Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผมร่วงจากยาเคมีบำบัดบอกอะไรได้บ้าง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะในผู้หญิง มักจะกลัวผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดผมร่วง ซึ่งทางยุโรปแบ่งความรุนแรงของอาการผมร่วงจากยาเคมีบำบัดเป็น 3 ระดับ(Grade) 28 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ? ภูมิคุ้มกันบำบัด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration = FDA) ได้อนุมัติ mAbs มากมายหลายตัวที่ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็ง อย่าง 1. Naked monoclonal antibodies (Naked mAbs) หรือ 27 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 50 : สารสื่อประสาท (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความรู้สึกที่รุนแรง (Strong emotion) เป็นสาเหตุของการปลดปล่อย (Release) สารสื่อประสาทที่กระตุ้น (Excitatory) ซึ่งไขกลอนทางเคมี (Chemical lock) ให้เปิดออกสู่กล้ามเนื้อหัวใจ และเป็นสาเหตุของการเต้น (Beat) ของหัวใจที่เร็วขึ้น ดังนั้น เมื่อเราโกรธจัด สารสื่อประสาทที่กระตุ้น 27 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ? ภูมิคุ้มกันบำบัด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดย 2-3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา มีการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด แต่ยังไม่ได้ใช้เป็นที่แพร่หลายเหมือนการรักษาด้วยการผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีบำบัด เพราะภูมิคุ้มกันบำบัดหลายชนิดยังอยู่ระหว่างการทำการศึกษา ในขณะที่โรคมะเร็งบางชนิดก็เหมาะกับการใช้วิธีการรักษาอื่นๆ 26 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ตอนที่ 4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ไตวายเฉียบพลัน (Acute kidney injury) สาเหตุของไตวายเฉียบพลันในเด็ก เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะช็อคทำให้ความดันโลหิตต่ำ ไตขาดเลือดมาเลี้ยง การได้รับยาบางประเภท 26 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่ 26 ชักไม่แนใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมรักษาผู้ป่วยลมชักมานานพอสมควร อาการชักมีหลายรูปแบบมาก ทั้งแบบเฉพาะส่วนของร่างกาย เป็นทั่วทั้งตัว หมดสติและรู้สติดี การวินิจฉัยก็ทำได้ไม่ยากนัก เพราะปัจจุบันมีสมาร์ทโฟน 25 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ? ภูมิคุ้มกันบำบัด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การรักษาโรคมะเร็งมีทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งอยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์ 25 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงเรียกไข้เหลือง ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในส่วนของการวินิจฉัยโรคไข้เหลือง ในระยะแรกอาจทำได้ยากเล็กน้อย เพราะอาจสับสนกับโรคมาลาเรีย โรคไทฟอยด์ ไข้เดงกี่ และไข้เลือดออกจากไวรัส (Viral hemorrhagic fevers) อื่นๆ โดยแพทย์อาจสอบถามถึงอาการและประวัติการเดินทาง ทั้งเก็บตัวอย่างเลือดไปทดสอบ 24 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ดวงตาบริจาคนำมาใช้ได้ทุกดวงหรือ? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ศูนย์ดวงตาของสหรัฐอเมริกา (Eye Bank Association of American EBAA) ได้ให้กฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคบางอย่างจากดวงตาบริจาคที่เป็นโรคที่สามารถส่งต่อมายังผู้รับ จึงไม่ควรใช้ดวงตาบริจาคจากผู้ที่ 24 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงเรียกไข้เหลือง ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระยะฟักตัวจะโรคไข้เหลืองจะอยู่ในวันที่ 3-6 หลังการติดเชื้อ หลังจากนี้นจะเป็นระยะเฉียบพลัน (Acute phase) ซึ่งจะทำให้มีอาการ • เป็นไข้ • ปวดศีรษะ 23 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 49 : การเปลี่ยนแปลงในเชาว์ปัญญา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ตามปรกติ การศึกษาในห้วงเวลาเดียวกัน (Cross-sectional study) ในเรื่อง “เส้นโค้งอายุแต่ดั้งเดิม” (Classic aging curve) เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายกว่าการศึกษาข้ามห้วงเวลา (Longitudinal study) การศึกษาก่อนหน้านี้ (ประมาณปี พ.