอย่างปกติตามวัย 80 ปี... 14 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งของหนูน้อย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงการวิจัยรหัสพันธุกรรมเพื่อรักษาโรคมะเร็งในสมองชนิดร้ายแรงว่า ปัจจุบันประเทศไทยพบปรากฎการณ์โรคมะเร็งในเด็ก ประมาณปีละ 1,000 คน เฉพาะมะเร็งสมองในเด็กจะพบอยู่ที่ปีละประมาณ 100 คน ถือเป็นอุบัติการณ์ที่ค่อนข้างสูง แม้การรักษาจะทำได้ดี ผู้ป่วยมีโอกาสการรอดชีวิต แต่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่... 14 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 4 : ชราภาพ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ซึ่งศึกษาทุกมิติ (Universal aspect) ของพัฒนาการช่วงอายุคน และความแปรปรวน (Variation) ของวัฒนธรรมและแต่ละบุคคล สามารถช่วยตอบคำถามสำคัญ ในแต่ละขั้นตอนของชีวิตตามธรรมชาติ (Natural life) ได้ 13 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน 8 ขั้นตอนทางรอดโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 8 ขั้นตอนทางรอดโรคอัมพาต น่าสนใจทีเดียวสำหรับใครก็ตามที่ได้ยินประโยคดังกล่าวข้างต้น เพราะไม่มีใครอยากเป็นโรคอัมพาต แล้ว 8 ขั้นตอนนั้นคืออะไร ผมจะค่อยๆ อธิบายทีละขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คือ ทุกคนควรทราบว่าอาการผิดปกติของร่างกายเราแบบไหนที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากโรคอัมพาต อาการที่พบบ่อยๆ คือ... 12 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โคลิฟอร์มตัวก่อเชื้อ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) คือกลุ่มของแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) รูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ (Non spore forming) มีทั้งที่เคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ (Motile or non-motile bacteria) เป็นแบคทีเรียที่เจริญได้ทั้งมีอากาศและไม่มีอากาศ (Facultative anaerobe)... 11 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ควรหยุดยา Iressa ไหมเมื่อมะเร็งปอดลุกลามมากขึ้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต(Non small cell lung cancer) คือ ยา Iressa หรือ Gefitinib ซึ่งเป็นยาในกลุ่มยารักษาตรงเป้า ที่เป็นยามีราคาแพงมหาศาลตัวหนึ่งที่ใช้รักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโตระยะแพร่กระจาย ดังนั้นแพทย์รักษามะเร็ง จึงมีคำถามเสมอว่า เมื่อกำลังใช้ยา Iressa อยู่... 11 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โคลิฟอร์มตัวก่อเชื้อ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยมีภูมิอาการที่ร้อน ทำให้ประชาชนนิยมดื่มเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็ง หรือบริโภคน้ำแข็งรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำแข็งไส น้ำปั่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังนำมาใช้แช่อาหารสดเพื่อถนอมอาหาร ชะลอการเน่าเสีย บดผสมกับเนื้อทำลูกชิ้น... 10 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 4 : ช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) ตระหนักว่า ปัจจัยทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าของผู้คนผ่านขั้นตอนเหล่านี้ ในสังคมชนบท (Rural) การผ่านขั้นตอนอาจเป็นไปได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นชาวนาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเจริญรอยตามการเป็นชาวนาของพ่อแม่ เว้นแต่ว่าเป็นลูกที่เกลียดการทำนา... 10 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: ตอน อัมพาตชนิดสมองขาดเลือด VS เลือดออกในสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตมี 2 ชนิด ตามความผิดปกติของเนื้อสมอง คือ 1. อัมพาตชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (acute ischemic stroke) 2. อัมพาตชนิดเลือดออกในสมอง (intracerebral hemorrhage) โรคอัมพาตทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอัมพาตชนิดไหน ใครมีโอกาสเป็นอัมพาตชนิดไหน... 8 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: Choice of Nutrition Support โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การให้โภชนาการแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยพลังงานและสารอาหารเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การทำงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การให้โภชนบำบัดอาจให้ได้ทั้งทางปากตากปกติ หรือให้ทางเดินอาหารโดยอาศัยสาย(tube) ให้อาหารชนิดต่างๆ หรือให้ทางหลอดเลือดดำ... 8 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ถูกลูกแบตที่ตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณประเสริฐ วัย 30 ปี เป็นพนักงานบริษัท ออกกำลังกายด้วยการตีแบตฯทุกเย็น หลังเลิกงานมาหาหมอตา ด้วยอาการปวดตามากมา 1 วัน โดยให้ประวัติว่า 3 วันก่อนระหว่างเล่นแบต ถูกลูกขนไก่ที่ตีไม่รุนแรงนักจากฝั่งตรงข้ามถูกที่เบ้าตาขวา รู้สึกเจ็บตา ตาขวาพร่าทันที ครู่เดียวก็หายเป็นปกติ... 7 พฤษภาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารสำหรับผู้ป่วยต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สตีเว่น จอห์นสัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติอัตรารอดจากมะเร็งปากมดลูกของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน connectz gohung99
Frame Bottom