ศ.2443 ถึง 2473) ล้วนใช้วิธีการของการศึกษาในห้วงเวลาเดียวกัน 23 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมอ (รักษา) โรคประสาท ตอนที่25 อยากเป็นทหาร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมดูข่าวที่ดาราหลายต่อหลายคนไปรับการเกณฑ์ทหาร แล้วดีใจสุดๆเมื่อจับได้ใบดำ คือไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์ตามที่ตั้งใจไว้ (แต่ไม่ได้บอกสื่อ) ผมกลับมามองผู้ป่วยลมชักที่ผมให้การดูแลมานานตั้งแต่เด็กๆ 22 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมจึงเรียกไข้เหลือง ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มาเตอุส กัมโปส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กในกรุงลูอันดา ประเทศอังโกลา ระบุว่า เฉพาะวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาเพียงวันเดียว มีเด็กเสียชีวิตเพราะไข้เหลืองมากถึง 27 ราย และในแต่ละวันมีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไข้เหลืองเดินทางมารับการตรวจรักษากว่า 900 ราย ซึ่งเกินกว่าที่ทรัพยากรบุคคลของทางโรงพยาบาลจะรับมือไหว 22 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน เอชไอวีเป็นปัจจัยเพิ่มอัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การติดเชื้อ เอชไอวี เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งคาโปซิ(Kaposi’s sarcoma) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งปากมดลูก แพทย์จึงมีข้อสงสัยว่า การติดเชื้อเอชไอวีจะมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งหรือไม่... 21 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอ็มเอสกับวิตามินดี (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการรักษาเมื่อโรคมีพัฒนาการ คนที่มีอาการเป็นๆ หายๆ จะมีวิธีการรักษาหลายอย่าง ยิ่งให้การโหมรักษา (Aggressive treatment) ในช่วงแรกจะสามารถลดอัตราการเป็นๆ หายๆ และลดการเกิดอาการใหม่ได้ 21 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอ็มเอสกับวิตามินดี (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเอ็มเอส (ต่อ) เชื้อชาติ – คนยุโรปทางตอนเหนือมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคเอ็มเอส ในขณะที่คนเอเชีย แอฟริกัน หรืออเมริกันพื้นเมืองมีความเสี่ยงต่ำกว่า สภาพภูมิอากาศ - โรคเอ็มเอสมักพบในประเทศที่มีภูมิอากาศแถบอบอุ่น (Temperate climates) เช่น แคนาดา อเมริกาเหนือ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป หรือประเทศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดหรือขาดวิตามินดี... 20 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 49 : การส่งข้อมูล (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “สภาวะพัก” (Resting state) หมายความว่า “แกนประสาทนำออก” (Axon) มีประจุไฟฟ้า (Electric charge) หรือ “กระแสประสาท” (Action potential) เหมือนแบตเตอรี่ อันเป็นผลจากการที่เนื้อเยื่อ (Membrane) แกนประสาทนำออกได้แยก “ละอองขั้วบวก” (Positive ion) ที่อยู่ข้างนอก ออกจาก “ละอองขั้วลบ” (Negative ion) ที่อยู่ข้างใน... 20 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร โรคไตอักเสบ(Acute Glomerulonephritis) โรคไตอักเสบที่พบบ่อยในเด็กได้แก่ โรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ Streptococci โรคไตอักเสบจากโรคแพ้ภูมิตนเอง(Lupus nephritis) เป็นต้น โดยแต่ละโรคมีกลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากพยาธิสภาพเบื้องต้นเกิดจากการอักเสบบริเวณ glomerulus ทำให้ไตสามารถขับน้ำและเกลือลดลง ผู้ป่วยจึงมีอาการบวมและความดันโลหิตสูง... 19 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอ็มเอสกับวิตามินดี (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกำเริบจะไม่มีสัญญานเตือน แต่บางทีก็เกิดในช่วงที่ป่วยหรือเครียด ทั้งนี้ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในร่างกายเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้อาการเอ็มเอสแย่ลงได้ชั่วคราว (ซึ่งไม่ถือว่ามีอาการเป็นๆ หายๆ) 19 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอ็มเอสกับวิตามินดี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีชาวอเมริกันประมาณ 400,000 ราย ที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยใหม่ด้วยโรคนี้ประมาณ 10,000 ราย 18 มีนาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom